v llalkoz sok az eu ban n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Vállalkozások az EU-ban

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Vállalkozások az EU-ban - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Vállalkozások az EU-ban. Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány. KKV-k szerepe az EU-ban.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vállalkozások az EU-ban' - kera


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
v llalkoz sok az eu ban

Vállalkozások az EU-ban

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

kkv k szerepe az eu ban
KKV-k szerepe az EU-ban
 • Az EU-tagállamok felismerték, hogy a kis- és középvállalkozások (KKV) kulcsszerepet játszanak a munkahelyteremtésben és a gazdasági növekedésben, ezért széles körben elismerik a KKV-k megkülönböztetett szabályozásának szükségességét. Az uniós szabályozás fő célja a KKV-k fejlődését elősegítő adminisztratív, szabályozási és pénzügyi környezet megteremtése, javítva ezzel versenyképességüket, ösztönözve európaivá és nemzetközivé válásukat.
a kis s k z pv llalkoz sokra vonatkoz k z ss gi alapelvek
A kis- és középvállalkozásokra vonatkozóközösségi alapelvek
 • A vállalkozások üzleti környezetének fejlesztésére és egyszerűsítésére vonatkozó uniós szabályok;
 • a kis- és középvállalkozások beruházási támogatását, gazdálkodásuk pénzügyi és adminisztrációs terheit érintő szabályok;
 • a kis- és középvállalkozások fennmaradása érdekében a vállalkozások átruházására és átalakulására vonatkozó ajánlások;
 • a turizmus területére vonatkozó egyeztetési és együttműködési eljárások;
 • a kis- és középvállalkozások határon átnyúló együttműködését érintő uniós szabályok.
uni s t mogat si programok
Uniós támogatási programok

Phare

 • PHARE-támogatásból is megvalósulnak kis- és középvállalatokat érintő programok, mint például szakmai segítségnyújtás KKV-knak, az inkubátorház program, a központi programfejlesztés és a magyar részvétel támogatása az uniós KKV-programban.
a nemzeti fejleszt si terv operat v programjai
A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai
 • A Nemzeti Fejlesztési Terv (amely az EU strukturális és kohéziós alapjainak felhasználására készült) tartalmazza a gazdasági versenyképesség javítását szolgáló operatív programot.
 • Ez segíti a korszerű technológiai színvonalat képviselő, piacképes, minőségi terméket előállító termelőkapacitások kiépítését, valamint a kis- és középvállalati szektor megerősítését.
 • A modern, tudásalapú gazdaságban a versenyképesség egyik legfontosabb eszköze az innovatív magatartás, a fejlett tudás- és technológiai bázis. Ennek érdekében a vállalkozások kutatási-fejlesztési tevékenységének erősítését, a kutatói és vállalkozói szféra hatékonyabb együttműködését kell elősegíteni.
t bb ves v llalat s v llalkoz sfejleszt si program 2001 2005
Többéves Vállalat- és Vállalkozásfejlesztési Program 2001-2005

Öt célt határoz meg:

 • a vállalkozások növekedésének és versenyképességének fokozása;
 • a vállalkozások adminisztratív és szabályzó környezetének egyszerűsítése;
 • a vállalkozói kultúra célcsoportos fejlesztése (kisebbség, nők, fiatal vállalkozók);
 • a KKV-k pénzügyi helyzetének javítása;
 • az uniós támogató szolgáltatások, programok igénybevételének megkönnyítése.
versenypolitika
Versenypolitika
 • A gazdasági versenyképesség minden működő piacgazdaság alapfeltétele.
 • A gazdaság szereplői közötti verseny hatékony működése elősegíti és felgyorsítja a gazdasági növekedést, és olyan feltételeket teremt, hogy a fogyasztók a lehető legkedvezőbb feltételek mellett vásárolhatnak és vehetik igénybe a szolgáltatásokat.
 • Az EU alapvető célja, hogy – az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása mellett – az egységes belső piacon torzulásmentes verseny érvényesüljön.
v llalatokra vonatkoz versenyszab lyok
Vállalatokra vonatkozó versenyszabályok
 • A Magyarországon hatályban lévő versenytörvény mind tartalmában, mind szellemében követi a közösségi versenyszabályokat.
 • A magyar versenyszabályozás a jogharmonizáció keretében többször módosult, és így a közösségi követelményeknek megfelelő versenyszabályozási környezet alakult ki hazánkban.
versenypolitika1
Versenypolitika
 • Vállalatok közötti megállapodások
 • Piaci erőfölény
 • Vállalatok összeolvadása
 • Állami támogatásokra vonatkozó közösségi szabályok
 • Átmeneti mentesség
fogyaszt v delem
Fogyasztóvédelem
 • A fogyasztóvédelem azon szabályozási területek közé tartozik, amelyet az Európai Unió kiemelten fontosnak tekint, hiszen a fogyasztóvédelem jelenleg az EU380 millió, a kibővülés után pedig 453 millió polgárának mindennapjait, közérzetét befolyásolja.
t fogyaszt i alapjog
Öt fogyasztói alapjog
 • A fogyasztóvédelemről szóló törvény elfogadása jelentette Magyarországon a fogyasztóvédelemi szabályozás legjelentősebb állomását. A törvény deklarálja az Európai Unióban elismert öt fogyasztói alapjogot, amelyek a fogyasztóvédelmi szabályozás alapját képezik. Ennek során biztosítani kell:
  • a fogyasztók egészségének és biztonságának védelmét,
  • a fogyasztók gazdasági érdekeinek védelmét,
  • a fogyasztóknak az oktatáshoz és tájékoztatáshoz való jogát,
  • a jogorvoslat és a kárigény érvényesítés jogát,
  • a fogyasztói érdekek képviseletét.
slide12

Új típusú vállalkozásfinanszírozási programok

 • Budapest Kisvállalkozói Hitel konstrukció
 • Faktoring program
slide13

Budapest Kisvállalkozói Hitel konstrukció

Banki forrás

Kereskedelmi bank

Fejlesztési forrás

BVK

15 millió Ft

hitelforrás

Feladat:oktatás, tanácsadás, hitelkérelmek befogadása, döntés előkészítés, cégkommunikáció

Döntés

Hitelbizottság

GKM

kamattámogatás

80 %-os hitelgarancia

Szerződéskötés

Gyorsított, csomagdöntés

Folyósítási feltételek

ellenőrzése

Folyósítás pénzügyi

lebonyolítása

Futamidő alatt elvégzendő feladatok:

Monitoring, kamattámogatás biztosítása, vállalkozásfejlesztési programok a cégeknél

Hitelszámla kezelés, törlesztések figyelemmel kísérése, adatszolgáltatás

slide14

Faktoring program

AKKORD VF Rt. feladatai

BVK feladatai

Faktorálás

Oktatás

Vállalkozások tájékoztatása

Egyéni tanácsadás

Elektronikus tanácsadás

Állami kamat-támogatás

Üzleti tervezés