aktu lne inform cie z laborat rneho vy etrovania n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aktuálne informácie z laboratórneho vyšetrovania PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aktuálne informácie z laboratórneho vyšetrovania

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Aktuálne informácie z laboratórneho vyšetrovania - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Aktuálne informácie z laboratórneho vyšetrovania. Úradná kontrola – čerstvé mäso hydiny Selma Jacková Zuzana B ü chlerová ŠVPS SR 31. máj – 1.jún 2007 3.-4. december 2007,  IVVL Košice.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Aktuálne informácie z laboratórneho vyšetrovania' - kenda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
aktu lne inform cie z laborat rneho vy etrovania

Aktuálne informácie z laboratórneho vyšetrovania

Úradná kontrola – čerstvé mäso hydiny

Selma Jacková

Zuzana Büchlerová

ŠVPS SR

31. máj – 1.jún 2007

3.-4. december 2007,  IVVL Košice

slide2
Z pohľadu laboratórnej diagnostiky je na úseku hydiny prvoradé sledovanie výskytu mikroorganizmov rodu Salmonella

1. Všeobecne o salmonelách

2. Diagnostika salmonel

3. Sledovanie salmonel v hydine

1 v eobecne o salmonel ch
1. Všeobecne o salmonelách
 • čeľad Enterobacteriaceae
 • gramnegatívne, nesporulujúce, pohyblivé tyčinky 0,5 – 0,8 µm široké 1-3,5 µm dlhé.
 • Nepohyblivé - Salmonella gallinarum a Salmonella pullorum
 • rast v prostredí s kyslíkom ale aj bez kyslíka, od 6oC do 50 oC, (najlepšie pri 37 oC) rýchlo sa rozmnožuje aj pri izbových teplotách Prežíva dlhodobo aj chladenie a mrazenie, spoľahlivo ju ničia teploty nad 66 oC.
1 v eobecne o salmonel ch1
1. Všeobecne o salmonelách

Ako prvý bol  odhalený pôvodca abdominálneho týfusu Eberthom a Kochom v roku 1880, prvá izolácia sa podarila v roku 1884. Pomenovanie – Salmonella - po americkom veterinárnom lekárovi, Danielovi Elmerovi Salmonovi, ktorý objavil Salmonellu cholerasuis.

Pomenovanie rodu „Salmonella“ bolo prvýkrát použité v roku 1900 pre pôvodcu ochorenia prasiat a v roku 1933 bol tento názov celosvetovo kodifikovaný.

1 v eobecne o salmonel ch2
1. Všeobecne o salmonelách

Taxonómia salmonel

Od roku 2005 2 druhy S. bongori

S. enterica (predtým nazývaná S.choleraesuis)

 • subspecies: subspecies enterica, salamae, arizonae, diarizonae, houtenae a indica
 • Prevažná väčšina humánnych a živočíšnych izolátov patrí do subspecies S. enterica
 • sérovary podľa zloženia somatických a bičíkových antigénov
 • viac ako 2 500 sérovarov salmonel
1 v eobecne o salmonel ch3
1. Všeobecne o salmonelách

Stúpajúci trend počtu salmonelóz u ľudí v 80-tych rokoch

Zvýšená incidencia S.Enteritidis prispôsobenie sa určitých fagotypov na kura domáceho.

 • vyrovná sa špecifickým sérotypom pre hydinu ako S. gallinarum a pullorum
 • bez zjavného ochorenia, bez znateľného zníženia užitkovosti.
1 v eobecne o salmonel ch4
1. Všeobecne o salmonelách
 • EÚ - nové predpisy, účinné opatrenia
 • kontroly hydinových chovov
 • zlepšenie laboratórnej diagnostiky.
 • pokles počtu ochorení salmonelózou u ľudí
 • dominantným sérotypom je naďalej S. Enteritidis nasledovaná S. Typhimurium.
2 diagnostika salmonel
2. Diagnostika salmonel
 • rovnaké diagnostické metódy
 • v súlade s predpismi EÚ
 • STN EN ISO 6579
2 diagnostika salmonel stn en iso 6579
2. Diagnostika salmonel STN EN ISO 6579
 • Predpomnoženie:

25 g vzorky sa vloží do 225 ml predpomnožovacieho média BPW (tlmivá peptónová voda) a inkubuje sa pri 37 oC 18 hodín

 • Množenie

0,1 ml predpomnožovacieho média sa pridá do 10 ml RVS (tekuté médium podľa Rappaport-Vasiliadisa), inkubuje sa 24 hod pri teplote 41,5 oC

2 diagnostika salmonel stn en iso 65791
2. Diagnostika salmonel STN EN ISO 6579

10 ml MKTTn (Muller-Kaufmannovo médium s tetrathionátom a novobiocínom), inkubuje sa 24 hod pri teplote 37 oC

 • Izolácia

Na dve selektívne médiá

-deoxycholátové médium so xylózou a lyzínom (XLD) inkubuje sa 24 hod pri teplote 37 oC

- ďalšie tuhé selektívne médium podľa výberu (napr. McConkey, Endo agar)

2 diagnostika salmonel stn en iso 65792
2. Diagnostika salmonel STN EN ISO 6579
 • Subkultivácia

Suspektné kolónie sa

subkultivujú na 2 pevné selektívne médiá

2 diagnostika salmonel stn en iso 65793
2. Diagnostika salmonel STN EN ISO 6579
 • Identifikácia

Nasleduje

Biochemické (pestrá rada) a sérologické testovanie (aglutinácia)

2 diagnostika salmonel stn en iso 6579 modifik cia
2. Diagnostika salmonel STN EN ISO 6579-modifikácia
 • Predpomnoženie:

25 g vzorky sa vloží do 225 ml predpomnožovacieho média (tlmivá peptónová voda) a inkubuje sa pri 37 oC 18 hodín

 • Množenie

MSRV (modifikované polotuhé Rappaportovo Vasiliadisovo médium) misky sa naočkujú 3 kvapkami inkubovanej BPW kultúry.

inkubátor 24 h pri teplote 41,5 °C

2 diagnostika salmonel stn en iso 6579 modifik cia1
2. Diagnostika salmonel STN EN ISO 6579-modifikácia

Metóda je založená na princípe pohyblivosti salmonel

narastajúce prstence okolo naočkovaných škvŕn. Prstence sú charakteristické bielou usadeninou so svetlým okrajom.

2 diagnostika salmonel stn en iso 6579 modifik cia3
2. Diagnostika salmonel STN EN ISO 6579-modifikácia

Použitie

dôkaz baktérií rodu Salmonella v:

– živočíšnych výkaloch (od hydiny, ošípaných, dobytka);

– environmentálnych vzorkách z priestorov prvovýroby (typu prach).

pri všetkých prebiehajúcich ozdravovacích programoch a štúdiách prevalencie salmonel.

sledovanie salmonel v hydine
Sledovanie salmonel v hydine

Výsledky vyšetrenia salmonel v reprodukčnýchkŕdľoch kury domácej:

Celkovo bolo vyšetrených 1 545 jednotiek, v ktorých boli zistené salmonely v 6 jednotkách s prevahou S. Enteritidis.

V ostatných chovoch hydiny bolo celkom vyšetrených 6 327 vzoriek kŕdľov s nálezom salmonel v 190 vzorkách (1,9 %) s prevahou S. enteritidis. Z ostatných sérovarov bola najčastejšia S. Kentucky a S. Saintpaul.

3 sledovanie salmonel v hydine
3. Sledovanie salmonel v hydine

V rokoch 2005-2006 prebiehala Základná štúdia prevalencie salmonel v chovoch broilerov Gallus gallus na základe

Rozhodnutia Komisie 2005/636/ES z 1. septembra 2005 na základný prieskum prevalencie Salmonelly spp. u broilerových kŕdľov Gallus gallus, ktoré sa vykonajú v členských štátoch

sledovanie salmonel v hydine1
Sledovanie salmonel v hydine

Štúdia ukázala, že v rámci štúdie bolo testovaných 239 kŕdľov, z toho bolo 21 pozitívnych, čo je 8,78 % prevalencia, s prevahouS.Enteritidis (6,2 %), na druhommieste S. Kentucky (1,67 %).

sledovanie salmonel v hydine2
Sledovanie salmonel v hydine

A od 1. októbra 2006 sa začali ďalšie štúdie prevalencie salmonel v chovoch moriek, ktoré trvajú do októbra tohto roku.

Štúdie sa vzťahujú na reprodukčné chovy a na úžitkové chovy (výkrm) moriek:

Počas prvých troch mesiacoch prieskumu bolo vyšetrovaných 15 chovných zariadení s 10 pozitívnymi nálezmi. Sérovary izolované v tomto období boli S.Saint-paula S. kiambu.

3 sledovanie salmonel v hydine1
3. Sledovanie salmonel v hydine
 • Vzorky morčacieho mäsa a kačacieho mäsa vrátane mäsových výrobkov
 • vyšetrených 59, bez nálezu salmonel.