Elektronisk behandling av patientuppgifter
Download
1 / 19

- PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

Elektronisk behandling av patientuppgifter och nationella arkivet 19.9.2007 / Olle Pursiainen IT-chef Vsvd. Hur och när integreras de regionala systemen med de riksomfattande tjänsterna ? Regionalt IT-samarbete inom hälsovården

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - kennedy-lee


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Hur och n r integreras de regionala systemen med de riksomfattande tj nsterna

Elektronisk behandling av patientuppgifter

och nationella arkivet

19.9.2007 / Olle Pursiainen IT-chef Vsvd

 • Hur och när integreras de regionala systemen

 • med de riksomfattande tjänsterna ?

 • Regionalt IT-samarbete inom hälsovården

 • Uppkoppling till de nationella resept- och arkivtjänsterna

 • 3. Övrigt på gång inom sjukhusets IT-verksamhet


Hur och n r integreras de regionala systemen med de riksomfattande tj nsterna

Regionalt IT-samarbete inom hälsovården

Kommun- och servicestruktur reformen

Kommunsamman-

slagningar

Hälsovårdens regionala utvecklingsstrategi

Social- och hälsovårdsdistrikt

”terveyspiiri”

Primärhälsovårdsklustrar

- värdkommuner

- samkommuner

Specialsjukvårdens utvecklingsstrategi

Samjour

Laboratoriesamarbete

Röntgensamarbete

Apoteks- o materialsamarbete

IT-samarbete

Regional IT-kommitté

Regional IT-strategi Vsvd:s IT-strategi


Hur och n r integreras de regionala systemen med de riksomfattande tj nsterna

Specialsjukvården

Primärhälsovården

Elektronisk överföring av remiss och epikris

VPN

Vaasa (Pegasos) i bruk

Korsholm, OV-M , Malax-Korsnäs o Närpes (Abilita) i bruk

Kyrönmaa (Effica) i bruk

J:stad, Nykarleby o K:stad (Effica) prod 2007 ??

S:joki epikris (onk) i bruk


Hur och n r integreras de regionala systemen med de riksomfattande tj nsterna

Specialsjukvården

Primärhälsovården

 • Laboratorieverksamhet

  • Laboratorieprovsbegäran och -svar

  • Extranet:distribuerad provtagning,(WebLabra) etikettutskrifter

  • Internet; patientanvisningar, undersökningshandböcker mm...

VPN

Centralsjukhuset sköter laboratorieverksamheten

för Vasa Stads-, Kyrolandets och K:stadsnejdens hvc

från 2008 även för Oravais-Vörå-Maxmo


Hur och n r integreras de regionala systemen med de riksomfattande tj nsterna

Specialsjukvården

Primärhälsovården

Röntgenverksamhet

fast/kiinteä

VPN

adsl 2Mb/512Kb

Alue-

PACS

Multifi fast/kiinteä

Centralsjukhuset sköter röntgenverksamheten

för Kyrolandets hvc och K:stads hvc

från 2008 även Oravais-Vörå-Maxmo

Korsholm och Malax-Korsnäs har långtidsarkivering av bilder vid VCS


Hur och n r integreras de regionala systemen med de riksomfattande tj nsterna

Specialsjukvården

Primärhälsovården

Apoteksverksamhetverksamhet

 • Extranet; web-beställningar (WebApteekki)

SSL

Extranet

Server

Centralsjukhusets apotek har c 180 externa

beställningspunkter vid hälsovårdscentralerna

(Vaasa, Oravais, Vörå-Maxmo, Korsholm, Laihela,

Vähäkyrö, Isokyrö, Malax, Korsnäs, K:stad Närpes)


Hur och n r integreras de regionala systemen med de riksomfattande tj nsterna

Centrala utvecklingsmål inom regional IT-verksamhet

 • regionalt bildarkiv, inkl. ögonbottensbilder (PACS)

 • regionalt informationssystem för radiologi (RIS)

 • förbereda uppkoppling till nationella patientarkivet

 • och recepthantering ( bl.a organisationernas OID-kodifiering)

 • förbättra remiss- och epikrishanteringen

 • regionalt register för EKG och andra fysiologiska mätvärden

 • vidareutveckla videokonsultationer och -skolning

 • revidera regionala IT-strategin från 2005


Hur och n r integreras de regionala systemen med de riksomfattande tj nsterna

Elektronisk behandling av patientuppgifter

och nationella arkivet

19.9.2007

 • Hur och när integreras de regionala systemen

 • med de riksomfattande tjänsterna ?

 • Regionalt IT-samarbete inom hälsovården

 • 2. Uppkoppling till nationella recept- och arkivtjänsterna

 • 3. Övrigt på gång inom sjukhusets IT-verksamhet


Hur och n r integreras de regionala systemen med de riksomfattande tj nsterna

”Statsrådets principbeslut om tryggande av

hälso- och sjukvården i framtiden från år 2002”

STM:n ”Kansallinen terveyshanke” periaatepäätös 11.4.2002

Valtakunnallinen sähköinen sairauskertomus v 2007 loppuun

” Hoidon toteuttamisen ja seurannan kannalta oleellisin potilastieto kirjataan sähköisesti yhden-mukaisella rakenteella ja tiedot ovat potilaan suostumuksella käytettävissä yli rekisterin-pitäjärajojen 24*7.


Hur och n r integreras de regionala systemen med de riksomfattande tj nsterna

Var står vi? -- Missä mennään?

”migration från lokala lösningar – till nationella lösningar”

Nationella lösningar

Universitetssjuhus

områdesvisa lösningar

Sjukvårdsdistriktsvisa

lösningar

Lokala lösningar

Regionala lösningar

2002-2011

-FPA nationella arkivet

-lagen om e-recept 1.4 07

-lagen om e-arkiv 1.7 07

-gemensam IT-arktektur

-gemensamma begrepp o

termer

-organisationskoder OID

-autentikering PKI

2004-2007

-elektronisk remiss-/

epikrishantering

-elektronisk överföring

av röntgenbilder

-gemensamma PKI-

identifierings- och

autentikeringslösningar

-regionalt referensdata-

bassystem (nedlagt)

2000-2007

-remiss-/epikris

-laboratorie unders.-/svar

-röntgenbildarkiv

-web-apoteksbeställn.

-hjälpmedelsregister

-access till patientdata o

samtyckeshantering

-videoskolning och

konsultationer

2004-2007

-remiss-/epikris

-elektronisk överföring

av röntgenbilder

1969-

löner, bokföring,

lager, apotek,

patientutskr.

laboratorie,

1984 patientsyst

1988 tidsbest

1997 internet

2003 PACS


Hur och n r integreras de regionala systemen med de riksomfattande tj nsterna

Nationellt finansierade IT-klusterbaserade

utvecklingsprojekt inom Vsvd:s område

(Proxit, E-Pshp)

Effica

Esko

(Kaisa, OYS)

 • Uppgift att anpassa nuvarande IT-tillämpningar inom hälsovården till de krav som ställs för att skapa ett gemensamt nationellt arkiv

 • Insatsområden

 • Harmonisera lagar och regelverk

 • Skapa en gemensam informationsstruktur (CDA,OID...)

 • Skapa en gemensam teknisk infrastruktur (PKI,

 • Skapa förutsättningar för samverkande IT-system (standarder

 • Åtkomst till information över organisationsgränser (gränssnitt, samtycke..)

 • Information och tjänster lättillgängliga för medborgarna (e-ID)

Abilita

(eKontakt, Korsholm)

Pegasos

(Pegasos, Kuopio)

Mediatri

(Orivesi)

Miranda

(HUS)

GrFinstar

(Vanda)


Hur och n r integreras de regionala systemen med de riksomfattande tj nsterna

Uppkopplingen till den nationella registerhållaren från regionen

(skissen lånad från FPA:s material)


Hur och n r integreras de regionala systemen med de riksomfattande tj nsterna

Regional IT-strategi och regionen

Nationellt IT-stöd för

vård och omsorg

Uppkoppling till nationella tjänster enligt systemkluster inom Vsvd

Vshp/

VKS

Vaasa

Mustasaari,

VOM,Maalahti-

Korsnäs,Närpes

P:saari,

Uukapyy,

Laihia,Jurva

K:kaup

ESKO

Alue

PACS

Pegasos

Abilita

Effica

HL7 &

CDA R2

HL7 &

CDA R2

HL7 &

CDA R2

HL7 &

CDA R2

Dicom

Viestinvälityskeskus / Meddelandeförmedlare (Gateway)

e-Recept

Nationell ordinations

databas

Kodserver

Patientens sam-

tyckes hantering

e-ID

Identifiering och

autentikering

Nationellt

arkiv

Medborgar-

portal

e-ID

Statistik &

forskning


Hur och n r integreras de regionala systemen med de riksomfattande tj nsterna

 • Vilka är utmaningarna ? regionen

 • Certifiering av patientsystemen (Stakes)

 • (systemen följer lagar o förordningar, är kompatibla med andra tillämpningar)

 • Fastställa datasäkerhetskraven

 • (PKI-lösningar, e-identifikation, autentikering, tjänstecertifikat)

 • Skapa gemensam informationsstruktur

 • (funktioner, processer och koder samordnas. definiera dokument, samtyckeskontroll,

 • logguppföljning)

 • Skapa gemensam teknisk infrastruktur

 • (dataarkitektur, meddelandestandarder, gränssnitt, CDA R2, HL7..)

 • Dataförbindelser och informationsöverföring

 • (planering, dokumentering och certifiering av förbindelser och funktionalitet)

 • Test, pilotering och införande


Hur och n r integreras de regionala systemen med de riksomfattande tj nsterna

När integreras de regionala systemen med de regionen

riksomfattande tjänsterna?

 • Vasa centralsjukhus, ESKO tidigast 2011

 • Abilita klustern

 • Vasa stads hvc, Pegasos möjligt fr. 2010

 • Effica klustern

”Tavoitteena on, että vuoden 2011 loppuun mennessä hoidon

toteuttamisen ja seurannan kannalta oleellisin potilastieto kirjataan

sähköisesti yhdenmukaisella rakenteella, je että tiedot ovat potilaan

suostumuksella käytettävissä yli rekisterinpitäjärajojen.”


Hur och n r integreras de regionala systemen med de riksomfattande tj nsterna

Från regionalt IT till en nationell IT-strategi regionen

Vshp:n alueen terveydenhuollon IT-kehittämisen ”RoadMap”

Kansallinen terveyden-

huoltoprojekti

Valtakunnallisen sähköisen

sairauskertomuksen

käyttöönotto

 • Vahva tunnistaminen integroidaan perusjärjestelmiin

 • Alueellinen kuva-arkisto

 • Tietojärjestelmien yhteen-

 • sovittaminen

TK perusjärjestelmäliittymät

Alueellinen tietoturva

e-Resepti ja sähköinen arkistointi

 • Tietotekniikkapalvelut

 • Tietoliikennepalvelut

 • Yhteistyön kehittäminen

Toimittajaklusterikohtaiset yhteydet kansalliseen

viestinvälityspalveluun shp-tasolla

Shp:n perusjärjestelmäliittymät, adapterit

Sähköinen tunnis-

tautuminen

Erva-alueen tietohallintostrategia

 • Lähete- ja hoitopalaute

 • LäheteESKO (XML)

 • KuntaESKo (kirjaaminen, katselu)

CDA rajapintastandardi(Common Data Architecture)

OID koodistopalvelimen käyttö

PKI arkkitehtuuri (Public Key Infrastructure)

Sähköinen suostumus/allekirjoitus

Lokitiedon käyttöperiaatteet

Ammattilaisen sähköinen tunnistaminen

 • Shp-alueen

 • th-strategia

Saumattoman palveluketjun kokeilulakin piiriin hakeminen

SAPO ESKO/Sofie

TkEffica, Pegasos

Abilita

2005

2011

Nykytila


Hur och n r integreras de regionala systemen med de riksomfattande tj nsterna

Nationell IT-strategi regionen

[ next level ]

Organisations

perspektiv

Klientperspektiv

TK

Soap

Dicom

HL7

OVT/EDI

KELA

ES

Soc

CDA R2

Perus-

terveyden-

hoito

XML

Erikois-

sairaanhoito

eHälsa

eHälsa

Apteekit

t.ex

 • Tidsbeställningar

 • Anmälan, inskrivning

 • Betalningar

 • Laboratoriesvar

 • Sjukvårdsrådgivning, hälsoinformation

 • Uppföljning av kroniska sjukdomar

Yleishyö-

dylliset

yhsistykset

Sosiaali-

huolto

Privatti

terveyden-

huolto


Hur och n r integreras de regionala systemen med de riksomfattande tj nsterna

Elektronisk behandling av patientuppgifter regionen

och nationella arkivet

19.9.2007

 • Hur och när integreras de regionala systemen

 • med de riksomfattande tjänsterna ?

 • Regionalt IT-samarbete inom hälsovården (OP)

 • 2. Uppkoppling till nationella resept- och arkivtjänsterna (OP)

 • 3. Övrigt på gång inom sjukhusets IT-verksamhet (OP)


Hur och n r integreras de regionala systemen med de riksomfattande tj nsterna

IT- regionen

 • hösten 2007

 • 1. Införande av digital diktamen och elektronisk underskrift

 • Förberedelser för byte av patientadministrationssystem

 • Förbereda offertbegäran på radiologins informationssystem RIS

 • 4. Upphyrning av ny servermaskinsal

 • Uppdatering och dubblering av EVA datalagringssystem

 • Planering och förverkligande av en feltolerant (säker) driftservermiljö

 • (dubblering av serverresurser för kritiska tillämpningsområden)

 • Regionalt arkiv för ögonbottensbilder och utlåtanden

 • Integration av Topcon ögonbottenskamera till PACSen, Mawell MediMaker server

 • Röntgenverksamheten vid Kyrolandets och Oravais hvc digitaliseras

 • och överförs till centralsjukhuset

 • Erbjuda möjlighet för hvc att se av dem beställda rtg-bilder digitalt via egna arbetsstationer

 • SingleSignOn – en enda inloggning i systemmiljön för att nå alla IT-system

 • (pilotering ögon, psyk)