3. NIPP i INSPIRE radionica
Download
1 / 33

3. NIPP i INSPIRE radionica Zagreb, 28.05.2013. - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

3. NIPP i INSPIRE radionica Zagreb, 28.05.2013. Metapodaci za potrebe okolišnog portala ENVI - praktična iskustva Ivana Lampek Pavčnik Branimir Pavlinec Dragan Divjak. AZO - ISZO.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '3. NIPP i INSPIRE radionica Zagreb, 28.05.2013.' - kennan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

3. NIPP i INSPIRE radionica

Zagreb, 28.05.2013.

Metapodaci za potrebe okolišnog portala ENVI - praktična iskustva

Ivana Lampek Pavčnik

Branimir Pavlinec

Dragan Divjak


Azo iszo
AZO - ISZO

 • Agencija za zaštitu okoliša je neovisna javna ustanova osnovana odlukom Vlade Republike Hrvatske za prikupljanje, objedinjavanje i obradu podataka o okolišu

 • Informacijski sustav zaštite okoliša (ISZO)RHje niz međusobno informacijski povezanih elektroničkih baza podataka i izvora podataka o stanju, opterećenjima pojedinih sastavnica okoliša, pritiscima na okoliš, prostornim obilježjima i drugim podacima i informacijama važnim za praćenje stanja okoliša na nacionalnoj razini.Pokretanje envi projekta
Pokretanje ENVI projekta

Rezultat:

izgradnja portala podataka okoliša – ENVI

Želja Agencije je da ENVI portal bude izgrađen prema smjernicama INSPIRE-a kao Europske direktive koja je usmjerena ka izgradnji Europske infrastrukture prostornih podataka za primjenu u zaštiti okoliša


Ideja envi ja
IDEJA ENVI-ja?

 • METADATA portal

  • Prostorni podaci + neprostorni podaci/baze

 • LINK – VEZA na institucije/NRC/DIREKTIVE

 • LINK – postojeće PORTALE (primjer: DZZP, ARKOD, MGIPU..)

 • LINK na WEB GIS preglednike

 • Mogućnost pohrane podataka

  REZULTAT:

  JEDINSTVENO CJELOVITO MJESTO INFORMACIJA O SVIM PODACIMA OKOLIŠA
Podatkovna politika EEA

European Environment Agency Data Policy

Politika prepoznaju sljedeće:

 • Načela okolišnog informacijskog sustava za zajedničko korištenje (eng. Shared Environmental Information System - SEIS) kao suradničke inicijative Europske komisije, EEA i zemalja članica EEA i EIONET-a.

 • INSPIRE Direktivu2007/2/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća Europske Unije od 14. ožujka 2007.

 • Group on Earth Observations (GEO)koji uspostavlja Globalni sustav sustava za promatranje Zemlje (Global Earth Observation System of Systems - GEOSS).

 • GMES program (od 11.12.2012. preimenovan u Copernicus) za globalno praćenje okoliša i sigurnosti


Podatkovna politika EEA

European Environment Agency Data Policy

 • Članak 4: Pristup i redistribucija podataka

 • Podaci će se osigurati kroz mrežne usluge otkrivanja, pregledavanja i koliko je to moguće preuzimanja (eng. discovery, view and download services) u skladu s ISO i OGC normama, odnosno INSPIRE-om i drugim relevantnim tijelima za normiranje.

 • EEA osigurava repozitorije za potrebne podatke i uvid u metapodatke za sve podatke


Shared environmental information system
Shared Environmental Information System

Priopćenje Europske Komisije prema Europskom Vijeću, Europskom parlamentu, Europskom ekonomskom i socijalnom odboru, te odboru regija.

Postavlja smjernice za modernizaciju i pojednostavljenje prikupljanja, razmjene i korištenja podataka i informacija potrebnih za oblikovanje i provedbu okolišnih politika prema kojem se postojeći, pretežno centralizirani, sustavi za izvještavanje postepeno zamjenjuju sustavima temeljenim na pristupu, dijeljenju i interoperabilnosti. Konačni cilj je zadržati i poboljšati kvalitetu i dostupnost informacija potrebnih za okolišne politike boljom regulacijom uz zadržavanje pripadajućih administrativnih zapreka na minimumu.


Na ela seis a
Načela SEIS-a

1. information should be managed as close as possible to its source;

 • INSPIRE: Data should be collected only once and kept where it can be maintained most effectively.

 • Cilj ISZO-a: obrada informacije najbliže primarnome izvoru podataka


Na ela seis a1
Načela SEIS-a

2. information should be collected once, and shared with others for many purposes;

 • INSPIRE: It should be possible for information collected at one level/scale to be shared with all levels/scales; detailed for thorough investigations, general for strategic purposes.

  Cilj ISZO-a: prikupljanje informacija jednom i dijeljenje iste s ostalim sudionicima sustava za razne namjene


Na ela seis a2
Načela SEIS-a

3. information should be readily available to public authorities and enable them to easily fulfil their legal reporting obligations;

Cilj3: informacije trebaju biti spremne i dostupne javnim tijelima za jednostavno ispunjavanje njihovih zakonskih obaveza za izvještavanje


Na ela seis a3
Načela SEIS-a

4. information should be readily accessible to end-users, primarily public authorities at all levels from local to European, to enable them to assess in a timely fashion the state of the environment and the effectiveness of their policies, and to design new policy;

 • INSPIRE: It should be possible for information collected at one level/scale to be shared with all levels/scales; detailed for thorough investigations, general for strategic purposes.

 • Cilj 4 ISZO-a je osiguranja lake dostupnosti informacija krajnjem korisniku, prvenstveno tijelima Vlade Republike Hrvatske za potrebe praćenja uspješnosti provedbe politike zaštite okoliša i usmjeravanja politike zaštite okoliša te znanstvenoj, stručnoj i široj javnosti


Na ela seis a4
Načela SEIS-a

5. information should also be accessible to enable end-users, both public authorities and citizens, to make comparisons at the appropriate geographical scale (e.g. countries, cities, catchment areas) and to participate meaningfully in the development and implementation of environmental policy;

 • INSPIRE: It should be possible to combine seamless spatial information from different sources across Europe and share it with many users and applications.

 • Cilj 5: Informacije trebaju biti dostupne kako bi krajnjim korisnicima, kako javnim tijelima tako i građanima, omogućile uspoređivanja na određenim geografskim razinama (npr. države, gradovi, regije) i svrshishodno sudjelovanje u razvoju i provedbi okolišnih politika.


Na ela seis a5
Načela SEIS-a

6. information should be fully available to the general public, after due consideration of the appropriate level of aggregation and subject to appropriate confidentiality constraints, and at national level in the relevant national language(s)

 • INSPIRE: Geographic information needed for good governance at all levels should be readily and transparently available.

 • Cilj 6: informacije moraju biti u potpunosti dostupne javnosti uzimajući u obzir najprikladnije razine grupiranja podataka i pripadajuća ograničenja povjerljivosti. Moraju biti dostupne na nacionalnoj razini na svim bitnim jezicima


Na ela seis a6
Načela SEIS-a

7. information sharing and processing should be supported through common, free opensource software tools.

 • Cilj 7: dijeljenje i procesiranje informacija trebaju biti podržani od zajedničkih softverskih alata slobodnog i otvorenog koda.


Primjeri elemenata metapodataka
Primjeri elemenata metapodataka

 • Naziv izvora podataka

  IZVOR PODATAKA ≠ IZVOR PODATAKA

izvor prostornih podataka

skup prostornih podataka, niz skupova prostornih podataka ili usluga prostornih podataka.


Primjeri elemenata metapodataka1
Primjeri elemenata metapodataka

 • Ažuriranje: učestalost

  Ažuriranje ≠ ponovno prikupljanje

  Učestalost kojom se provode promjene i dodaju podaci u izvor nakon što je inicijalni izvor završen.

 • Ažuriranje: bilješka

  Informacije koje se odnose na specifične zahtjeve održavanja izvora.


Primjeri elemenata metapodataka2
Primjeri elemenata metapodataka

 • Usklađenost: specifikacija

Citiranje provedbenih pravila ili drugih dokumenata sa kojima je izvor prostornih podataka usklađen.

ISO 19131:2007 Data product specifications

D2.8.I.8 INSPIRE Data Specification on Hydrography

Pravilnik o razmjeni informacija o podacima iz mreža za trajno praćenje kakvoće zraka (NN 135/06)

...


Primjeri elemenata metapodataka

 • Podrijetlo

  Izjava o povijesti obrade i/ili općenitoj kvaliteti skupa prostornih podataka.

„Ovlašteni laboratoriji županijskih zavoda za javno zdravstvo upisuju podatke o kvaliteti mora na temelju analiziranih uzoraka koje prikupljaju.”


Primjeri elemenata metapodataka

 • Ključna riječ: popis

  Formalno registriran popis ili sličan mjerodavni izvor ključnih riječi.

 • GEMET ≠ GEMET - INSPIRE themes

  http://www.eionet.europa.eu/gemet/index_html?langcode=hr

  http://www.eionet.europa.eu/gemet/inspire_themes?langcode=hr

 • environmental monitoring: praćenje stanja okoliša ili nadzor okoliša

 • land cover: zemljani pokrov ili pokrov zemljišta


Novi elementi za ENVI metapodatke

 • tematsko područje,

 • tematsko podpodručje,


Novi elementi za ENVI metapodatke

 • Reporting Obligation Database (Reportnet)

  • naziv izvješća prema EU,

  • međunarodno/nacionalno tijelo kojem se dostavljaju podaci / izvješće,

  • relevantna EU i HR zakonska osnova

   DEMO

 • Nova uloga odgovorne strane (inspekcija)

  • CI_RoleCode = kodna lista ≠ enumeracijaIOR

Dobavljač izvora 


Enterprise architect
Enterprise Architect

 • Alat za upravljanje modelima podataka

 • Demo...


Hvala na pažnji

Agencija za zaštitu okoliša

Trg maršala Tita8

10 000 Zagreb

Hrvatska

Telefon: ++385 1 488 68 40

Fax: ++385 1 488 68 50

E-mail: [email protected]

www.azo.hr


ad