slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Peter Andersson “Deregulation and internet: new challenges to postal services in Sweden” (2001) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Peter Andersson “Deregulation and internet: new challenges to postal services in Sweden” (2001)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Peter Andersson “Deregulation and internet: new challenges to postal services in Sweden” (2001) - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

Den effektiva postmarknaden? - ett exempel på analys av marknadsförutsättningar och regleringsmekanismer. Peter Andersson “Deregulation and internet: new challenges to postal services in Sweden” (2001) KKV (2004) Schweiz transportministerium (2006) Post och kassaserviceutredningen SOU 2005:5

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Peter Andersson “Deregulation and internet: new challenges to postal services in Sweden” (2001)' - keren


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Den effektiva postmarknaden?- ett exempel på analys av marknadsförutsättningar och regleringsmekanismer
 • Peter Andersson
 • “Deregulation and internet: new challenges to postal services in Sweden” (2001)
 • KKV (2004)
 • Schweiz transportministerium (2006)
 • Post och kassaserviceutredningen SOU 2005:5
 • 2008 års postlagsutredningSOU 2009:82; 2009:100
f rel sningens syfte
Föreläsningens syfte
 • Visa hur SCP-modellen kan utnyttjas för alla typer av marknadsanalyser(för företagsstrateger, “reglerare”, analytiker)
 • Visa hur utformningen/förändringen av regler påverkas av olika intressenter
 • Visa hur utformningen/förändringen av regler påverkar marknadens “performance”
skickas det n gra brev fortfarande kort om hur postmarknaden fungerar idag 2012
-Skickas det några brev fortfarande???Kort om hur postmarknaden fungerar idag (2012)

Posten AB 2 305 milj 87%

Bring CityMail 332 milj 12%

övriga ca 30 8 milj 0,3 %

Totalt: 2 645 milj (- 4 % från 2011, -23 % från 2000)Brevvolymer 2012. Källa: PTS “Service och konkurrens 2013”

slide5
Sändningar >70 %kontorspost 20 %brevlådor <10%
 • Företag-> hushåll 70 %företag -> företag 20 %hushåll -> företag 6 %hushåll -> hushåll 4 %
institutionella f rh llanden
Institutionella förhållanden
 • Brevmonopolet togs bort 1/1-93Operatörer behöver [enkelt] tillstånd
 • Postverket bolagiserades 1/3-94, blev Posten AB, helstatligt2009 sammanslagning med Danske Post ->Postnord
 • Post- och telestyrelsen är regleringsmyndighet
 • Postlag, postförordning
 • Samhällsomfattande posttjänster (USO)regleras i postlagen + ägaren staten skrivit in i bolagsordningen
marknadsstruktur
Marknadsstruktur
 • Horisontell integration
 • Vertikal integration
 • Produktdifferentiering

(vad bestämmer marknadsstrukturen?)

horisontell integration
Horisontell integration

Posten reglerat monopol till 1993

Nu: “dominerande företag” + nischaktör (-er)

(marknadsandelar, C4, C8, HHI, (P-MC)/P)

HHI 1993: 1002 = 10 000

HHI 2000: 952 + 42 + 12 = 9 042

HHI 2013: 872 + 122 + 12 = 7 714

Marknads-makt

vertikal integration
Vertikal integration
 • Print/kuvertering -> uppsamling -> uppsamlingssortering -> transport -> spridningssortering -> utdelning
produktdifferentiering
Produktdifferentiering
 • A (övernatt) / B (ekonomi, 3 dagar)ADR, ODR (budget/normal), posttidningarpaket
 • Sändningar (avtal) /enstaka brev
 • Sorterat / osorterat
 • Printning och kuvertering, hybridpost
marknadsstrukturen best ms dels av grundl ggande f ruts ttningar
Marknadsstrukturen bestäms dels av:Grundläggande förutsättningar
 • Kundernas efterfrågan:företag och offentlig sektor, hushåll
 • Utskick sprider sig över mottagare över hela landet
 • Variationer: kända planeringsförutsättningar
 • Substitution: internet inkl. e-post, e-fakturor…
 • Motverkas (delvis) av nygenererad post: varor, fakturor, kataloger etc.
grundl ggande f ruts ttningar forts
Grundläggande förutsättningar, forts.
 • Extrema logistiskkrav: TID, PLATS (väder)
 • Arbetskraftsintensiv (men ökad andel kapital)
 • Snabb teknisk utveckling (automatsorte-ring, försortering, information)
 • STORDRIFTSFÖRDELAR (automat-sortering, utdelning) ->naturligt monopol?
 • Samdriftsfördelar mellan produkter
dels av f retagens strategier
…dels avföretagens strategier
 • marknadsstrategier (produkter, priser, kvalité osv.)
 • strategier gentemot reglerare
2 varf r avreglering i sverige 1993 94 men ingen annanstans
2. Varför avreglering i Sverige 1993/94 (men ingen annanstans)
 • Hur sker samhällsförändring??Aktör eller struktur?
ndrade grundl ggande f ruts ttningar
Ändrade grundläggande förutsättningar:
 • Växande volymer
 • Förskjutning mot företagspost, massutskick, konkurrens genom försortering
 • Konkurrens på näraliggande marknader: kurir, reklam samt teknik: telefax

bidragande, men inte unikt för Sverige!

f retagens strategi
Företagens strategi
 • Postverket drev borttagandet av brevmonopolet och bolagisering(på grund av annan agenda!)
 • City Mail startades av entreprenören Bror-Anders Månsson (kunskap, finansiering, anda)en synlig konkurrens fanns

Båda dessa faktorer Sverigeunika!!

det befintliga regelverket
Det befintliga regelverket
 • Den svenska monopolkungörelsen (från 1888, rev. 1947) var otydlig!endast handskrivna brev?
 • Postverket affärsverk, ej bolag

skilde också Sverige från andra länder

faktorer utanf r modellen
Faktorer utanför modellen
 • Låg svensk tillväxt 1970-90:fokus på tillväxtbefrämjande reformer, inte minst hos socialdemokraterna
 • Borgerlig regering 1991: fokus på företagande och konkurrens
 • Svenska fackföreningar relativt reformvänliga

->”window of opportunity”alerta aktörer + strukturella förutsättningar

3 effekter av avregleringen i sverige
3. Effekter av avregleringen i Sverige
 • Avreglering
 • Liberalisering
 • market opening
 • Market reform
 • Konkurrensutsättning
 • omreglering…reglerad konkurrens…
 • Omöjligt veta vad som hänt utan reform
 • Svårt med info
 • Effekter beror på ut-gångsläget
effekter p performance
Effekter på “performance”
 • Priser: lägre än utan avreglering. Mycket stora skift i priser på olika produkter P->C?
 • Produktivitet: ökat, särskilt i början
 • Sysselsättning: minskat
 • Kvalité: hög som blivit högre
 • Innovationer: ej pga avreglering
 • Antal företag: upp- och nedgång
 • Välfärd: allokeringsvinster (2 mrd/år?)
slide21
Slutsats: postmarknadens effektivitet är högre än utan avregleringen, men inga revolutionerande skillnader

Men: folket missnöjda (efter 2002)!!!Lägst i Svenskt Kvalitetsindex (59)beror på reform av kassaservicen/postkontor?

hur reglera marknader
Hur reglera marknader?
 • Horisontell separation?
 • Vertikal separation?
 • Bundling/unbundling (tie-in-sales)?
 • Prisreglering?
 • Tillträdesreglering?
 • Privatisering?
 • “immateriell infrastruktur”?
 • Samhällsomfattande tjänster?
aktuellt problem behov av regelreformering efter postens sammanslagning med danska posten
Lägre statlig ägarandel, möjlig delprivatisering

Ökad marknadsmakt

Garantera samhällsomfattande tjänster?

Immateriell infrastruktur:postnummersystemetadressändring.se

Pris/tillträdesreglering?

Aktuellt problem:behov av regelreformering efter Postens sammanslagning med danska posten??
avslutning
Avslutning:
 • Använd SCP-modellen som referensram för marknadsanalyser(fokusera på relevanta variabler)
 • Ett försök att belysa samspelet mellan regler och marknader

“marknad och reglering”i en intrikat balans

prices 1991 and 2006 real prices

approx.share, allmail

20 gram

list price negotiated

price

50 gram

list price negotiated

price

Third class unsorted

bulk mail pre-sorted

pre-sorted, large town delivery

24

+49 % +42%

+37 % +10%

+17 % -6%

+49 % +42%

+34 % +10%

+17 % -6%

Second class unsorted

bulk mail pre-sorted

pre-sorted, large town delivery

21

+16 % +5%

- 9 % -27%

- 22 % -37%

-37 % -40%-48 % -58%-55 % -64%

First class unsorted bulk mail pre-sorted

pre-sorted, large town delivery

15

+34 % +28%

+22 % -2%

+9 % -13%

-22 % -26%-31 % -45%

-36 % -49%

18

5small

+43 % (79 %)

+35 % (68%)

+10 %

+43 % (79%)

+35 % (68%)

+12 %

First class, single letter

2nd class, single letter

First class local delivery(min 250)

For Sweden Post.

Prices 1991 and 2006(real prices)
price level increased less than input costs
Price level: increased less than input costs

Only Sweden Post.Not adjusted for inflation