1 / 7

MALO ISTORIJE

MALO ISTORIJE. ILI KAKO I KAD SU UVEDENI NEGATIVNI BROJEVI.

kerem
Download Presentation

MALO ISTORIJE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. MALO ISTORIJE ILI KAKO I KAD SU UVEDENI NEGATIVNI BROJEVI

  2. Ljudi su proveli veoma mnogo vremena razmišljajući o negativnim brojevima pre nego što su ih prihvatili kao prave brojeve. Nekada su dobijali negativne brojeve kao rešenje nekih jednačina , a nekada su ih koristili da prikažu „dugove“ . Probaj i ti da rešiš na primer jednačinu x + 6 = 2. Da li to može?

  3. Prirodne nauke su se razvijale tokom velikog broja vekova i mnogo su napredovale pre nego što su ljudi shvatili pravo značenje negativnih vrednosti i razumeli njihovu primenu. Uvođenje negativnih brojeva je teklo veoma sporo.

  4. Negativni brojevi se ne mogu definisati bez prisustva nule. Međutim, matematičari iz Evrope su uveli nulu tek u 14. veku i bilo je neophodno čekati početak 15. veka da bi se videlo pojavljivanje negativnih brojeva. Pisac nemačkog priručnika iz XIX veka ( F.Baset) je išao tako daleko da je optužio matematičare iz Francuske što su priznali negativne vrednosti. Bio je šokiran i zgađen što postoje „ vrednosti manje od ničega“. To je za njega bio „ vrhunac nestajanja ljudskog razuma“ . Koji broj je predstavljao “ništa”?

  5. Negativni brojevi su postali slavni tek u 16.veku. Girolamo Cardano (Đirolamo Kardano) ,italijanski lekar, matematičar ,fizičar i astronom je prvi put opisao negativne brojeve kao „zamišljene“ i prihvatio mogućnost da oni budu rešenja jednačina. On je to opisao u svojoj slavnoj knjizi Ars Magna koja je bila objavljena 1545. godine. Đirolamo Kardano (1501-1576), slavni italijanski matematičar koji je tako dobro razumeo geometriju da se veruje da se Leonardo Da Vinči konsultovao sa njim u vezi geometrije. ODGOVOR Kardano se bavio i eksperimentalnim istraživanjima i konstrukcijama praktičnih mehanizama. Kad je, 1541. godine, španski kralj Karlo V trijumfalno ušao u Milano, vozio se u kočiji snabdevenoj uređajem koji je omogućavao da kola uvijek zadrže horizontalni položaj, bez obzira na neravnine puta. Taj mehanizam je konstuisao Kardano, a i danas je, u usavršenom obliku, poznat kao kardan (kardanski prenos, kardanska osovina). Pitaj starije da li znaju šta je kardan ili kardanski prenos a ti pronađi odgovor ovde

  6. Dekart je nastavio sa proučavanjem mogućih rešenja jednačina i nazvao je negativna rešenja „lažnim“ , dok je ostala rešenja koja su sadržavala kvadratni koren negativnih brojeva nazvao „imaginarnim“(kvadratni koren se uči u sedmom razredu). Od njega je potekao naziv imaginarni brojevi(to se uči u srednjoj školi). René Descartes(1596-1650) bio je matematičar, filozof i naučnik

  7. Negativni brojevi su postali priznati članovi društva brojeva negde u 17.veku. Sada ih koristimo slobodno i bez ikakve zabune.

More Related