slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Obnoviteľné zdroje energie na Slovensku PowerPoint Presentation
Download Presentation
Obnoviteľné zdroje energie na Slovensku

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Obnoviteľné zdroje energie na Slovensku - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Aktuálny stav OZE na Slovensku Distribuované zdroje v sieti FVE – ako tento rok a ako ďalej Ako sa vysporiadať s nárastom OZE. Obnoviteľné zdroje energie na Slovensku. Po rokoch zaostávania za vývojom v EU nastali zmeny: Zákon o podpore OZE Banková sféra pochopila potenciál

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Obnoviteľné zdroje energie na Slovensku


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Aktuálny stav OZE na Slovensku Distribuované zdroje v sieti FVE – ako tento rok a ako ďalej Ako sa vysporiadať s nárastom OZE Obnoviteľné zdroje energie na Slovensku

  2. Po rokoch zaostávania za vývojom v EU nastali zmeny: • Zákon o podpore OZE • Banková sféra pochopila potenciál • Garancia 15 ročnej ceny sprístupnila úvery • URSO výnosom zvýhodnil FVE • EK podporila klimaticko-energetickým balíčkom opatrení snahy vlád. Najmä direktíva 2009/28/ES určuje cesty pre posilnenie distribučných sietí uprednostňovaním investícií do odstraňovania bariér v pripájaní OZE • Medzi OZE sa dostal aj chlad Aktuálny stav OZE na Slovensku

  3. Ciele SR do roku 2020 stále v nedohľadne: • Potenciál FVE zatiaľ vyčerpaný • Niektoré výkupné ceny nedávajú šance návratnosti investícií • Nenávratné finančné príspevky sa získavajú obtiažne • Kríza nepomohla ani OZE • Chýba osveta, koluje veľa predsudkov a nepochopení • Nepredikovateľné OZE stále potláčané • Infraštruktúra nemá parametre na prijatie väčšieho objemu produkcie OZE • Bioemetán bez podpory • Rozvoj OZE v členských krajinách EU je nerovnomerný a niektoré dokonca zaznamenali medziročný pokles podielu vyrobenej elektriny na koncovej spotrebe Aktuálny stav OZE na Slovensku

  4. Zhrnutie stavu plnenia cieľov za celú EU (spracované EK k 11. 3. 2010)konštatuje, že 10 z 27 členských štátov EÚ pravdepodobne presiahne svoje národné ciele pre obnoviteľnú energiu, a ďalej 12 dosiahne národné ciele. Takže 22 krajínje na dobrej ceste. Len 5 členských štátov vyzerá tak, že svoje národné ciele nesplní. Ale veľkú rolu to nebude hrať. Objem neplnenia je málo významný, predstavuje len asi 1%. Avšak nesplnenie národných cieľov má aj iný význam. Jednoznačne to poškodí povesť krajiny. V rámci členských krajín bol v roku 2007dosiahnutý objem na úrovni 9%, z čoho 63% energie pochádzalo z biomasy. Slovenskozaznamenalo zvýšenie podielu OZE na konečnej spotrebe energie z 3,7 % v roku 2000 na 7 % v roku 2008 (posledná NárodnásprávaSlovenskejrepublikyo pokroku pri dosahovaní cieľovposlaná do Bruselu) Kontext SR s EU

  5. Ako vidno zo štatistík celková spotreba rastie a podiel výroby v OZE má opačný trend. Po určitej stagnácii začínal klesať. Údaje za posledné dva roky zatiaľ neboli publikované. Verme, že sa vývoj uberá správnym smerom.

  6. DISTRIBUOVANÉ ZDROJE V SIETI 400 kV Prenosová sieť 400 kV Elektráreň Distribučná sieť 110 kV 110 kV 110 kV 22 kV Továráreň FVE

  7. Straty v sieti 6,4 MW 0,3 MW 0,4 MW 5,5 MW 5,1 MW 22 kV 1,6 MW 2,5 MW 4,7 MW 0,9 MW 3,9 MW 5,5 MW 1,6 MW 3,9 MW 3,9MW FVE

  8. Pozitívny vplyv FVE Objem distribuovanej elektriny do vetvy siete sa znížil o modrú plochu a skutočná dodávka je hnedá plocha. Tým sa odľahčí prenos elektriny z veľkých transformátorov medzi prenosovou a distribučnou siťou aj zaťaženie distribučnej siete.

  9. Straty v sieti Prenosová kapacita vedenia 10,3 MW - preťaženie ? 9,6 MW 6,4 MW 3,9 MW 2,5 MW

  10. Úroveň výkupnej ceny vyvolala obrovský záujem investorov Potreba osvedčenia o súlade u zdrojov nad 1MW a prevzatie zodpovednosti za odchýlku nad 4MW rozčlenila projekty Schopnosť odregulovať kývanie FVE využitím rezervy regulačného výkonu je vzhľadom na parametre elektrizačnej sústavy SR limitovaná. Limit je stanovený v štúdii Požiadavky registrované DS na FVE s výkonom tesne pod 1MW idú do stoviek Úbytok klasických zdrojov, najmä uhoľných znižujú regulačný potenciál ES SR Situáciu môžu zlepšiť nové plynové elektrárne, ktorých regulačný potenciál je veľký FVE – ako tento rok a ako ďalej

  11. Ako sa vysporiadať s nárastom OZE Zdroj MH SR -Správao výsledkumonitorovaniabezpečnostidodávokelektriny (júl 2009) • Čo s pribúdaním OZE v budúcnosti: • Prirodzený vývoj vo výstavbe OZE povedie k zlacňovaniu technológií a zlepšovaniu ich parametrov, čoho sme v súčasnosti svedkami u FVE • Nedostatok dostatočnej regulačnej rezervy v ES SR je už riešený investíciami do regulovateľných zdrojov a po ich dobudovaní sa vytvorí priestor pre nepredikovateľné OZE už v blízkej budúcnosti • Limity nastavené štúdiou o vplyve OZE na ES SR sa v priebehu prevádzkovania nových OZE overia a pravdepodobne posunú, pretože boli nastavené konzervatívne. Dôvodom zrejme bola opatrnosť vzhľadom na skutočnosť, že sústava je malá a každé vybočenie vývoja z optimálnej cesty by mohlo mať katastrofálne následky. • Súčasná podpora nezahrňuje len doplatok k cene a tým jej nastavenie nad trhovú úroveň ale aj prednostný výkup všetkej vyrobenej elektriny. To značí, že akákoľvek jej regulácia odporuje legislatíve. Tento stav dlhodobo asi nebude udržateľný. Garanciu ceny dáva dnešný rámec na 15 rokov avšak bude potrebné vytvoriť podmienky pre reguláciu OZE. • Infraštruktúra v SR dnes obmedzuje širšie nasadenie OZE, avšak tlak EU asi prinesie jej dobudovanie a tým posunutie limitov.

  12. Ďakujem za pozornosť Ing. František Pecho OZ Voda a krajina