balkansk film n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Balkansk film PowerPoint Presentation
Download Presentation
Balkansk film

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Balkansk film - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Balkansk film . MEVIT 35 26 ALTERNATIV FILM Magdalena Tutka - Gwozdz IMK, 12. september 20 12. Noen fakta om Balkan. Sør-østlig Europa albansk, bosnisk, kroatisk, slovensk, serbisk, montenegrinsk , makedonsk, rumensk, bulgarsk , gresk , tyrkisk, valakisk, romfolk

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Balkansk film' - kerem


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
balkansk film

Balkansk film

MEVIT 3526 ALTERNATIV FILM

Magdalena Tutka - Gwozdz

IMK, 12. september 2012

noen fakta om balkan
Noen fakta om Balkan
 • Sør-østlig Europa
 • albansk, bosnisk, kroatisk, slovensk, serbisk, montenegrinsk, makedonsk, rumensk, bulgarsk, gresk, tyrkisk, valakisk, romfolk
 • balkanisme - eurosentrisme M. Todorova, Imagining the Balkans,1997
 • Balkan som ‘object of the Western traveller’s gaze’
 • 1991 Jugoslavias oppløsning
kritikkerne og filmskaperne
Kritikkerneogfilmskaperne
 • Daniel Goulding, Ronald Holloway, Andrew Horton
 • Theo Angelopoulos, MichalisCacoyannis, YilmazGunei, DušanMakavejev,LordanZafranović
 • Dina Iordanova: WorldCinematilnærming

Cinema of Flames, 2001

Cinema of Balkans, 2006

D. I., David Martin-Jones, Belen Vidal (red.), Cinema at the Periphery, 2010

hvorfor balkansk film
Hvorfor balkansk film?
 • ...region do not share a common heritage in linguistic, religious and political terms, nor are they reputed for cooperating in the field of culture…
 • …aregional approach allows us to discover recurring concerns and visions that otherwise remain ignored
 • …because I believe that there is such a thing as Balkan cinema - one with analagous sites and conditions of production - a clearly definable category with clearly set thematic and stylistic dimensions… D. Iordanova
slide5

Mot prosjektet av

«det nasjonalistiske menneske»

 • lignendementalitet - sammesosio-kulturellramme
 • turbulent historieogskiftendepolitikk
 • marginalitetog en spesifikkorientalisme

(ottomansk arv)

 • patriarkisarv
 • økonomiskavhengighet<- D. Iordanova

Maria Todorova, Ivan Čolović, Milena Dragićević-Šešić, Ivo Žanić –> diagnose av kultur etter 1991

tematisk profil hva
Tematisk profil - hva?
 • plassering av regionen mellom Vest og Øst
 • verdens periferi? - mot ”det vestlige blikket”
 • historie: politiskvoldoglovløshet, skiftende perspektiv, fatalisme
 • konfrontering mellom motsatte grupper
 • dødogkjærlighetpåbakgrunnavetniskespenninger
 • bygdelivet / industrialisering
 • det tradisjonelle / det moderne
 • resirkulering av historiske myter (‘instant history’)

EKSEMPEL! Pred dozhdot / Before the Rain, M. Manchevski, 1994: individuellskjebne mot historiskekrefter; en varslendefabelellerforutsigelseavfremtiden?; overlappende tråder i narrativ

tematisk profil hvordan
Tematisk profil - hvordan?
 • satire, ironi
 • undersøkelse / kartleggingavsosialeproblemer (fra den jugoslaviskesvartebølgentil den nyetyrkiskefilmen)
 • moralskedilemmaer / utfordringer (europeisk trend fra 1980 tilnå)
 • populæresjangre: the comedies of mores / sedekomedier (spenningermellomdetsomanses for primitivtogsublimert) ellermelodramaer
tematisk leitmotiv
Tematisk leitmotiv
 • romfolkets minoritet : the Balkan ‘Other’
 • fokus på ukonvensjonell livstil
 • spørsmålstegn ved rigide mainstream-normer
 • eksotikk, men ikke trussel
 • lidenskap og selvdestruktive drifter
 • familiebånd
 • Rromanipe (kjerneverdier) / gadjo-verdens normer
 • middel for selvrepresentering, en metafore for balkansk marginalitet:

«‘Balkan to Europe as Gypsies to us’ metaphore» D. Iordanova

 • positivt bilde: «suppresed, nice, but uncivilised ‘other’» D. Iordanova

EKSEMPEL! Dom za vešanje / Time of Gypsies, Emir Kusturica, 1988: magisk realisme m. autentisitet / imaginasjon, Romani-språk

slide9

Oppsummering

 • identitetnyskapning / identitetsreformuleringi den post-kommunistiskeperioden / etterkrigsperioden
 • hybrid, ustabil, flytendeidentitet
 • den sosialebetydning: selvrefleksjon->

mot detfalskeeksternebildet,

mot interne nasjonalistiskebevegelser

 • diffuse grenser m. detreelleogimaginære,dokumentarogfabel
slide10

Stil - innflytelser og kjennetegn

 • dynamiskkameraarbeidsomitsjekkisk film i 60.
 • langetagningersom hos regissørersomMiklósJancsóog Andrei Tarkovski
 • ødelandskapogråeprotagonister (sjanger “Eastern”)

EKSEMPEL! To vlemmatouOdyssea /

Ulysses’ Gaze, Theo Angelopoulos, 1995:

nostalgia for tidavharmoniskmultietnisksamliv,

reise for åleteetteridentitet, ikke-lineær narrativ

slide11

Stil - innflytelser og kjennetegn

 • tablå-stilavgeorgisk Sergei Paradjanov
 • vestligeogøstlige, samtiranskeogturkiskeinnfl.
 • byzantiskogottomanskestetikk
 • naivmaling
 • folkearv som kilde til inspirasjon og visuelle referenser
 • kollektivebegivenheter: særligbryllup, religiøsfeiring,begravelser

EKSEMPEL! Before the Rain

slide12

Poetikk vs. realisme

 • langsomtnarrasjonstempo
 • langetagninger
 • detaljertiscenesetning
 • dempedefarger
 • tåketeødelandskaper
 • evokativtlydspor

vs.

 • troverdigbildeavbarsksosialrealitetavspeiletidynamisknarrasjon
 • folkelegenderogmytologiskeverdenssyn

vs.

 • sosialtkritisketterforskningdrevetavrastløsmoralskuro / angst for den andre

...without descending to

eclecticism a fine balance

between storytelling that

reflects on universal concerns

and imagery that borders on

the exotic - D. Iordanova

slide13

Filmskapernes mål

 • a certain annoyance with their continuous classification as "Balkan" (indicating indigenous, peculiar, non-European) which effectively limits their ability to address themes of universal concern and obliges them to seek success mostly by engaging in exotic self-representationsD. Iordanova

-> å snumarginalitetfraulempetil en fordel, ved å bruke

dens rikevisuelleog narrative potensiale

slide14

Tematiske sirkler

 • interetniskbalanseogetniskeminoritetersomromfolk
 • økendeantallfilmersomavbildernaboer, der man forlottradisjonellestereotypertilfordel for ‘humanisert’ bildeav den etniskeandre
 • inter-etniskkjærlighetinnen Balkan-univers : PrekuEzeru/ Across the Lake, Antonio Mitrikeski, Makedonia/Polen, 1999
 • flyttning (migrering) ogletingetterensidentitetpåtversavkulturer , f. eks. Before the Rain, Ulysses’ Gaze
 • etniskeogeksistensielleproblemerifokusiTyrkiaog Hellas
 • rumensk film - arvfra Ceausescu-æra
slide15

Oppløsning av Jugoslavia

 • over 250 filmer, bådedokumentarogfiksjonsfilmer
 • komplekshistorieav Balkan -> KusturicasUnderground(1995) sombyrpåkontroversieltsynpåhistorieavJugoslaviasiden 1941
 • No Man’s Land, Welcome to Sarajevo, Perfect circle, Grbavica, Lepaselalepogore
 • dokumentarfilm: Chris Marker, Marcel Ophuls, SaGA, TV B92, Factum, 70 dokom Sarajevo
 • mock-documentary ŽelimirŽilnik, Tito Among the Serbs for the Second Time

EKSEMPEL! Angels in Sarajevo, Antonije Nino Žalica, 1993,

Pretty Diana, Boris Mitić, 2003

slide16

Balkansk film - alternativ film

 • kunstfilmer med særegenstilogikke-klassiskefortellingsmønstre
 • subjektivitetogpsykologiskkompleksitet
 • realisme / autoralekspressivitet
 • tvetydighet

-> D. Bordwell, The European Cinema Reader

 • fabel / dokumentar
slide17

Balkansk film - alternativ film

 • diaspora mot sentrum
 • minoriteter/ eurosentrisme
 • transnasjonalismeogregionalisme, samarbeid: Kusturica's Underground (Frankrike/Tyskland/Ungern), Black Cat, White Cat (Frankrike/Tyskland/Jugoslavia), Paskaljević'sCabaret Balkan (Frankrike/Hellas/Tyria), Kenović'sPerfect Circle
 • motstandmot krigen, mot marginalisering –> cinema of subversion (R. Stam)
 • feministiskfilm: VesnaLjubić, JasmilaŽbanić

Takk for i dag!