transitie en transformatie jeugdzorg n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Transitie en transformatie Jeugdzorg PowerPoint Presentation
Download Presentation
Transitie en transformatie Jeugdzorg

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Transitie en transformatie Jeugdzorg - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Updated on

Transitie en transformatie Jeugdzorg. Feitenquiz. Vraag 1: Hoeveel organisaties houden zich in de Achterhoek met jeugdzorg bezig? Antwoord: circa 45 instellingen en 75 zelfstandigen/vrijgevestigden. Feitenquiz. Vraag 2: Welk budget is er vanaf 2015 beschikbaar voor de Achterhoek?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Transitie en transformatie Jeugdzorg


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Transitie en transformatie Jeugdzorg

  2. Feitenquiz • Vraag 1: Hoeveel organisaties houden zich in de Achterhoek met jeugdzorg bezig? • Antwoord: circa 45 instellingen en 75 zelfstandigen/vrijgevestigden.

  3. Feitenquiz • Vraag 2: Welk budget is er vanaf 2015 beschikbaar voor de Achterhoek? • Antwoord: circa 60 miljoen.

  4. Feitenquiz • Vraag 3: Om hoeveel kinderen in de Achterhoek gaat het als we het hebben over Jeugdzorg (global schatting)? • Antwoord: circa 2.500 kinderen.

  5. Stelselwijziging Financiers tot 2015 Financiers vanaf 2015 Rijk; Langdurig intensieve zorgwet (LIZ), zorgverz.wet Gemeente; Wet preventieve gezondh.zorg: jeugdgezondheidszorg voor ieder kind, De Jeugdwet: waar nodig kwalitatief en kwantitatief aanbod alle vormen Jeugdhulp Rijk; AWBZ, gesloten jeugdzorg, zorgverz.wet Provincie; wet op de Jeugdzorg Gemeente; WMO (prestatieveld 2), Wet preventieve gezondh.zorg (JGZ), CJG vanuit wet op de Jeugdzorg

  6. Gebaseerd op de uitgangspunten • Meer inzet op preventie (verschuiving van 2e naar 1e en 0e lijn) • Herstel van het gewone leven (normaliseren/ demedicaliseren/versterken 0e en 1e lijn/eigen kracht; versterken van het probleemoplossend vermogen ouders) • Waarborgen veiligheid • Één huishouden, één plan, één aanspreekpunt

  7. Verbindingen 3D • Jeugdzorg – passend onderwijs – P-wet • Jeugdzorg – 18 tot 27 – wmo en/of P-wet • Jeugdzorg – wmo – combi’s binnen gezin • 1 gezin – 1 plan – 1 aanspreekpunt • Preventieve aanpak • Eigen kracht en netwerk inzetten • Vanuit wijken aansluiting regionaal en bovenregionale Jeugdzorg voorzieningen • Jeugdzorg – veiligheid – wijkgericht werken

  8. In de praktijk De heer E. Roelofs, ambulant hulpverlener, vertelt over ervaringen. Hij is één van de professionals die al bijna 2 jaar meedraait met de regionale proef: Familienetwerkberaad. Deze pilot is overigensbijna afgerond.