og lnopolskie porozumienie os b instytucji i organizacji niebieska linia n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ogólnopolskie Porozumienie Osób, Instytucji i Organizacji „Niebieska Linia” PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ogólnopolskie Porozumienie Osób, Instytucji i Organizacji „Niebieska Linia”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Ogólnopolskie Porozumienie Osób, Instytucji i Organizacji „Niebieska Linia” - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Ogólnopolskie Porozumienie Osób, Instytucji i Organizacji „Niebieska Linia”. Czym jest Porozumienie „Niebieska Linia”?. Ogólnopolskie Porozumienie Osób, Instytucji i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Ogólnopolskie Porozumienie Osób, Instytucji i Organizacji „Niebieska Linia”


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
czym jest porozumienie niebieska linia
Czym jest Porozumienie „Niebieska Linia”?

Ogólnopolskie Porozumienie Osób, Instytucji i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „PARPA”

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

slide3

Ogólnopolskie Porozumienie Osób, Instytucji i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

 • Ruch społeczny skupiający osoby, instytucje, służby społeczne wspierające program przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • Utworzony w reakcji na potrzebę stworzenia wspierającego się wzajemnie środowiska działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „PARPA”

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

slide4

Ogólnopolskie Porozumienie Osób, Instytucji i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

 • Powstało z inicjatywy

uczestników II Ogólnopolskiej

Konferencji „Przeciw

Przemocy” w 1996roku

 • Jest ściśle powiązane z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „PARPA”

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

liczba cz onk w porozumienia to oko o 1000 os b i instytucji
Liczba członków porozumienia to około 1000 osób i instytucji:
 • Powiatowe Centra

Pomocy Rodzinie

 • Ośrodki Interwencji Kryzysowej
 • Ośrodki Pomocy Społecznej
 • Komendy Policji
 • Organizacje społeczne
 • Sądy
 • I inne instytucje
 • Psychologowie
 • Pedagodzy
 • Kuratorzy
 • Pracownicy socjalni
 • Policjanci
 • Nauczyciele
 • I inne osoby

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „PARPA”

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

slide6

Ogólnopolskie Porozumienie Osób, Instytucji i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Członkowie Porozumienia przyjmują wartości zawarte w

Polskiej Deklaracji Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „PARPA”

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

polska deklaracja przeciwdzia ania przemocy w rodzinie
Polska Deklaracja Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

Przemoc w rodzinie jest szczególnie drastycznym problemem w naszym kraju. Sprzyja jej bierność obywateli i bezsilność służb publicznych. Dlatego wzywamy parlament, administracją rządową i samorządową, sądownictwo, prokuraturę, masmedia oraz wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej do przeciwdziałania przemocy i postępowania zgodnie z następującymi zasadami etycznymi:

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „PARPA”

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

slide8
KAŻDY CZŁOWIEKma prawo do życia w środowisku rodzinnym, wolnym od przemocy, która jest naruszeniem praw i dóbr osobistych
 • CZŁOWIEKdoświadczający przemocy nie może być za nią obwiniany
 • DZIECI I MŁODZIEŻmają prawo do wzrastania w bezpiecznym

środowisku wolnym od przemocy, a obowiązkiem

dorosłych jest im to zapewnić

 • KAŻDY CZŁOWIEKdoświadczający przemocy ma prawo do pomocy
 • prawnej, socjalnej psychologicznej i medycznej,
 • bez naruszania jego godności osobistej
 • KAŻDY CZŁOWIEKma prawo do wiedzy potrzebnej do radzenia
 • sobie z przemocą
 • KAŻDY CZŁOWIEKma prawo do przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • KAŻDY CZŁOWIEK ma obowiązek udzielania pomocy ofiarom przemocy w rodzinie

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „PARPA”

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

dlaczego warto przyst pi do porozumienia niebieska linia
Dlaczego warto przystąpić do Porozumienia „Niebieska Linia”?

Ogólnopolskie Porozumienie Osób, Instytucji i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „PARPA”

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

slide10
Możliwość uczestniczenia w konferencjach adresowanych do członków Porozumienia „Niebieska Linia”, a organizowanych przez PARPA
 • Możliwość udziału

w bezpłatnych seminariach

 • Promocja placówki oraz dotarcie do potencjalnych odbiorców poprzez znalezienie się w bazie danych prowadzonej przez Pogotowie „Niebieska Linia”

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „PARPA”

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

slide11
Istnieje możliwość promocji działań placówki na stronie internetowej Pogotowia „NL” oraz w serwisie informacyjnym
 • Możliwość otrzymywania serwisu informacyjnego, rozsyłanego drogą elektroniczną
 • Zapraszamy członków do zgłaszania własnych inicjatyw i propozycji działania na rzecz rodzin uwikłanych w przemoc

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „PARPA”

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

jak przyst pi do porozumienia niebieska linia

Ogólnopolskie Porozumienie Osób, Instytucji i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Jak przystąpić do Porozumienia „Niebieska Linia”?

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „PARPA”

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

slide13

Wejdź na stronę internetową www.niebieskalinia.info

w zakładkę Porozumienie

 • Wypełnij ankietę dla osoby lub instytucji
 • Wyślij podpisaną ankietę pocztą tradycyjną na adres:

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Al. Jerozolimskie 155

02-326 Warszawa

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „PARPA”

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

slide14

Ogólnopolskie Porozumienie Osób, Instytucji i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

2 miesiące po wysłaniu zgłoszenia otrzymasz od nas pismo potwierdzające przystąpienie do Porozumienia

„Niebieska Linia”

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „PARPA”

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”