slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OULU–KAJAANI-LIIKENNEKÄYTÄVÄ PowerPoint Presentation
Download Presentation
OULU–KAJAANI-LIIKENNEKÄYTÄVÄ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

OULU–KAJAANI-LIIKENNEKÄYTÄVÄ - PowerPoint PPT Presentation


  • 102 Views
  • Uploaded on

OULU–KAJAANI-LIIKENNEKÄYTÄVÄ. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun logistista asemaa vahvistetaan kehittämällä liikennekäytävän osaamista, palveluja ja infrastruktuuria sekä kansainvälistä yhteistyötä. Visio. 2. Elinkeinoelämän kilpailukyvyn turvaaminen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'OULU–KAJAANI-LIIKENNEKÄYTÄVÄ' - kent


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun logistista asemaa

vahvistetaan kehittämällä liikennekäytävän

osaamista, palveluja ja infrastruktuuria

sekä kansainvälistä yhteistyötä.

Visio

2

slide3
Elinkeinoelämän kilpailukyvyn turvaaminen

Ympäristövaikutuksiltaan edullisten liikennemuotojen ja ratkaisujen suosiminen

Saavutettavuuden parantaminen

Asukkaiden päivittäisen liikkumisen turvaaminen

Logistiikan kehittäminen ja tehostaminen

Liikkumisen turvallisuuden parantaminen

Liikkumisen esteettömyyden kehittäminen

Älykkään liikenteen edistäminen

Tavoitteet

3

slide4
• Tieliikenne: Valtatie 22, kantatie 89

• Rautatieliikenne: Oulu–Kontiomäki–Vartius-rata

• Lentoliikenne: Oulun ja Kajaanin lentoasemat

• Vesiliikenne: Oulun satama

• Joukkoliikenne: Joukkoliikenteen peruspalvelutason turvaaminen uutta teknologiaa hyödyntäen

• Logistiikka: Tehostamisedellytysten turvaaminen

• Kevytliikenne: Toimintaedellytysten parantaminen

Kehittämisen kärkitehtävät

slide5
Valtatie 22

Vaiheen 1 toteuttaminen

Tervantie -statuksen hyödyntäminen

Vartius–Oulu-rata

Kapasiteetin lisääminen liikennepaikkoja parantamalla ja rakentamalla

Tasoristeysten poistaminen jatkuvaksi prosessiksi

Joukkoliikennejärjestelmän kehittämisstrategian laatiminen

Joukkoliikennejärjestelmäkokonaisuutta kehittämällä lisätään henkilöjunaliikenteen osuutta työmatka- ja matkailuliikenteessä

Oulun lentoaseman kehittäminen

Oulun sataman ja satamayhteyksien kehittäminen

Koko liikennekäytävän TOP 5 -kärkihankkeet

slide6
Valtatie 22

Vaihe 1 (37 M€)

Tervantie -statuksen hyödyntäminen

Suunnitteluvalmiuden ylläpitäminen jatkokehittämiselle

Tieluokkamuutokset

Maantie 912 kantatieksi

Maantie 9000 seututieksi 900

Kärkihankkeet, tieliikenne

Toimenpiteet

Toimenpiteet

slide7
Oulu–Kontiomäki–Vartius

Oulun ratapihan ja satamayhteyden kehittämisselvitys

Pikkaralan ja Utajärven liikennepaikkojen sivuraiteiden jatkaminen (925 m)

Kuusikkoniemen liikennepaikan rakentaminen

Tasoristeysten poisto 1–2 kpl/vuosi

Vartius/Kivijärven kehittäminen yhdessä venäläisten kanssa – konttiliikenteen mahdollistaminen junilla

Kontiomäki–Kajaani

Lastausraide Kainuun Prikaatille

Oulun ja Kajaanin matkakeskushankkeet

Kajaanin yöjunaliikenne

Kärkihankkeet, rautatieliikenne

Toimenpiteet

slide8
Joukkoliikennejärjestelmän kehittämisstrategian laatiminen

Henkilöjunaliikenteen käytön lisäämiseen työmatka- ja matkailuliikenteessä

Juna- ja bussiliikenteen yhteistoiminnan kehittäminen

Infojärjestelmän kehittäminen

Liityntä- ja syöttöliikenteen kehittäminen terminaaleihin /pysäkeille sekä matkailukeskuksiin

Asemien/terminaalien kehittämisstrategian laatiminen

Oulun matkakeskuksen toteuttaminen

Kajaanin matkakeskuksen toteuttaminen

Kärkihankkeet, joukkoliikennejärjestelmä

Toimenpiteet

slide9
Lentoliikenne

Oulun lentoaseman kehittäminen

Vesiliikenne

Oulun sataman kehittäminen ja meriväylän syventäminen

Kärkihankkeet, lento- ja vesiliikenne

Toimenpiteet

Toimenpiteet

slide10
Valtatie 22

Tervantie -statuksen hyödyntäminen

Tiemaiseman parantaminen (näkymät Oulujärvelle ja Oulujoelle, levähdysalue), tietaidetta

Vaihe 1, 37 M€

Oulussa 2+2 keskikaidetie välille Joutsentie–Iinatti. Liittymäjärjestelyjä; myöhemmin eritasoratkaisuja

Tien leventämistä koko välillä pyöräilyn olosuhteet huomioon ottaen

Ohituskaistat (Madekoski, Laukka, Hyrkäs, Sotkajärvi ja Kivesvaara)

Kevyen liikenteen alikulkuja ja väyliä

Suunnitteluvalmiuden ylläpitäminen jatkokehittämiselle

Vaihe 2

Muhoksen ohitustie. Varaus kaavoissa säilytettävä

Oulujärven maisematie. Varaus kaavoihin

Toimenpiteet

Kärkihankkeisiin

slide11
Muut tiet

Kantatie 89 valtatie 22:ksi

Maantie 912 kantatieksi. Tien kehittäminen kantatieluokkaiseksi

Väli Kuhmo–Vartius

Väli Vartius–Suomussalmi

Maantie 9000 seututieksi 900. Ei vaadi kehittämistoimia.

Toimenpiteet

Kärkihankkeisiin

slide12
Oulu–Kontiomäki–Vartius

Oulun ratapihan ja satamaradan kehittämisselvityksen laatiminen

Pikkaralan ja Utajärven liikennepaikkojen sivuraiteiden jatkaminen (925 m)

Kuusikkoniemen liikennepaikan rakentaminen

Uusien liikennepaikkojen rakentaminen (Heikkilänkangas, Niska, Liminpuro, Melalahti ja Puikkokoski)

Paltamon, Ypykkävaaran ja Vartiuksen liikennepaikkojen kehittäminen

Vartiuksen puskuriraiteiston rakentaminen (2 uutta raidetta 925 m)

Suomen ja Venäjän yhdysliikennesopimuksen uudistaminen konttiliikenteen sallivaksi Vartiuksessa

Konttinosturin rakentaminen Vartiuksen venäläiselle tulliasemalle

Oulun kolmioraiteen rakentaminen (junat Kokkolan satamaan Oulussa ’kahtia’ tällä hetkellä)

Hyrkkään liikennepaikan rakentaminen

Akselipainon nosto 250 kN:iin koko välillä

Tasoristeysten poisto (60 – 70 kpl)

Nopeustaso vähintään 140 km/h

Toimenpiteet rautatieliikenteessä

jatkuu...

slide13
Kontiomäki–Kajaani

Lastausraide Kainuun Prikaatille. Tehostaa prikaatin ja sille sijoitetun kaluston liikkumista ja vähentää sen haittoja tavaraliikenteelle, ruuhkautumista ja liikennepäästöjä rautatieaseman ja Prikaatin välillä.

Akselipainon nosto 250 kN:iin koko välillä

Nopeustaso vähintään 140 km/h

Toimenpiteet rautatieliikenteessä

Kärkihankkeisiin

slide14
Joukkoliikennejärjestelmän kehittämisstrategian laatiminen

Henkilöjunaliikenteen käytön lisääminen työmatka- ja matkailu-liikenteessä joukkoliikennejärjestelmäkokonaisuutta kehittämällä

Juna- ja bussiliikenteen yhteistoiminnan kehittäminen

Liityntä- ja syöttöliikenteen kehittäminen terminaaleihin/ pysäkeille

Erityisesti syöttöliikennettä juniin tulee kehittää (esim. kutsuliikennepohjaisesti)

Liityntäliikennettä matkailukeskuksiin tulee kehittää junilta ja bussien runkoreiteiltä (erityisesti Rokua, Vuokatti)

Infojärjestelmän kehittäminen

Tiedottamista liikennepalveluista tulee kehittää erityisesti asemilla ja muissa terminaaleissa.

Bussiliikenteessä myös pysäkkikohtaista tiedottamista kehitetään

Toimenpiteet joukkoliikenteessä

jatkuu...

slide15
Asemien /terminaalien kehittämisstrategia mallia SOul

Kehitettävistä asemista /terminaaleista sopiminen (Muhos, Utajärvi, Vaala, Paltamo, Kontiomäki)

Asemapaikkojen /terminaalien palvelutason määrittely

Kehittämistoimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen toimijoiden ja kuntien yhteistyönä

Laiturit

Parkit

Odotustilat

Informaatio (junien tulo- ja lähtöajat, liityntäliikenteen aikataulut jne.)

Lipunmyynti jne.

Matkakeskushankkeiden toteuttaminen

Oulu

Kajaani

Linja-autoaseman siirtäminen rautatieasemalle ja sen vaatimat järjestelyt ja investoinnit

Toimenpiteet joukkoliikenteessä

Kärkihankkeisiin

slide16
Oulun lentoasema

Kansainvälisen lentoaseman palvelurakenne (matkustajasillat, Non-Schengen tilat, kaupalliset tilat, lentokoneen seisontapaikat, jne.

6000 m2:n lentoasemarakennus laajenee n. 4000 m2:llä, (21 M€)

Aseman mitoitus 1,5 milj.matkustajaa/v (v. 2008 n. 840 000/v)

Matkustajamäärien nosto edellyttää panostusta mm. ulkomailta saapuviin tilauslentoihin sekä kansainväliseen reittiliikenteeseen

Kajaanin lentoasema(vuonna 2008 noin 84 000 matkustajaa)

Lentoasemaa kehitetään erityisesti matkailun näkökulmasta.

Liikematkustamisen edistäminen

Charterliikenteen kehittäminen

Tieyhteyden sujuvuuden turvaaminen

Toimenpiteet lentoliikenteessä

Kärkihankkeisiin

slide17
Oulun satama

Meriväylän syventäminen 13 metriin

Uusi laituri

Bulk-terminaali purkaus- ja lastauslaitteineen sekä tarvittavien varastoineen

Oritkarin tie- ja rautatieyhteyden uudelleen linjaus sekä sisäiset liikennejärjestelyt

Oritkarin konttiterminaalin laajennus

Vihreäsaaren bulk-laiturialueen kehittäminen

Nuottasaaren laiturin kunnostus

Vihreäsaaren kulunvalvonnan kehittäminen

Toimenpiteet vesiliikenteessä

Kärkihankkeisiin

slide18
Kevytliikenne

Kuntakeskuksiin kattava ja turvallinen kevyen liikenteen verkko

Kevyen liikenteen väylät osuuksille, joilla koulukuljetuksia kuntakeskukseen koulumatkan vaarallisuuden vuoksi

Taajamissa turvalliset kevyen liikenteen yhteydet pysäkeille

Kevyen liikenteen viitoitus yhtenäiseksi

Pyörämatkailun edellytysten kehittäminen mm. Oulujärven ympäristössä. Rullaluistelumahdollisuuden huomioon ottaminen matkailualueilla ja niiden läheisyydessä.

Liikenneturvallisuus

Kokonaisvaltaisen liikenneturvallisuustyön aktivointi ja jatkuva kehittäminen seutu- ja kuntatasolla

Liikenneympäristösuunnitelmien toteuttaminen

Toimenpiteet, kevyt liikenne ja liikenneturvallisuus

slide19
Logistiikka

Logististen toimintojen kehittämiselle turvataan kaavoissa riittävät tilat. Kajaanin yleiskaavaa varten tutkitaan logistiset tarpeet, mm. uusille terminaalialueille

Selvitetään edellytykset yhdistettyjen kuljetusten terminaalitoiminnoille Kainuun alueella

Logististen alueiden saavutettavuutta parannetaan laittamalla viitoitus alueille ja liikenteen opastus kuntoon

Logistiikka-alueiden saavutettavuutta turvataan parantamalla tie-, katu- ja liittymäjärjestelyjä

Vartiuksen terminaalitoimintojen kehittäminen

Selvitetään mahdollisuudet siirtää kuljetuksia entistä enemmän rautateille mm. energiapuukuljetukset

Toimenpiteet logistiikassa