k relh r t k n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kárelhárítók PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kárelhárítók

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22
kennan-dunn

Kárelhárítók - PowerPoint PPT Presentation

81 Views
Download Presentation
Kárelhárítók
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kárelhárítók Prezentáció III. Országos Esettanulmány Verseny

 2. Bemutatkozás • Csapattagok: • Daróczi Rózsa • Gonda Ágnes • Markó Olga • Takács Attila III. Országos Esettanulmány Verseny

 3. Swot analízis • Erősségek • Gyengeségek • Fenyegetések • Lehetőségek III. Országos Esettanulmány Verseny

 4. A SWOT analízis alapján • Belső szervezeti problémák • Pénzügyi problémák • Kommunikáció és ösztönzés III. Országos Esettanulmány Verseny

 5. Belső szervezeti problémák • Kis kapacitású menedzsment szerkezet • Nincsenek meghatározva a konkrét feladatkörök • A modellkísérlet és a rendelőintézet szervezése nincs elkülönítve egymástól • Információs rendszer kibővítése a régiókra • A fenti problémák a további bővüléssel még jobban kiéleződnek III. Országos Esettanulmány Verseny

 6. Belső szervezeti problémák - megoldási javaslat (1) • Munkakör-értékelés, munkaköri leírás készítése • Általános adatok • A munkakör célja • Főbb felelősségek • Főbb feladatok • Vezetők • Beosztottak • Külső és belső kapcsolatok III. Országos Esettanulmány Verseny

 7. Belső szervezeti problémák – megoldási javaslat (2) • Eredményesség ellenőrzése és visszacsatolás módja • Munkakörülmények • Munkaidő, munkarend • Rendelkezési jog • Személyi jellemzők III. Országos Esettanulmány Verseny

 8. Ügyvez. Igazg. Minőségbiztosítás Gazdasági ig. Orvosig. Ápolási ig. Informatika Modellszerve-zési igazg. Pénzügy Régiófelelősök Asszeisztensek Rendszergazdák Egészségkomm., prevenció Munkaügy Szakorvosok Karbantar. Háziorvosok Esetkezelő rdsz. Belső szervezeti problémák – megoldási javaslat (3) III. Országos Esettanulmány Verseny

 9. Pénzügyi problémák • A költségvetési keret reálértéke csökken • Részidős szakorvosok, háziorvosok hagyományos orvosszemlélete: nem járulnak hozzá a megtakarításokhoz • A fejlesztések megvalósításához plusz bevételek szükségesek III. Országos Esettanulmány Verseny

 10. A Misszió finanszírozásának eltérése a hagyományos finanszírozástól • Megtakarítások jóváírása • OEP támogatás: 500 Ft/fő/év • Önkormányzati támogatás III. Országos Esettanulmány Verseny

 11. Pénzügyi problémák – megoldások (kockázatok) (1) • Nagyobb kockázatközösség: nagyobb megtakarítás • 14 000 -es kockácatközösségnél: • a megtakarítás 4M Ft/hó a vizsgált időszakban • 41 000 -es kockázatközösségnél: • a megtakarítás 12M Ft/hó a vizsgált időszakban • 150 000 -es kockázatközösségnél: • a megtakarítás 23M Ft/hó a vizsgált időszakban • Kockázat: A megtakarítás növekedési ütemének bizonytalansága III. Országos Esettanulmány Verseny

 12. Pénzügyi problémák – megoldások (kockázatok) (2) • A költségvetési keret növelése • Kockázat: Többlet központi pénzek biztosítása a politikától függ • A gyógyszerkasszán és a kórházi kiadások mérséklésével elért megtakarítások növelése • Kockázat: Teljesítmény-elszámolást manipuláló programok és a gyógyszertárak érdektelensége III. Országos Esettanulmány Verseny

 13. Pénzügyi problémák – megoldások (kockázatok) (3) • A háziorvosok modellszemléletének kialakítása: • Költségtakarékosságra való áttérés • Kockázat: Állandó eü.-i reformot igényel, bonyolult, áttekinthetetlen rendszer • A háziorvosok prevencióba való bevonása • Kockázat: Prev. Ktg.>Betegút feltehető realizálásából keletkező ktg. III. Országos Esettanulmány Verseny

 14. Pénzügyi problémák – megoldások (kockázatok) (4) • Az önkormányzatok, a vállalkozások és az állami szféra érdekegyeztetése • A hatékony és hosszútávú együttműködés alapja • Önkorm., vállalk. bevonása a finanszírozásba • Pályázatok és mecénások III. Országos Esettanulmány Verseny

 15. Kommunikáció és ösztönzés– megoldási javaslatok (1) • A megnövekedett létszám miatt kommunikációs hálózat és ösztönző rendszer kiépítésére van szükség: • Betegek felé • Kórházak, rendelőintézetek és szakorvosok felé • Háziorvosok felé III. Országos Esettanulmány Verseny

 16. Komm. és ösztönzés - megoldási javaslatok (2): Célközönség 1. • 150 000 fős kockázatközösség • Régiók eltérő fejlettsége szintén problémákat vet fel: • Eltérő gazdasági fejlettség • Eltérő munkahelyi lehetőségek, eltérő jövedelmi helyzet • Eltérő iskolázottság • Eltérő egészségi állapotú emberek • Eltérő hozzáállás az egészséges életmódhoz • Rendelőintézetek és kórházak eltérő fejlettsége • Emiatt eltérő szegmensek alakulhatnak ki. III. Országos Esettanulmány Verseny

 17. Komm. és ösztönzés - megoldási javaslatok (3): Célközönség 1. • Általános kommunikációs célok • Misszió tevékenységének megismertetése és elfogadtatása • Az egészséges életmód megismertetése és elfogadtatása • Ezáltal a felesleges párhuzamosságok csökkentése • Túlzott gyógyszerfogyasztás megfékezése III. Országos Esettanulmány Verseny

 18. Komm. és ösztönzés - megoldási javaslatok (4): Célközönség 1. • Általános kommunikációs eszközök • A már ismert eszközök: • Helyi lapok, kiadványok, közösségi és családi rendezvények, iskolai nevelési programok, káros szenvedélyek kialakulását megelőző programok • Ezeken túl: • Egyházközösségek bevonása • Védőnők bevonása • Személyes emberi kapcsolatokra épülő rendszer III. Országos Esettanulmány Verseny

 19. Komm. és ösztönzés - megoldási javaslatok (5): Célközönség 2. • Kórházak, rendelőintézetek és szakorvosok • Cél: • Megnyerni a szolgáltatókat és az orvosokat • Érdekeltség megteremtése a hatékony működés érdekében • Eszközök: • Oktatás • Állandó együttműködés • Visszapótlás (anyagi ösztönzés) III. Országos Esettanulmány Verseny

 20. Komm. és ösztönzés - megoldási javaslatok (6): Célközönség 3. • Háziorvosok • Kibővül 85 főre • A rendszer alapját képezik • Cél: • Új belépőket szerezni • Az újonnan belépőkkel megismertetni és elfogadtatni a szemléletet • Orvos-beteg bizalmi kapcsolat kiépítése • Háziorvosok együttműködésének ösztönzése III. Országos Esettanulmány Verseny

 21. Komm. és ösztönzés - megoldási javaslatok (7): Célközönség 3. • Eszközök: • Oktatások megszervezése • Állandó kapcsolattartás • A visszapótlás folyamatos legyen és haladja meg a gyártói dotációt III. Országos Esettanulmány Verseny

 22. Összefoglalás: Várható eredmények • A problémákat különböző területek szempontjából vizsgáltuk. A három területen (vezetés, pénzügy és modellszervezés) végrehajtott változtatások hatásai egymást multiplikálják, megteremtve ezzel a rendszer hosszútávú sikeres működését. III. Országos Esettanulmány Verseny