the directive is invalid n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
The Directive is invalid PowerPoint Presentation
Download Presentation
The Directive is invalid

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 4

The Directive is invalid - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

The Directive is invalid. ” Directive 2006/24/EC … is invalid.” Enligt huvudregeln i LEK (6:5) ska operatörer utplåna (eller avidentifiera) trafikuppgifter när uppgiften inte längre behövs för att överföra meddelandet . Undantag: För fakturering För marknadsföring (samtycke)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'The Directive is invalid' - keona


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
the directive is invalid
The Directive is invalid

”Directive 2006/24/EC … is invalid.”

Enligt huvudregeln i LEK (6:5) ska operatörer utplåna (eller avidentifiera) trafikuppgifter när uppgiften inte längre behövs för att överföra meddelandet.

Undantag:

För fakturering

För marknadsföring (samtycke)

För att tillhandahålla andra tjänster där uppgifterna behövs

ADBJ Maj 2014 - Patrik Hiselius, TeliaSonera

grundl ggande synpunkter
Grundläggande synpunkter
 • Gräns mellan myndighetsutövning och enskild verksamhet
 • Proportionalitet (nytta, kostnader, integritet, brottsbekämpning)
 • Behovet av ett sammanhållet lagstiftningsarbete (Helhetsbild)
 • Kostnader måste vara synliga
 • TeliaSonera Policy – Privacy
  • ”Onlyprovide personal data toauhoritiesto the extentrequired by law or with the customer’s permission”
 • TeliaSonera Policy – Freedomof Expression
  • ”Weadvocateclear and transparent legal provisions on proportionality and necessity for all governmentsurveillanceofcommunications.”

ADBJ Maj 2014 - Patrik Hiselius, TeliaSonera

vad g ller vad h nder
Vadgäller? Vadhänder?
 • Noteras - SE ochdatalagringsdirektivet
 • Vadgäller?
  • Direktivetärogiltigt
  • Operatörerharbettombeskedfrånlagstiftaren
 • Vadhänder ?
  • Välkommendebattomövervakningochtillit (SvDBrännpkt 19 april)
  • JuDeputredningsdirektiv
  • Utredarenskallsamråda m Åklagarmyndigheten, RPS, Säpo, Tulloch PTS
  • Bestämmelsernakommer tills vidareinteattanvändas
  • Brottkommerfortsattattkunnautredas

ADBJ Maj 2014 - Patrik Hiselius, TeliaSonera

slide4

Tack !

@Patrik_Hiselius

ADBJ Maj 2014 - Patrik Hiselius, TeliaSonera