5 29. Auzi, goarna începe să sune! - PowerPoint PPT Presentation

kenyon-turner
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
5 29. Auzi, goarna începe să sune! PowerPoint Presentation
Download Presentation
5 29. Auzi, goarna începe să sune!

play fullscreen
1 / 5
Download Presentation
5 29. Auzi, goarna începe să sune!
137 Views
Download Presentation

5 29. Auzi, goarna începe să sune!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 529.Auzi, goarnaîncepe să sune!

  2. 1. Auzi, goarna-ncepe să sune:E ultimul mare război!Când Domnul te scoate din lume,Să nu mai priveşti înapoi!

  3. 2. Ascultă de Domnul acuma,Ridică-te iar, de-ai căzut!Nu vezi că e-aproape furtuna,Şi nu mai e timp de pierdut?

  4. 3. Isus te-a salvat de la moarte,Dar încă mai ai de trudit!Aleargă spre cer mai departe,Şi nu te lăsa biruit!

  5. 4. Alungă chemarea mulţimii,Şi teama din inima ta!Te-aşteaptă cântând heruvimii,Fii tare şi nu te lăsa!