Z kladn kola n rodn ho um lce petra bezru e fr dek m stek t t g masaryka 454
Download
1 / 14

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454. Projekt SIPVZ 2005. Implementace ICT do vzdělávacích oblastí a oborů. Umístění prezentací : www.1zsfm.cz.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454' - kennan-ferguson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Z kladn kola n rodn ho um lce petra bezru e fr dek m stek t t g masaryka 454
Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

Projekt SIPVZ 2005


Implementace ict do vzd l vac ch oblast a obor

Implementace ICT do vzdělávacích oblastí a oborů

Umístění prezentací : www.1zsfm.cz


Vzd l vac obor chemie t da ix a vyu uj c mgr renata hol datum 15 11 2005

Vzdělávací obor : ChemieTřída : IX.AVyučující : Mgr. Renata HoláDatum : 15.11.2005

Téma vyučovací hodiny :

„Elektrolýza„

Vybavení učebny :

připojení na INTERNET

připojení na školní síť – výukové programy

PC – notebook

dataprojektor


Zdroje informac
Zdroje informací

 • RNDr., BENEŠ,P., PhDr.,PUMPR,V., doc.RNDr.,BANÝR, J., Základy chemie 2, Fortuna, 1997

 • RNDr., BENEŠ,P., PhDr.,PUMPR,V., doc.RNDr.,BANÝR, J., Základy praktické chemie 2, Fortuna, 2000


Elektrol za
Elektrolýza

 • Základem elektrolýzy je pohyb iontů (kationtů a aniontů) v roztoku nebo tavenině.

 • Kladně nabité ionty se pohybují k záporně nabité elektrodě – KATODĚ.

 • Záporně nabité ionty se pohybují ke kladně nabité elektrodě - ANODĚ.


Ion znamen v e tin poutn k
Ion znamená v řečtině poutník

Znázornění putování iontů k elektrodám


Elektrol za roztoku jodidu zine nat ho
Elektrolýza roztoku jodidu zinečnatého

Do kyvety s roztokem jodidu zinečnatého ponoříme dvě uhlíkové elektrody a připojíme je ke zdroji stejnosměrného elektrického napětí 9V až 12V.

 • na katodě se vylučuje zinek

 • na anodě vzniká žlutohnědý

  roztok jodu


Podstata d j
Podstata dějů:

Jodid zinečnatý ve vodném roztoku disociuje na zinečnaté kationty Zn2+ a jodidové anionty I-

ZnI2 Zn2+ + 2I-

Katoda: zinečnaté kationty přijímají elektrony (redukují se) a vzniká kovový zinek.

Anoda: jodidové anionty odevzdávají elektrony

(oxidují se), vznikají nejprve atomy a potom molekuly jodu.


D je vyj d en rovnicemi
Děje vyjádřené rovnicemi:

 • Katoda:

  Zn2+ + 2e- Zn (ZnII Zn0)

  redukce

 • Anoda:

  2I- - 2e- I2 (2I- I2 )

  oxidace

  Elektrolýza je redoxní reakce.


Zapamatuj si
Zapamatuj si:

 • Elektrolýza je děj probíhající na elektrodách při průchodu stejnosměrného elektrického proudu roztokem nebo taveninou.

 • Roztok nebo tavenina musí obsahovat volně pohyblivé ionty (kationty a anionty).


Pr myslov se elektrol za vyu v
Průmyslově se elektrolýza využívá:

 • K výrobě kovů – například hliníku.

  Rudou pro výrobu je bauxit, který obsahuje

  40 až 60% oxidu hlinitého.


Dal vyu it elektrol zy
Další využití elektrolýzy:

 • k pokovování

  proti rezavění

 • k čištění kovů


Hodnocen vyu ovac hodiny

názornost

atraktivita

snadná orientace

využití pro zápis do sešitu

Časová náročnost, součástí hodiny byl

také pokus.

Hodnocení vyučovací hodiny

Klady Zápory


Pozn mky k prezentaci
Poznámky k prezentaci

 • Další využití elektrolýzy – galvanické pokovování a elektrolytické čištění kovů je tématem další vyučovací hodiny.

 • Využití laserového ukazovátka usnadňuje učiteli i žákům orientaci v textu.


ad