Projectbureau Kwaliteit
Download
1 / 46

www.poraad.nl www.schoolaanzet.nl - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Projectbureau Kwaliteit. - Opbrengstgericht werken in het primair onderwijs -. Naar betere prestaties op de basisvaardigheden. www.poraad.nl www.schoolaanzet.nl. Projectbureau Kwaliteit. De schoolleider is na de leerkracht de meest bepalende factor m.b.t

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'www.poraad.nl www.schoolaanzet.nl' - kenny


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Projectbureau Kwaliteit

- Opbrengstgericht werkenin het primair onderwijs -

Naar betere prestaties op debasisvaardigheden

www.poraad.nl www.schoolaanzet.nl


Projectbureau Kwaliteit

De schoolleider is na de leerkracht

de meest bepalende factor m.b.t

de leerresultaten.

www.poraad.nl www.schoolaanzet.nl


Wat komt aan de orde
Wat komt aan de orde?

Projectbureau Kwaliteit

Blok 1

De stand van zaken

Blok 2

Op weg naar betere leerlingresultaten

Blok 3

De rol van monitoring en evaluatie

www.poraad.nl www.schoolaanzet.nl


Projectbureau Kwaliteit

Blok 1

De stand van zaken

www.poraad.nl www.schoolaanzet.nl


De staat van het onderwijs
De staat van het onderwijs

Projectbureau Kwaliteit

 • Onderwijsjaarverslagen

 • PISA 2006

 • Over de drempels met taal en rekenen

 • PPON 2004

 • Onderwijsraad 2007

www.poraad.nl www.schoolaanzet.nl


Projectbureau Kwaliteit

De inspectie constateert

dat de kwaliteit van het

Nederlandse onderwijs op

de meeste onderwijs-

instellingen beslist

voldoende te noemen is.

In vergelijking met 10 jaar

geleden is het basisonderwijs

verbeterd.

Bron:De staat van het onderwijs Onderwijsverslag 2006-2007


Projectbureau Kwaliteit

“Over een groot aantal jaren, en de

laatste jaren zelfs versneld, treedt een

daling op van de leesvaardigheid en

rekenvaardigheid bij leerlingen in de

leerplichtige leeftijd.”

Rapport Doorlopende Leerlijnen, jan 2008

www.poraad.nl www.schoolaanzet.nlLeesvaardigheid 10 jarigen in 2000 en 2006
Leesvaardigheid 10-jarigen in 2000 en 2006

Projectbureau Kwaliteit


Percentage zwakke lezers
Percentage zwakke lezers

Projectbureau Kwaliteit

De Lissabondoelstelling is dat het percentage zwakke lezers in 2010 onder de 9% ligt


Begrijpend lezen brugklas vmbo
Begrijpend Lezen brugklas VMBO

Projectbureau Kwaliteit

 • 24 procent van de vmbo-leerlingen uit de basis- en de kadergerichte leerweg heeft moeite met het lezen van de teksten uit hun schoolboeken.

 • Zij zijn onvoldoende in staat de teksten die op hun school aangeboden worden, zelfstandig met begrip te lezen.

  Hacquebord, Linthorst, Stellingwerf & De Zeeuw , 2004


Ppon 2004
PPON 2004

Projectbureau Kwaliteit


Ppon 20041
PPON 2004

Projectbureau Kwaliteit


Ppon 20042
PPON 2004

Projectbureau Kwaliteit


Projectbureau Kwaliteit

Ook onderzoek naar rekenprestaties schetst geen rooskleurig beeld. In internationaal vergelijkend onderzoek zijn de rekenscores van vijftienjarige Nederlandse leerlingen gedaald.

Nationaal onderzoek toont aan dat basisschoolleerlingen de basis-bewerkingen van het rekenen minder goed beheersen dan vroeger.

Bron: Onderwijsverslag 2006-2007 (p. 165)


Onderwijsraad
Onderwijsraad

Projectbureau Kwaliteit

Tien tot achttien procent van de leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs is onderpresteerder.

Deze leerlingen kunnen (gelet op hun aanleg) beter presteren dan ze nu doen.

Presteren naar vermogen (2007)

www.poraad.nl www.schoolaanzet.nl


Projectbureau Kwaliteit

Blok 2

Op weg naar

naar betere

leerlingresultaten

www.poraad.nl www.schoolaanzet.nl


Gedragingen schoolleiding die verbonden zijn met professionele groei en prestaties
Gedragingen schoolleiding die verbonden zijn met professionele groei en prestaties

Projectbureau Kwaliteit

 • het opstellen van schooldoelen

 • het communiceren over de schooldoelen

 • ondersteunen en evalueren van de instructie

 • coördineren van het curriculum

 • volgen van de leerlingresultaten

 • waken over de instructietijd

 • zorgen voor beloningen voor de leerkracht

 • stimuleren van professionele ontwikkeling

 • zorgen voor beloningen voor leren

www.poraad.nl www.schoolaanzet.nl


Meest invloedrijke gedrag
Meest invloedrijke gedrag

Projectbureau Kwaliteit

Belangrijk:

De schoolleiding draagt uit dat alle

leerlingen kunnen leren en succesvol

kunnen zijn.

Stimuleren van de professionele

ontwikkeling van leerkrachten!

www.poraad.nl www.schoolaanzet.nl


Effectief veranderen
Effectief veranderen

Projectbureau Kwaliteit

 • Gaten opvullen in de programmalijn

 • Durven loslaten

 • Aandacht voor de zorgen van de Inspectie van onderwijs

 • Aandacht voor veel voorkomende kwaliteitsproblemen.

www.poraad.nl www.schoolaanzet.nl


Tips

Projectbureau Kwaliteit

 • Lees veel over lees- en rekenonderwijs

 • Discussieer in diverse geledingen over de

  zorgen van de inspectie in relatie tot de schoolopbrengsten

  3. Bouw een netwerk op van onderwijskundige

  leiders

 • Wees vooral gericht op wat er uit school-onderzoek naar voren komt -data feedback-

  5. Richt je op zaken die veranderbaar zijn

  6. Ontwikkel je tot een onderwijskundig leider.

www.poraad.nl www.schoolaanzet.nl


Projectbureau Kwaliteit

Blok 3

De rol van monitoring

en evaluatie

www.poraad.nl www.schoolaanzet.nl


Projectbureau Kwaliteit

Fullan:

 • Geef taal en rekenen

  topprioriteit

 • Meet vaker de resultaten

  bij leerlingen

 • Gebruik de resultaten om vooruit te komen.

www.poraad.nl www.schoolaanzet.nl


Projectbureau Kwaliteit

Dijksma:

 • Cultuuromslag nodig!

 • Resultaten scholen niet

  alleen gebruiken om te

  controleren of ‘af te rekenen’.

 • Resultaten gebruiken om je als school te spiegelen en beleid te verantwoorden en verbeteren.

 • Leg de lat hoog en stel hoge verwachtingen en doelen.

www.poraad.nl www.schoolaanzet.nl


Wat is monitoring
Wat is monitoring?

Sturen vanuit toetsgegevens.

Toetsgegevens gebruiken om

‘behoeften’ op te sporen voor:

 • Ondersteuning van leerling en leraar

 • Onderwijsverbetering.

www.poraad.nl www.schoolaanzet.nl


Projectbureau Kwaliteit

Analyseren en vervolgens effectief

gebruiken van de leerlingresultaten is een taak van de leerkracht, de interne begeleider, de schoolleider en het bovenschools management.

www.poraad.nl www.schoolaanzet.nl


Doelen van toetsen
Doelen van toetsen

 • De individuele en specifieke behoeften van elke leerling

 • De vooruitgang in elke groep en in de school

 • Sturen van de instructie in de groepen

 • Sturen van klassenmanagement in de groepen

 • Nagaan of de school de gewenste resultaten voor alle leerlingen haalt.

 • Stellen van doelen en verwachtingen

  -ontwikkelingsperspectief


Projectbureau Kwaliteit

Hoe data gebruikt kan worden

 • Evalueren effectiviteit taal-/lees en rekenbeleid, waaronder instructie, leertijd en klassenmanagement

 • Evalueren effectiviteit methode

 • Vaststellen waar extra middelen en ondersteuning nodig zijn op leerling en leraarniveau

 • Benchmarking en verantwoording


Toetsgegevens zeggen ook iets over
Toetsgegevens zeggen ook iets over …

Projectbureau Kwaliteit

 • Kwaliteit van de leerkracht

 • Kwaliteit van methoden

 • Invoering van de nieuwe methode schoolbeleid

 • Waar zitten we als school met onze leerlingen?


Stappenplan monitoring
Stappenplan monitoring

Projectbureau Kwaliteit

Kwaliteitsproblemen aanpakken

Doelen en vaststellen percentage leerlingen die dat

moet halen

Toetsen/volgen/groepsoverzichten

Analyseren en interpreteren

Suggesties instructie, interventies, beleid

Toetsen/volgen


Stap 1 kwaliteitsproblemen aanpakken
STAP 1: Kwaliteitsproblemen aanpakken

Pak eerst de kwaliteitsproblemen aan.

Belangrijkste kwaliteitsproblemen:

- geen toetsbare doelen

- onvoldoende effectieve lesweken of leertijd

- te weinig tijd voor de basisvaardigheden

- methoden niet uitmaken

- hiaten in het onderwijsaanbod


STAP 2: Doelen formuleren

Projectbureau Kwaliteit

Cruciaal:

 • Doelen stellen en dan pas activiteiten

 • Percentage leerlingen

  (leg de lat hoog)

www.poraad.nl www.schoolaanzet.nl


De doelen nader bekeken
De doelen nader bekeken

Projectbureau Kwaliteit

 • Goed onderwijs heeft alles met doelen te maken.

 • Zonder doelen geen betere leerresultaten.

  Dit is één van de meest consistente bevindingen

  die uit onderwijsonderzoek naar voren komt.

www.poraad.nl www.schoolaanzet.nl


Belangrijke tussendoelen
Belangrijke tussendoelen

Projectbureau Kwaliteit

Leesonderwijs

 • Kinderen beheersen eind groep 3 AVI-2

 • Kinderen beheersen eind groep 5 AVI-9

  Rekenonderwijs

 • Kinderen hebben eind groep 4 het optellen en aftrekken tot 20 geautomatiseerd

 • Kinderen hebben april groep 5 de tafels geautomatiseerd


Doelen
Doelen

Projectbureau Kwaliteit

 • Leerlijnen en tussendoelen

 • Hoge verwachtingen


Ons gewenste doel opbrengsten
Ons gewenste doel/opbrengsten

Projectbureau Kwaliteit

 • Toename van het percentage leerlingen dat op het einde van het schooljaar het gestelde doel haalt.

 • Afname van het percentage zwakke lezers en zwakke rekenaars.

 • Alle leerlingen verlaten minimaal met een AVI-9 niveau de basisschool.


Stap 3 toetsen afnemen en groepsoverzichten maken
STAP 3: Toetsen afnemen en groepsoverzichten maken

Projectbureau Kwaliteit

Maak groepsoverzichten voor:

- technisch lezen

- woordenschat

- automatiseren optellen en aftrekken tot 20

- optellen en aftrekken tot 100

- automatiseren tafels van vermenigvuldiging

- getalbegrip


Projectbureau Kwaliteit

Percentage zwakke lezers in de loop der jaren

www.poraad.nl www.schoolaanzet.nl


Stap 4 toetsgegevens analyseren
STAP 4: Toetsgegevens analyseren

Projectbureau Kwaliteit

 • Leerkrachten maken groepsoverzichten

 • Groepsoverzichten geven informatie over de kwaliteit van de gegeven instructie

 • Groepsoverzichten bespreken in het team.

  Haal meer uit toetsgegevens!


Projectbureau Kwaliteit

Aandachtspunten bij analyse

 • In welke groepen vindt er geen goede vooruitgang plaats?

 • Wat zeggen deze gegevens over het gegeven onderwijs?

 • Is de instructie in die groepen wel adequaat?

 • Hoe verhouden de resultaten zich met de voorafgaande jaren?


Stap 5 instructie interventies beleid
STAP 5: Instructie, interventies, beleid

Projectbureau Kwaliteit

 • Welke veranderingen zijn nodig voor een positief effect op de resultaten?

 • Wat betekenen deze gegevens voor de instructie van de leerkracht?

 • Hoe gaat de leerkracht om met verschillen tussen zwakke en goede leerlingen?

 • Wat gaan we doen met de risicoleerlingen?

 • Welke wijzigingen van het lees-/rekenbeleid zijn nodig?


Voorwaarden voor succes
Voorwaarden voor succes

Projectbureau Kwaliteit

 • Sterk leiderschap

 • Ondersteunende sfeer (coaching)

 • Inbedding op teamniveau en duidelijke afspraken

 • Uitkomsten toetsresultaten kunnen vertalen naar instructiegedrag

 • Beperkt starten, bijvoorbeeld alleen technisch lezen.

www.poraad.nl www.schoolaanzet.nl


Wat vraagt veel moeite
Wat vraagt veel moeite?

Projectbureau Kwaliteit

 • Cultuuromslag: vernieuwen onderwijs op basis van leerresultaten

 • Effectief omgaan met gegevens

 • Steeds resultaten willen verbeteren

 • De zichtbaarheid van ieder teamlid.

www.poraad.nl www.schoolaanzet.nl


Drie tips
Drie tips

Projectbureau Kwaliteit

 • Zorg voor toetsbare doelen voor de

  basisvaardigheden

 • Maak groepsoverzichten voor

  - technisch lezen

  - woordenschat

  - automatiseren optellen en aftrekken tot 20

  - optellen en aftrekken tot 100

  - automatiseren tafels van vermenigvuldiging

  - getalbegrip

 • Schoolleiding eindverantwoordelijk voor monitoring


Succesvolle schoolleiders
Succesvolle schoolleiders

Projectbureau Kwaliteit


Projectbureau Kwaliteit

DANK U WEL!

Roel Weener

Algemeen Projectleider PK

r.weener@poraad.nl

www.poraad.nl www.schoolaanzet.nl