Vzd l v n nutri n ch odborn k
Download
1 / 13

Vzdělávání nutričních odborníků - PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on

Vzdělávání nutričních odborníků. Mgr. Ing. Diana Chrpová, Vedoucí oboru DNT a NA VOŠZ a SZŠ 5. května, Praha. Zákon 96/2004 Sb. § 15 Odborná způsobilost k výkonu povolání nutričního terapeuta. Odborná způsobilost k výkonu povolání nutričního terapeuta se získává absolvováním

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Vzdělávání nutričních odborníků' - kentaro-saitou


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vzd l v n nutri n ch odborn k

Vzdělávání nutričních odborníků

Mgr. Ing. Diana Chrpová,

Vedoucí oboru DNT a NA

VOŠZ a SZŠ 5. května, Praha


Z kon 96 2004 sb 15 odborn zp sobilost k v konu povol n nutri n ho terapeuta
Zákon 96/2004 Sb.§ 15 Odborná způsobilost k výkonu povolání nutričního terapeuta

 • Odborná způsobilost k výkonu povolání nutričního terapeuta se získává absolvováním

  a) akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu nutričních

  terapeutů,

  b) tříletého studia v oboru diplomovaná dietní sestra na vyšších zdravotnických školách,

  pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2004/2005,

  c) nejméně tříletého studia v oboru diplomovaný nutriční terapeut na vyšších zdravotnických

  školách, nebo

  d) střední zdravotnické školy v oboru dietní sestra, pokud bylo studium prvního ročníku

  zahájeno nejpozději ve školním roce 2004/2005.

  (2) Nutriční terapeut, který získal odbornou způsobilost podle odstavce 1 písm. d), může

  vykonávat své povolání bez odborného dohledu až po 3 letech výkonu povolání nutričního

  terapeuta. Do té doby musí vykonávat své povolání pouze pod odborným dohledem.

  (3) Za výkon povolání nutričního terapeuta se považuje činnost v rámci preventivní péče na

  úseku klinická výživa a specifické ošetřovatelské péče zaměřené na uspokojování nutričních

  potřeb. Dále se nutriční terapeut ve spolupráci s lékařem podílí na léčebné a diagnostické péči

  v oboru klinická výživa.


32 odborn zp sobilost k v konu povol n nutri n ho asistenta
§ 32 Odborná způsobilost k výkonu povolání nutričního asistenta

(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání nutričního asistenta se získává absolvováním

střední zdravotnické školy v oboru nutriční asistent.

(2) Za výkon povolání nutričního asistenta se považuje činnost v rámci specifické ošetřovatelské péče pod odborným dohledem nutričního terapeuta. Dále se nutriční asistent ve spolupráci s lékařem podílí na preventivní, léčebné a diagnostické péči v oboru klinická výživa.


Vyhl ka 55 2011 14 nutri n terapeut
Vyhláška č. 55/2011 § 14 Nutriční terapeut

(1) Nutriční terapeut vykonává činnosti uvedené v § 3 odst. 1 a poskytuje specifickou ošetřovatelskou péči při zabezpečování nutričních potřeb pacientů v oblasti preventivní a léčebné výživy. Přitom bez odborného dohledu a bez indikace v souladu s diagnózou stanovenou lékařem zejména může

a) zpracovávat a vyhodnocovat nutriční anamnézu, u pacientů v závažných stavech provádět bilanci stravy přijímané ústy, navrhovat lékaři, případně všeobecné sestře nebo porodní asistentce změny v předepsané dietě, způsobu příjímání stravy či doplnění potravinovými doplňky,

b) provádět vyšetření nutná ke zjištění stavu výživy pacientů,

c) kontrolovat, metodicky vést a organizovat přípravu stravy v souladu s poznatky zdravé a léčebné výživy, zejména ve stravovacích provozech zdravotnických zařízení a v případě speciálních diet stravu připravovat,


d) sestavovat jídelní plány a předpis stravy pro jednotlivé diety i pro celé zdravotnické zařízení, včetně propočtů biologické a energetické hodnoty diet,

e) provádět poradenství a edukaci jedinců, rodin a skupin v oblasti zdravé a léčebné výživy, včetně doporučení vhodných výživových doplňků,

f) přejímat, kontrolovat a ukládat léčivé přípravky10), manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dostatečnou zásobu,

g) přejímat, kontrolovat a ukládat zdravotnické prostředky11)

a prádlo, manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu.

(2) Nutriční terapeut může sestavovat bez odborného dohledu na základě indikace lékaře individuální jídelní plány, včetně propočtů biologické a energetické hodnoty diet.


33 nutri n asistent
§ 33 jednotlivé diety i pro celé zdravotnické zařízení, včetně propočtů biologické a energetické hodnoty diet,Nutriční asistent

( 1) Nutriční asistent vykonává činnosti podle § 3 odst. 2 a dále pod odborným dohledem nutričního terapeuta v souladu s diagnózou stanovenou lékařem poskytuje specifickou ošetřovatelskou péči při zabezpečení nutričních potřeb pacientů v oblasti preventivní a léčebné výživy; přitom zejména může

a) zpracovávat nutriční propočty,

b) zpracovat dokumentaci o nutričním příjmu pacientů,

c) posuzovat stav výživy u pacientů s nekomplikovaným onemocněním,

d) sestavovat předpis stravy pro jednotlivé diety a celé zdravotnické zařízení nebo zařízení sociální péče,

e) připravovat stravu v souladu s poznatky zdravé a léčebné výživy,

f) vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při edukaci jedinců, rodin a skupin v oblasti zdravé výživy a léčebné výživy,


g) vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při přejímání, kontrole, manipulaci a uložení léčivých přípravků10),

h) vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti

při přejímání, kontrole a uložení zdravotnických prostředků11) a prádla, manipulaci s nimi, jejich dezinfekci a sterilizaci a zajištění jejich dostatečné

zásoby.

(2) Nutriční asistent může sestavovat pod odborným

dohledem nutričního terapeuta a na základě indikace

lékaře individuální jídelní plány, včetně propočtů biologické a energetické hodnoty diet u pacientů s nekomplikovaným onemocněním.


Nov n vrhy
Nové návrhy činnosti při přejímání, kontrole, manipulaci a uložení léčivých přípravků

 • NA ukončit bez náhrady!

  X

 • Uplatnění hlavně ve velkých stravovacích provozech nemocnic – kdo bude vykonávat tuto profesi pak? Zaučení kuchaři??

 • Zrušit dohled! – samostatný odborný nutriční pracovník pro stravovací provozy zdravotních, zdravotně sociálních zařízení a školních zařízení – MŠ, ZŠ, SŠ, menzy (na tuto pozici není nutno studovat 7 let!)

 • Posílit, resp. přidat kompetence provozněmanažerské – na úroveň absolventů Středních hotelových škol - uplatnění ve středních technickohospodářských funkcích např. v provozovnách společného stravování. Jsou připraveni vykonávat odborné gastronomické činnosti – provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící.


Profese dietetik degradace na na stravovac provoz kam zmizely eduka n kompetence
Profese DIETETIK – degradace na NA – stravovací provoz – kam zmizely edukační kompetence!!!

 • Pracovník plně kompetentní garantovat dietní složky nutričního plánu!

 • sestavuje receptury a jídelní lístky pro přípravu dietního stravování, podle stanovených nutričních parametrů

 • upravuje receptury a jídelní lístky podle potřeb naplnění stanovených nutričních hodnot,

 • kontroluje dodržení a efektivitu technologických postupů pro přípravu dietního stravování,

 • garantuje dietní složku nutričního plánu a to jak skupinového tak individuálního

 • hodnotí organoleptickou kvalitu připravené dietní stravy,

 • vyhodnocuje ekonomické parametry dietní stravy a navrhuje na podkladě těchto hodnocení optimální sortiment surovin


N vrh pro bc toto m nyn i vo
Návrh pro Bc. (toto má nyní i VOŠ) – kam zmizely edukační kompetence!!!

 • provádět vyšetření nutná ke zjištění stavu výživy pacientů,

 • zpracovávat a vyhodnocovat nutriční anamnézu, včetně laboratorních hodnot

 • stanovit plán nutriční péče,

 • navrhovat dietu, případně její změnu, včetně doplnění potravinovými doplňky, přípravky enterální výživy

 • sestavovat individuální nutriční plány, včetně bilančních hodnocení,

 • stanovovat parametry a metodicky vést přípravu stravy v případě speciálních diet,

 • provádět poradenství a edukaci jedinců, rodin a skupin v oblasti zdravé a léčebné výživy, nutriční péče, včetně doporučení vhodných výživových doplňků.


 • Vzdělavatelé nutričních oborů VOŠ - nesouhlasné stanovisko!

 • Velké nemocnice – Bc. (nutriční specialista)- výživa v těžkých stavech – ARO, JIP, metabolické jednotky + přímá péče o pacienta

  VOŠ (nutriční terapeut) – přímá péče o pacienta, komunikace se stravovacím provozem

  NA (nutriční asistent) – stravovací provoz

 • Menší zařízení – naprosto postačující univerzální NT z VOŠ – přímá činnost + stravovací provoz


 • Potřeba pečlivě a co nejzodpovědněji zmapovat terén – VOŠ NT je žádaný

 • Neukvapit se – zodpovědně a co nejobjektivněji zhodnotit budoucnost profesí nutričních odborníků

 • Uplatnění též na poli prevence (NA + NT z VOŠ), které je skutečnými nutričními odborníky netknuté

  (samozvaní poradci pro výživu – absolventi víkendových kurzů pochybné úrovně)

 • Kvalitní prevence – snížení finančních nákladů na zdravotní péči!!!!

 • Personální vyhláška opět neprošla – koho bude chtít zaměstnávat terén – Bc. nebo VOŠ???ad