hva gir meg som bruker kvalitetsstjerner i ynene fffr gardemoen 19 3 12 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hva gir meg som bruker kvalitetsstjerner i øynene FFFR Gardemoen 19.3.12 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hva gir meg som bruker kvalitetsstjerner i øynene FFFR Gardemoen 19.3.12

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 51

Hva gir meg som bruker kvalitetsstjerner i øynene FFFR Gardemoen 19.3.12 - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Seksjon for kvalitetsutvikling. Hva gir meg som bruker kvalitetsstjerner i øynene FFFR Gardemoen 19.3.12. Michael de Vibe, mfd@kunnskapssenteret.no. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Hovedpunkter:. Konklusjon Grunnlaget for jakten på kvalitet Verdigrunnlag

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hva gir meg som bruker kvalitetsstjerner i øynene FFFR Gardemoen 19.3.12' - kent


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hva gir meg som bruker kvalitetsstjerner i ynene fffr gardemoen 19 3 12

Seksjon for kvalitetsutvikling

Hva gir meg som bruker kvalitetsstjerner i øyneneFFFR Gardemoen 19.3.12

Michael de Vibe, mfd@kunnskapssenteret.no

hovedpunkter
Hovedpunkter:
 • Konklusjon
 • Grunnlaget for jakten på kvalitet
 • Verdigrunnlag
 • Metode for å skape kvalitet
 • Første og Annen ordens endring
 • Vedvarende forbedring
 • Ledelse er avgjørende
n r kommer kvalitetsstjernene
Når kommer kvalitetsstjernene?
 • Når de som gir tjenester ønsker å skape den absolutt beste kvalitet i alle ledd sammen med meg!
sannsynligheten for at bruker skal oppleve en feilfri behandlingsprosess
Sannsynligheten for at bruker skal oppleve en feilfri behandlingsprosess

Sannsynlighet for at hvert trinn

i prosessen gjennomføres feilfritt

99 % 90 %

95 % 80 %

% 100

80

60

40

20

0

Sann-

synlig

het for

feilfritt

forløp

5 10 15 20 25 30 40 50

Antall trinn i prosessen

slide6

Styrkeforbedrings-kunnskapensplass i utdanningene

Styrkebrukeren

Styrkeutøveren

Forbedreledelse og organisasjon

Følge med og evalueretjenestene

slide8

Batalden og Stolz (93)

Alle har vi to jobber: ’Å utføre mitt arbeid på beste måte, og å forbedre den måten arbeidet utføres!’

verdigrunnlag ressursfokusert ai

Regler, kontroll, styring

Kreativitet, endringsvilje

Fremtid

Utløse potensialet

Redusere feil

Handling

Det beste/potensialet

Feil

Kunnskap

Spørsmål

Suksess, ideer

Problemer

Verdigrunnlag : – Ressursfokusert (AI)
verdigrunnlag medvirkningsbasert
Verdigrunnlag: Medvirkningsbasert

”Brukermedvirkning er en realitet når brukeren får delta sammen med og på lik linje med fagkompetansen i planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak. Gjennom respekt for hverandres ståsted og kunnskap kan de utfylle hverandre og sammen utvikle gode tjenester”

slide12

EPOC: Om 7 vanlige tiltak for endring av praksis

Læringsmateriell:Ingen effekt på pasientutfall

4,3 prosent absolutt endring

Praksisbesøk: Gir i snitt 4,8 % endring for forskrivningspraksis

Varierende effekt for øvrig

Opinionsledere: Gir i snitt 10 prosent praksisendring

Revisjon/tilbakemelding: Små til moderate effekter

Tiltak med pasienter som mellomledd: Gir i snitt 21 % endring

Påminnelser: Gir i snitt 14,1 prosent endring

Konferanser og workshops: Fra 0 til moderat effekt avhengig av interaktivitet

EPOC - Cochrane Effective Practice and Organisation of Care Group

outcome rating scale ors klientens vurdering av endring i terapi
Outcome Rating Scale (ORS) - klientens vurdering av endring i terapi
 • Gis på begynnelsen av timen eller jevnlig (f.eks en gang i uken)
 • Legg sammen de 4 linjene for totalskåre
kt aktivitet antall behandlet

Økt aktivitet – antall behandlet

106

77

1990-94 2000-04 2005- 09

5 år 5 år 3år 4mnd

18

slide16
”Mangel på opplæring er like alvorlig som mangel på medisiner og gode behandlingsformer. Opplæring er en forutsetning for mestring av livet som kronisk syk og for å hindre forverring av sykdommen og utviklingen av alvorlige komplikasjoner”

(Ot.prp. Nr. 10 1998-99 Lov om spesialisthelsetjenesten)

slide17
Pasientopplæring

Hjertesvikt: Opplæring før utreise

 • Reduserer dødlighet (Koelling TM 2005 )
 • Bedrer funksjonsnivå (Mennick F 2006 )
 • Bedrer livskvalitet og velvære (Kutzleb J 2006 )
 • Bedre til å følge opp livsstilsendringer (Wong.J 1985)
 • Reduserer antall innleggelser (MennickF 2006 )

Operasjon:191 studier fra perioden 1963–89 (Devine92)

 • Redusert postoperativ smerte og pre- og postoperativ angst
 • Redusert postoperativ kvalme og brekninger
 • Færre komplikasjoner
 • Mindre behov for fysioterapi
 • Redusert liggetid, Økt pasienttilfredshet
oppl ring av pasienter med astma gallefoss 2002
Opplæring av pasienter med astma – Gallefoss 2002
 • 2x2timer i gruppe + 1-2gg individuelt
 • 12mndrs oppfølging viste:
  • Betydelig bedret livskvalitet
  • Dobling av antall symptomfrie dager
  • 70% nedgang i fastlegebesøk
  • 70% nedgang i sykemeldinger
  • 34% økonomisk besparelse

Gallefoss F et al, Tidsk Nor Legeforen 2002

slide19

100

Pasient /Familie

Systemet

0

Lav

Alvorlighetsgrad

Høy

Hvem tar egentlig avgjørelsene?

Kontroll

Southcentral

Foundation

pasientinformasjon med b ndspiller rct
Pasientinformasjon med båndspiller (RCT)
 • 50 pas med førstegangs hjerteinfarkt
 • 26 lånte hjem båndopptak av utskrivningssamtalen. 24 pasienter var kontroller.
 • Oppfølging: 1 uke, 8 uker og 1 år.
 • Færre langtidssykmeldte, reinnleggelser og akutte legekontakter
 • Økt trygghet i familien

Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120:1402-4. Rønning EJ et al

hva kan vi l re av scf
Hva kan vi lære av SCF?
 • Sterk visjon
 • Ny brukerrolle
  • Fra brikke til aktør
  • Ansvar for egen helse
 • Ny medarbeiderrolle
  • Fra kontroll til dialog
  • Fra anklager til forståelse
  • Fra pålegg til muligheter
  • Se brukerens ressurser
 • Bygger relasjon gjennom klare verdier
 • Fokus på helse, velvære og forebygging
og bedre har det blitt
… og bedre har det blitt!
 • Både brukere og ansatte er tilfredse
 • Det forebyggende arbeidet har økt
 • Over 40 % reduksjon i legevakt og ø. hjelp
 • 30% reduksjon i innleggelser på sykehus
 • 50 % reduksjon i forbruk av enkelte spesialisthelsetjenester
 • 20% reduksjon i bruk av primærhelsetjeneste

http://www.southcentralfoundation.com/

kommunebaserte oppf lgingsprogrammer for personer med schizofreni rct over 2 r
Kommunebaserte oppfølgingsprogrammer for personer med schizofreni (RCT over 2 år)

Brukertilfredshet

Sosial funksjon

GAF-F, p=0.032

UKU-ConSat,p= 0.026

Malm, Ivarsson, Allebeck, Falloon, Acta Psychiatr Scand 2003;107:415-423

elementer in delte beslutninger
Elementer in delte beslutninger
 • Kunnskap om sykdom og behandling
 • Påvirkning og makt til å ta beslutninger gjennom strukturert trening i problemløsning og kommunikasjon
 • En rolle i å planlegge og evaluere resultater
 • Sosial nettverksgruppe
 • Enighet om individuell utviklingsplan
helsefremmende faktorer
Helsefremmende faktorer

Forståelighet

Jeg forstår

Sammenheng

Jeg kan

Jeg vil - mening, tro, tillit

Antonowski: Helbredets mysterium

salutogenese gjensidig endring av fokus roller relasjoner identitet
Salutogenese:gjensidig endring av fokus, roller, relasjoner, identitet

Hele personen: Jeg-styrt –

Mine talenter, muligheter,

motivasjon, håp, drømmer:

vennskap, relasjoner, ansvar, likeverd

Diagnoser, svikt, begrensninger –

terapi, behandling: andre/ekspertstyrt…

den andre samhandlingsreformen
”Den andre samhandlingsreformen”
 • De ressursene som må bygges på finnes i mellomrommene mellom offentlige ordninger, organisasjoner, lokalsamfunn og familie, og i samarbeidet mellom det offentlige og sivilsamfunnet
 • Stikkord:
  • Næromsorg
  • Medborgerskap
  • Samskaping
verdigrunnlag personlig kvalitet og systemkvalitet
Verdigrunnlag- personlig kvalitet og systemkvalitet
 • Personlig kvalitet
  • Det jeg bidrar med i verdiskapingen
 • System kvalitet
  • Utstyr og bygninger
  • Personell (kompetanse)
  • Arbeidsprosesser
  • Kultur
  • Ressurser
mindfulness oppmerksomt n rv r
Mindfulness - Oppmerksomt nærvær
 • Fem faktorer
  • 1)Observere, 2)beskrive, og 3)handle med oppmerksomhet
  • Holdning av 4)ikke-dømming og 5)ikke-reaktivitet
 • Positivt forbundet med (p<0.001):
  • Psykisk helse og livskvalitet, Åpenhet for erfaringer, Emosjonell intelligens, empati og selvomsorg
 • Negativt forbundet med (p<0.001):
  • Psykologiske plager, Nevrotisisme, tankesurr, dårlig emosjonell styring og fortrengning

Baer RA et al. Assessment. 2006 og 2008

effekt av trening i on for medarbeidere
Effekt av trening i ON for medarbeidere
 • Personale i 3 boliger for psykisk utv.hemmede
 • Mindre aggressiv atferd, økt oppnåelse av læringsmål, økt fornøydhet hos pårørende og medarbeidere
 • Mekanismer:
  • Jeg-du møter
  • Ikke-dømmende holdning fremmet likeverd
  • Stille væren reduserte aggresjon
  • Uten faste meninger om den andre, kunne uventede ting skje
  • Spontantitet fremmet positiv samhandling

Singh et al 2006

egenskaper som fremmes av oppmerksomt n rv r
Egenskaper som fremmes av Oppmerksomt Nærvær
 • Er helt til stede
 • Mot til å se virkeligheten slik den er
 • Tåler egne og andres følelser
 • Nysgjerrighet overfor det man ikke vet
 • Ydmykhet og toleranse for egne og andres svakheter
 • Empati og medfølelse basert på innsikt

Epstein RM. Mindful Practice. JAMA 1999; 282: 833-9.

slide34

Det kreves motivasjon og trening for å oppnå nye resultater

Studie from MIT viser at

Autonomi

Mestring

Mening

Motiverer mer enn penger

metode for kvalitetsutvikling ved involvere brukerne og gi dem innflytelse
Metode for kvalitetsutviklingved å involvere brukerne og gi dem innflytelse
 • Metoden
 • 4 eksempler på bruk av metoden
 • 25 korte eksempler som illustrerer arbeid for å styrke brukerne

http://www.helsebiblioteket.no/Kvalitetsforbedring/Brukermedvirkning

involvere ledere ansatte og brukere i hele prosessen
Involvere ledere, ansatte og brukere i hele prosessen
 • Informasjon + aktiv involvering
 • Personalmøter
 • Utvikle en felles forståelse og kultur
 • Refleksjonsgrupper
kvaliteten skapes i mikrosystemene
Kvaliteten skapes i mikrosystemene
 • er den minste, funksjonelle byggesteinen i helsetjenesten
 • Er der pasientene møter helsepersonellet
 • inkludererbådepasienter, pårørende og en tverrfagligpersonellgruppe

Lederes viktigste oppgave: Støtte mikrosystemene

slide41

Målarbeid

For-forståelse

Intensjoner

Handlinger

Hvordan ser vi på hverandre??

Hva vil vi oppnå?

Hva skal vi gjøre…?

m lformuleringer smarte m l i
Målformuleringer SMARTE mål I:
 • Spesifikt
  • Klar, konkret, entydig angivelse av forventet resultat, - tallfestet.
 • Målbart
  • Man skal kunne vite når målet er oppnådd.
 • Ansporende
  • Være utfordrende, gi mulighet for egenutvikling, inspirere til nytenkning.
m lformuleringer smarte m l ii
Målformuleringer SMARTE mål II:
 • Realistisk
  • Oppnåelig i forhold til andre oppgaver og ressurser.
 • Tidsbestemt
  • Angi når resultatet skal være nådd.
 • Enighet
  • Enighet om målet, forankring i gruppen og hos ledelsen.

Gjennombruddsprosjektene

slide44
Hvis vi fortsetter å tenke slik vi alltid

har tenkt, vil vi få tilnærmet de

samme resultatene som vi alltid har

fått. Edward de Bono.

eksempel 2 aggregerte data
Eksempel 2: Aggregerte data

1998

1999

Ny prosedyre innført fra januar 1999

Bjørnar Nyen, 26.11.09

.

samme data satt inn i en tidsserie
Samme data satt inn i en tidsserie

Bjørnar Nyen, 26.11.09

slide48

Vedvarende forbedring?

70 % av alle forsøk på å skape forbedringer i organisasjoner ikke er holdbare over tid. Organizational Behavior. Daft RL, Noe RA, 2000.

faktorer for vedvarende forbedring

Involvering og opplæring

Måle utvikling

Holdning til endring

Tilpasningsevne

Ansatte og ledere

Troverdige resultater

Prosess

Fagledelsens

engasjement

Organisasjon

Fordeler - i tillegg til fordelene for pasientene

Endringer er tilpasset mål og kultur

Infrastruktur støtter endringer

Faktorer for vedvarende forbedring!

Toppledelsens

engasjement

http://www.institute.nhs.uk/sustainability_model/introduction/substainability_videos.htmlwww.Centerforkvalitetsudvikling.rm.dk

http://www.ogbedreskaldetbli.no/metoder_verktoy/Verktoykasse/Forankre_og_organisere_forbedringsarbeidet/Sustainability

slide50

Helsetjenesten

Ledelse av forbedring av helsetjenesten

Ledelse

Forbedring

http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Allsidig+lederkompetanse.4740.cms

spredning av ny praksis
Spredning av ny praksis

2.5%

13.5%

34%

34%

16%

Etter-

nølere

Vei-

visere

Tidlig

majoritet

Sen

majoritet

Inovatører

Everett M Rogers : Diffusion of innovation