vefurinn barnung n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vefurinn BarnUng PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vefurinn BarnUng

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Vefurinn BarnUng - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Vefurinn BarnUng. Þuríður Jóhannsdóttir verkefnisstjóri við Rannsóknarstofnun KHÍ og Torfi Hjartarson lektor við KHÍ. Kennslufræði netnáms og vefur um barna- og unglingabókmenntir. rannsóknar- og þróunarverkefni við Kennaraháskóla Íslands

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vefurinn BarnUng' - kenaz


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vefurinn barnung

Vefurinn BarnUng

Þuríður Jóhannsdóttirverkefnisstjóri við Rannsóknarstofnun KHÍ og Torfi Hjartarsonlektor við KHÍ

kennslufr i netn ms og vefur um barna og unglingab kmenntir
Kennslufræði netnámsog vefur um barna- og unglingabókmenntir
 • rannsóknar- og þróunarverkefni við Kennaraháskóla Íslands
 • styrkur frá RANNÍS í markáætlun um upplýsingatækni til þriggja ára; 1999-2002
 • liður í átaki til að hvetja til aukinnar nýtingar upplýsingatækni í menntakerfinu á Íslandi
 • samvinna íslenskukennara (Þuríður),lektors í upplýsingatækni (Torfi)og Rannsóknarstofnunar KHÍ (Allyson Macdonald)
verkefni felur m a s r
Verkefnið felurm.a. í sér
 • Hönnun og mat á námskeiðum í barna- og unglingabókmenntum fyrir fjarnám í KHÍ
  • Markmið: Að læra að nota möguleika Internetsins í fjarnámi í KHÍ og síðan einnig í staðnámi
  • að nota Netið og vefinn BarnUng sem námsumhverfi
vefur um barna og unglingab kmenntir http barnung khi is
Vefur um barna- og unglingabókmenntirhttp://barnung.khi.is
 • Vefurinn er tilraun til að byggja upp ríkulegt námsumhverfi um barna- og unglingabókmenntir á íslensku fyrir nemendur í fjarnámi – sem einnig nýtist nemendum í staðnámi
 • Jafnframt hugsað sem almenn upplýsingaveita um barna- og unglingabókmenntir fyrir kennara, nemendur og ef til vill foreldra
 • Stuðningur við íslenskar barna- og unglingabókmenntir á umbrotatímum í miðlun þar sem skjámiðlar verða sífellt fyrirferðarmeiri
vefur um barna og unglingab kmenntir http barnung khi is1
Vefur um barna- og unglingabókmenntirhttp://barnung.khi.is
 • Meiningin er að vefurinn vaxi
  • fyrst með framlagi stúdenta og kennara í Kennaraháskólanum
  • síðar e.t.v. líka með framlagi nemenda í grunnskólum
  • vonandi í samstarfi við höfunda og útgefendur
 • Hugsaður sem samstarfsvettvangur þar sem skólarnir í landinu og Kennaraháskólinn gætu unnið saman að því að byggja upp þekkingarbrunn um barna- og unglingabókmenntir og kennslufræði bókmennta.
opna sk lastofan hugmyndin virkar netinu
Opna skólastofan – hugmyndin virkar á Netinu
 • Þróunarverkefnið: BarnUng
  • Þuríður Jóhannsdóttir verkefnisstjóri, bókmenntakennari
  • Torfi Hjartarsonlektor, vefhönnuður og samstarfsmaður við uppbyggingu efnis
barnung
BarnUng
 • Kennararnir innrétta í upphafi hvetjandi námsumhverfi á Netinu þar sem auðvelt er að nálgast öll nauðsynleg námsgögn í viðkomandi námskeiði. Sbr. opna skólastofan.
 • Vefurinn verður síðan sá staður þar sem þekkingin, sem verður til í náminu – afrakstur námsins verður sýnilegur – það er greinilega verið að byggja upp þekkingu (sbr. constructivism – hugsmíðahyggja)
 • Tilbúin námsverkefni eru birt á vefnum og nýtast þá fyrir næsta nemendahóp sem fyrirmynd og fyrir aðra sem áhuga hafa á viðkomandi fagsviði.
 • Kennaranemar fá reynslu af að nota Netið í námi sem þeir geta síðan byggt á sem kennarar.
teflt saman b kmenntum og n jum mi lum
Teflt saman bókmenntum og nýjum miðlum
 • Dæmi um hvernig hægt er að hanna námskeið þar sem maður fléttar saman (integrerar) notkun Netsins og kennslu í tiltekinni námsgrein (hér barna- og unglingabókmenntum)
 • áhugavert að tefla saman prentmiðlinum bók og rafræna miðlinum Netinu – útvíkkun hugtaksins texti – textíll er ofinn ;-)
 • mikilvægt bæði að efla læsi á texta á bók og læsi og tjáningu (skrift) í margmiðlunar- og stiklutextaumhverfi (hypertext) Netsins
 • Vinna með textatengsl þessara miðla í stað þess að stilla þeim upp hvorum gegn öðrum
n msumhverfi anda f lagslegrar hugsm ahyggju
Námsumhverfi í andafélagslegrar hugsmíðahyggju
 • námsverkefnið er að byggja upp þekkinguí sameiningu
 • tilgátur:
  • að mikilvægt sé fyrir nemendur (kennaranema, kennara) að vera þátttakendur í uppbyggingu fagþekkingar
  • að vefur með faglega tengdu efni stuðli að innvígslu (enculturation) nemenda í menningu fagsins (sbr. aðstæðubundið nám)
tilg tur
tilgátur ...
 • að mikilvægt sé fyrir nemendur að geta farið eigin leiðir miðað við stöðu sína og þarfir
 • að mikilvægt sé að stuðla að skólamenningu á Netinu með því að styrkja merkingarbær samskipti og samvinnu
 • að aðferðir í anda hugsmíðahyggjuhenti vel til að læra að læra á Netinu
reynsla
Reynsla

Haustmisseri 1998

 • Nemendur í fjarnámi (um 20) í grunnskólakennaranámi í KHÍ
 • Mjög jákvæð reynsla sem hvatti okkur tilað halda áfram

Sjá höfundakynningar http://barnung.khi.is/safn/hofundar/hofundar.htm

Sjá kennsluhugmyndir út frá barnabókum

http://barnung.khi.is/kennari/kennhugm/hugmyndir.htm

2 tilraun 2000
2. tilraun - 2000

Haust 2000

 • Nemendur í fjarnámi (um 20) í grunnskólakennaranámi í KHÍ
 • Afraksturinn - verkefni nemenda sem birt eru á vefnum – er besti vitnisburður um að vinnulagið skilar árangri – mikilvægt framlag í þekkingarbrunn okkar á þessu sviði

http://barnung.khi.is/kennari/kennhugm/hugmyndir.htm

torfi 1997 98
Torfi 1997-98
 • Grunnskólakennaranám – myndmennt
  • Myndvinnsla í tölvu og íslenskar þjóðsögur
  • Kennarinn gerði vef með myndefni nemenda

http://barnung.khi.is/barn/thodsogur/thjodsogur.htm

torfi 2000
Torfi - 2000
 • Þróunarverkefni á upplýsingatækninámskeiðum
 • Valnámskeið um miðlun með nýju sniði
  • Grunnskólakennaranám á 3. ári
  • Nemendur fengu það verkefni að taka viðtöl við börn um uppáhaldsbók barnanna
  • Þeir gerðu síðan kynningu í PowerPoint með hljóði og myndum

http://barnung.khi.is/barn/uppahald/uppahald.htm

3 leiksk lakennarn m sta n m ur ur
3. Leikskólakennarnám – Staðnám - Þuríður

Vormisseri 2001

 • Leikskólakennaranemar á 2. ári (um 30)
 • Jákvæð reynsla
 • Nemendur sýndu ánægju og áhuga
 • Allir voru tilbúnir að birta verkefni sín á Netinu
 • Nemendum fannst kostur að aðrir gætu nýtt sér verkefnin sem þeir unnu

http://barnung.khi.is/kennari/ur_leikskolaskor.htm

gagnagrunnar n jung haust 2001
Gagnagrunnar – nýjung haust 2001
 • Nemendur í íslensku á 3. ári í grunnskólakennaranámi
 • Verkefnið var að safna upplýsingum um unglingabækur og leggja í púkk áður en farið var í vettvangsnám

http://barnung.khi.is/safn/umsagnir/ums5m01.htm

 • Manfred Lemke setti upp gagnagrunn þar sem nemendur geta slegið inn verkefni sín og þau birtast strax og þau hafa verið send á vefnum
 • Engin fyrirhöfn fyrir kennara
n tt fr ttakerfi og fr ttama ur
Nýtt fréttakerfiog fréttamaður
 • Kröfur til vefmiðla um að þar sé stöðugt nýtt efni
 • Fréttir fyrir kennara og aðra sem vilja fylgjast með á sviði barna- og unglingabókmennta
 • Spurning hvort eigi að hafa sérstakar fréttir fyrir börn
 • Grunnskólakennarinn Hildur Heimisdóttir hefur verið ráðin til að vinna með okkur m.a. við fréttavefinn – t.d. fylgjast með jólabókaflóðinu
k kjum barnung
Kíkjum á BarnUng
 • Inngangssíðan http://barnung.khi.is
 • Kennaravefurinn http://barnung.khi.is/kennari
 • Barnavefurinnhttp://barnung.khi.is/barn
 • Bókavefurinn http://barnung.khi.is/safn