rytmy serca towarzysz ce nag emu zatrzymaniu kr enia n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rytmy Serca towarzyszące Nagłemu Zatrzymaniu Krążenia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rytmy Serca towarzyszące Nagłemu Zatrzymaniu Krążenia

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 15
Download Presentation

Rytmy Serca towarzyszące Nagłemu Zatrzymaniu Krążenia - PowerPoint PPT Presentation

kera
574 Views
Download Presentation

Rytmy Serca towarzyszące Nagłemu Zatrzymaniu Krążenia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Rytmy Serca towarzysząceNagłemu Zatrzymaniu Krążenia

 2. Nagłe Zatrzymanie Krążenia • Ustanie mechanicznej czynności serca, cechujące się brakiem zarówno reakcji chorego na bodźce, jak i wyczuwalnego tętna oraz bezdechem lub agonalnym oddechem

 3. Rytmy występujące w nagłym zatrzymaniu krążenia Rytmy Do defibrylacji Nie do defibrylacji VF Asystolia VT- bez tętna PEA- Pulseless Electrical Activity

 4. Rytmy do defibrylacjiMigotanie komór(VF)Częstoskurcz komorowy bez tętna (VT) • VF chaotyczna, szybka depolaryzacja i repolaryzacja kom. mięśnia sercowego

 5. VT hemodynamicznie niestabilny szybki rytm serca z szerokimi QRS

 6. VT i VF Często -zawał sercaVT VF - VF stanowi 70 % NZK - 4-33% - przeżywalność - zależy od świadków zdarzenia=> ich umiejętności udzielania BLS oraz użycia defibrylatora

 7. VT VF • Etiologia Choroba niedokrwienna serca - blizna pozawałowa (40-70%) - świeży zawał serca (co najmniej20%) - u większości pacjentów zmarłych w wyniku VF w pośmiertnych badaniach stwierdzono rozległą miażdżycę naczyń >75 % zwężenie naczynia

 8. Leczenie • Schematy ALS: Defibrylacja !!! Adrenalina Amiodaronlub Lidokaina Siarczan magnezu Leczenie przyczyn odwracalnych

 9. Rytmy nie do defibrylacjiAsystolia • Brak czynności elektrycznej serca co w zapisie EKG objawia się w postaci linii zbliżonej do linii izoelektrycznej w co najmniej dwu sąsiadujących odprowadzeniach EKG.

 10. Asystolia c.d. • Częstość - Gatebary (Sweden) – około 15% NZK - 10% dojeżdża do szpitala, 2% opuszcza szpiatal - główny mechanizm NZK u dzieci ! • Etiologia - pierwotna asystolia - wtórna asystolia (VF => Asyst.)

 11. Pierwotna asystolia (niedomoga ośrodków bodźcotwórczych) - niedokrwienie lub zawał  węzłów SA i AV - bloki - idiopatyczne zwyrodnienie SA i AV - wrodzony blok serca Wtórna asystolia (wynik następujących stanów) - niewydolność oddechowa(udarmózgu, masywna zatorowość płucna, uduszenie ) • -stan po defibrylacji VF - zaburzenia elektrolitowe (hyperkaliemia) -przedawkowanie leków ( narkotyczne, uspokajające) - hypotermia

 12. Rytmy nie do defibrylacji PEA Pulseless Electrical Activity inne nazwy -niewydolność mocy -zespół słabego serca • rozkojarzenie elektromechaniczne Charakteryzuje sięaktywnością elektryczną rejestrowaną w zapisie EKG przy braku fali tętna.

 13. PEA c.d. • 15% - pozaszpitalnego NZK • odpowiedzialne za 65% wewnatrzszpitalnych zgonów

 14. Etiologia • Hipoksja- 40%- niewydolność oddechowa • Przyczyny mechaniczne- tamponada serca, masywny zawał serca, pęknięcie serca, odma wentylowana, zastoinowa niewydolność serca • Hipowolemia, masywna zatorowość płucna, sepsa • Przyczyny metaboliczne - hyperkaliemia, hypothermia, przedawkowanie blokerów kanału wapniowego, TLPD, -blokerów(lubnadwrażliwość)

 15. Leczenie Asystolii oraz PEA Schematy ALS: • BLS • Adrenalina • Atropina ? • Leczenie przyczyn odwracalnych