bo vo n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BO VO PowerPoint Presentation
Download Presentation
BO VO

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

BO VO - PowerPoint PPT Presentation


 • 171 Views
 • Uploaded on

BO VO. Presentatie voor ouders/verzorgers van basisschoolverlaters. De BOVO-procedure en uw kind. BOVO: Een initiatief van de schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BO VO' - kendall


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bo vo

BO VO

Presentatie voor ouders/verzorgers

van basisschoolverlaters

de bovo procedure en uw kind
De BOVO-procedure en uw kind
 • BOVO: Een initiatief van de schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden.
 • BOVO-procedure: Verzorgt de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs in Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk.

VO

PO

grote veranderingen
Grote veranderingen
 • Meer leerkrachten
 • Verhuizen naar een ander lokaal
 • Meer en dagelijks huiswerk
 • Sjouwen met een zware tas
 • Studielessen
 • Huiswerkklas
 • Afstand school – huis
 • Nieuwe klasgenoten
 • Ander schoolklimaat
 • Andere lestijden
slide4

PO

bao

sbo

so

VO

pro

havo

vwo

vso

vmbo

(LWOO)

Uitstroom naar VO

schooltypen vo
Schooltypen VO

vwo

6 jaar

havo

PrO

5 jaar

vmbo

4 jaar

met of zonder LWOO

3 jaar

2 jaar

basisvorming

1 jaar

praktijkonderwijs
De leerling wordt voorbereid op het zelfstandig functioneren in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.

Praktijkschoolleerlingen met meer mogelijkheden kunnen deelnemen aan het voorbereidend AKA-traject (toeleidend naar ROC niveau 1).

Vakken: taal, rekenen, informatiekunde, lichamelijke opvoeding.

Daarnaast beroepsgerichte vakken gericht op bijv. magazijn- of vorkheftruckwerk, de horeca, de bouw en het grootwinkelbedrijf (per school verschillend).

Praktijkonderwijs
onderbouw voortgezet onderwijs vmbo havo vwo
Onderbouw voortgezet onderwijs(vmbo, havo, vwo)
 • Vakken:
 • Nederlands
 • Engels
 • Geschiedenis en staats-

inrichting

 • Aardrijkskunde
 • Economie
 • Wiskunde
 • Natuur- en scheikunde
 • Biologie
 • Verzorging
 • Informatiekunde
 • Lichamelijke opvoeding
 • Beeldende vorming
 • Muziek, drama en dans
 • één/twee andere moderne vreemde talen zoals:

Frans en/of Duits.

slide8

vmbovoorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

Duur: 4 jaar (2 jaar onderbouw + 2 jaar bovenbouw)

Leerwegen

Basisberoeps

Kaderberoeps

Gemengd/

Theoretisch

Afkorting

BBL

KBL

GL/TL

ROC-niveau

1 & 2

3 & 4

3 & 4

sectoren vmbo
Sectoren VMBO
 • Techniek
 • bouwtechniek, metaaltechniek, elektotechniek, voertuigentechniek, installatietechniek, grafische techniek, bouwbreed, techniekbreed, metalektro en instalektro.
 • Zorg en Welzijn
 • verzorging, uiterlijke verzorging en zorg-en-welzijnbreed
 • Economie
 • administratie, handel en verkoop, mode en commercie, handel en administratie, consumptief-breed
 • Landbouw
 • landbouw en natuurlijke omgeving, landbouw-breed
 • Intersectoraal
 • dienstverlening en commercie, technologie en commercie, technologie en dienstverlening, ICT-route, sport dienstverlening en veiligheid.
lwoo leerwegondersteunend onderwijs
LWOOLeerwegondersteunend onderwijs
 • LWOO is geen apart onderwijs maar een extra voorziening binnen de leerwegen van het vmbo.
 • Bedoeld voor:
 • leerlingen die wel een vmbo-diploma kunnen halen, maar die hierbij extra ondersteuning kunnen gebruiken.
havo hoger algemeen voortgezet onderwijs
havohoger algemeen voortgezet onderwijs
 • Duur:
 • Bovenbouwprofielen:
 • Vervolgopleiding:

5 jaar (3 jaar onderbouw + 2 jaar bovenbouw)

Natuur en techniek

Natuur en gezondheid

Economie en maatschappij

Cultuur en maatschappij

HBO

vwo voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
vwo voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

Duur:

Bovenbouwprofielen:

Vervolgopleiding:

6 jaar (3 jaar onderbouw + 3 jaar bovenbouw)

Natuur en techniek

Natuur en gezondheid

Economie en maatschappij

Cultuur en maatschappij

HBO of universiteit

didactische toetsen
Didactische toetsen

Toetsen op verschillende leergebieden, zoals: technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en inzichtelijk rekenen.

Soorten toetsen:

 • Drempelonderzoek
 • Cito Leerling- en onderwijsvolgsysteem toetsen (Cito LOVS)
 • Cito Eindtoets
slide14

De Cito wordt afgenomen in februari. Deze toets bestaat uit vragen op het gebied van:

Cito Eindtoets

 • taal
 • studievaardigheden
 • rekenen-wiskunde
 • wereldoriëntatie (op meeste scholen)
intelligentieonderzoek
Intelligentieonderzoek

Scholen in de regio Haaglanden kunnen kiezen voor afname van de Cito Eindtoets of voor afname van een intelligentieonderzoek.

Voorbeelden van intelligentieonderzoeken:

 • NIO
 • NDT
 • WISC-III
basisschooladvies
Basisschooladvies

Is opgebouwd uit:

 • Mening van de basisschool over
  • het onderwijsniveau
  • het functioneren door de jaren heen

2. Onafhankelijke toets- en testgegevens

welke stappen
Welke stappen?
 • Bezoeken open dagen VO
 • 1e aanmeldingsperiode
  • Aanmeldingsformulier inleveren bij school van uw keuze.
  • Alle aanmeldingen in deze periode worden gezien als gelijktijdig binnen gekomen.
 • 1e behandelperiode
 • VO-school beoordeelt of de leerling plaatsbaar is op basis van toelatingscriteria.
welke stappen1
Welke stappen?
 • 4. Bericht van wel/niet plaatsing op vaste datum:
  • Toepassen van eventuele voorrangsregels
  • Plaatsing bij voldoende ruimte
  • Loting bij onvoldoende ruimte

Nb.

De toelatingscriteria en voorrangsregels worden door de VO-scholen zelf bepaald en kunnen per school verschillen. Kijk voor criteria en voorrangsregels op website van de VO-school.

welke stappen2
Welke stappen?
 • 5. 2e aanmeldingsperiode
  • Voor kinderen die na de 1e periode niet zijn aangemeld op een school (bijv. doordat ze uitgeloot zijn).
  • Aanmeldingsformulier inleveren bij school van uw keuze.
  • Aanmelding op volgorde van binnenkomst.

Hierbij geldt de volgende uitzondering:

welke stappen3
Welke stappen?
 • Uitzondering
 • Bij overaanmelding op de eerste dag van de tweede periode worden deze aanmeldingen behandeld als gelijktijdig binnengekomen. Vervolgens vindt onder deze aanmeldingen een loting plaats om alsnog een volgorde van binnenkomst te bepalen.
 • Het doel hiervan is dat ouders zich niet genoodzaakt voelen om op de eerste dag zo vroeg mogelijk bij de VO-school aanwezig te zijn om hun kind aan te melden.
 • 6. Bericht van wel/niet plaatsing voor leerlingen van de tweede periode zodra de VO-school een besluit heeft genomen.
aanmeldingsformulier
Aanmeldingsformulier

Uniek BOVO aanmeldingsnummer

aanmeldingsformulier1
Aanmeldingsformulier
 • Met het aanmeldingsformulier kan de leerling op één VO-school worden aangemeld.
 • BOVO-digitaal: Digitaal overdrachtssysteem voor uitwisseling van het onderwijskundig rapport.
 • Uniek BOVO-leerlingnummer: Met dit nummer meldt de VO-school de leerling aan in BOVO-digitaal, waardoor de basisschool direct op de hoogte is van de aanmelding en de VO-school het onderwijskundig rapport kan bekijken.
tips voor ouders
Tips voor ouders
 • Bij het kiezen van een VO-school spelen allerlei zaken een rol, zoals: kosten, opvang bij lesuitval, afstand huis – school, mogelijkheden voor extra ondersteuning en begeleiding (bijv. bij dyslexie, huiswerk).
 • Leestips:
 • - BOVO Ouderfolder
 • - Website BOVO Haaglanden
 • Checklist bij schoolkeuze & Handige websites
 • (zie: www.bovohaaglanden.nl > primair onderwijs > ouders)
 • - De Wegwijzer VO (uitgave: gemeente Den Haag)
 • - VO-gids ministerie OCW
 • (zie: www.minocw.nl/documenten/VO-gids%202009-2010.pdf)
einde
Einde
 • Veel succes!