Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Activitats Cooperatives PowerPoint Presentation
Download Presentation
Activitats Cooperatives

Activitats Cooperatives

91 Views Download Presentation
Download Presentation

Activitats Cooperatives

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Activitats Cooperatives P. Comenius ENS MAQUILLEM C. INICIAL 20006-07 DIJOUS GRAS

  2. ENS MAQUILLEM - DEFINICIÓ Maquillatge Carnavalesc. - OBJECTIU Col.laborar mutuament gaudint de les sensacions d’ésser maquillat per tal de celebrar un aspecte del Carnaval tot canviant grotescament la pròpia imatge. - DESENVOLUPAMENT Primer es van formar parelles entre ells. Després cada parella es va maquillar. En acabar es van mirar al mirall de classe i van intercanviar opinions i sensacions. - OBSERVACIONS En alguns casos el tutor va haver de fer les parelles. Els va agradar molt l’experiència perquè estaven acostumats que fos un adult qui els maquillés. Fins i tot els més resevats van participar de la gresca. - PROPOSTA Com a complement es van realitzar senzilles activitats de dramatització i mímica. - VALORACIÓ Activitat molt engrescadora. Que fomenta la gresca i la disbauixa pròpia del Carnaval. I que va servir perquè es concienciessin una mica més de la importància de la col.lobaració mútua.

  3. DIJOUS GRAS - DEFINICIÓ Berenar Cooperatiu de Dijous Gras - OBJECTIU Gaudir i participar de la preparació d’un àpat típic d’aquesta Diada i celebrar-lo plegats al bosquet de l’Escola. - DESENVOLUPAMENT Una vegada fets els grups de 4 alumnes a l’atzar. Es va sortejar la tasca a realitzar: -1r. Grup .- Preparar i col.locar a les safates les dues meitats dels entrepans tallats. - 2n. Grup.- Sucar-los amb tomàquet. - 3r. Grup.- Posar-hi sal. I oli - 4t. Grup.- Posar-hi el fuet. - 5è Grup- Embolicar els entrepans amb un tovalló. - OBSERVACIONS El fet de comentar per classes de què hauria de ser l’entrepà, ens va servir de punt de partida per parlar d’aquesta Diada, del costum de sortir a berenar i del tipus d’aliments que s’acostumen a menjar: aliments rics en greixos. - PROPOSTA Una possible variant es que cadascú es preparí el seu propi entrepà integrament. -VALORACIÓ Pensem que l’activitat és molt enriquidora com a aprenentage cooperatiu en gran grup, d’aquí el fet que l’hagim realitzat els tres cursos que portem de l’actual P. Comenius.