elinsiirrot l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Elinsiirrot PowerPoint Presentation
Download Presentation
Elinsiirrot

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Elinsiirrot - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

Elinsiirrot. LsN, OTT, MA, dos. Salla Lötjönen Oikeusministeriö. Luennon rakenne. Taustatietoja Lainsäädäntö Elinsiirto kuolleelta luovuttajalta Elinsiirto elävältä luovuttajalta Pohjoismaista vertailua. Taustaa. Mitä elimiä voidaan siirtää?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Elinsiirrot' - kera


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
elinsiirrot

Elinsiirrot

LsN, OTT, MA, dos. Salla Lötjönen

Oikeusministeriö

Lääkintä- ja bio-oikeuden perusteet

luennon rakenne
Luennon rakenne
 • Taustatietoja
 • Lainsäädäntö
  • Elinsiirto kuolleelta luovuttajalta
  • Elinsiirto elävältä luovuttajalta
 • Pohjoismaista vertailua

Lääkintä- ja bio-oikeuden perusteet

taustaa
Taustaa
 • Mitä elimiä voidaan siirtää?
  • munuainen, maksa, sydän, keuhko, silmän sarveiskalvo, haima – lisäksi iho, luuydin, veri
  • ulkomailla myös vatsalaukku, raajat, kasvot, kurkunpää, kieli
 • Kuinka paljon elinsiirtoja tapahtuu?
  • Suomessa tehdään kiinteiden elinten siirtoja vajaa 300 vuodessa, luuydinsiirtoja runsas 100.
  • Valtaosa aikuisia, lapsia n. 30-40
  • Siirroista 80 prosenttia munuaissiirtoja, sen jälkeen siirretään eniten maksoja, sydämiä ja keuhkoja.
  • Jonossa n. 300 potilasta, vuosittain n. 30 menehtyy, kun elintä ei saada ajoissa

Lääkintä- ja bio-oikeuden perusteet

luovutukset kuolleilta 1993 2008 pmp l hde scandiatransplant www scandiatransplant org
Luovutukset kuolleilta 1993-2008 PMPLähde: Scandiatransplant (www.scandiatransplant.org)

Lääkintä- ja bio-oikeuden perusteet

slide5
Munuaisluovutukset kuolleelta luovuttajalta 1994 – 2008Lähde: Scandiatransplant (www.scandiatransplant.org)

Lääkintä- ja bio-oikeuden perusteet

maksansiirrot 1994 2008 l hde scandiatransplant www scandiatransplant org
Maksansiirrot 1994 – 2008Lähde: Scandiatransplant (www.scandiatransplant.org)

Lääkintä- ja bio-oikeuden perusteet

syd nsiirrot 1994 2008 l hde scandiatransplant www scandiatransplant org
Sydänsiirrot 1994 – 2008Lähde: Scandiatransplant (www.scandiatransplant.org)

Lääkintä- ja bio-oikeuden perusteet

keuhkonsiirrot 1994 2008 l hde scandiatransplant www scandiatransplant org
Keuhkonsiirrot 1994 – 2008Lähde: Scandiatransplant (www.scandiatransplant.org)

Lääkintä- ja bio-oikeuden perusteet

slide9
Munuaisluovutukset eläviltä luovuttajilta 1994 – 2008Lähde: Scandiatransplant (www.scandiatransplant.org)

Lääkintä- ja bio-oikeuden perusteet

lains d nt suomessa
Lainsäädäntö Suomessa
 • Kansallisella tasolla:
  • Laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä (101/2001, muut. 653/2010)
 • Kansainvälisellä tasolla:
  • Euroopan neuvoston biolääketiedesopimus (ETS 164) ja sen elinsiirtoja käsittelevä lisäpöytäkirja (ETS 186), voimaan Suomessa 1.3.2010
  • Ns. kudosdirektiivi 2004/23/EY (laatu ja turvallisuus)

Lääkintä- ja bio-oikeuden perusteet

elinsiirto kuolleelta luovuttajalta
Elinsiirto kuolleelta luovuttajalta
 • Kuoleman määritelmä (21 §):Ihminen on kuollut, kun kaikki hänen aivotoimintansa ovat pysyvästi loppuneet.
  • STM:n asetus kuoleman toteamisesta (27/2004)
   • Ruumiin tuhoutuminen
   • Hengityksen ja verenkierron pysähtyminen
   • Aivokuolema
  • STM:n opas kuoleman toteamisesta 2004:5

Lääkintä- ja bio-oikeuden perusteet

elinsiirto kuolleelta luovuttajalta12
Elinsiirto kuolleelta luovuttajalta
 • Kuoleman toteamiseen osallistuneet lääkärit eivät saa osallistua elinten, kudoksien tai solujen siirtotoimintaan (kudoslaki 8.3 §)
  • He voivat kuitenkin väliaikaisesti huolehtia elintoimintoja ylläpitävistä hoidoista (STM:n opas)
 • Elinsiirtoa tarvitsevan potilaan lääkärit eivät saa keskustella elinsiirrosta kuolleen potilaan omaisten kanssa

Lääkintä- ja bio-oikeuden perusteet

elinsiirto kuolleelta luovuttajalta13
Elinsiirto kuolleelta luovuttajalta
 • 10 §: Elimiä, kudoksia tai soluja ei saa irrottaa, jos se haittaa kuolemansyyn selvittämistä.
 • Elimien, kudoksien tai solujen irrottamiseen ei saa ryhtyä, jos poliisin on suoritettava tutkinta kuolemansyyn selvittämiseksi ja poliisi vastustaa irrottamista tai irrottaminen olennaisesti vaikeuttaa oikeuslääketieteellistä kuolemansyyn selvittämistä.

Lääkintä- ja bio-oikeuden perusteet

elinsiirto kuolleelta luovuttajalta lakimuutos 653 2010 voim 1 8 2010
Vanha laki (9 §):

Kuolleen ihmisen elimiä, kudoksia ja soluja saadaan irrottaa, jollei ole syytä olettaa, että vainaja eläessään olisi vastustanut sitä taikka että hänen lähiomaisensa tai muu läheisensä vastustaisi sitä.

Jos joku eläessään on antanut suostumuksensa elimien, kudoksien tai solujen irrottamiseen 8 §:n 1 momentissa säädettyyn tarkoitukseen, toimenpide voidaan suorittaa lähiomaisen tai muun läheisen kiellosta huolimatta.

Uusi laki (9 §):

Kuolleen ihmisen elimiä, kudoksia ja soluja saadaan irrottaa, jos ei ole tiedossa tai jos ei ole syytä olettaa, että vainaja eläessään olisi vastustanut toimenpidettä.

Jos vainaja on eläessään kieltänyt elimien, kudoksien tai solujen irrottamisen 8 §:n 1 momentissa säädettyyn tarkoitukseen, toimenpidettä ei saa tehdä.

Elinsiirto kuolleelta luovuttajaltaLakimuutos 653/2010 (voim. 1.8.2010)

Lääkintä- ja bio-oikeuden perusteet

elinsiirto kuolleelta luovuttajalta lakimuutos 653 2010 voim 1 8 201015
Elinsiirto kuolleelta luovuttajaltaLakimuutos 653/2010 (voim. 1.8.2010)
 • Uudessa laissa myös:
  • Jos vainaja on alaikäinen eikä ikänsä vuoksi omaa tahtoa, saa elimiä, kudoksia ja soluja irrottaa, jollei hänen huoltajansa vastusta toimenpidettä (9.2 §).
  • Jos täysi-ikäinen vainaja ei sairauden, mielenterveyden häiriön tai muun syyn vuoksi ole eläessään voinut muodostaa käsitystä elinten, kudoksien tai solujen irrottamisesta, saa toimenpiteen tehdä, jollei hänen lähiomaisensa tai muu läheisensä vastusta sitä (9.3 §).
  • Selvitysvelvollisuus kudoksien irrottamisesta ja irrottamisen merkityksestä vainajan lähiomaiselle tai muulle läheiselle (9 a §).

Lääkintä- ja bio-oikeuden perusteet

pm lains d nt vertailua kuollut luovuttaja aikuiset
PM lainsäädäntövertailua – kuollut luovuttaja (aikuiset)

Lääkintä- ja bio-oikeuden perusteet

tilastot kuolleet luovuttajat
Tilastot – kuolleet luovuttajat

Lääkintä- ja bio-oikeuden perusteet

elinsiirto el v lt luovuttajalta
Elinsiirto elävältä luovuttajalta
 • Lähinnä munuaisen siirto
 • 2.2 §: Elin, kudosta tai soluja saadaan irrottaa vain, jos irrottaminen ei aiheuta luovuttajalle vakavaa terveydellistä vaaraa eikä vakavaa haittaa, jos vastaanottajan hoitamiseksi ei ole käytettävissä muuta yhtä tehokasta hoitoa kuin elinsiirto sekä jos sopivaa elintä tai kudosta tai sopivia soluja ei ole saatavissa kuolleelta luovuttajalta tai jos tulosten odotetaan olevan huomattavasti paremmat kuin kuolleelta luovuttajalta saadun siirron tulokset.

Lääkintä- ja bio-oikeuden perusteet

elinsiirto el v lt luovuttajalta19
Elinsiirto elävältä luovuttajalta
 • 3 §: Kirjallinen, tietoon perustuva suostumus
  • Peruuttamismahdollisuus ennen irrottamista
  • Yksilöity lääkärin tiedonantovelvollisuus (merkitys, riskit, tutkimukset, analyysit, tietosuoja)
 • Alaikäisen tai vajaakykyisen aikuisen suostumuksen antaa laillinen edustaja (huoltaja tai edunvalvoja)

Lääkintä- ja bio-oikeuden perusteet

elinsiirto el v lt luovuttajalta20
Elinsiirto elävältä luovuttajalta
 • 4 §: Uusiutumatonta kudosta tai elimen voi luovuttaa vain täysi-ikäinen henkilö vain lähiomaisensa tai muun läheisen hoitoa varten
  • Altruistinen elinsiirto kielletty
  • Valviran lupa

Lääkintä- ja bio-oikeuden perusteet

elinsiirto el v lt luovuttajalta21
Elinsiirto elävältä luovuttajalta
 • 5 §: Alaikäinen tai vajaakykyinen voi luovuttaa vain uusiutuvaa kudosta tai osan uusiutuvaa elintä
  • Sisarensa henkeä uhkaavan sairauden tai vamman hoitoa varten
  • Jos sopivaa kudosta ei ole saatavilla kuolleelta tai täysivaltaiselta luovuttajalta
 • Jos alaikäinen on kypsä päättämään, luovutuksensaaja voi olla myös muu lähiomainen tai muu läheinen
  • Soluja voi luovuttaa myös muissa tilanteissa
 • Aina Valviran lupa

Lääkintä- ja bio-oikeuden perusteet

pm lains d nt vertailua el v luovuttaja aikuiset
PM lainsäädäntövertailua – elävä luovuttaja (aikuiset)

Lääkintä- ja bio-oikeuden perusteet

pm lains d nt vertailua el v luovuttaja vajaakyk aikuiset
PM lainsäädäntövertailua – elävä luovuttaja (vajaakyk. aikuiset)

Lääkintä- ja bio-oikeuden perusteet

tilastot el v t luovuttajat
Tilastot – elävät luovuttajat

Lääkintä- ja bio-oikeuden perusteet

johtop t ksi
Johtopäätöksiä
 • Lainsäädännöllä voidaan vaikuttaa elinsiirtojen lukumäärään vain osittain
 • Suuri merkitys käytännöillä, resursseilla, valmiusasteella, tiedottamisella
 • Vuoden 2011 tilastojen valmistuttua voidaan nähdä, onko lainsäädäntömuutos tuottanut toivottua lopputulosta.

Lääkintä- ja bio-oikeuden perusteet