Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
E&MBA PLATFORMU LANSMAN TOPLANTISI Kurucu ekipler adına: Deniz MISIR, YK Başkan 13 Mart 2008 Albert Long Hall, Gün PowerPoint Presentation
Download Presentation
E&MBA PLATFORMU LANSMAN TOPLANTISI Kurucu ekipler adına: Deniz MISIR, YK Başkan 13 Mart 2008 Albert Long Hall, Gün

E&MBA PLATFORMU LANSMAN TOPLANTISI Kurucu ekipler adına: Deniz MISIR, YK Başkan 13 Mart 2008 Albert Long Hall, Gün

282 Views Download Presentation
Download Presentation

E&MBA PLATFORMU LANSMAN TOPLANTISI Kurucu ekipler adına: Deniz MISIR, YK Başkan 13 Mart 2008 Albert Long Hall, Gün

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. E&MBA PLATFORMU LANSMAN TOPLANTISI Kurucu ekipler adına: Deniz MISIR, YK Başkan 13 Mart 2008 Albert Long Hall, Güney Kampüs Boğaziçi Üniversitesi

 2. HOŞ GELDİNİZ ve ÖNCELİKLE TEŞEKKÜRLERİMİZLE.. Lansmanımızı onurlandıran Rektörümüz Prof. Dr. Ayşe Soysal, Prof. Dr. Güven Alpay, Sn. İrfan Önel, Sn. Burhan Karaçam ve Sn. Sinan Kılıçoğlu’na İki ayrı dönem oluşumun mutfağında yer alan YK ekiplerine: Yeni dönem: Ömürden Çekerek, Sibel Elekdağ, Dicle Seven, Serkan Ülgen İlk dönem: Yasemin Altınyay, Meltem Atay, Ömürden Çekerek, Nihan Çolak Erol, Sibel Elekdağ, Ebru Ertüreten, Dicle Seven Hocalarımıza: Prof. Dr. Güven Alpay, Prof. Dr. Özer Ertuna, Prof. Dr. Ayşegül Toker, Prof. Dr. Uğur Tandogan, Prof. Dr. Hayat Kabasakal, Prof. Dr. Muzaffer Bodur Okul’dan desteğe: Konca Günel, Nilüfer Santemiz,Işıl Bilger ve Cüneyt Abay BÜMED’de bize destek veren ekibe: Şükrü Ergün, İrfan Önel, Ayla Gürleyen, Gökhan Söğütçü Ve adına yer veremediğimiz tüm dostlara, fikrini danıştığımız üst düzey yöneticilere AJANDA: E&MBA’nın hayat hikayesi E&MBA’nın paydaşlarına sunduğu değer önerisi Tespitlerimiz (olgular, ihtiyaçlar, gözlemler)

 3. HEDEFİMİZ: Sizleri E&MBA’nın başarısını birlikte ortaya çıkarmaya davet etmek. Daha da önemlisi; İşletme kavramını Türkiye'ye getirmiş bir kurum olarak burada oluşan dinamik birikimi Türkiye'nin küreselleşen dünyada en fazla ihtiyaç duyulan etkin yönetim sağlama misyonuna katkılarınızı esirgememeye davet etmek.

 4. E&MBA’nın Hayat Hikayesi • Prof. Dr. Alpay ve Prof. Dr. Ertuna önderliğindeki bir mezun toplantısında, Boğaziçi Üniversitesi Executive-MBA ve MBA mezunlarını içeren bir kulüp kurmak üzere, gönüllü bazda görev aldık • “DÜŞÜN - TASARLA - HAREKETE GEÇ RÜYALARI VİZYONLARA DÖNÜŞTÜR” dedik • Detaylı çalışmalar sonucunda, oluşumun: • Vizyon – Misyonu • İş Planı • Kurumsal Yapısı • Değer teklifi ortaya çıkarıldı.

 5. Vizyon – Misyon: Türkiye'de yönetim kültür ve uygulamalarının geliştirilerek mukayeseli üstünlük yaratacak düzeye ulaştırılması.Yaratılacak sinerji ve güçle Türkiye’nin küresel dünyada etkinleşmesine liderlik etmek; yönetim alanında bir ekol olmak. Kurumsal Yapısı: BÜMED’in altında bir platform olmak yöntemi ile “kazan-kazan” ve hatta innovatif işbirliği; okulun kimlik ve çalışmaları ile bütünleşik yapı Strateji: Çalışmaların tümünü tek bir misyona yönelik önceden düşünülmüş, içi iyi doldurulmuş ve iş dünyasının önemli isim ve duayenlerini içine katan bir yol planı ile hayata geçirmek İş Planı: Bu yol planını belirlemek üzere, 3 Mayıs 2008’de BÜMED Seminer Salonununda Misyon Workshop’ı

 6. DÜNYA - TESPİTLER • Yönetim bilimleri yeni dönemde daha da stratejik bir önem kazandı: - Globalleşme ile birlikte bilgiye, sermayeye, işçiye, servis ve ürünlere ulaşımda sınırlar daraldı; hız ve transparanlık arttı - Ekonomik merkezlerin kayması (Çin, Hindistan, Kore, Taiwan gibi); zenginliğin el değiştirmesi ve üst gelirli milyon tüketicili piyasadan milyar tüketicili ekonomiye geçiş gözlemledik • Think-tank tarzı platformların önemi arttı: Commodity/fiyat rekabetinden teknoloji, bilgiye dayalı değer üretimi rekabetine geçiş oldu: bu da bilgi üretimi için sinerji, innovatif işbirliği, kümelenme modellerinin ortaya çıkması veya gündeme alınmasına neden oldu. • Networklar/ağlar güç kazandı Facebook, u-tube, cember.net ile bireyin statik, bireysel konumundan dinamik, pro-aktif, etkin konuma geçtiğine şahit olduk.

 7. TÜRKİYE – Gözlem ve İhtiyaçlar • Ekonomik normalleşme ile birlikte “potansiyeller” söylemi hayali bir basmakalıp olmaktan çıkıp “olası olasılığa” dönüştü; bununla birlikte ekonomik gelişim sosyal, kültürel gelişimle beslenmeden özlenen yaşam kalitesine ulaşmakta güçlük gözlemlemekteyiz • Liderin ve liderliğin Türkiye’de sonuçlara ulaşılma noktasında önemli bir paya sahip olduğunu gözlemlemekteyiz (“self-running” takımlar değiliz); liderlik etmek, vizyon belirlemek bir memleket meselesi • Bireysel fayda bazlı yaklaşımlardan kolektif fayda, ortak akıla geçiş ihtiyacı: neden platform • Evde, işyerinde, ilişkilerde etkin yönetim ihtiyacı; evrensel değer ve prensiplerin Türkiye’nin her alandaki gelişimini beslemesi gerekliliği: ekolümüzüortaya çıkarmanın ve güçlendirmenin önemi

 8. BİREY/PROFESYONEL - Tespitler • Akademik ve özellikle profesyonel bilgi ve birikimimizi bir “BÜYÜK” misyon, hedef çerçevesinde kendimiz ve Türkiye’miz için pozitif sonuçlara dönüştürme ihtiyacı • Rekabet ortamında hayatta kalmak için sürekli gelişim ihtiyacı • Modeli, çerçeveyi, yaklaşımı teoriyi bilmeye dayandırırken pratik ederek uygulamada yetkinleşme; bu tür bir pratiği de sürücü koltuğunda bizim oturduğumuz, bizim tasarladığımız bir platformda hayata geçirme fırsatı • Ve yine lisans sıralarında olduğu gibi birbirimizden öğrenme; neşemizi, üzüntümüzü paylaşma; önemli zamanlarımızdan haberdar olma dileğimiz

 9. Bu TESPİTLER çerçevesinde vardığımız SONUÇ: Bizi BOĞAZİÇİ ekolu yapan temel kişisel profesyonel özelliklerimize sahip çıkalım: dış dünyaya meraklı, başarı hedefli, akıllı, sorgulayan, öz-güvenli, prensipli, eğitimli gibi Nispeten atıl kaldığımız bir konuda harekete geçelim: Aklımızı, gücümüzü, kaynaklarımızı, sevgimizi think-tank tarzı bir platformda birleştirerek enerjimizden sinerji yaratıp; birey, kurum, ülke ve global bazda etkin olalım

 10. ANA MESAJIMIZ: • E&MBA’nın başarısı bizler için, okul için ve Türkiye’miz için önem taşıyor • Bu başarı bizce 6P gerektiriyor: Passion (Tutku), Performance (Performans), Potential (Potansiyel), Principles (Prensipler), Participation (Katılım) ve Perseverance (Azim) • Sizden beklentimiz bu başarıyı ve değeri birlikte ortaya çıkarmak üzere E&MBA’yı sahiplenmeniz.

 11. E & MBA’nın DEĞER TEKLİFİ: TÜRKİYE için: Türkiye'de yönetim kültür ve uygulamalarının geliştirilerek mukayeseli üstünlük yaratacak düzeye ulaştırılması. Yaratılacak sinerji ve güçle Türkiye’nin küresel dünyada etkinleşmesine liderlik etmek. OKUL için: Boğaziçi Üniversitesi'nin yönetim bilimleri alanındaki liderliğinin korunması; Boğaziçi ekolunun güçlenmesi BİZLER için: Mezunlarımızın yönetim alanındaki akademik ve profesyonel birikimlerini gönüllü çalışmalarla harekete geçirip üstünlüklerini kurumsallaştırmak. Oluşumu meydana getirecek topluluk icin "yan-faydalar“ın ortaya çıkması ve misyonla ilgili tatminin yanısıra bir de "what is in it for me" nin parçalarının oluşması.Dostluklarımızı pekiştirmek.