antall rom og form n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Antall, rom og form PowerPoint Presentation
Download Presentation
Antall, rom og form

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Antall, rom og form - PowerPoint PPT Presentation


 • 242 Views
 • Uploaded on

Antall, rom og form. Matematikk i barnehagen; metode og bevissthet av Helene Underbakke. Innhold. Rammeplanen ! Språket er halve forståelsen Sorter og klassifiser Matematiske former Tid og logikk Antall og tall Lokalisering Mønster Måling. Rammeplanen sier….

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Antall, rom og form


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
antall rom og form

Antall, rom og form

Matematikk i barnehagen; metode og bevissthet

av Helene Underbakke

innhold
Innhold
 • Rammeplanen !
 • Språket er halve forståelsen
 • Sorter og klassifiser
 • Matematiske former
 • Tid og logikk
 • Antall og tall
 • Lokalisering
 • Mønster
 • Måling
rammeplanen sier
Rammeplanen sier…

Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna;

 • Oppleve glede over å utforske og leke med tall og former
 • Tilegner seg gode og anvendbare matematiske begreper
 • Erfare, utforske og leker med form og mønster
 • Erfare ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne
 • Erfare plassering og orientering og på den måten utvikle evner til lokalisering
videre sier rammeplanen
Videre sier rammeplanen…

For å arbeide i retning av disse målene må personalet

 • Være lyttende og oppmerksomme i forhold til den matematikken barnet utrykker gjennom lek, samtaler og hverdagsaktiviteter
 • Støtte barnets matematiske utvikling med utgangspunkt i barnets interesser og uttrykksformer
 • Være bevisst egen begrepsbruk om matematiske fenomener
 • Styrke barnas nysgjerrighet, matematikkglede og lyst til å utforske matematiske sammenhenger
 • Resonnere og undre seg sammen med barna om likheter, ulikheter, størrelser, antall og stimulere barnas evne til å bruke språket som redskap for logisk tenkning
 • Sørge for at barna har tilgang til og tar i bruk ulike typer spill, teknologi, tellemateriell, klosser, leker, formingsmateriell og tilby materiell som gir barna erfaringer med klassifisering, ordning, sortering og sammenligning
 • Gi barna impulser og erfaringer med design ved å utforske, oppdage og skape ulike former mønstre
 • Legge til rette for at barna i lek og hverdagsaktiviteter får erfaringer med ulike typer mål, målenheter og måleredskaper og stimulere barna til å fundere rundt avstander, vekt, volum og tid.
spr ket er halve forst elsen
Matematikk er et språk som må læres, og kunne snakkes. Matematikk er språket som beskriver det som er rundt oss. Antall, rom og form.

Vær bevisst språk bruk sammen med barnet. Beskriv, lytt og bekreft

Språket kommer igjen i alle de ulike temaene.

For eksempel kan en bruke bleieskift- situasjonen til å ta på øyne, ører, hender. Tell fingrene, beskriv for barnet. Huden er varm og myk.

Ballen er stor og rund

Wenche er lavere enn Bente. Bente er høyere enn Wenche. Spagetti er lang og tynn, gardinene er korte, puta er tykk osv…

Språket er halve forståelsen
sortere klassifisere
For å få en form for orden, sorterer vi rundt oss. Vi skaper orden og struktur ved å klassifisere. Vi kan klassifisere etter farge, form, konsistens, størrelse, alder, oppførsel, innsats.

La barnet beskrive det de ser og selv resonnere seg frem til hva de har oppdaget.

Orden skaper trygghet, bevissthet og felles grunnlag.

På kjøkkenet setter vi de tingene som hører til der. Det vi kan spise klassifiserer vi til mat. Et dyr med nebb, fjær og vinger klassifiseres til å være en fugl.

Hva er en ting med styre, minst to hjul, sete og stenger i mellom?

Sorter leker etter kjøretøy, dukker, klær, lego

Sorter farger

Sortere, klassifisere
matematiske former
Rundt omkring oss finnes alle mulige typer former.

Barna møter omverden med å ta på, se på, smake på, bite i. de observerer og og blir fortrolig med egenskaper knyttet til b.l.a form, funksjon og konsistens.

<oppfatninger av form utvikler seg raskt og ser ut til å ha sammenheng med stadig økende interesse for å finne mening.> Bunkholdt 1994

Bruk ulike figurer i lek og bruk de riktige navnene for dem.

Former kan endres. Ballongen sprekker, isen smelter, ballen kan trykkes inn osv.

Samtale med barnet om de ulike formene de ser rundt seg.

Matematiske former
tid og logikk
Tid er et vanskelig begrep for barn. De har liten erfaring med det. Men de lærer fort at når vi har samling, skal vi snart spise. Er vi ute, kommer snart mamma eller pappa for å hente.

Tid handler om timer, dager, måneder og år.

Logisk tenkning; hva er mulig og hva er umulig. Kan i går komme i dag?

En kan lage et årshjul for å vise året.

En stoppeklokke viser hvor lang tid to minutter er.

En kalender kan brukes for nedtelling til en begivenhet.

Hvor mange timer er fem år? la barna få ulike måter å begripe sin alder.

Tid og logikk
lokalisering
Lokalisering er en viktig læring for barn, for at de skal forstå hvor de er og hvor de skal.

Også innenfor dette emnet er det viktig å være bevisst og bruke beskrivende begreper.

En lek for de minste kan være å lokalisere leker i rommet. Finn dukken. Ahh, den lå under stolen ved bordet. Den voksne beskriver. Barnet finner.

Bruk av skattekart over barnehagen, kart over lokalmiljøet og globus kan være grunnlag for mindre eller større prosjekter med de eldre barna i barnehagen.

Lokalisering
antall og tall
Barn er opptatt av tall.

Tall er grunnleggende.

Utviklingen og oppbyggingen av tallbegrep hos barn kan betraktes som et puslespill.

Vi har telleramsen, ordinaltallet, tallbilde(terning), peketelling, høretelling, flyttetelling, bakovertelling

En falt i vannet, en dro ham opp, en tørket kroppen, en gav ham koppen, en spilte fele for alle fire, fem.

En for Markus, to for Beate, tre for Ida osv…

Alle ulike måter hvor vi bruker tall for å få en oversikt, kan vi gjør det sammen med barna. Tall i praksis er det barna begriper best.

Antall og tall
m nster
Vi er omgitt av ulike mønster. Barna skaper mønster gjennom å male, tegne, perle, og andre tilgjengelige materiale.

Mønster tar som regel utgangspunkt i grunnformer som på ulike måter blir flyttet, speilet, rotert, forminsket eller forstørret.

Barnehagen inneholder allerede en hel del mønster aktiviteter. Dette er for eksempel perling, julelenker, pynting av egg, maling av sommerfugler, klipping av snøfnugg. Bruk alle disse aktivitetene og samtale med barna om de ulike formene på mønstrene.

Mønster
m ling
Måling handler først og fremst om å sammenlikne.

Måling er ofte knyttet til bestemte egenskaper som lengde, volum og vekt.

Måling er både sammenlikningsord (eks; større, mindre…)og direkte sammenlikning(kg, meter…)

Bruk målebånd, linjal og andre måleinstrumenter.

Mål barnas høyde

Hvor mange skritt fra en lysstolpe til en annen.

La barna være med og måle antall hg i mat- laging.

Hvor lang er den ene pennen i forhold til den andre, Hannas hår er lengre enn Fredriks hår.

Måling