Antické umění II. - PowerPoint PPT Presentation

keon
antick um n ii n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Antické umění II. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Antické umění II.

play fullscreen
1 / 14
Download Presentation
Antické umění II.
155 Views
Download Presentation

Antické umění II.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Antické umění II. Řecká architektura - pokračování Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra WidenkováCZ.1.07/1.5.00/34.0501

 2. Popis chrámu • Vnitřní prostor tvořila svatyně – byla příbytkem boha, sloužila k umístění sochy boha. • Stál zpravidla na stupňovité podezdívce a byl přikryt nízkou sedlovou střechou. • Proč měli přístup do chrámu jen kněží? • Velká úcta k bohům, pokora; věřící se shromažďovali pod chrámových ohozem. Posseidonův chrám v Paestu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ.1.07/1.5.00/34.0501

 3. Tři základní slohy • Dórský • Byl oblíben v oblasti pevninského Řecka, hlavně na Peloponésu. • Charakteristický rys – prostota, střídmost, sloup je podélně kanelován, nemá patku, hlavice se skládá z čtvercové desky (abakus) a podušky (echinus) • Památky – Héřin chrám v Olympii, Herkulův chrám v Argigentu, největším chrámem je Parthenon na athénské Akropoli (pochází z klasického období) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ.1.07/1.5.00/34.0501

 4. Héřin chám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra WidenkováCZ.1.07/1.5.00/34.0501

 5. Parthenon Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra WidenkováCZ.1.07/1.5.00/34.0501

 6. Iónský sloh • Byl oblíben v řeckých osadách Malé Asie. • Charakteristika – je štíhlejší, kanelování mělčí, sloupy stojí na trojdílné patce, na hlavici se uplatňují voluty. • Nejstarší stavby – na ostrově Lesbos, v Efezu; v klasickém období chrámek bohyně Niké a Erechteion na athénské Akropoli Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ.1.07/1.5.00/34.0501

 7. Korintský sloh • resp. korintská hlavice (protože ostatní články se shodují s ionským slohem). • Vznikla v 5. století př. Kr.; tvoří ji tři řady akantových listů. • Památka – chrám Dia Olympského v Athénách Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ.1.07/1.5.00/34.0501

 8. Athénská Akropole • Hlavním architektem byl Feidias. • Vstup do komplexu tvoří monumentální schodiště zvané Propylaje (postavené v dórském slohu s iónskými prvky); vpravo je chrámek bohyně Niké; vlevo od Parthenonu je Poseiedonův chrám Erechteión • Zajímavostí jsou Karyatidy – postavy dívek s funkcí sloupu, kterých je šest. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ.1.07/1.5.00/34.0501

 9. Athénská Akropole Pokuste se se na internetu najít legendu k obrázku. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ.1.07/1.5.00/34.0501

 10. Athénská Akropole Legenda k obrázku: • Parthenon • Starý chrám • Erechteion • - • Propylaje • Chrám bohyně Niké • Eleusinion • Svatyně Brauricnia • Chalkotéky • Pandroseion • Arreforion • Oltáře Athény • Svatyně Dia Poliea • Pandion • Odeon Heroda Attika • Eumeneovo sloupořadí • Zbytky svatyně Asklépiory • Divadlo DionýsiaEleuthera • Periklův Odeon Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ.1.07/1.5.00/34.0501

 11. Další památky antického Řecka • Delfy - Apollónův chrám, okrouhlý chrám Tholos Athény Pronale • Olympie – Diův chrám • Korint – Apollónův chrám • Syrakusy - divadlo • Epidaurus – divadlo (postavil Polykleitos mladší) • K jednotlivým památkám najděte obrázky na internetu. • http://www.minutex.cz/fotky/275/2/ • http://umlaufoviny.com/www/nabozenstvi/kulty/archiv/delfy/detaily/detail_05.html • http://www.recko.name/FotoView.php?kde=B&id=106737 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Olympia-ZeusTempelRestoration.jpg • http://www.profimedia.cz/fotografie/apollonuv-chram/0014520449/ • /http://www.profimedia.cz/fotografie/italie-sicilie-syrakusy-klasifikovane-jako-svetove-dedictvi/0027778330 • http://fz.wz.cz/fotky/um.arch/divadlo2.htm Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra WidenkováCZ.1.07/1.5.00/34.0501

 12. Citace zdrojů • LIPINSKI. wikipedie.cz [online]. [cit. 8.1.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paestum_-_Poseidontempel.jpg • HUBLOVÁ, Pavlína. wiki.rvp [online]. [cit. 8.1.2013]. Dostupný na WWW: http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://wiki.rvp.cz/%40api/deki/files/24275/%3DRecko7_28.9.2011_11-53-34.JPG&imgrefurl=http://wiki.rvp.cz/Kabinet%252FObrazky%252FEvropa%252F%25C5%2598ecko%252FOlympie&usg=__c4nsita6Z6icd3Dl9i6V5qeKVCU=&h=480&w=640&sz=99&hl=cs&start=5&zoom=1&tbnid=P3JhyjV1UuE4LM:&tbnh=103&tbnw=137&ei=8ArsUJT8DcjYtAampYCIDA&prev=/images%3Fq%3DH%25C3%25A9%25C5%2599in%2Bchr%25C3%25A1m%2Bv%2Bolympii%26hl%3Dcs%26sa%3DX%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ.1.07/1.5.00/34.0501

 13. Citace zdrojů • RONALDO. wikipedia.cz [online]. [cit. 7.1.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Megaron_mit_Saulen_Antentempel.png • MADMEDEA. wikipedia.cz [online]. [cit. 8.1.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:AcropolisatathensSitePlan.png • CARR, Adam. wikipedia.cz [online]. [cit. 8.1.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Acropolis3.JPG • ELVEOFLIGHT. wikipedia.cz [online]. [cit. 8.1.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Temple_of_Olympian_Zeus_and_the_Acropolis.jpg • SHEBS, Stan. wikipedia.cz [online]. [cit. 8.1.2013]. Dostupný na WWW: http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Erechtheum_SW-650px.jpg • AUTOR NEZNÁMÝ. wikipedia.cz [online]. [cit. 8.1.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jonisk1.png • HARRIETA171. wikipedia.cz [online]. [cit. 8.1.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2006_01_21_Ath%C3%A8nes_Parth%C3%A9non.JPG?uselang=cs Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ.1.07/1.5.00/34.0501

 14. Citace zdrojů • KECOVÁ, Magdalena. Dějiny umění. Ostrava: ateliér Milata, 1995, bez ISBN . • MRÁZ, Bohumír. Dějiny výtvarné kultury. Praha: IDEA SERVIS, 1986, ISBN 80-85970-01-5. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ.1.07/1.5.00/34.0501