SEPA POLSKA
Download
1 / 23

- PowerPoint PPT Presentation


 • 183 Views
 • Uploaded on

SEPA POLSKA ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH. Organizacja procesu wdrażania SEPA w Polsce Remigiusz W. Kaszubski Koordynator Implementacji SEPA w Polsce, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego i Bankowości Elektronicznej w ZBP. SEPA poza Strefą Euro. Pomimo faktu, że Polska nie jest krajem Strefy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - kenaz


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sepa polska zwi zek bank w polskich

SEPA POLSKA

ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH

Organizacja procesu wdrażania SEPA w PolsceRemigiusz W. KaszubskiKoordynator Implementacji SEPA w Polsce, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego i Bankowości Elektronicznej w ZBP


Sepa poza stref euro
SEPA poza Strefą Euro

Pomimo faktu, że Polska nie jest krajem Strefy

Euro, SEPA dotyczy nas bezpośrednio...

 • 2/3 obrotu handlowego polskich przedsiębiorców to obrót transgraniczny- z krajami UE

 • Wolumen płatności w €, tak krajowych, jak i transgranicznych wzrasta

 • Banki muszą udostępnić nowe Systemy SEPA dla płatności w Euro- 2008

 • Wszyscy uczestnicy sektora muszą dostosować swoją działalność do PSD- zarówno dla płatności w Euro, jak i w PLN


Polska jest krajem sepa
Polska jest krajem SEPA

 • Uznajemy znaczenie interesów wspólnotowych

 • Uznajemy korzyści wspólnych rozwiązań

 • Jesteśmy krajem otwartym na zmiany i konkurencję

 • Posiadamy nowoczesną i elastyczną gospodarkę

  Dlatego zasiadamy w EPC!


Sepa polska zwi zek bank w polskich
SEPA

Związek Banków Polskich bierze udział w

pracach EPC już od 2004 roku

Wspólna budowa SEPA- metodą

samoregulacji- jest korzyścią dla całego

sektora bankowego

Cele SEPA- utworzenie Jednolitego

zharmonizowanego, konkurencyjnego,

ponadgranicznego i efektywnego Obszaru

Płatności w Euro- są naszymi celami


Znaczenie sepa
Znaczenie SEPA

 • SEPA jest projektem równie złożonym, skomplikowanym i ważnym, jak proces wprowadzania Euro

 • Jak każdy nowatorski program o tak dużym zasięgu, oprócz nowych korzyści i możliwości- SEPA oznacza wiele wyzwań dla wszystkich uczestników sektora płatności

 • Wyzwania techniczne, prawne, biznesowe


Zaanga owanie
Zaangażowanie

Aby przekuć wyzwania w korzyści...

...należy:

PLANOWAĆ

ZARZĄDZAĆ

ORGANIZOWAĆ

KOORDYNOWAĆ

MONITOROWAĆ

WSPIERAĆ...


Wdra anie sepa w polsce
Wdrażanie SEPA w Polsce

Związek Banków Polskich, jako

krajowa asocjacja zrzeszająca ponad

100 banków działających na terenie

Polski, przyjął rolę głównego

organizatora implementacji SEPA w

Polsce


Sepa pl
SEPA PL

Struktura organizacji wdrażania SEPA

w Polsce-SEPA Polska przy ZBP

Misja SEPA Polska:

Przygotowanie polskiego sektora bankowego

do wdrożenia Programu SEPA z

uwzględnieniem lokalnej specyfiki oraz

interesu polskiego systemu płatniczego


Struktura organizacyjna sepa pl

NBP

- - - - - - - - - - - - - - -

Rada ds. Systemu Płatniczego

ZARZĄD ZBP

Ministerstwo

Finansów

Komitet ds. Systemu Płatniczego

SEPA

FORUM

POLSKA

Rada Bankowości Elektronicznej

Przedstawiciele konsumentów i użytkowników

Rada Wydawców Kart Bankowych

Komitet Agentów Rozliczeniowych

SEKRETARIAT SEPA PL

Europejska

Rada ds. Płatności (EPC)

Grupa ds. Gotówki

Grupa ds. Polecenia Przelewu

Grupa ds. Polecenia Zapłaty

Grupa ds. Kart

Grupa ds. Infrastruktury

Struktura organizacyjna SEPA PL


Zarz d zbp
Zarząd ZBP

 • Ciało nadrzędne w strukturze organizacyjnej SEPA PL

 • Definiuje strategie, kierunki działań

 • Zatwierdza propozycje przekazywane

  przez Grupy i Koordynatora Krajowego za

  pośrednictwem SEPA Forum Polska

 • Obowiązkiem Członków ZBP jest realizacja uchwał Zarządu ZBP


Sepa forum polska
SEPA Forum Polska

 • Ciało sterujące Programem SEPA w Polsce

 • Płaszczyzna dialogu przedstawicieli sektora bankowego

 • Forum wypracowywania propozycji w

  sprawach międzybankowych

 • Komunikacja


Sepa forum polska1

Dyrektor Generalny ZBP- Członek Zgromadzenia Plenarnego EPC

Przedstawiciel PKO BP S.A. w Zgromadzeniu Plenarnym EPC

Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego- Narodowy Bank Polski

Koordynator Implementacji SEPA w Polsce

Zastępca Koordynatora Implementacji SEPA w Polsce

Przewodniczący Rady Wydawców Kart Bankowych

Przewodniczący Komitetu Agentów Rozliczeniowych

Przewodniczący Rady Bankowości Elektronicznej

Przewodniczący Komitetu ds. Systemu Płatniczego

Przedstawiciel Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.

Przewodniczący Grup Roboczych SEPA PL

SEPA Forum Polska


Koordynator implementacji sepa w polsce
Koordynator Implementacji SEPA w Polsce

 • Koordynacja procesu przygotowania planu implementacji

 • Zarządzanie procesem wdrażania SEPA zgodnym z decyzjami Zarządu ZBP

 • Komunikacja i promocja wizji oraz założeń SEPA

 • Monitoring i ocena wpływu nowych regulacji europejskich na planowanie i realizację Programu SEPA PL

 • Ocena i raportowanie postępów lokalnego środowiska bankowego


Sekretariat sepa pl
Sekretariat SEPA PL

 • Wsparcie Koordynatora Krajowego

 • Komunikacja pomiędzy uczestnikami sektora usług płatniczych

 • Prowadzenie działań promocyjnych rozpowszechniających wiedzę nt. założeń Programu SEPA

 • Koordynacja działań związanych z implementacją organizacja prac i wsparcie dla Grup Roboczych i SEPA Forum Polska

 • Wsparcie w rozwiązywaniu problemów prawnych związanych z SEPA i PSD


Sekretariat sepa pl1
Sekretariat SEPA PL

Komunikacja:

W kraju- ze wszystkimi zainteresowanymi stronami- uczestnikami procesu wdrażania SEPA

Za granicą- przede wszystkim z EPC:

 • konsultacje krajowe, przekazywanie stanowisk polskiego sektora bankowego

 • monitoring działalności EPC, EBC, EBF, instytucji Unii Europejskiej

 • uczestnictwo w Grupach Roboczych i reprezentowanie polskiego sektora bankowego na arenie europejskiej


Sekretariat sepa pl2
Sekretariat SEPA PL

Działania promocyjne:

 • publikacja polskiej wersji „ Making SEPA a Reality” - narzędzia komunikacyjnego EPC

 • działania PR: konferencje prasowe, włączanie tematu SEPA do dyskusji nt. interchange fee

 • organizacja 2 konferencji o tematyce SEPA, dalsze projekty seminariów specjalistycznych

 • „SEPA Help Desk”


Sekretariat sepa pl3
Sekretariat SEPA PL

Działania koordynacyjne:

 • organizacja prac Grup Roboczych i wsparcie merytoryczne

 • współpraca z zaangażowanymi w implementację SEPA podmiotami:

 • NBP

 • KIR S.A.

 • POFOG

 • Międzynarodowe organizacje kartowe- Visa, MasterCard

 • Firmy technologiczne


Grupy robocze sepa pl
Grupy Robocze SEPA PL

 • Podstawowy element w strukturze SEPA PL

 • Blisko 200 specjalistów z obszarów płatności detalicznych, infrastruktury, biznesu , IT

 • Wiedza i doświadczenie

 • Zaangażowanie ludzi, od których zależy sukces implementacji SEPA w Polsce

 • Analizy, plany, nowe rozwiązania

 • Harmonogramy prac, rekomendacje

  Wspólny cel: plan migracji polskiego sektora

  na SEPA


Wyzwania sepa
Wyzwania SEPA

 • Zrozumienie SEPA i PSD- istoty, skali, znaczenia

 • Dokładne i ostrożne planowanie, rewaluacja polityk i strategii

 • Ocena wpływu na przychody

 • Monitoring oferty konkurentów

 • Analiza mocnych i słabych stron w perspektywie długoterminowej

 • Wyzwania technologiczne

 • Migracja na nowe standardy

 • Dostosowanie modeli biznesowych


Wyzwania sepa implikacje prawne
Wyzwania SEPA- Implikacje Prawne

 • Dla pomyślnego wdrożenia SEPA niezbędne jest zbudowanie odpowiednich ram prawnych: - PSD

  - Prawo Krajowe

 • Problemy prawne jednymi z głównych

  barier rozwoju i harmonizacji!

 • Podstawy prawne nowych SEPA- produktów

 • Konieczność przemodelowania porozumień międzybankowych, umów z klientami, warunków, ofert


Wyzwania sepa aspekty techniczne
Wyzwania SEPA- Aspekty techniczne

 • Budowa i utrzymywanie równoległych infrastruktur dla instrumentów krajowych i transgranicznych

 • Proces przekształcania systemów i interfejsów wewnętrznych i zewnętrznych

 • Dostosowanie do nowych standardów XML UNIFI ISO 20022

 • Migracja na standard EMV

 • Ogromne inwestycje i nakłady infrastrukturalne, nowe rozwiązania


Podsumowuj c
Podsumowując...

Współpraca wszystkich uczestników jest kluczem do SUKCESU!

WYGRAJMY SEPA DLA POLSKI!


Sepa polska zwi zek bank w polskich

Dominika Duziak

Sekretarz SEPA Polska

Związek Banków Polskich

ul. Kruczkowskiego 8

00-380 Warszawa

T.+48 22 48 68 147

F.+48 22 48 68 100

E-mail: dominika@zbp.pl

?

Sekretariat SEPA Polska