analiza otpadnih voda praonica s osvrtom na ekolo ku prihvatljivost n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Analiza otpadnih voda praonica s osvrtom na ekološku prihvatljivost

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Analiza otpadnih voda praonica s osvrtom na ekološku prihvatljivost - PowerPoint PPT Presentation


 • 60 Views
 • Uploaded on

Analiza otpadnih voda praonica s osvrtom na ekološku prihvatljivost. Đurđica PARAC-OSTERMAN Ana SUTLOVIĆ Sveuličište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet Zavod za tekstilno-kemijsku tehnologiju i ekologiju. uzorkovanje otpadne vode

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Analiza otpadnih voda praonica s osvrtom na ekološku prihvatljivost' - kermit-cameron


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
analiza otpadnih voda praonica s osvrtom na ekolo ku prihvatljivost

Analiza otpadnih voda praonica s osvrtom na ekološku prihvatljivost

Đurđica PARAC-OSTERMAN

Ana SUTLOVIĆ

Sveuličište u Zagrebu

Tekstilno-tehnološki fakultet

Zavod za tekstilno-kemijsku tehnologiju i ekologiju

slide2

uzorkovanje otpadne vode

 • analizom otpadne vode direktno iz stroja za pranje dobiva se odgovor o svojstvima detergenta i bolja slika cijelog procesa pranja

 • ovakvim pristupom olakšava se ostvarenje imperativa moderne praonice – recikliranje ukupne količine vode !
 • recikliranjem vode postižu se uštede do 80 % (www.aquarecycle.com/)

SMILES

slide3

Rezultati analize otpadne vode praonice tekstila

SMILES

Analiza je provedena na Tekstilno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u

Zavodu za tekstilno-kemijsku tehnologiju i ekologiju

- uzorak vode uzet je direktno iz stroja za pranje - prije razrjeđivanja i pročišćavanja

Pravilnik o graničnim vrijednostima opasnih i drugih tvari tvari u otpadnim vodama (NN 40/99) - Granične vrijednosti pokazatelja opasnih i drugih tvari za ispušanje otpadnih voda iz objekata i postrojenja za proizvodnju i preradu tekstila

slide4

Mjerenje

Instrument za određivanje kvalitete vode, Nanocolor 500 D, Macherey-Nagel

- mogućnost standradiziranog određivanja svih analitičkih parametara kvalitete vode pomoću kiveta (test tubes).

slide5

Izgled / boja

SMILES

 • prvi pokazatelj opterećenosti otpadne vode

subjektivno najvažniji

 • do obojenost i mutnoće otpadne vode može doći uslijed prisutnosti otopljenih i raspršenih tvari.
 • Obojene i mutne vode nisu prihvatljive za vodoopskrbu ni za industrijske potrebe.
 • Obojenost otpadne vode (nakon pranja obojenih materijala) određuje se spektrofotometrijski (SAK vrijednost - norma ISO 7887). Mjerenja se provode kod tri valne dužine (436, 525 i 620 nm).

Tipičan izgled otpadne vode praonice tekstila

slide6

Temperatura

SMILES

 • Temperatura vode bitno utječe na život eko sustava i na uporabna svojstava vode.
 • Bez obzira što se temperatura prirodnih voda mijenja tijekom godine, graničnom vrijednošću za otpadne vode od 30°C osiguravaju se fizikalna i kemijska svojstva vode.
 • Obzirom da se ovisno o temperaturi mijenjanju svojstva vode – promjenom temperature mijenjaju se svi normom propisani parametri kojima se karakterizira kvaliteta otpadne vode.
slide7

k – električna vodljivost

SMILES

 • engl. k – Electricalconductivity

brzina prijenosa električnog naboja kroz materiju (mS/cm)

 • Električna vodljivost otpadne vode ovisi o koncentraciji svih iona i o njihovoj pokretljivosti pod utjecajem električnog polja te je u tom smislu jedan od prvih pokazatelja opterećenja otpadnih voda.

npr. bitan pokazatelj prisutnosti elektrolita

slide8

za otpadne vode praonica karakteristična je mala vrijednost električne vodljivosti

SMILES

 • primjer iz literature: određivanje el. vodljivost prije pročišćavanja otpadnih voda praonice anorganskim koagulantima ili elektrokoagulacijom

Chih-TaWanga, Wei-Lung Choub, Yi-Ming Kuoa: Removal of COD from laundry wastewater by electrocoagulation/electroflotation; Journal of Hazardous Materials 164 (2009) 81–86

slide9

pH vrijednost

SMILES

 • ukazuje na sadržaj kiselina i alkalija u otpadnim vodama

Jamil Ahmad*, Hisham EL-Dessouky: Design of a modi.ed low cost treatment system for the recycling and

reuse of laundry waste water; Resources, Conservation and Recycling 52 (2008) 973–978

slide10

Isparni ostatak

SMILES

 • ukazuje na sadržaj ukupno otopljenih i raspršenih tvari u otpadnoj vodi
 • visoka vrijednost isparnog ostatka može ukazivati na sadržaj anorganskih i organskih supstanci.

na temelju ovih brzih (i ekonomičnih) mjerenja:

 • boja
 • pH
 • el. vodljivost
 • isparni ostatak

iskusni analitičar može procijeniti onečišćenje, predvidjeti vrijednost drugih parametara i sugerirati druga potrebna mjerenja

slide11

Ukupni fosfor

SMILES

 • Bez obzira na sve strožu legislativu fosfati su još uvijek sastavni dio mnogih detergenata

Povećana koncentracija fosfata uzrokuje bujanje biljnog svijeta u vodama, što smanjuje prodiranje sunčevih zraka, pa plankton počinje ugibati. Tu biljnu masu razgrađuju aerobne bakterije koje za to troše kisik. Time dolazi do smanjenja kisika u vodi, a to predstavlja smrt za stanovnike voda.

Primjer iz literature:

Phosphate-free detergent composition for washing of textiles in hard water

United States Patent 4576727

sadržaj fosfora u rijekama od 1966. do 2002. godine

slide12

Biološki parametri

SMILES

 • najznačajniji biološki parametri propisani normama su: KPK, BPK5, UOU (TOC) i AOX
 • analizom bioloških parametara dobiva se pravi odgovor o stupnju opterećenosti otpadne vode i biorazgradljivosti komponenti
slide13

UOU – Ukupni organski ugljik

SMILES

 • engl. TOC – Total organic carbon
 • ukupna količina organski vezanog ugljika izražena u mg/l
 • TOC ukazuje na sadržaj organskih supstanci u otpadnoj vodi – obzirom na sastav detergenta za otpadne vode praonica dobivaju se visoke vrijednosti.
slide14

AOX – Organski halogenidi

SMILES

 • engl. AOX – Adsorbable organic halogens
 • organski vezani halogenidi koji se mogu adsorbirati (mg/l Cl)
 • AOX je jedan od pokazatelja toksičnosti jer je dokazano da organski halogenidi imaju kancerogeno djelovanje
 • povećanje AOX vrijednosti ne potječe samo od detergenta nego i doradnih procesa tekstilnog materijala.
slide15

KPK – Kemijska potrošnja kisika

SMILES

 • engl. COD – Chemical oxygen demand
 • količina kisika (mg O2 / l) koja je ekvivalentna količini utrošenog oksidansa pri analizi uzorka vode

 • KPK predstavlja vrijednost ukupne zagađenosti vode jer se oksidirati mogu organske i anorganske tvari.
 • Međutim, KPK ne govori o biorazgradljivosti nego samo o ukupnoj opterećenosti otpadne vode.
slide16

SMILES

 • Smanjenje KPK vrijednosti otpadne vode praonice ovisno o primijenjenoj metodi pročišćavanja

– sve veća prednost opet se daje pročišćavanju aktivnim ugljenom velike specifične površine

I. Ciabattia, F. Cesarob, L. Farallia, E. Fatarellaa, F. Tognottia: Demonstration of a treatment system for purification and reuse of laundry wastewater; Desalination 245 (2009) 451–459

slide17

BPK5 – Biološka potrošnja kisika

SMILES

 • engl. BOD5 – Biochemical oxygen demand
 • količina kisika (mg O2 / l) potrebna za oksidaciju organske tvari u otpadnoj vodi djelovanjem mikroorganizama pri temperaturi 20 °C.
 • BPK se mjeri nakon 5, 20 ili 100 dana pa se razlikuju BPK5, BPK20, BPK100. Najčešće se određuje BPK5 jer su u prvih pet dana biokemijski procesi najintenzivniji.
slide18

BPK5 / KPK

SMILES

 • BPK5 / KPK vrijednost nije propisana normom ali je jedan od najznačajnijih parametara jer govori o biorazgradljivosti komponenti otpadne vode bez obzira na razrjeđenje.
 • dobivena vrijednost: BPK5 / KPK = 0,229
slide20

ZAKLJUČAK

BPK5 / KPK

Norma se odnosi na:

tekstil: BPK5 / KPK = 30 / 200 = 0,15

kožu i krzno: BPK5 / KPK = 30 / 300 = 0,1

Slovenska norma (EU) BPK5 / KPK = 25 / 125 = 0,2

slide21

Hvala na pozornosti !

Prof.dr.sc. Đurđica PARAC-OSTERMAN djparac@ttf.hr

Dr.sc. Ana SUTLOVIĆ, viši asistent ana.sutlovic@ttf.hr

Sveuličište u Zagrebu

Tekstilno-tehnološki fakultet

Zavod za tekstilno-kemijsku tehnologiju i ekologiju