zorg voor ouderen scholing frail elderly medisch spectrum twente n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zorg voor ouderen scholing Frail & Elderly Medisch Spectrum Twente PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zorg voor ouderen scholing Frail & Elderly Medisch Spectrum Twente

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 53

Zorg voor ouderen scholing Frail & Elderly Medisch Spectrum Twente - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

Zorg voor ouderen scholing Frail & Elderly Medisch Spectrum Twente. Dr. Marieke J. Schuurmans, Verpleegkundige en onderzoeker Lector Hogeschool Utrecht. 1900. 1950. 1999. 2050. GRIJZE GOLF. Hoeveel % van de Nederlanders is: 65 jaar of ouder? 85 jaar of ouder?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Zorg voor ouderen scholing Frail & Elderly Medisch Spectrum Twente


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zorg voor ouderen scholing frail elderly medisch spectrum twente
Zorg voor ouderenscholing Frail & ElderlyMedisch Spectrum Twente

Dr. Marieke J. Schuurmans,

Verpleegkundige en onderzoeker

Lector Hogeschool Utrecht

slide2

1900

1950

1999

2050

slide3

GRIJZE GOLF

 • Hoeveel % van de Nederlanders is:
 • 65 jaar of ouder? 85 jaar of ouder?
 • Wat is de gemiddelde levensverwachting
 • voor vrouwen? voor mannen?
 • Wanneer is de vergrijzing op zijn top?
 • Hoeveel % van de Nederlanders is dan 65 jaar of ouder?
slide7
Ouders geven hun kinderen een kinderfiets. Waarom zouden kinderen hun bejaarde ouders geen rollator kunnen geven? Ze kunnen er nu al voor gaan sparen, want ouderdom is, anders dan ziekte, voorspelbaar.

Hans Hillen, voorzitter van het College voor Zorgverzekeringen in Buitenhof, 1 februari 2004

oud = gebrekkig

lichamelijke beperkingen horen zien bewegen
Lichamelijke beperkingen (horen, zien, bewegen)

Vademecum gezondheidsstatistiek, CBS, (2002)

beperkingen ouderen
Beperkingen ouderen

Ouderen worden vooral beperkt in beweging of hebben 1 of meer ADL beperkingen. Beperkingen in zien nemen toe bij ouderen

Beweeglijkheid

1 of meer ADL beperkingen

Zien

Horen

Bron: CBS Statline

June 4, 2014

slide11

Hoeveel % van de 75plussers heeft een chronische aandoening?

Hoeveel % van de 75plussers heeft twee of meer chronische aandoeningen?

Top 5 van meest voorkomende ziekten bij ouderen?

ziekten ouderen
ziekten ouderen

Ouderen hebben vooral last van hoge bloeddruk (hart en vaten) en gewichtsslijtage (bewegingsstelsel). Hart en vaat aandoeningen en diabetes nemen toe

Hoge bloeddruk

Gewrichtsslijtage

Suikerziekte

Rugaandoening

Astma, chronische bronchitis

Hartaandoening

Migraine

Chronisch eczeem

Bron: CBS Statline

June 4, 2014

slide15
Rond de 60% van alle mensen boven de 65 jaar heeft multimorbiditeit op basis van verschillende bevolkingscohorten (Gezondheidsraad, 2008)

78% van de mensen van 80 jaar en ouder heeft comorbiditeit volgens Registratienet Huisartsenpraktijken (van de Akker, 2001)

slide17

Een “mooie oude dag” komt nooit vanzelf: het is de vrucht van steeds opnieuw bevochten overwinningen en van steeds opnieuw beginnen na een nederlaag

Simone de Beauvoir

wat vinden ouderen zelf belangrijk
Wat vinden ouderen zelf belangrijk?
 • Een goede geestelijke gezondheid
 • Een leuk gezin
 • Een goede huisvesting
 • Een goed huwelijk
 • Een goed inkomen
 • Een goede lichamelijke gezondheid
 • Een sterk geloof
 • Veel vrienden en kennissen
 • Een zinvolle tijdsbesteding
gevolgen van vergrijzing in de samenleving
Gevolgen van vergrijzing in de samenleving
 • andere bevolkingssamenstelling
 • toename van het aantal chronische ziekten
 • vraag naar aanvullende zorg zal toenemen
 • toename van het aantal ouderen met dementie
 • meer ouderen in het ziekenhuis
slide22

Van alle 65-plussers:

Hoeveel % bezoekt in een jaar HA?

Hoeveel % bezoekt in een jaar specialist?

Hoeveel % heeft thuiszorg?

Hoeveel % wordt in een jaar in het ziekenhuis opgenomen?

Hoeveel % verblijft in een verpleeg/verzorgingshuis?

ouderen in het ziekenhuis
ouderen in het ziekenhuis
 • 12 % van de 65-plussers wordt jaarlijks opgenomen (6% <65 jaar)
 • gemiddelde ligduur >65 jaar: 12.6 dagen vs 6.4 dagen <65 jaar
 • 45% van de ziekenhuisbedden in gebruik voor 65-plussers (CBS, 2005)
in ziekenhuis
in ziekenhuis
 • relatief meer ouderen
 • meer multimorbiditeit
 • geheugenproblemen
 • fysieke beperkingen
oud en oud verschil kalender leeftijd en biologische leeftijd
Oud en oudVERSCHIL KALENDER LEEFTIJD EN BIOLOGISCHE LEEFTIJD
 • Verminderde homeostase
 • Snelle achteruitgang
 • Vele complicaties
 • Vertraagde reconvalescentie
 • Andere presentatie van ziekten
 • Somato-psycho-sociale verwevenheid
 • Multipathologie
 • Leeftijd-specifieke ziekten
 • Gewijzigde farmacokinetiek en - dynamiek
de geriatrische pati nt
de geriatrische patiënt
 • ouder persoon
 • veelvoud aan ziekten, multimorbiditeit
 • stoornissen op lichamelijk, psychisch, functioneel en sociaal gebied
 • complex beeld = complexe ziektepresentatie
ziekenhuisopname
ziekenhuisopname
 • niet zonder risico voor ouderen
 • risico’s: decubitus, delirium, letsel tgv van vallen, immobiliteit, infectie, incontinentie, ondervoeding of uitdroging
 • ‘risico’s’ kunnen leiden tot :

1. functieverlies

2. verpleeghuisopname

3. sterfte

Creditor MC. Hazards of hospitalization in the elderly. Ann Intern Med 1993;118(3):219-23; Satish 1996; Rudberg 1996

functieverlies
functieverlies

ongeveer 15% to 50 % van de oudere ziekenhuispatienten zal na ziekenhuis opname functieverlies ervaren, uitgedrukt in een verlies van ADL functies

functieverlies kan ontstaan
functieverlies kan ontstaan:
 • onafhankelijk van de ziekten die hebben geleid tot ziekenhuisopname
 • kan blijven bestaan ongeacht of de ziekte is genezen

Forster AJ, Murff HJ, Peterson JF et al. The incidence and severity of adverse events affecting patients after discharge from hospital. Ann Int Med 2003;138:161-167

gevolgen functieverlies
Gevolgen functieverlies
 • Verhoging mortaliteit
 • Langere opnameduur
 • Meer afhankelijkheid
 • Meer zorg nodig na opname (verpleeghuis/verzorgingshuis/thuis)
 • Meer kans op heropnames
 • Verhoging kosten: persoonlijk en materieel
slide37

Veel oudere patiënten zijn bang voor wat er mis gaat in het ziekenhuis en de gevolgen die dat heeft voor hun toekomst

(Huckstadt, 2002)

slide39

ZIEKENHUIS = HOOGTECHNOLOGISCHE OMGEVING

MET EEN EENZIJDIGE BLIK …

slide42

De autonomie van ouderen wordt in de gezondheidszorg vaak bedreigd door onvoldoende informatie.

(Minichiello et al, 2000)

slide44

Aanzienlijk deel professionals in de gezondheidszorg heeft een negatieve kijk op ouderen, stereotype beelden.

(Lothian & Philip, 2001)

slide47

vooroorloogse of

stille generatie

dank-je-wel-generatie

uitkomstmaten gezondheidszorg voor ouderen
Uitkomstmaten gezondheidszorg voor ouderen
 • niet sec levensduurverlening
 • maar kwaliteit van leven
 • autonomie
 • zelfredzaamheid.