slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu : Moderní škola PowerPoint Presentation
Download Presentation
Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu : Moderní škola

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu : Moderní škola - PowerPoint PPT Presentation


 • 70 Views
 • Uploaded on

Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu : Moderní škola. Autor : Mgr. Viktor Zálešák Název materiálu : Úvod do studia dějepisu Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DEJ.M1.101 Datum vytvoření: 30. 7. 2013 Vzdělávací oblast: Dějepis Ročník: První – všechny maturitní obory

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu : Moderní škola


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188

Název projektu: Moderní škola

Autor: Mgr. Viktor Zálešák

Název materiálu: Úvod do studia dějepisu

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DEJ.M1.101

Datum vytvoření: 30. 7. 2013

Vzdělávací oblast: Dějepis

Ročník: První – všechny maturitní obory

Název školy:

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

anotace
Anotace
 • Úvod do studia dějepisu seznámí žáky s pojmy historie jako např. historická věda, historické prameny, periodizace dějin.
metodick pokyny
Metodické pokyny
 • Materiál slouží k výuce nové látky a zopakování učiva

na konci hodiny. K využití materiálu je nutný počítač s  programem MS PowerPoint a projektor.

zdroje literatura
Zdroje - literatura
 • ČAPEK, Vratislav a Jaroslav PÁTEK. Dějepis pro střední odborné školy: základní směry dějinného vývoje. 1. vyd. Praha: Scientia, 2001, 195 s. ISBN 80-718-3237-5.
 • BENEŠ, Zdeněk. Dějepis pro střední odborné školy. 1. vyd. Praha: SPL - Práce, 2001, 174 s. Učebnice pro střední školy (Albra). ISBN 80-862-8744-0.
 • Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích. 2. vyd. Praha: Diderot, 2000, 518 s. Encyklopedie Diderot. ISBN 80866130111.
zdroje obr zky
Zdroje - obrázky
 • Obrázek č. 1
 • Http://cs.wikipedia.org. [online]. [cit. 2013-07-30]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:MTThaler.png
 • Obrázek č. 2
 • Http://cs.wikipedia.org. [online]. [cit. 2013-07-30]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bible_Kralicka.JPG
 • Http://cs.wikipedia.org. [online]. [cit. 2013-07-30]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Predmosti_-_archeological_exploration_2006.JPG
zdroje obr zky1
Zdroje - obrázky
 • Obrázek č. 4
 • Http://cs.wikipedia.org. [online]. [cit. 2013-07-30]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:World_Map_1689.JPG
 • Obrázek č. 5
 • Http://cs.wikipedia.org. [online]. [cit. 2013-07-30]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor: Columbus_Taking_Possession.jpg
historie
Historie
 • Pojmy dějiny či historie jsou rovnocenné názvy a označují proud dějinných událostí.
 • Historie se řadí do okruhu společenských věd.
 • Jejím předmětem je člověk jako společenská bytost

a sociální skupiny, celky, k nimž náleží.

 • Historie zkoumá změny ke kterým dochází, zkoumá příčiny, změny i důsledky.
 • Historii poznáváme pomocí historických pramenů.
historick v da
Historická věda
 • Je rozsáhlou soustavou různých disciplín.
 • Dělíme ji podle kritérií:

1) teritoriální – dějiny světové, zemí, národů, světadílů, atd.,

2) věcné – dějiny politické, hospodářské, umění,

vědy a techniky, atd.,

3) časové – dějiny tisíciletí, století, přesná data událostí, atd.,

4) civilizační – dějiny křesťanské, muslimské,

buddhistické, atd..

 • Většinou dochází k prolínání více kritérií.
historick prameny
Historické prameny
 • 1) Hmotné – kostra, zkamenělina, různé předměty, atd.
 • 2) Písemné – kroniky, listiny, literární díla, atd.
 • 3) Kartografické – mapy
 • 4) Zvukové
 • 5) Obrazové
 • 6) Tradice – tj. ústně předávané zprávy

Obr. 1 – Tolar za Marie Terezie

historick prameny1
Historické prameny

Obr. 2 – Bible Kralická Obr. 3 – Kosterní nález

historick prameny2
Historické prameny

Obr. 4 – Mapa světa ze 17. století

periodizace len n d jin
Periodizace (členění) dějin
 • 1) Pravěk → od vzniku člověka do 7. – 4. tisíciletí př.n.l.
 • 2) Starověk → od 7. – 4. tisíciletí př. n. l. do roku 476

(zánik říše západořímské)

 • 3) Středověk → 476 – 1492 – objevení Ameriky Kolumbem

→ 476 – 1453 – dobytí Cařihradu Turky

→ 476 – 1648 – konec 30leté války

 • 4) Novověk → 1492 (1453,1648) – 1.světová válka

(1914 – 1918)

 • 5) Nové dějiny
slide15
Kvíz
 • 1. Historie a dějiny jsou
 • a) rovnocenné pojmy
 • b) podobné pojmy
 • c) odlišné pojmy
 • 2. Historie
 • a) nespadá do okruhu společenských věd
 • b) spadá do okruhu přírodních věd
 • c) spadá do okruhu společenských věd
slide16
Kvíz
 • 3. Předmětem historie je
 • a) člověk
 • b) zvíře
 • c) planeta
 • 4. Kritéria, podle nichž se dělí dějiny jsou
 • a) teritoriální, věcné, časové
 • b) teritoriální, věcné, časové, civilizační
 • c) teritoriální, věcné, civilizační
slide17
Kvíz
 • 5. Historické prameny dělíme na
 • a) hmotné, písemné, kartografické, zvukové, obrazové,

tradice

 • b) hmotné, písemné, kartografické, zvukové, tradice
 • c) hmotné, písemné, kartografické, zvukové, obrazové
 • 6. Tradice jsou zprávy předávané
 • a) písemně
 • b) ústně
 • c) obrazově
slide18
Kvíz
 • 7. Periodizace dějin je následující
 • a) pravěk, středověk, starověk, novověk, nové dějiny
 • b) starověk, pravěk, středově, novověk, nové dějiny
 • c) pravěk, starověk, středověk, novověk, nové dějiny
 • 8. Pravěk začíná
 • a) vznikem planety
 • b) vznikem živé přírody
 • c) vznikem člověka
slide19
Kvíz
 • 9. Rok 476 je
 • a) zánik západořímské říše
 • b) vznik západořímské říše
 • c) rozpad římské říše
 • 10. Rokem 476
 • a) končí pravěk
 • b) začíná starověk
 • c) končí starověk
slide20
Kvíz
 • 11. Rok 1492 je
 • a) dobytí Cařihradu Turky
 • b) objevení Ameriky Kolumbem
 • c) konec 30leté války
 • 12. Rokem 1492
 • a) končí starověk
 • b) začíná středověk
 • c) končí středověk
slide21
Kvíz
 • 13. Novověk
 • a) začíná 1. světovou válkou
 • b) končí 1. světovou válkou
 • c) končí 2. světovou válkou
 • 14. Rok 1453 je
 • a) konec 30leté války
 • b) dobytí Cařihradu Turky
 • c) objevení Ameriky Kolumbem
slide22
Kvíz
 • 15. Rok 1648
 • a) je počátek 30leté války
 • b) označuje polovinu 30leté války
 • c) je konec 30leté války