Διαχείριση έργου
Download
1 / 31

Διαχείριση έργου Κατερίνα Αδάμ, Μ. Sc., PhD Λέκτορας Τομέας Μεταλλευτικής - PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on

Διαχείριση έργου Κατερίνα Αδάμ, Μ. Sc., PhD Λέκτορας Τομέας Μεταλλευτικής Σχολή Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών 7/2/08. 9ο Εξάμηνο, 2007-2008. Περιεχόμενα. Εισαγωγή στη Διαχείριση έργου-Ιστορία  Κύκλος Ζωής έργου  K ρίσιμοι Παράγοντες Έργου-Μελέτη Σκοπιμότητας 

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Διαχείριση έργου Κατερίνα Αδάμ, Μ. Sc., PhD Λέκτορας Τομέας Μεταλλευτικής' - kennedy-larsen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Διαχείριση έργου

Κατερίνα Αδάμ,Μ.Sc., PhD

Λέκτορας

Τομέας Μεταλλευτικής

Σχολή Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών

7/2/08

9ο Εξάμηνο, 2007-2008

1


Περιεχόμενα

Εισαγωγή στη Διαχείριση έργου-Ιστορία 

Κύκλος Ζωής έργου 

Kρίσιμοι Παράγοντες Έργου-Μελέτη Σκοπιμότητας 

Επιλογή έργου - Εκτίμηση Έργου 

Κύκλος προγραμματισμού και ελέγχου

Μέθοδος κρίσιμης διαδρομής

Χρονοδιαγράμματα-Προγραμματισμός Πόρων 

Λογιστική έργου 

Έλεγχος έργου  - Πιστοποιημένη αξία

Διαχείριση Ποιότητας  -Διαχείριση Κινδύνου

Επικοινωνία έργου- Οργάνωση –Ομάδες –Αρχηγεσία Έργου-Διοίκηση έργου με Η-Υ

Παραδείγματα-Εφαρμογές- Ασκήσεις


Επικοινωνία έργου 1/5

 • « PMBOK…διαδικασία που εξασφαλίζει την κατάλληλη, και έγκαιρη συλλογή, διάχυση,αποθήκευση και τελικά απόθεση πληροφοριών που αφορούν το έργο. Η επικοινωνία έργου παρέχει κρίσιμης σημασίας συνδετικούς κρίκους ανάμεσα σε ανθρώπους, ιδέες και πληροφορίες, απαραίτητες για τη επιτυχία του έργου.

 • Κομβικός ο ρόλος του Διευθυντή έργου, στην επικοινωνία.

 • Επικοινωνία:

 • Eπίσημη Γραπτή, υπηρεσίακά σημειώματα, memos,, reports, προδιαγραφές

 • Επίσημη Προφορική, τηλεφωνήματα, (τηλε) διασκέψεις,

 • Ανεπίσημη προφορική/ Μη προφορική


Επικοινωνία έργου 2/5

Γραμμές επικοινωνίας

Ποιες πληροφορίες κοινοποιούνται?


Επικοινωνία έργου 3/5

Σύστημα Πληροφόρησης και Ελέγχου του έργου, συμπληρώνει τις γραμμές επικοινωνίας και το σύστημα ελέγχου, επικέντρωση στη ροή πληροφοριών.

Συλλογή

στοιχείων

ενημέρωσης

Εργασίες/

συσκέψεις

Πληροφορίες

Επεξεργασία πληροφοριών/

Εκθέσεις προόδου


Επικοινωνία έργου 4/5

Σύνταξη εκθέσεων

 • Δομή, Συχνότητα, Κατάσταση Διανομής εκθέσεων αποφασίζονται στην έναρξη του έργου

 • Έκθεση τρέχουσας κατάστασης ποσοτική εκτίμηση κόστους, χρόνου, ποιότητας έργου

Πιστοποιημένη αξία


Επικοινωνία έργου 5/5

Μηνιαίες Εκθέσεις

Mine Development,m


Οργανωτικές Δομές Έργου 1/14

Προσδιορίζει τα καθήκοντα, τις δικαιοδοσίες των συμμετεχόντων στο έργο, και τις μεταξύ τους σχέσεις

 • Ομάδα Έργου

 • Οργανωτική δομή τύπου μητρώου

 • Μητρώο ευθυνών

 • Διασύνδεση συντελεστών έργου


Οργανωτικές Δομές Έργου 2/14

Προσδιορίζει τα καθήκοντα, τις δικαιοδοσίες των συμμετεχόντων στο έργο, και τις μεταξύ τους σχέσεις

 • Ομάδα Έργου

 • Οργανωτική δομή τύπου μητρώου

 • Μητρώο ευθυνών

 • Διασύνδεση συντελεστών έργου


Οργανωτικές Δομές Έργου 3/14

Προσδιορίζει τα καθήκοντα, τις δικαιοδοσίες των συμμετεχόντων στο έργο, και τις μεταξύ τους σχέσεις

 • Ομάδα Έργου

 • Οργανωτική δομή τύπου μητρώου

 • Μητρώο ευθυνών

 • Διασύνδεση συντελεστών έργου


Οργανωτικές Δομές Έργου 4/14

Προσδιορίζει τα καθήκοντα, τις δικαιοδοσίες των συμμετεχόντων στο έργο, και τις μεταξύ τους σχέσεις

 • Ομάδα Έργου

 • Οργανωτική δομή τύπου μητρώου

 • Μητρώο ευθυνών

 • Διασύνδεση συντελεστών έργου


Οργανωτικές Δομές Έργου 5/14

Κατανέμονται σε ένα συνεχές φάσμα

 • Αμιγής Δομή κατά λειτουργίες

 • Δομές τύπου μητρώου

 • Αμιγής Δομή έργου


Οργανωτικές Δομές Έργου 6/14

 • Αμιγής Δομή κατά λειτουργίες

Υποδιαίρεση της γραμμής προϊόντων/ειδικοτήτων σε διαφορετικά τμήματα και δόμηση με κάθετη ιεραρχία


Οργανωτικές Δομές Έργου 7/14

 • Αμιγής Δομή κατά λειτουργίες


Οργανωτικές Δομές Έργου 8/14

Οργανωτική δομή τύπου μητρώου

 • Κάθετες γραμμές:ευθύνη επί μέρους τμημάτων

 • Οριζόντιες γραμμές:

  ευθύνη έργου

  ΜΗ ΜΟΝΙΜΗ ΜΟΡΦΗ, ΤΙΘΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ


Οργανωτικές Δομές Έργου 9/14

 • Oργανωτική Δομή Μητρώου


Οργανωτικές Δομές Έργου 10/14

Δομές Τύπου Μητρώου

 • Μητρώο Συντονισμού, Ο Διευθυντής έργου < εξουσία Διευθυντών Τμημάτων και συντονίζει την χρήση πόρων επί μέρους τμημάτων

 • Μητρώο Επικάλυψης:Διευθυντής έργου, Διευθυντές Λειτουργικών τμημάτων ισόβαθμοι

 • Μητρώο Αποσπάσεων

  Ισχυρός Διευθυντής έργου, οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι λογοδοτούν σε αυτόν. Καθορισμός διαδικασιών, reporting


Οργανωτικές Δομές Έργου 11/14

Aμιγής Δομή έργου


Οργανωτικές Δομές Έργου 12/14

Αμιγής Δομή Διοικητικής Οργάνωσης έργου


Οργανωτικές Δομές Έργου 13/14

Περιγραφή Θέσεων Εργασίας, Job Description

 • Διευθυντής έργου

 • Επίτευξη στόχων έργου

 • Επιλογή/Διοίκηση Ομάδας έργου

 • Διαχείριση/έλεγχο έργου

 • Ανάπτυξη αντικειμένου εργασιών

 • Εκπροσώπηση εταιρείας, πελάτες,αρχές

 • Διαδικασίες/Αλληλογραφία/εκθέσεις

 • Έγκριση Προμηθειών/Εργασιών

 • Επεξεργασία εκθέσεων αστοχίας/απόκλισης/Αλλαγές

  ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ : Επικοινωνία,διαπραγμάτευση, υλοποίηση ποσοτικών και ποιοτικών στόχων

  ΕΞΟΥΣΙΑ ΑΝΑΛΟΓΗ ΜΕ ΕΥΘΥΝΕΣ

 • ΠΛΑΙΣΙΟ

 • Σε ποιον αναφέρεται

 • Ποιοι αναφέρονται σε αυτόν

 • Για ποια καθήκοντα είναι υπεύθυνος

 • Δικαιοδοσία σε σχέση με την έκδοση οδηγιών

  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ


Οργανωτικές Δομές Έργου 14/14

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ

 • Λειτουργία εξισορρόπησης μεταξύ

 • των αναγκών του έργου/αντικείμενο εργασιών

 • των αναγκών της ομάδας έργου

 • ανάγκες των ατόμων

 • Κενό ευθύνης εξουσίας

 • Αντιμετωπίζεται με:

 • Eπίσημη δικαιοδοσία/Καταναγκαστική εξουσία

 • Εξουσ. επί του προϋπολογισμού

  (budget manager)

 • Εξουσία επί των πληροφοριών

 • Εξουσία επί των αμοιβών

 • Πειθώ μέσω λογικής/Συναισθηματική πειθώ/Εξουσία προσωπικότητας


Ομάδες Έργου 1/3

Σύνολο ανθρώπων που συνεργάζονται αποδοτικά και αποτελεσματικά για τη επίτευξη κοινών στόχων.

Αποδοτικά:οι εργασίες εκτελούνται σωστά

Αποτελεσματικά:εκτελούνται οι σωστές εργασίες

Ενίσχυση δημιουργικότητας/ καινοτομίας/διευκόλυνση λήψης αποφάσεων/βελτίωση απόδοσης.

Κατανομή εργασιών/Εύρος Δεξιοτήτων/Συνέργεια/Αλληλεπίδραση μελών της ομάδας για αντιμετώπιση προβλημάτων/παρακίνηση/υποστήριξη


Ομάδες Έργου 2/3

Μέγεθος Ομάδας: f(μέγεθος και πολυπλοκότητα έργου, δεξιότητες, επικοινωνία, επιθυμητή ευελιξία, αποφυγή συγκρούσεων, ισορροπία προσωπικοτήτων). 5-10 άτομα

Χαρακτηριστικά επιτυχημένων/αποτυχημένων ομάδων


Ομάδες Έργου 3/3

Χαρακτηριστικά ομάδων

Η ουσία της ομάδας: τα μέλη της δημιουργούν μία συνεργατική ένωση καταμερισμού εργασιών για τη βέλτιστη συμβολή του κάθε μέλους στην επίτευξη των κοινών στόχων


Αρχηγεσία Έργου 1/6

Αποτελεσματικοί και επιτυχημένοι Διευθυντές έργου, ευρυμαθής, τεχνικά ειδήμων, κατάλληλου ύφους αρχηγεσία.

Ακόμη και όταν ο Διευθυντής παίρνει τις αποφάσεις μόνος του, είναι σημαντικό πως θα τις παρουσιάσει στην Ομάδα


Αρχηγεσία Έργου 2/6

Αρχηγεσία επικεντρωμένη στη δράση συνδυάζει:.

 • Παρακίνηση:που aφορά στις ανάγκες των ατόμων

 • Συγκρότηση Ομάδων :ανάγκες των ομάδων

 • Τεχνικές Προγραμματισμού και ελέγχου έργου:ανάγκες έργου

  Απόδοση= Ικανότητα χ Δέσμευση

  Οι άνθρωποι δουλεύουν για να καλύψουν ορισμένες άνάγκες. Καθοριστική παράμετρος στη θεωρία της παρακίνησης η ιεράρχιση αναγκών


Αρχηγεσία Έργου 3/6

Ιεράρχιση αναγκών

Καθοριστική παράμετρος στη θεωρία της παρακίνησης η ιεράρχιση αναγκών.

 • Χαρακτηριστικά ατόμων στο στάδιο της αυτοπραγμάτωσης, σελ. 444

 • Καλλίτερη αίσθηση της πραγματικότητας

 • Αποδοχή του εαυτού/των άλλων/της φύσης

 • Απόσταση από το πρόβλημα

 • Ανάγκη ιδιωτικού χώρου

 • Δημοκρατικότερη συμπεριφορά

 • Φυσική, αυθόρμητη δημιουργικότη

 • Φιλοσοφική διάθεση/αίσθηση χιούμορ


Αρχηγεσία Έργου 4/6

Κύκλος Παρακίνησης

Στις εταιρείες η ανάγκη για αυτοπραγμάτωση, ανάγκη για προαγωγή.

Μετεκπαίδευση, κατάρτιση. Η ανάγκη αυτοπραγμάτωσης δεν συνδέεται πάντα με οικονομικά κίνητρα


Αρχηγεσία Έργου 5/6

Έλεγχος της σύγκρουσης

 • Έγκαιρη διάγνωση των συμπτωμάτων της σύγκρουσης

 • Άμεση διαιτησία στο χαμηλότερο επίπεδο

 • Διαπραγματεύσεις

 • Διαχωρισμός

 • Οπισθοχώρηση και παράβλεψη

 • Εξομάλυνση

 • Κανόνες και κανονισμοί

 • Συμβιβασμός

 • Αντιμετώπιση

 • Επιβολή

 • Επίλυση προβλημάτων


 • Αρχηγεσία Έργου 6/6

 • Ανάθεση Καθηκόντων: Κλειδί επιτυχίας της αποτελεσματικής διαχείρισης έργου

 • Βελτίωση αποδοτικότητας Ομάδας

 • Ανάπτυξη Ικανότητας μελών

 • Συμβολή στην πρόοδο της εταιρείας

 • Μέθοδος Ανάθεσης καθηκόντων-Οδηγός προς ΔΕ

 • Αποδοχή της ανάγκης ανάθεσης καθηκόντων

 • Σαφές πλάνο αναθέσεων

 • Έγκριση προϊσταμένου για πλάνο αναθέσεων

 • Κλίμα εμπιστοσύνης

 • Καθορισμός γραμμών εξουσίας/ευθύνης

 • Υπομονή στα σφάλματα/κατάρτιση

 • Παρακολούθηση απόδοσης/Κοινοποίηση παρατηρήσεων

 • Ανταμοιβή


Ολοκλήρωση Μαθήματος

Εισαγωγή στη Διαχείριση έργου-Ιστορία 

Κύκλος Ζωής έργου 

Kρίσιμοι Παράγοντες Έργου-Μελέτη Σκοπιμότητας 

Επιλογή έργου - Εκτίμηση Έργου 

Κύκλος προγραμματισμού και ελέγχου

Μέθοδος κρίσιμης διαδρομής

Χρονοδιαγράμματα-Προγραμματισμός Πόρων 

Λογιστική έργου 

Έλεγχος έργου  - Πιστοποιημένη αξία

Διαχείριση Ποιότητας  -Διαχείριση Κινδύνου

Επικοινωνία έργου- Οργάνωση –Ομάδες –Αρχηγεσία Έργου-Διοίκηση έργου με Η-Υ

Παραδείγματα-Εφαρμογές- Ασκήσεις

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΣΑΣ


ad