Poznawanie i demonstracja modelu apsim
Download
1 / 62

Poznawanie i demonstracja modelu APSIM - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Przewodnik :. Poznawanie i demonstracja modelu APSIM. S ta r t. Co chcesz zrobić?. Jak to wykonać symulację ?. Przykładowe ćwiczenia. Ważne informacje!.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Poznawanie i demonstracja modelu APSIM' - kenaz


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Poznawanie i demonstracja modelu apsim

Przewodnik:

Poznawanie i demonstracja modelu APSIM

Start


Co chcesz zrobić?

Jak to wykonać symulację?

Przykładowe ćwiczenia


Wa ne informacje
Ważne informacje!

 • w ustawienia regionalnych ‘panelu sterowania’ wybierz styl angielski zapisu liczb (przy polskich ustawieniach program nie pracuje gdyż pliki danych pogodowych zawierają zamiast ‘.’ - ‘,’).

 • Należy systematycznie wykonywać ćwiczenia 1..5, umożliwi to poznawanie kolejno coraz to nowych opcji programu i utrwalenie już poznanych.


Nauka wykonywania symulacji
Nauka wykonywania symulacji?

1

Tworzenie symulacji

<weather><soil><crop><manager><reporting>

Zapisywanie symulacji

Uruchamianie

PREZENTACJA GRAFICZNA


Z o enia pocz tkowe weather pogoda
Złożenia początkowe: weather/pogoda.

Start APSFront przez naciśnięcie ikony APSFront.

Procedury powiązane

 • kliknij>weather a następnie >select aby zobaczyć pliki pogodowe

 • Pełna wersja posiada wiele plików danych meteorologicznych, natomiast w wersji demo mamy do dyspozycji tylko jednen przykładowy plik nazwany “weather”. Data symulacji powinna się zawierać w zakresie od 1/1/1900 do 31/12/2000. po wpisaniu starting date and end date.

  3. Kliknij ‘OK’

weather

soil

editing default values

crop

manager

reporting

Na ekranie po prawej stronie powinny się wyświetlić dane, które właśnie wprowadzono.

Jeśli wprowadziłeś niepoprawną nazwę pliku lub datę, po prostu powtórz powyższą procedurę przy użyciu poprawnych informacji.


Tworzenie symulacji soil gleba
Tworzenie symulacji: soil/gleba.

Wybierz ‘soil’

Related procedures:

weather

soil

editing default values

crop

manager

reporting

 • Kliknij >soil a nastęopnie >soil typezobaczysz pliki danych o glebach. Ta wersja zawiera siedem różnych plików glebowych. Dla każdej gleby można ustawić parametry dla parowania gleby i spływu powierzchniowego.

 • Wybierz rodzaj gleby i kliknij OK.

 • Ustaw początkowy zapas wody ‘>soila następnie >starting water.. Zauważ, że możesz przeciągnąć znacznik przy użyciu myszy.

 • Ustaw dane dotyczące aotu w glebie ‘>soilnastępnie >nitrogen >starting. Można dostosować ilość za pomocą lewej lub prawej strzałki na klawiaturze.

Na ekranie po prawej stronie powinny się wyświetlić właściwości gleby, które właśnie wprowadzono.

Jeśli wprowadziłeś niepoprawne dane, po prostu powtórz powyższą procedurę przy użyciu poprawnych informacji.


Tworzenie symulacji edycja zmiennych
Tworzenie symulacji: edycja zmiennych

Editing default variables

Related procedures:

weather

soil

editing default values

crop

manager

reporting

1. kliknij>soil a następnie >residue.

2. Wybierz opcje ‘General residue parameters’.

3. Po kliknięciu na przycisk Editmożesz edytować wartości dla tej pozycji.

4. Tutaj możesz zmienić kilka wartości. Zauważ, że naciśnięcie 'F2' powoduje wejście w tryb edycji. Kliknij przycisk OK po zakończeniu edycji wartości.

Wartości tu wprowadzone odnoszą się do resztek pożniwnych pozostawionych na powierzchni pola

Jeśli wprowadziłeś niepoprawne dane, po prostu powtórz powyższą procedurę przy użyciu poprawnych informacji.


Tworzenie symulacji crop ro lina
Tworzenie symulacji: crop/roślina.

Wybierz ‘crop’

PROCEDURY POWIĄZANE

weather

soil

editing default values

crop

manager

reporting

1. Kliknij >crop co umożliwi wyświetlenie dostępnych plików roślinnych. Pliki wyświetlane kolorem szarym są niedostępne w wersji demo.

2.Wybierz odpowiedni gatunek rośliny uprawnej.

Na ekranie po prawej stronie powinien się wyświetlić wybrany gatunek

Możesz zmienić gatunek w dowolnym momencie przed terminem wysiewu.


Tworzenie symulacji manager agrotechnika
Tworzenie symulacji: manager/agrotechnika.

Wykorzystanie managera

Related procedures:

weather

soil

editing default values

crop

manager

reporting

Manager może być używany do określenia zasad siewu

1. Masz do wyboru następujące opcje:

 • sowing/siew;

 • fertilising/nawożenie;

 • irrigation/nawadnianie;

 • tillage/uprwa roli;

 • reset water and nitrogen/zmiana wartości dostępnej wody i azotu;

 • operations.

  Pamiętaj, musisz dwukrotnie kliknąć pole wyboru, aby wybrać tę opcję. Możesz nacisnąć przycisk 'Edit' w każdej chwili zmienić jego właściwości.

Możesz sprawdzić, co masz wybrane na monitorze po prawej stronie.

Podobnie jak wcześniej możesz poprawiać operacje wprowadzone niepoprawnie.


Tworzenie symulacji reporting raporty
Tworzenie symulacji: reporting/raporty.

Reporting options

Related procedures:

weather

soil

editing default values

crop

manager

reporting

1. Kliknij >reporting a następnie >selectw celu podglądu opcji raportów.

2. Kliknij odpowiedni moduł, aby wyświetlić listę zmiennych do raportu..

3. Wybierz zmienne do raportu przez dwukrotne kliknięcie lub klikniecie strzałki w prawo.

4. okno częstotliwości sprawozdań pozwala na raportowanie w różnych odstępach czasu. Gdy rośliny są wybrane możesz uzyskać informację w różnych etapach cyklu życia roślin. Kliknij OK, gdy skończysz..

Hint

Its best to choose all variables you might be interested in to save having to re-run the model later.

Wszelkie informacje o wybranym tutaj sposobie raportowania nie będą wyświetlana na monitorze. Aby sprawdzić, które zmienne zostały wybrane, wybierz >reporting a następnie >select, aby wyświetlić listę wybranych zmiennych.

Jeśli wybrałeś nieprawidłowe zmienne, po prostu zaznacz zmienną z wybranej listy zmiennych i kliknij strzałkę w lewo.


Zapisywanie symulacji
Zapisywanie symulacji

POWIĄZANE PROCEDURY:

save one simulation

run many simulations

1. Kliknij >go a następnie >save runw celu zapisania danych do symulacji,

2. Wprowadź nazwę symulacji. Jeśli masz już wpisaną nazwę za pośrednictwem menu po prawej stronie ekranu, nazwa pojawi się tu automatycznie. Jeśli używasz tej samej nazwy co w poprzedniej symulacji spowoduje to zastąpienie jej przez nowe informacje.

Jeśli przypadkowo zapisano niedokończoną lub błędną symulację, wystarczy zapisać poprawną symulacji przy użyciu tej samej nazwy


Uruchamianie symulacji
URUCHAMIANIE SYMULACJI

Run a simulation

Related procedures:

save a simulation

run many simulations

1. KLIKNIJ >go a następnie >run APSIM menus to run the simulation.

2.Wybierz wcześniej zapisaną nazwę symulacji.

3. Kliknij OK.

Uwaga: Istnieje możliwość wyboru wielu symulacji uruchamianych po sobie. Można to zrobić, przytrzymując klawisz CTRL wskazując na kilka zapisanych symulacji.. Jest to przydatne do symulacji płodozmianów.

Po uruchomieniu symulacji, pojawi się okno DOS, który wyświetla słowo APSIM. To okno pokazuje procent zawansowania bieżąceej symulacji.

W przypadku symulacji nie działa, sprawdź zgodność wprowadzonych danych, aby upewnić si, że wprowadzono wszystkie wymagane informacje.


Prezentacja graficzna graph the output
Prezentacja graficzna/Graphthe output

Graph the output

Powiązane procedury:

1. Kliknij >view output a następnie >graph.

2. APSFront prześłe dane potrzebne do sporządzenia wykresów do modułu APSVis.

3. Wybierz typ wykresu oraz opis zmiennych osi X i Y .Możliwe jest dodanie kilku serii danych do osi Y lub Y2.

4. Wybierz typ wykresu jaki chcesz utworzyć (np. linia, słupki)

5. Kliknij przycisk OK.

Można dokonać zmian w wykresie, lub tworzyć nowe wykresy za pomocą przycisków na pasku APSVis - narzędzia

zapisz symulację

runmany simulations

Upewnij się, że podałeś poprawnie wszystkie zmienne, które mają być na wykresie.


Wiczenia
ćwiczenia:

Ćwiczenia do samodzielnego wykonania w celu opanowania podstaw działania modelu APSIM

Bilans wodny ugoru

Wpływ resztek pożniwnych magazynowanie wody w glebie ugorowanej

Obieg azotu

Symulacja rozwoju sorga

Długokresowa uprawa w zmianowaniu

sorga i pszenicy


W 1 bilans wodny ugoru
Ćw. 1:bilans wodny ugoru

W tym ćwiczeniu będą symulowane główne elementy bilansu wodnego wybranej gleb w czasie ugorowania - magazynowanie wody w glebie, odsączanie, spływ i parowanie. Zmiany zostaną zbadane dla okres jednego roku. Uruchom APSFront wybierając przycisk; Start; a następnie Setupw celu zdefiniowania nowej symulacji “Setup template directories” .

slajd 1

Wskazówka: podczas konfigurowania symulacji, postępuj od strony po lewej do prawej, czyli począwszy od pogody następnie gleby itd.

1. Wybierz>Weather>Select

2. Ustaw datę początkową (1/1/1996) i końcową(31/12/1996)

3. Wybierz typ gleby:Black Clay, High fertility.

4. USTAW ‘starting water’ na 10%

5. USTAW ‘starting nitrogen’ na 65kg/ha N03 i 5kg/ha dla NH4

6. WYBIERZ ‘General Residue Parameters’ Z MENU ‘soil’.

7. W ZAKŁADCE >Reporting >selectWYBIERZ‘daily reportingfrequency’ i wskaż w oknie dialogowym zmienne podane na następnym slajdzie:


W 1 bilans wodny ugoru1
Ćw. 1.:bilans wodny ugoru

8.Wybierz odpowiednie zmienne zapisane w poniższych modułach.

slajd 2

Hint


W 1 bilans wodny ugoru2
Ćw. 1.:bilans wodny ugoru

slajd 3

9. Po wybraniu wszystkich zmiennych do raportu naciśnij Ok.

10. Zapisz ‘Save’symulację >go>Save run

Należy nadać nazwę symulacji. W tym ćwiczeniu ‘bilans ugoru’

11. Uruchom APSIM z zakładki>go>Run APSIM. Wybierz nazwę symulacji i naciśnij Ok.

Po uruchomieniu symulacji, powinno się pojawić pole wyboru APSIM. Na tym etapie może być konieczny wybór “standard apsim release”z panelu po lewej stronie i ‘run1’; z prawego panelu. Wybierz ‘Ok.’ aby rozpocząć symulację. Na ekranie powinno pojawić się okienko DOS. Po krótkim opóźnieniu inicjalizacji, okno wyświetla procentowy postęp symulacji. Po zakończeniu symulacji pojawi się komunikat “APSIM has finished”. Zamknij okno komunikatu.


W 1 bilans wodny ugoru3
Ćw. 1.:bilans wodny ugoru

wykres: soil water storage.

Wykres dla symulacji ‘bilans ugoru’. Istnieje wiele sposobów, aby zobaczyć wyniki symulacji APSIM jednak wykres jest często najbardziej przydatne.

12. Wybierz >View Output >Graph. Wybierz nazwę symulacji np. “bilans ugoru” z okna dialogowego i naciśnij Ok.

13. Zauważ, że można wybrać kilka różnych typów wykresów. Wybierz wykres symulacji za pomocą wykresu punktowego.

 • datejako zmienną X

 • ESW (Extractable Soil Water) jako zmienną Y .

  14. Po utworzeniu wykresu jest to możliwe wprowadzanie zmian, po naciśnięciu ikony ‘modify chart properties’

  15. Dodaj rain/deszcz jako inną zmiennej Y i zaznacz pole Y2. Wybierz typ wykresu słupkowego.

slajd 4

Podpowiedź: inne sposoby wyprowadzenia danych to, wyświetlanie danych w kolumnach tekstowych, wysyłanie wyników do programu Microsoft Excel lub wykresów w APSIM Outlook. Możesz poeksperymentować z wykorzystaniem tych opcji z menu View Output.

Zostanie utworzony wykres przez moduł APSVis wraz z datą i ESW /opadami odpowiednio na osi X i Y. Wykres ten powinien pokazać zmienną ESW (w mm) zwiększającą się wraz z dniem roku. Nagły wzrostu są na skutek opadów i spadek wskutek parowania i odpływu. Opady dzienne pokaże jaśniej.


Ćw. 1.:bilans wodny ugoru

slajd 5


Ćw. 1.:bilans wodny ugoru

slajd 6


W 1 bilans wodny ugoru4
Ćw. 1.:bilans wodny ugoru

Graph: Runoff/spływ.

15 Tworzenie nowego wykresu klikając nową ikonę wykresu punktowego. Wybierz dzień jako zmiennej X i odpływ/runoff jako zmiennej Y.

16. Dodaj rain/deszcz do tego wykresu, wybierając opcję wykres słupkowy jak poprzednio i zaznacz opcję Y2.

17. Zamknij APSVisual po zakończeniu analizy wykresów

slajd 7

Zostanie utworzony wykres, który wyświetla odpływ i opady w poszczególnych dniach roku.


Ćw. 1:bilans wodny ugoru

slajd 8


W 1 bilans wodny ugoru5
Ćw. 1.:bilans wodny ugoru

slajd 9

Graph: Extractable soil water (esw)/dostępna woda glebowa

Na wielkość ESW ma wpływ pogoda i rodzaj gleby. Możesz wybrać dodatkowo inny rodzaj gleby i porównać ESW dla obu rodzajów gleb w tych samych warunkach pogodowych. APSFront nadal będzie pamiętał wszystkie dane wprowadzone w poprzedniej symulacji. Może to być wykorzystane jako punkt wyjścia do następnej symulacji, która umożliwi porównanie na wykresie elementów bilansu wodnego gleby dla różnych rodzajów gleb.


W 1 bilans wodny ugoru6
Ćw. 1:bilans wodny ugoru

18. Wybierz glebę ‘Warra – brigalow’, ustaw starting Nitrogenna 70kg/ha N03 i 5kg/ha NH4.

19. Zapisz pod nową nazwą np.: ‘Warra Brigalow Fallow’. Uruchom symulację.

20. Po zakończeniu symulacji, na wykresie wyświetl dzienne dane zarówno dla Warra Brigalow, jak i Black clay, zmiennych X (data) i ESW jako zmiennej Y. (Wskazówka: przytrzymaj klawisz CTRL podczas zaznaczania wielu symulacji na wykresie)

21. Po zakończeniu przeglądania wykresów, zamknij APSVis, ale pozostaw aktywny APSFront - gotowy do przeprowadzenia następnych ćwiczeń.

Uwaga: jeśli chcesz zmienić kolory linii. Kliknij przycisk Utwórz wykres właściwości ikony (Image Tools). Kliknij przycisk ‘series’ i wybierz serię, który chcesz sformatować. Następnie kliknij przycisk ‘seriaes’ powyżej i wybierz przycisk koloru. Możesz spróbować różnych eksperymentu w dostosowaniu wykresów do własnych celów

slajd 10


Ćw. 1:bilans wodny ugoru na różnych glebach/wykres

page 11


W 1 bilans wodny ugoru7
Ćw. 1:bilans wodny ugoru

page 12

koniec!

Powrót do menu ćwiczeń


W 2 wp yw resztek po niwnych na magazynowanie wody w glebie od ogowanej
Ćw. 2. :Wpływ resztek pożniwnych na magazynowanie wody w glebie odłogowanej

APSIM symuluje oddziaływania resztek pożniwnych na skuteczność gromadzenia wody w glebie w okresie odłogowania. Ilość resztek pożniwnych ulega zmniejszeniu na skutek ich rozkładu. Rozkładu resztek pożniwnych symulowany jest w modelu APSIM w zależności od warunków atmosferycznych, jak i ich składu chemicznego. W tym ćwiczeniu utrwalimy umiejętności nabyte podczas wykonywania ćw. 1 i nauczymy się wykonywać edycję własnych ustawień parametrów modelu w miejsce domyślnych.

slajd 1

Hint

When setting up a simulation, you would usually follow a left to right sequence; that is starting with weather then soil etc.

Symulacja rozkładu resztek pożniwnych.

Symulacja wykaże, jak rozkładają się resztki pożniwne na powierzchni roli w określonym czasie Należy stosować poprzednie ustawienia symulacji jako punkt wyjścia. Trzeba dodać początkową ilość resztek pożniwnych pozostawionych na powierzchni roli. Nazwa symulacji wczytana przez APSFront powinien brzmieć “Warra Brigalow Fallow”


W 2 wp yw resztek po niwnych na magazynowanie wody w glebie od ogowanej1
Ćw. 2.:Wpływ resztek pożniwnych na magazynowanie wody w glebie odłogowanej

1. Wybierz “General residue parameters”z menu >Soil > Residuea następnie naciśnij przycisk Edit. Zmień parametr “Surface residues as biomass” na 3000 kg/ha, pozostawiając bez zmian inne wartości. Upewnij się, że podczas edycji naciskałeś klawisz ENTER po każdej zmianie, a następnie naciśnij OK.

2. Zapisz symulację jako “Warra Brigalow Residue”. Uważaj, aby nie nadpisywać na istniejącej symulacji.

3. Uruchom symulacje “Warra Brigalow Residue”

4. Sporządż wykres resztek pożniwnych/residue_cover na osi Yoraz dzień/day na osi X. Będzieto wykres resztek pożniwnych na powierzchni roli w funkcji czasu.

5. Dołącz rain/deszczjako zmienną na osiY2.

slajd 2

Powinno to stworzyć wykres z opadami deszczu oraz ilością resztek pożniwnych na osi y a dni na osi X. Powinien on wykazać zbieżnośc okresów wysokiego tempa rozkładu z opadami deszczu i niskiego tempa rozkładu w okresach suchych.

Jeśli nie otrzymasz wykresu za pierwszym razem, możnesz zamknąć APSVis i rozpocząć tworzenie wykresu ponownie.


W 2 wp yw resztek po niwnych na magazynowanie wody w glebie od ogowanej2
Ćw. 2.:Wpływ resztek pożniwnych na magazynowanie wody w glebie odłogowanej

slajd 3


W 2 wp yw resztek po niwnych na magazynowanie wody w glebie od ogowanej3
Ćw. 2.:Wpływ resztek pożniwnych na magazynowanie wody w glebie odłogowanej

Wpływ na rozkładu resztek pożniwnych na wielkość spływu i parowania

W tym zadaniu porównanamy dwie symulacje: ‘Warra Brigalow Fallow’ i ‘Warra Brigalow Residue’.

6. . W APSFront zaznacz obie symulacje ‘Warra Brigalow Fallow’ i ‘Warra Brigalow Residue’ do przedstawienia graficznego.

7. Utwórz wykres punktowy wartościami ‘RUNOFF’ na osi Y. Zamknij APSVis aby wrócić do symulatora.

slajd 4

Jeśli wykres nie zostanie wyświetlony za pierwszym razem, można zamknąć APSVis i rozpocząć tworzenie wykresu ponownie.


W 2 wp yw resztek po niwnych na magazynowanie wody w glebie od ogowanej4
Ćw. 2.:Wpływ resztek pożniwnych na magazynowanie wody w glebie odłogowanej

slajd 5


W 2 wp yw resztek po niwnych na magazynowania wody w glebie od ogowanej
Ćw. 2.:Wpływ resztek pożniwnych na magazynowania wody w glebie odłogowanej

Wpływ rodzaju resztek pożniwnych na szybkość rozkładu

Moduł ‘residue’ APSIM symuluje tempo rozkładu resztek pożniwnych w zależności od stosunku C: N materii organicznej. Aby się o tym przekonać do wcześniejszej symulacji zamiast sorga wprowadzimy resztki pożniwne roślin strączkowych.

8. Wybierz ‘general residue properties’. Ustaw stosunek C:N surface residues/resztek pożniwnych na powierzchni polana25. wybierz resztki pożniwne Chickpea/ciecierzyca.

9. Zapisz symulacje jako ‘Warra Brigalow Legume Residue’. Run – uruchom symulację.

10. Sporządź wykres “residue cover” dla obu symulacji jako funkcji czasu.

11. Po zakończeniu przeglądania wykresów, zamknij APSVis i wrócić do APSFront.

slajd 6

Jeśli wykres nie zostanie wyświetlony za pierwszym razem, można zamknąć APSVis i rozpocząć tworzenie wykresu ponownie.


W 2 wp yw resztek po niwnych na magazynowania wody w glebie od ogowanej1
Ćw. 2.:Wpływ resztek pożniwnych na magazynowania wody w glebie odłogowanej

slajd 7


W 2 wp yw resztek po niwnych na magazynowania wody w glebie od ogowanej2
Ćw. 2. :Wpływ resztek pożniwnych na magazynowania wody w glebie odłogowanej

slajd 8

KONIEC!

POWRÓT DO MENU ĆWICZEŃ


W 3 obieg azotu
ĆW. 3.:OBIEG AZOTU

W tym ćwiczeniu będzie można obserwować losy azotu nawozowego w glebie odłogowanej: przedstawiona zostanie przemiana mocznika do amoniaku i azotanów oraz straty azotu glebowego wyniku denitryfikacji.

Ta symulacja wprowadzi nas do edycji prostych zabiegów agrotechnicznych (zakładka –Manager) i bardziej zaawansowanych funkcji wykresów na podstawie wyników symulacji. Aby wykonać nową symulacę; wyierz; >Setup > Setup template directories. Jako pierwsze musimy wybrać pliki pogodowe i glebowe.

slajd 1

1. Wybierz datę począkową/starting date - 1/1/1996 i końcową/ending date: 31/12/1996

2. Wybierz glebę: Grey clay, Hard

3. Ustaw Starting water na 50%

4. Ustaw Starting nitrogen na 20 kg/ha NO3 i 0 kg/ha NH4

5. Z menu residue,wybierz

‘General Residue Parameters’


W 3 obieg azotu1
Ćw. 3.:OBIEG AZOTU

Teraz możesz określić czas, rodzaj, ilość i rozmieszczenie nawozu.

7. Wybierz Fertilisez menu Manager

8. Wybierz “Apply fertiliser on a specific date” (podwójne kliknięcie) naciśnij ‘edit’ i dokonaj następujących zmian:

 • Ustaw termin aplikacji /date of application to 10-Jan

 • Określ ilość/amount of fertiliserod 50 do 100 kg/ha

 • Określ głębokośc aplikacji‘depth to apply’od 50 do 0 mm

slajd 2

Ta sekcja przedstawia sposób edycji szablonu ‘nawożenie’.

Naciskaj klawisz Enter po każdej zmianie.

Podczas wpisywania dat kreska musi być KONIECZNIE stosowana np. 10-Jan


W 3 obieg azotu2
Ćw. 3.:OBIEG AZOTU

Slajd 3

8. Z menu ‘reporting’wybierz ‘ daily ReportingFrequency’

9. Wybierz zmienne jak pozniżej:

Modułnazwa zmiennej

Clock day

Environment Rainfall

Soil water Depth - layered (mm)

Drainage (mm)

Extractable Soil Water - whole profile (mm)

Nitrogen NO3 - total (Kg/ha)

NO3 - layered (Kg/ha)

NH4 – total (Kg/ha)

Urea - total (Kg/ha)

denitrification - total (Kg/ha)


W 3 obieg azotu3
Ćw. 3.:OBIEG AZOTU

Teraz, gdy określone są warunki symulacji należy je zapisać uruchomić.

slajd 4

12. Save/ zapisz symulacje jako “Grey clay N fallow”

13. Run “Grey clay N fallow”


W 3 obieg azotu4
Ćw. 3.:OBIEG AZOTU

Graph/wykres:przemiany azotu

Przemiany mocznika do jonu amonowego i azotanowego w czasie

13.Wykorzystaj APSVis, w tym celuwybierz View output>graph>scatter chart :

 • dayjako zmienna X

 • urea_tot

 • nh4_tot jako zmienne Y

 • no3_tot

Slajd 5

Spowoduje to utworzenie wykresu – wyświetlanie zawartości mocznika, amonu i azotanu w poszczególnych dniach w roku.


W 3 obieg azotu5
Ćw. 3.:OBIEG AZOTU

Slajd 6


W 3 obieg azotu6
Ćw. 3.:OBIEG AZOTU

Gtraph/WYKRES :straty azotanów w wyniku denitryfikacji

Ten wykres będzie ilustrował zakres i warunki wymagane do wystąpienia strat w wyniku denitryfikacji.

14. UTWÓRZ nowy wykres klikając na ikonę “new scatter chart” na pasku narzędzi APSVis

15. WYBIERZ:

 • dayjako zmienna X

 • rain jako zmienna Y

 • dnit_tot (denitrification). jako zmiennaY variable. Kliknij okienkoY2

 • esw (extractable soil water) jako zmienna Y

 • NO3_totjako zmienna Y

slajd 7

Z tego wykresu widać jak znaczne są start azotu w wyniku denitryfikacji przy dużej ilości dostępnych azotanów w nasyconych warunków glebowych (duża wilgotność).


W 3 obieg azotu7
Ćw. 3.:OBIEG AZOTU

Slajd 8


W 3 obieg azotu8
Ćw. 3.:OBIEG AZOTU

Slajd 9

Graph: Depth series chart/wykres głębokości

Obrazuje pionowy transport azotanów po nawożeniu w profilu gleby

16. UTWÓRZ nowy wykres klikając na ikonę“new depth chart” na pasku narzedzi APSVis:

17. Wybierz:

 • depth_layjako zmienną Y

 • no3_lay jako zmiennąX

  18. Wybierz 31/01/1996 w oknie “dates to plot”

Na wykresie możemy zobaczyć rozkład azotanów w profilu gleby zaledwie 21 dni po zastosowaniu nawozu.


W 3 obieg azotu9
Ćw. 3.:OBIEG AZOTU

Slajd 10


W 3 obieg azotu10
Ćw. 3.:OBIEG AZOTU

Graph/wykres :dodawanie dat do wykresu głębokości rozmieszczenia azotanów

Spójrzmy na rozkład azotanów w profilu gleby 5 miesięcy po nawożeniu.

19. Dodawanie danych do istniejącego rysunku przez wybranie ikony “Modify chart properties” z paska narzędzi APSVisual

20. Przytrzymaj klawisz Ctrl i wybierz10/06/1996w oknie “dates to plot”21. Po zakończeniu oglądania wykresów zamknij APSVis wróć do APSFront.

Slajd 11

Hint

Use Ctrl-Click to select more than one date.

Wykres ten obrazuje rozmieszczenie azotanów w profil gleby w czasie


W 3 obieg azotu11
Ćw. 3.:OBIEG AZOTU

Slajd 12


W 3 obieg azotu12
Ćw. 3.:OBIEG AZOTU

Slajd 13

Koniec!

POWRÓT DO MENU ĆWICZEŃ


W 4 symulacja wzrostu i rozwoju sorga
Ćw. 4.:symulacja wzrostu i rozwoju sorga

W tym ćwiczeniu będziemy obserwować przyrost biomasy (plonu) w ciągu jednego sezonu wegetacyjnego.

Wykonamy więcej zadań w szablonie ‘ Manager’/agrotechnika. Przeprowadzimy kilka symulacji w trybie wsadowym mających odpowiedzieć na pytanie ‘co by było gdyby ?’ np. zwiększyć dawkę nawozów. Umiejętności te mogą być również wykorzystywane do planowania terminu siewu, ilości wysiewu, uprawy i porównania różnych gatunków roślin oraz wpływu warunków wilgotności gleby w momencie siewu.

slajd 1

Dla uruchomienia symulacji kliknij “Setup Templates” w zakładceSetup. Teraz musisz podać parametry symulacji:

1. Wybierz ‘Weather’ i zmień daty na 1/6/1995 - 30/6/1996

2. Wybierz glebę/ SoilMoola grey clay

4. USTAW Starting water na 25% pojemności całkowitej

5. USTAW Starting nitrogen na 12 kg/ha NO3 i 3 kg/ha of NH4


W 4 symulacja wzrostu i rozwoju sorga1
Ćw. 4.:symulacja wzrostu i rozwoju sorga

Teraz możesz utworzyć symulację uprawy sorga:

6. WYBIERZ Sorghum w zakładce Cropi zakceptuj ustawienia domyślne

7. W menu Manager>Sowwybierz ‘Sorghum rule based sowing’ i dokonaj w szablonie następujacych zmian:

 • ustaw w oknie początek terminu siewu na 1-NOV a koniec siewu na 1-Jan

 • ustaw gęstość siewu na 8

 • określ ilość nawozów w okresiesiewu na 0

slajd 2

Ta sekcja przedstawia sposób edycji i tworzenia szablonu parametrów siewu.

Podczas edycji naciskaj klawisz Enter po każdej zmianie.

Podczas wpisywania dat kreska musi być KONIECZNIE stosowana, np. 10-JAN


W 4 symulacja wzrostu i rozwoju sorga2
Ćw. 4.:symulacja wzrostu i rozwoju sorga

8. W menu ‘Raporting’ wybierz dzienny sposób raportowania/ ‘daily Reporting Frequency’

9. Wybierz zmiennych jak poniżej:

slajd 3

Modułnazwa zmiennej

Clock day

Soil water Depth - layered (mm)

soil water -layered (mm/mm)

Sorghum Sorghum days after sowing

Sorghum leaf area index

Sorghum biomass (g/m2)

Sorghum yield (kg/ha)


W 4 symulacja wzrostu i rozwoju sorga3
Ćw. 4.:symulacja wzrostu i rozwoju sorga

Teraz, gdy już określono parametry symulacji należy ją zapisać i uruchomić. Tym razem lepiej jest utworzyć i zapisać 3 symulacje przed uruchomieniem ich w trybie wsadowym.

page 4

10. Save/zapisz pierwszą symulacje jako “Sorgobez nawozenia”

11. Edytuj szablon “Sorghum rule based sowing” i zmień “Amount of starter fertiliser at sowing” na 30 kg/ha urea_N

12. Save/zapisz symulację jako “Sorgo 30 kg/ha N”

13. Powtórz punkty 11 i 12 wpisując 60 kg/ha urea_N

14. Run / uruchom trzy symulacje w trybie wsadowym(patrz wskazówka)

Wskazówka

Przytrzymaj klawisz Ctrl + kliknij wybrane symulacje aby je uruchomić


W 4 symulacja wzrostu i rozwoju sorga4
Ćw. 4.:symulacja wzrostu i rozwoju sorga

slajd 5

Graph/wykres:wpływ nawożenia N na plonowanie roślin

13.Wykorzystaj APSVis – wybierz wykres punktowy:

 • datejako zmienna X

 • Sorg_yield jako zmienna Y

Wykres powinien wykazać, że powyżej 30 kg N / ha występuje mały wpływ N na plonowanie sorga.


W 4 symulacja wzrostu i rozwoju sorga5
Ćw. 4.:symulacja wzrostu i rozwoju sorga

slajd 6


W 4 symulacja wzrostu i rozwoju sorga6
Ćw. 4.:symulacja wzrostu i rozwoju sorga

SLAJD 7

Koniec!

POWRÓT DO MENU ĆWICZEN


W 5 symulacja w zmianowaniu sorgo pszenica
Ćw. 5.:symulacja w zmianowaniu sorgo/pszenica

page 1

W tym ćwiczeniu będziemy symulować długookresowy wpływ uprawy po sobie sorga i pszenicy (w ciągu pięćdziesięciu lat) przy minimalnym stosowaniu nawozów i bez nawadniania.

Dowiesz się nieco więcej na temat definiowania szablonu Manager oraz jak korzystać z symulatora podając następstwo roślin. Zaobserwujesz proces degradacji gleby.

 • Dla uruchomienia symulacji kliknij “Setup Templates” w zakładceSetup. Teraz musisz podać parametry symulacji:

 • 1. Wybierz ‘Weather’ i zmień daty na 1/1/1950 - 31/12/2000

 • 2. Wybierz glebę/ SoilBlack Clay, High fertility

 • 4. USTAW Starting water na 100%pojemności całkowitej

 • 5. USTAW Starting nitrogen na 17kg/ha NO3 i 5kg/ha of NH4


W 5 symulacja w zmianowaniu sorgo pszenica1
Ćw. 5.:symulacja w zmianowaniu sorgo/pszenica

Teraz możesz utworzyć symulację uprawy sorga i pszenicy

5. Wybierz Sorghumw zakładce Cropi zaakceptuj parametry domyślne w oknie dialogowym. Następnie wybierz Wheatz mnu Cropi zaakceptuj.

6. W zakładce Manager>Sowwybierz ‘Sorghum rule based sowing’ dokonując następujacych zmian w szablonie:

 • Ustaw ‘amount of fertiliser at sowing’na 50,zmień typ nawozu na ‘urea_N’. Akceptuj ustawienia!

  7. W zakładce Manager>Sowwybierz ‘Wheat rule based sowing’ dokonując następujacych zmian w szablonie:

 • Ustaw ‘amount of fertiliser at sowing’na 50,zmień typ nawozu na ‘urea_N’. Akceptuj ustawienia!

page 2

Hint

When editing be sure to press the Enter key after each change.

When typing dates the dash must be used e.g. 10-Jan

Ta sekcja przedstawia spsób edycji szablonu parametrów siewu.

Każdy szablon będzie umożliwiał siew tylko wtedy, gdy spadło co najmniej 30 mm deszczu przez trzy dni, powyżej określonej ilości wody w glebie zdefiniowanej w wyznaczonym oknie dialogowym siewu.


W 5 symulacja w zmianowaniu sorgo pszenica2
Ćw. 5.:symulacja w zmianowaniu sorgo/pszenica

8. W zakładce ‘reporting’wybierz ‘Harvest Reporting Frequency’

9. Wybierz zmienne jak poniżej;

slajd 3

Wskazówka:

W celu sumowania zmiennej zaznacz ją, a następnie kliknij przycisk SUM

Modułnazwa zmiennych

Environment Sum : Rainfall (mm)

Soil water Extractable soil water – whole profile (mm) Soil water – total (mm)

Nitrogen NO3 – Total (kg/ha)

Sorghum Sorghum biomass (kg/ha)

Sorghum yield (kg/ha)

Wheat Wheat biomass (kg/ha)

Wheat yield (kg/ha)


W 5 symulacja w zmianowaniu sorgo pszenica3
Ćw. 5.:symulacja w zmianowaniu sorgo/pszenica

Teraz, gdy określono parametry symulacji należy je zapisać i uruchomić. W zależności od szybkości komputera obliczenia mogą trochę potrwać. Prosimy o cierpliwość.

page 4

10. Save/zapiszsymulację “Sorghum/wheat rotation”

11. Run/uruchom.

 • Z menu VIEW OUTPUT>Graphwybierz wykres punktowy: Datejako zmienna X, a Sor_yieldiWht_yieldjako Y. WYBIERZ wykres słupkowy.

 • Uwaga: zmienność plonów w badanym okresie była spowodowana wyłącznie zmiennością ilości opadów. Należy również pamiętać, że zmniejszenie plonu, może być spowodowane przez niekorzystne warunki panujące w okresie siewu zgodnie z parametrami określonymi przez nas.

wskazówka

Wykorzystaj klawisz Ctrl+kliknij wybrane symulacje aby je uruchomić


W 5 symulacja w zmianowaniu sorgo pszenica4
Ćw. 5.:symulacja w zmianowaniu sorgo/pszenica

Slajd 5


W 5 symulacja w zmianowaniu sorgo pszenica5
Ćw. 5.:symulacja w zmianowaniu sorgo/pszenica

14. Create another scatter chart. Select date as the X variable. Select soil water total (sw_mm_tot) as the first Y variable and No3_tot as the second Y variable, tick Y2.

15. The chart on the next page demonstrates APSIM’s ability to simulate soil state over time.

16. Experiment on your own. Try adding more variables for reporting, or perhaps create an entirely new simulation.

page 6

APSFront is only one interface to APSIM. It is constrained by what is contained in the templates files, such as the sowing or fertilise menu items. These templates have been created specifically for the Demonstration version. If you wish to introduce more sophistication to your simulations please read the guide : “APSIM for Apprentices” found in the APSUITE\DOCS directory. This guide introduces you to advanced APSIM use. If you are interested in advancing your APSIM usage please also look to APSIM Explorer and its associated documentation. This can be found from the Start button >Programs >APSIM >APSIM Explorer.


W 5 symulacja w zmianowaniu sorgo pszenica6
Ćw. 5.:symulacja w zmianowaniu sorgo/pszenica

page 7


W 5 symulacja w zmianowaniu sorgo pszenica7
Ćw. 5.:symulacja w zmianowaniu sorgo/pszenica

page 8

Dziękuję!

POWRÓT DO MENU ĆWICZEŃ


ad