Skulptur - PowerPoint PPT Presentation

kenley
skulptur n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Skulptur PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 47
Download Presentation
Skulptur
163 Views
Download Presentation

Skulptur

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Skulptur Kirsten Hyldahl Pedersen 26.D

 2. Definition af skulpturbegrebet • ”En skulptur kan defineres som en tredimensionel virkelighedsforståelse, en genstand, der beror hos mennesket i en given situation, er af betydning for mennesket og dog uden praktisk materiel funktion på det pågældende tidspunkt • - Genstanden kan være fremstillet af mennesket med eller uden praktisk-materiel funktion for øje eller den kan være ubearbejdet af mennesket.” • Grete Ørskov : Om skulptur og skulpturoplevelse (borgen 1995) s. 14. • En skulptur kan være menneskeskabt: 1. skulptur – kunstværk. 2. Objekt touvé (nyttegenstand) • Eller den kan være ubearbejdet af mennesker: Objettouve (naturgenstand)

 3. Opgave 1. • Lav skulpturer med jeres egne kroppe som materiale (med fokus på præciserede skulpturelementer), fotografer dem og print specifikke billeder ud. • Studieruppeopgave.

 4. Slaphed

 5. Slaphed

 6. Slaphed

 7. Udstrakt

 8. Hulhed

 9. Massiv

 10. Massiv

 11. Sammenpresset

 12. Lethed

 13. Tung

 14. Spændthed

 15. Skulptur med strømpebukser • Opgave 2. • Lav skulptur-øvelse med strømper og forskellige materialer (+ evt. malertape)– gruppeopgave • Materialer benyttet: • Strømpebukser • Aviser • tråd

 16. Proces: ikke refererende skulpturer Skulptur 1. Skulptur 2.

 17. Ikke refererende skulptur 1

 18. Ikke refererende skulptur 2.

 19. Matchende ikke-refererende skulpturer

 20. Analyse af ikke refererende skulpturer • Syntaktiske skulpturer da materialet er emne. • Fremstillingsmetode: Modellering • Skala: Lille • Form: Konkav • Bevægelse: Statisk • Akse: Stående – lidt ude af balance • Sokkel: ingen • Struktur: uhomogen • Farve: materialets egen farve • Taktiliteten: Blød og svulmende med en glat overflade

 21. 3. • Fotografér en skulptur og kommuniker præcist dens særegenhed via 3- 5 fotos. • Skulpturanalyse i word ligger selvstændigt i ”menuen” under navnet : skulpturanalyse.

 22. 4.Produktion af skulptur med fokus på funktionsprincipper Placering Deling

 23. Produktion af skulptur med fokus på funktionsprincipper Stabling Stabling

 24. Produktion af skulptur med fokus på funktionsprincipper

 25. analyse af skulptur • Metode: sammenføjning • Skala: Lille – beskueren er overvældende i forhold til skulpturen • Form: Åben • Bevægelse: Dynamisk • Akse: På vej ud af balance • Sokkel: Stor grundflade • Lys og skygge: Skarpe overgange • Farve: Materialets egen farve - let • Stkruktur: hård, året, varm. • Overflade: glat

 26. Modellering efter levende model i ler(og metaltråd ogostevoks)

 27. Proces: Modellering efter levende model

 28. Proces: Modellering efter levende model

 29. Den færdige model

 30. Refererende skulptur • Større individuel skulptur-opgave: Skulpturen og stedet • Skab en skulptur til et specifikt sted i Aalborg eller i nærheden • Definer/ beskriv stedet og fotografer det med og uden skulptur

 31. Stedet: Lindholm Høje

 32. Beskrivelse af stedet • Billedet er taget af toppen af skråningen ved gravpladserne på Lindholm Høje • Selv om gravpladsen på Lindholm Høje kun har været kendt i et halvt hundrede år er den alligevel hurtigt blevet Danmarks mest berømte kirkegård.. • På en skråning ligger omkring 700 grave for mennesker som levede her, indtil storme for tusind år siden dækkede både marker og grave med sand. • Gravpladsen dækker hele den periode, hvor vikingetiden og Danmark som land voksede frem, idet der er begravet mennesker på højene fra cirka år 400 i jernalderen og frem til årtusindskiftet omkring den periode, hvor Svend Tveskæg var konge.

 33. Den Historiske baggrund: Yggdrasil • VERDENSTRÆET YGGDRASIL kaldes også Solens Træ. I dette træ udspiller alle historierne fra den nordiske mytologi sig, så man kan se træet som den samlende form eller udgangspunktet for vores nordiske verdens historier. • Den Nordiske mytologi: Asketræet i Asgård, hvis krone omspænder hele verden og hvis tre rødder ender i hhv. Urds brønd i Asgård, Mimers brønd i Udgård og brønden Hvergelmer, i Dødsriget. Hjortene Duneyr og Duratror færdes i træets krone. Eiktyrner er en solhjort som finder sin føde i træets krone. Geden Hedrun spiser af kronen fra taget på Valhal. Tilsammen repræsenterer de defirfodede dyr på jorden. Vanddråberne fra hjortens horn danner de fleste store floder i Asernes område. Fra toppen skal hanen Gyldenkam vække krigerne til kamp når ragnarok kommer. Egernet Ratatask løber op og ned af stammen som budbringer af hånsord mellem dragen Nidhug der gnaver af roden i Hvergelmer og den store ligædende jætte Hræsvælg i skikkelse af en ørn, der sidder i toppen og sender blæst ud over verden med sine vingeslag.

 34. refleksioner i forhold til skulptur • Træet som symbol udgør forbindelsen imellem det jordiske og det himmelske, det fysiske og det guddommelige. Træet strækker sig mod himlen, vender sine blade mod solen, samtidig med at det strækker sine rødder ned i jorden for også at søge næring der.

 35. Kunstens billeder - yggdrasil • FrankStaerfeldt • Bronze, 60 cm høj, ca. 40 kg, pris: 26000 kr.)

 36. Kunstens billeder - yggdrasil • Jens Galschiøts • Yggdrasil 1991, kobber, 60 x 200 cm. • Beskrivelse: Verdenstræet i nordisk mytologi. Ved foden sidder en rådsforsamling med 12 mennesker der diskuterer den truende undergang.

 37. Kunstens billeder - yggdrasil • Karl-ÅkeNyström & William Haberman • »Yggdrasil« 1998. • Litografi på akryl og træ • Yggdrasil er altid grøn over Urds brønd, og det kommer fra duggen, der falder i dalene. Under træet er også en "sø" eller kilde. Ved foden af aske er gudernes hellige ting sted - Yngre Edda.

 38. Skulpturen og stedet. • Jeg har valgt at lave en skulptur af Yggdrasil på gravpladsen på Lindholm høje. Lindholm Høje er kendt for sine vikingegrave og forbindes således med vikingetiden. • Ved at placere en skulptur af Yggdrasil på dette sted, vil jeg skabe et symbol på fortidens religion, sammenkædet med gravene. • Jeg ved at der er mange børnehaver, folkeskoler og gymnasier, samt at lærerseminariet besøger stedet. Skulpturen kunne muligvis åbne op for en god diskussion eller undervisning omkring vikinger og den nordiske mytologi som en naturlig relation.

 39. Arbejdsproces skulptur: Yggdrasil

 40. Refererende Skulptur: Yggdrasil • Fantasiagtig – ikke naturalistisk skulptur • Materialer: • Ståltråd • Ler • Sølv spraymaling • Sammenhængen mellem materialet glidende, da de har samme farve og skal danne en helhed – træet. • Det var en lang tilblivelsesproces, da der er brugt 3 ruller ståltråd som skulle formes, samt havde leren en lang tørreproces. • Metode: Sammenføjning og modellering (træstamme)

 41. Refererende Skulptur: Yggdrasil • Meningen er at beskueren skal kigge op på skulpturen, som skal virke overvældende og guddommelig. • Skulpturen rager meget op i luften og virker meget stor, da den står på toppen af skrænten. Jeg kan dog være præget af det sneklædte landskab, da jeg valgte farven til skulpturen. • Der er ikke en sokkel, men roden fungerer som denne, hvilket skal få skulpturen til at falde bedre ind i landskabet.

 42. Manipulation af skulptur ind i stedet

 43. Lidt forskellige placeringer, manipulationer og billeder af stedet

 44. Lidt forskellige placeringer, manipulationer og billeder af stedet

 45. Lidt forskellige placeringer, manipulationer og billeder af stedet

 46. Skulptur i ler – iagttagelsesopgave

 47. Skulptur i ler - iagttagelsesopgave