slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kad?n tanr? ?????d?r sevgili de?il; kad?n yarat?c?d?r…. Mevlana

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 56

Kad?n tanr? ?????d?r sevgili de?il; kad?n yarat?c?d?r…. Mevlana - PowerPoint PPT Presentation


 • 262 Views
 • Uploaded on

YAŞAM KALİTESİ AÇISINDAN KADININ EKONOMİK VE TOPLUMSAL KONUMU Yrd. Doç. Dr. CANAN ERKAN D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Ekonomi Ana Bilim Dalı Başkanı. Kadın tanrı ışığıdır sevgili değil; kadın yaratıcıdır…. Mevlana. BM Kalkınma Programının en son “İnsani Gelişme Raporu (Human Development

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kad?n tanr? ?????d?r sevgili de?il; kad?n yarat?c?d?r…. Mevlana' - kendall-sutton


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

YAŞAM KALİTESİ AÇISINDAN KADININ EKONOMİK VE TOPLUMSAL KONUMUYrd. Doç. Dr. CANAN ERKAND.E.Ü. Hukuk FakültesiEkonomi Ana Bilim Dalı Başkanı

slide3
BM Kalkınma Programının en son “İnsani

Gelişme Raporu (Human Development

Report) 2006” raporuna göre gelişmişlik

açısından ilk sırada Norveç, en son Nijer

olmak üzere 177 ülke yer almaktadır.

nsan gel m l k endeks nde kullanilan de kenler
İNSANİ GELİŞMİŞLİK ENDEKSİNDE KULLANILAN DEĞİŞKENLER
 • Doğumda ortalama yaşam beklentisi
 • Yetişkinler okuma-yazma oranı (15 ve üstü yaş)
 • İlk, orta ve liselerde ortak okullaşma oranı,
 • Kişi başı gayrisafı yurtiçi hasıla (satın alma gücü paritesine göre-PPP)
 • Eğitim indeksi
siralama 3 ana gruba ayrilmi tir
SIRALAMA 3 ANA GRUBA AYRILMIŞTIR

Yüksek insani gelişmişlik düzeyi gösteren ülkeler; ilk 63 ülke

Orta insani gelişmişlik düzeyi gösteren ülkeler; 63. sıradan 146. sıraya kadar olan

Düşük insani gelişmişlik değerine sahip ülkeler; 146’dan 177’ye kadar olanlar

y ksek nsan gel m l k g steren lkeler
YÜKSEK İNSANİ GELİŞMİŞLİK GÖSTEREN ÜLKELER
 • Yunanistan 24. sırada
 • Polonya 37. sırada
 • Uruguay 43. sırada
 • Bulgaristan 54. sırada
 • Romanya 60. sırada
 • Malezya 61. sırada
 • Mauritus 63. sırada
orta gel m l k g steren lkeler
ORTA GELİŞMİŞLİK GÖSTEREN ÜLKELER
 • Libya 64. sırada
 • Suudi Arabistan 76. sırada
 • Çin 81. sırada
 • Ürdün 86. sırada
 • Tunus 87. sırada
slide9
TÜRKİYE BU SIRALAMADA, ORTA DERECEDE İNSANİ GELİŞMİŞLİK DEĞERİNE SAHİP OLAN ÜLKELERİN DE ORTALARINDA 92. SIRADA YER ALMAKTADIR.
bm n gel t rd c ns yete l k n endeksler
BM’İN GELİŞTİRDİĞİ CİNSİYETE İLİŞKİN ENDEKSLER

BM Kalkınma Programı (UNDP), Ülkeler Genelinde Cinsler arası Eşitsizliğin Boyutlarını Belirleme Amacıyla, Her Yıl 2 Ayrı İndeks Yayınlamaktadır:

1. KADININ TOPLUMSAL KONUMU

CİNSİYETE GÖRE İNSANİ GELİŞME ENDEKSİ

(GENDER RELATED DEVELOPMENT INDEX-GDI)

2. KADININ EKONOMİK VE SİYASAL YAŞAMA KATILIMI

CİNSiYETLERİN TOPLUMSAL GÜÇLÜLÜK ÖLÇÜTÜ

(GENDER EMPOWERMENT MEASURE-GEM)

slide11
Söz konusu endekslerin en yüksek değeri “1” kabul edilmektedir.
 • Eşitsizliğin az olduğu ülkeler indeks değeri ortalama 0,9’a uzanırken;
 • Eşitsizliğin fazla olduğu ülkeler indeks değeri “0”a yaklaşmaktadır.
 • Örneğin; Norveç’te 0,9 iken; Nijer’de 0,2
c ns yete g re nsan gel me endeks gender related development index gdi
CİNSİYETE GÖRE İNSANİ GELİŞME ENDEKSİ(GENDER RELATED DEVELOPMENT INDEX-GDI)

1. Uzun ve sağlıklı bir yaşamın ölçüsü

 • Ortalama Yaşam Beklentisi

2. Eğitim ve bilginin ölçüsü;

 • Kadın ve erkek okuma-yazma oranı ve
 • Kadın ve erkekokullaşmaoranı

3. Refahın ölçüsü

 • ortalama gelir düzeyi(Satın alma paritesine(PPP) göre, GSYİH
 • Kazanılan gelir içinde Kadın ve Erkeğin % Payı
slide14
Ortalama yaşam beklentisi

Türkiye (Kadın 71.3, erkek 66.6)

Norveç (Kadın 82, erkek 77.1)

 • Okuma yazma oranı

Türkiye’de kadın, 15 yaş üstü % 79.6, 15-24 yaş %93.3 (bu değerler erkeklere göre %84 ve %95 oranlarına karşılık geliyor)

 • Okullaşma oranı

Türkiye (kadın %63, erkek %75)

Norveç (kadın %105, erkek % 96)

 • Ortalama gelir düzeyi

Türkiye (kadın 4bin Dolar, erkek 11. 400 Dolar)

Norveç (kadın 33 bin Dolar, erkek 44 bin Dolar)

c ns yetler n toplumsal g l l k l t gender empowerment measure gem
CİNSİYETLERİN TOPLUMSAL GÜÇLÜLÜK ÖLÇÜTÜ(Gender Empowerment Measure-GEM)

1.Siyasal Katılım(Parlamentodaki Kadın Milletvekili Sayısı)

2. Yönetici Pozisyonunda Olan Kadın Yüzdesi

3.Mesleki ve Teknik İşgücü İçerisinde Kadın İşgücünün Oranı

4.Toplam Kazanılmış Gelir İçerisinde Erkeğin Kazancına Oranla Kadına Düşen Pay

t rkiye de
Türkiye’de
 • İnsani gelişmişlik sıralamasında 0.757 indeks değeriyle 92. sıradayken
 • Cinsiyetlere göre gelişmişlik sıralamasında 0.745 indeks değeriyle 71. sırada yer almaktadır.
 • Cinsiyetlerin toplumsal güçlülük ölçütüne göre 0.289 indeks değeriyle 72. sırada yer almaktadır.

(Türkiye’nin insani gelişmişlikteki düşük değeri benzer ülkelere göre yaşam süresi, okur yazar oranı ve okullaşma oranlarının düşüklüğünden kaynaklanmaktadır)

slide22
Guinea-Bissau’da seçme ve seçilme hakkı 1977’de gerçekleşmiştir. Ancak bugün hükümette kadın bakanların oranı 1990’da %20 ve 2006’da %14’tür.

TÜRKİYE’DE İSE BU ORAN %4.4’tür.

kadinin ya am kal tes n n arttirilmasi a isindan ncel kl sorun alanlari ve z m ner ler
KADININ YAŞAM KALİTESİNİN ARTTIRILMASI AÇISINDAN ÖNCELİKLİ SORUN ALANLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
 • Geleneksel düşünce yapısı ve eğitim
 • Sağlık
 • Çalışma yaşamı ve sosyal güvenlik
 • Şiddet
 • Siyasal katılım
geleneksel d nce yap s ve e itim
SORUNLAR

Aile ve okulda geçmişi ve geleneği tekrar eden eğitim sistemi ve kültür yaşamının, yanlış cinsiyet rol modellerini geleceğe taşıması

Kız çocukları ve kadınlara aile ve sosyal yaşamda özgür bir birey değil, “gelin, ana, evinin kadını” değer yüklenmesi

Özgürlük ve özgüven eksikliği

ÇÖZÜMLER

Gelenekçi yapının kırılarak eşitlikçi bakış açısını destekleyici küresel düşücenin yerleştirilmesi

Kız çocukları bağımsız bireyler olmaları için özendirilmelidir.

Aileden başlayarak eşitlikçi bir zihniyet dönüşümünün gerçekleştirilmelidir.

Geleneksel düşünce yapısı ve eğitim
slide25
Cinsiyete dayalı işbölümü sonucu çocuk, yaşlı bakımı, ev işlerinde kadının birincil sorumlu sayılması

Geleneğin erkeği üstün sayması nedeniyle kadının kamusal alana çıkamaması ve kazancının ek gelir kabul edilmesi

Yasalardaki eşitliğe yönelik hükümlerin gereği gibi uygulanmaması

Cinsiyete dayalı iş bölümü anlayışının terkedilmesi sağlanmalıdır

Kadının kamusal alana çıkabilmesi için geleneksel kalıplar yeniden gözden geçirilmelidir

Anayasa’daki kadın erkek eşitliğine ilişkin madde yaşama geçirilmelidir.

slide26
Ekonomik olanaksızlıklar öne sürülerek kız çocuk yerine erkek çocuğun okula gitmesi tercih edilmektedir

Kız çocuklarının insiyatif kullanma ve liderlik konularında yetiştirilmemesi, girişimciliğe özendirilip desteklenmemesi

Ders kitaplarında cinsiyet ayrımını vurgulayan söylemin benimsenmesi

Okullarda verilen eğitimin toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısıyla yeniden düzenlenmes

Kreşlerde kız ve erkek çocuklarına farklı oyuncaklar verilmeli

Bilgi toplumunun gereği yaşam boyu eğitim gerçekleştirilmeli

Kız çocukları sadece sosyal alanlara yönelik bölümlere değil teknik alanlara yönelik bölümlere de yönlendirilmeli

slide28
Bazı atasözleri ve deyimlerde kadın olumlanmıştır. Ancak genellikle bunlar onun uslu olmasına, ya da anlığına yöneliktir:
 • Ana hakkı ödenmez
 • Ana yiğidin kalkanıdır
 • Ananın bastığı kuzu incinmez
 • Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz

kadını güçlü gösteren bir iki atasözü de mevcuttur:

 • Kadın erkeğin eşi, evin güneşidir
 • Erkek aslan dişisinden kuvvet alır
o u atas z nde kad n olumsuzlan r
Çoğu atasözünde kadın olumsuzlanır
 • İtte vefa olur, avratta vefa olmaz
 • Kadın şerri şeytan şerrine eşittir
 • Kadın kısmının saçı uzun olur aklı kısa
 • Karının bir aklı, erkeğin dokuz aklı vardır
 • Er kocarsa koç olur, karı kocarsa hiç olur
 • Kadının yüzünün karası, erkeğin elinin kınası
 • Kadının sırtından sopayı karnından sıpayı eksik etmeyeceksin
slide30
Kadın kaşık düşmanıdır
 • Evi ev eden kadındır
 • Kadın erkeğini vezir de eder rezil de
 • Avrat üç türlüdür: Birisi er avradı, birisi ev avradı, birisi de zallanzort
 • Bazı avrat var, arpa unundan aş eder; bazı avrat var, gan gurudan; bazı avrat var çul çürüden
slide31
ATASÖZLERİYLE DİĞER TOPLUMLARIN KADINA BAKIŞI

İtalyan Atasözleri:

Kadınlar, eşekler ve fındıklar için insafsız bir el gerek

Alman Atasözleri:

Kadınların şekli melek, kalbi yılan, Kafası eşek gibidir

Rus Atasözleri:

Köpek kadından iyidir, hiç değilse efendisine havlamaz

Kadını ruhun gibi sev, kürk palton gibi sopala

Japon Atasözleri:

Evliliğinin iyi yürümesini istiyorsan evlendiğin gece karını döv

kadinin g c ne katilamama nedenler
KADININ İŞGÜCÜNE KATILAMAMA NEDENLERİ

Yasalardaki eşitlikçi hükümlere rağmen kadın işgücüne yeterli oranda ulaşamamaktadır.

Bunun nedenleri ise:

 • Geleneksel ön yargılar (ataerkil zihniyet)
 • Eğitim düzeyinin düşüklüğü (eğitim sistemi)
 • Yeni istihdam alanlarının açılamaması (ekonomik ve yapısal sorunlar) vb.
slide33
Kadının işgücüne katılımının ikincil görülmesi
 • Kadının çalışmasının erkeğin iznine tabi olması (yasada kaldırılmış olmasına rağmen)
 • İstihdam edilebilirliği sağlayacak eğitim, bilgi ve beceriden yoksun olması.
p yasasinda geleneksel toplumsal c ns yet rol model ne kar i m cadele
SORUNLAR

Eğitim ve kariyer seçenekleri konusunda aile ve öğrencilerin yeterli bilgiye sahip olmaması

Birçok kadının sağlık, sosyal hizmetler, eğitim, temizlik, tekstil, perakende sektörlerinde istihdamı

Erkekle eşit iş yapsa dahi eşit ücret alamaması

ÇÖZÜMLER

Bilgilendirici rehberlik kurumu güçlendirilmeli

Farklı işler görmesini ve karar vermesini sağlayıcı iş yeri gereçleri, teşvik ve destek programları oluşturulmalı

Kadınların az olduğu yerlerde erkek, erkeklerin az olduğu yerlerde kadınların çalışması teşvik edilmeli

Dönüşüm işbirliği ile işyerindeki kadın-erkek dengesi sağlanmalı(SSK, özel sektör, medya ile dönüşüm projeleri gerçekleştirilmeli)

İŞ PİYASASINDA GELENEKSEL TOPLUMSAL CİNSİYET ROL MODELİNE KARŞI MÜCADELE
al ma ya am ve sosyal g venlik
SORUNLAR

Kadınların çoğu tarım işçisi ve ücretsiz aile işsidir; kayıt dışı olması nedeniyle gelir ve sosyal güvenceden yoksundur.

Kayıt dışılığın nedeni ise yüksek vergi oranları, sigorta primleri ve mali af yasalarıdır.

2002 yılı öncesi mal ortaklığı rejiminin olmaması ve boşanma halinde kadının yoksullaşması

ÇÖZÜMLER

Ev kadınlarının sosyal güvenceye kavuşmasını sağlayacak yasal düzenlemenin yapılması

4722 Nolu Yasa’nın mal rejimlerine yönelik 10. maddesinin 2002’den önce evlenenleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi

Sendikalar çalışan kadının yasal hakları konusunda danışmanlık vermelidirler

Çalışma Yaşamı ve Sosyal Güvenlik
t rkiye de al an kad n n al an erke e oran 36
Türkiye’de çalışan kadının çalışan erkeğe oranı %36

Kadın Erkek

 • Tarım %56 %24
 • Sanayi %16 %28
 • Hizmetler %29 %48
kad n n ekonomik faaliyetlere kat l m
Kadının ekonomik faaliyetlere katılımı
 • Türkiye %27.8
 • Norveç %63.1
 • İzlanda %71

ev işlerine katılım

KadınErkek

Türkiye %67 %33

Norveç %43 %57

kad n ve sa l k sorunu
Sağlık programlarında kadın boyutu ihmal edilmektedir.

Hamilelik sonucu anne ve bebek ölümleri hala fazladır

Aile planlanması yeterli ölçüde yapılamamaktadır

Kadın biyolojisinden kaynaklı sorunlar konusunda bilinçsizdir

Cinsellik eğitimi okullarda gereği gibi verilememektedir

Çalışan kadın iş yerinde sağlık riskiyle karşıkarşıyadır

Sağlık sorunlarıyla ilgili bilinçlendirme kampanyaları yapılmalıdır

Aile planlanması eğitimleri verilmelidir

Üreme sağlığı ve kadının ergenlik dönemi değişimleriyle ilgili farkındalık yaratılmalıdır

İşyeri hekim ve hemşirelerinin eğitimleri sürekli güncellenmelidir

Kadın ve sağlık sorunu
medyada c ns yet ayrimcili ina kar i m cadele
SORUNLAR

Geleneksel rol modellerinin geleceğe taşınması

Şiddet kültürünün oluşması

Cinsiyet rol modellerinin itirazsız kabul görmesine neden olmak

Popüler kültürün oluşturduğu değerlere yönelik programlar yapmak ve bunun yaşamın her alanını etkilemesi

ÇÖZÜMLER

Cinsiyet ayrımcılığına karşı mücadelede işlevsel hale getirilmeli

Sağlıklı çözüm yolları öneren programlar geliştirilmeli

Cinsiyet ayrımcılığına karşı duyarsız yayın politikaları olan kanallara finansal ve sosyal yaptırımlar uygulanmalı

MEDYADA CİNSİYET AYRIMCILIĞINA KARŞI MÜCADELE
medyada c ns yet ayrimcili ina kar i m cadele1
SORUNLAR

Yayın programlarını etik değerlerden çok piyasa değerlerinin belirlemesi

Cinsiyet düşmanlığı konusunda farkındalık yaratan programların ailelerin birlikte izlediği saatlerde yayınlanması

Çocuk programlarında ve reklam kuşaklarında cinsiyet ayrımı yapılması

ÇÖZÜMLER

Özdenetim birimleri kurarak etik değerler yerleştirilmelidir. Özdenetimin işlemediği durumlarda devreye girerek yasama ve yürütme organları işletilmelidir.

Kadının toplumsal dönüşümünü sağlayan bilgilendirici programların izlenebilirliği yüksek zamanlarda gösterilmesi

MEDYADA CİNSİYET AYRIMCILIĞINA KARŞI MÜCADELE
kad na kar iddet
SORUNLAR

Kadına yönelik karşı şiddet, başka toplumlarda da yaygın bir olgudur. Kadının bedeninin, toplumsal denetim odağı olması, namus ve töre cinayetleri, tecavüzler, üreme haklarına müdahale, örtünmeye zorlanarak tecrit edilmesi, ev içi şiddetin yaygınlığı

4320 Sayılı Ailelerin Şiddete Karşı Korunması Yasası ve yeni düzenlemelerin toplum ve güvenlik güçleri tarafından tanınmaması

ÇÖZÜMLER

Cinsiyet eşitliği bilinci yerleştirilmelidir.

kamu görevlilerinin kadına yardımcı olmaları sağlanmalıdır.

Şiddet sadece fiziksel algılanmamalı, ekonomik ve psikolojik boyutlarıyla da ele alınmalıdır.

Kadının rehabilitasyonunu sağlayan yasal ve kurumsal altyapı oluşturulmalıdır.

ulusal ve uluslararası düzeyde kadın bedeni üzerinde odaklanan bireysel ve toplumsal çatışmalar,hesaplaşmalar ve baskılar en ağır şekilde cezalandırılmalıdır.

Kadına karşı şiddet
kad n n siyasete e it kat l m
SORUNLAR

Kadının siyasette eşit temsilini sağlayacak;

Aile parti desteğinin olmaması

Politik yaşamın erkek niteliği

Ataerkil zihniyetin ve kültürel geleneklerin hakimiyeti

Finansal destek yokluğu

ÇÖZÜMLER

Siyasi liderlerin bilinçlendirilmesi

Kadınların siyasal katılımlarının finanse edilmesi

Pozitif ayrımcılık uygulamalarının yaşama geçirilmesi

Genel ve yerel seçimlerde en az 1/3’lük kota uygulanması

Kadının siyasete eşit katılımı
kad n n siyasete e it kat l m1
SORUNLAR

Seçim sisteminin niteliği

Siyasal partilerin toplumsal cinsiyet eşitliğine gerekli önemi vermemesi

Cinsiyet eşitliği hükümlerini yaşama geçirecek siyasi irade eksikliği

ÇÖZÜMLER

Kamu ve özel sektör kuruluşlarında 1/3 lük kota uygulanması

Listelerin fermuar sistemine göre hazırlanması

Seçim sisteminde yapılacak düzenlemeler

BM Kadınların Siyasal Haklarına İlişkin Sözleşme’nin yaşama geçirilmesi

Kadının siyasete eşit katılımı
rakamlarla kadinlar
RAKAMLARLA KADINLAR

Yoksulluk

Yoksulluk toplumsal cinsiyet adaletsizliğiyle doğrudan bağlantılı ve dünyadaki yoksulların yaklaşık %70'i kadın!

 • 2005 yılı rakamlarına göre dünya nüfusunun beşte biri, yani 1,5 milyar insanın yoksulluk sınırında olduğu belirtiliyor, bu rakamın yüzde 70’ini ise kadınlar oluşturuyor.
sa l k
sağlık
 • Afrikadaki bir kadının, gebelik komplikasyonları nedeniyle ölme riski, batı avrupadaki bir kadına göre 180 kez daha fazla.
 • ABD'de 20 yaş altındaki AIDS hastalarının %90'ı kadınlar.
 • 700 milyon kadın yeterli su ve yemeğe sahip değil, ·
e itim
eğitim
 • Özellikle kırsal bölgelerdeki kadınlar, dünyanın okur-yazar olmayan yetişkin nüfusunun üçte ikisini oluşturuyor.
 • 85 milyon kız çocuğunun eğitim olanağı yok, ·
 •  Dünya genelinde okuma yazma bilmeyen yetişkinlerin yüzde 67’si kadın
al ma
çalışma
 • Küresel üretimin yüzde 66’sı kadınlar tarafından gerçekleştiriliyor. Bu üretimden kadınlara düşen pay ise sadece yüzde 10.
 • Uluslararası Af Örgütü’nün 2004’te hazırladığı rapora göre kadınlar erkeklere göre yüzde 20-yüzde 50 daha az maaş alıyor.
 • Gelişmekte olan ülkelerde – 140 milyonu erkek, 110 milyonu kız olmak üzere – 250 milyon çocuk işçi vardır.
al ma1
çalışma
 • Dünyadaki işlerin yüzde 60’ını yapan kadınlar, toplam gelirin yüzde 10’una; dünya üzerindeki mal varlığının ise yüzde 1’ine sahipler
 • Avrupalı kadınlar kendi cinsiyetlerine özgü olarak tanımlanan iş alanlarında yoğunlaşıyor. Bazı ülkelerde yarı süreli işlerde çalışan kadın oranları erkeklere göre çok yüksek.
 • Şirketlerde yönetici düzeyde yalnızca 32, yönetim kurullarında yüzde 10 ve en üst düzeyde ('CEO') yüzde 3 oranlarında kadın var.
 • Akademik dünya ve Ar-Ge alanında doktoralı kadın sayısı yüzde 43, fakat profesör kadın oranı yüzde 15.
siyaset
siyaset
 • Birçok gelişmiş ülkede, parlamentolardaki kadın vekil oranı %15.6
 • 1900’de bir çok ülkede evrensel seçme seçilme hakkı yoktu. Bugün neredeyse tüm ülkelerde var.
 • Kadınlar dünyada parlamentolarda takriben %14 oranında temsil edilmektedirler.
slide51
KADINA YÖNELİK ŞİDDET
 • İleri derecede gelişmiş ülkelerde bile, kadına yönelik şiddet, sıradan ve göz yumulan bir uygulama
 • Kadınların cinsel köle olarak kullanılması ve seks işçiliğine zorlanması, yoksul, genellikle genç kadınların karşılaştığı bir durum.
 • Dünyada ortalama her üç kadından biri yakın bir ilişki esnasında şiddete maruz kalmıştır.
 • Her yıl dünya çapında yaklaşık 1.2 milyon kadın ve 18 yaşın altındaki kız çocuğu fuhuş sektöründe çalışmak için pazarlanmaktadır.
 • Zorla evlendirme ya da namus cinayetleri birçok ülkede yaygın.
 • Mültecilerin yüzde 80’ini kadınlar oluşturuyor,
slide52
Türkiye’de durum
 • Her 4 Türk kadınından birisi okuma yazma bilmiyor,
 • Kadınların sadece yüzde 3,9’u üniversite mezunu,
 • Meclisteki kadınların oranı yüzde 4,4,
 • Kadınların kazancı, erkek kazancından yüzde 40 daha az,
slide53
Türkiye’de yılda 2 bin 500 kadın anne olmak isterken ölüyor, ·
 • Çalışan nüfus içindeki kadın oranı yüzde 30, aynı oran kentlerde yüzde 17 seviyelerinde,
 • AB’deki KOBİ’lerin yüzde 18’i kadın girişimciler tarafından kurulmuş, Türkiye’deki oran ise yüzde 7.
slide54
Karı ve kocanın ortak mülkiyetinde olan taşınmazların oranı % 5'tir.
 • kırsal bölgelerde kadının mülkiyetinde olan taşınmazların oranı % 12 iken, bu oran kentlerde % 4'e kadar düşmektedir
 • kadınlara ait banka mevduatlarının, erkeklerinkinden çok daha düşük düzeyde olduğu görülmektedir.

Örneğin, 1992 yılında, Ziraat Bankasındaki mevduatın '% 26'sı, Vakıflar Bankasındaki mevduatın % 13'ü, Halk Bankasındaki mevduatın ise % 12.5'i kadınlara aittir.

slide55
Hiçbir günah kadınınki kadar büyük değildir diyorlar ama, kadınlar adam öldürmezler, kentleri yakıp yıkmazlar, halkı ezmezler, toprakları yağmalamazlar, kundakçılık yapmazlar, sahte sözleşmeler düzenlemezler. Kadınlar şefkatli, nazik, yardımsever, alçakgönüllü, sağduyulu varlıklardır.”

Christine De Pizan