i c ng v h c thuy t x h i c ng gi o
Download
Skip this Video
Download Presentation
Đại Cương về H ọc Thuyết Xã Hội Công Giáo

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Đại Cương về H ọc Thuyết Xã Hội Công Giáo - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

Đại Cương về H ọc Thuyết Xã Hội Công Giáo. Đặc Tính Căn Bản của Công Giáo. GLV Phao lô Phạm Xuân Khôi Soạn theo tài liệu của Office for Social Justice Archdiocese of Saint Paul and Minneapolis 328 West Kellogg Blvd., St. Paul, MN 55102 651-291-4477 http://www.osjspm.org. Vấn Đề Thời Đại.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Đại Cương về H ọc Thuyết Xã Hội Công Giáo' - kenaz


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
i c ng v h c thuy t x h i c ng gi o
Đại Cương về Học ThuyếtXã Hội Công Giáo

Đặc Tính Căn Bản của Công Giáo

GLV Phao lôPhạm Xuân Khôi

Soạn theo tài liệu của Office for Social JusticeArchdiocese of Saint Paul and Minneapolis328 West Kellogg Blvd., St. Paul, MN 55102651-291-4477 http://www.osjspm.org

v n th i i
Vấn Đề Thời Đại

Quá nhiều người Công Giáo không biết gì về nội dung căn bản của Học Thuyết Xã Hội Công Giáo. Đúng ra, nhiều người Công Giáo không biết rằng sứ vụ xã hội của Hội Thánh là một phần căn bản của Đức Tin Công Giáo.

Điều này tạo ra một thách đố quan trọng cho tất cả mọi người Công Giáo, bởi vì nó làm cho khả năng của Hội Thánh bị hao mòn, không còn thực sự đáp ứng với đòi hỏi của Tin Mừng.

Chúng ta phải cố gắng nhiều hơn nữa để chia sẻ sứ vụ và sứ điệp xã hội của Hội Thánh.

Chia sẻ Giáo Huấn Xã Hội Công Giáo: Thách Đố và Hướng ĐiHĐGMHK, 1998

m t c t nh c n b n c a c ng gi o
Một Đặc Tính Căn Bản của Công Giáo

Sứ điệp căn bản thật là đơn giản: Đức Tin của chúng ta có một chiều kích xã hội sâu xa. Chúng ta không thể tự nhận là “Công Giáo” nếu chúng ta không nghe lời mời gọi của Hội Thánh trong việc phục vụ người nghèo và hoạt động cho công lý và hoà bình.

Cộng Đồng Muối và Ánh Sáng, HĐGMHK, 1993

h i th nh h c c a c vatican ii
Hội Thánh Học của CĐ Vatican II
 • Hội Thánh là dấu chỉ và là cơ quan bảo vệ nhân phẩm.
 • Là một tổ chức tôn giáo có mục đích đem Nước Thiên Chúa vào lịch sử.
 • Sứ mạng xã hội của Hội Thánh là sứ mạng “cơ bản” chứ không phải là sứ mạng phụ thuộc.
c ng b nh tr n th gi i th gm 1971
Công Bình trên Thế GiớiTHĐGM1971

Đối với chúng ta, hoạt động cho công lý và tham gia vào việc thay đổi thế gian hoàn toàn là một bình diện cơ bản của việc rao giảng Tin Mừng, hay nói cách khác, là tham gia vào sứ mạng của Hội Thánh trong công tác cứu rỗi và giải phóng nhân loại khỏi mọi tình trạng áp bức.

c c y u t c n b n c a h i th nh
Các Yếu Tố Căn Bản của Hội Thánh
 • Thánh Kinh -- Lắng nghe Tin Mừng
 • Các Bí Tích -- Thờ phượng,

đời cầu nguyện, vv.

 • Sứ Vụ Xã Hội --Hoạt động cho công bằng

xã hội

h c thuy t x h i c ng gi o
Học Thuyết Xã Hội Công Giáo
 • Dựa vào Thánh Kinh
 • Tiếp tục được khai triển trong Giáo Huấn của Hội Thánh về Xã Hội

-- Quan sát, phán đoán, hành động

c c ch th nh kinh v c ng b ng
Các Chủ Đề Thánh Kinh về Công Bằng
 • Thiên Chúa hoạt động trong lịch sử nhân loại
 • Việc Tạo Dựng
 • Các liên hệ Giao Ước
 • Cộng Đồng
 • Người yếu thế -- “cô nhi, quả phụ và ngoại kiều”
 • Gương Chúa Giêsu – Nước Thiên Chúa, chữa lành

Theo đức tin trong Thánh Kinh, hoạt động cho công lý là điều chính yếu mà Đức Giavê mong đợi.

Walter Brueggeman

chu k baal
Chu kỳ Baal

Cộng đồng,tình trạng được

chúc lành

Trở hành

chủ nhân

Phục hồi

Lãng quên

người nghèo

Cầu xin được

Giải thoát

Quên luôn

Thiên Chúa

Giết các

Tiên Tri

Tạo ra

các thần khác

Tiên Tri:Người nghèo

Tự hủy diệt

c ng ng vatican ii
Công Đồng Vatican II

Tách rời đức tin mà chúng ta tuyên xưng ra khỏi đời sống thường nhật được coi là một trong những sai lầm nghiêm trọng của thời đại chúng ta.

Thủa xưa, các Ngôn Sứ trong Cựu Ước đã mãnh liệt chống lại gương mù này. Trong Tân Ước chính Đức Kitô đã dùng những hình phạt nghiêm trọng để đe dọa những kẻ làm gương mù.

c c gi o hu n v x h i c a h i th nh hi n i
Các Giáo Huấn về Xã Hội của Hội Thánh Hiện Đại

1891Rerum NovarumLêo XIII1931Quadragesimo AnnoPiô XI1961Mater et Magistra Gioan XXIII1963Pacem in Terris Gioan XXIII1965Gaudeum et Spes Vatican II1967Populorum Progeressio Phaolô VI1971Octogesima AdveniensPhaolô VI1971Justina in Mundo THĐGM1979Redemptor HominisGioan Phaolô II1981Laborem ExcercensGioan Phaolô II1988Sollicitudo Rei SocialisGioan Phaolô II1991Centesimus Annus Gioan Phaolô II1995Evangelium VitaeGioan Phaolô II2004 Tóm Lược về GHXH cuả HT UBGHCLHB

x h i
Xã Hội

Phân Phối

Công Bằng

Đóng Góp

Xã Hội

Cá nhân

Cá nhân

Trao đổi (theo khế ước)

c c t i ch nh c a h c thuy t x h i c ng gi o
Các Đề Tài Chính của Học Thuyết Xã Hội Công Giáo
 • Nhân Phẩm
 • Cộng Đồng
 • Quyền Lợi và Bổn Phận
 • Ưu tiên cho Người Nghèo
 • Tham Gia
 • Công Bằng Kinh Tế
 • Chăm sóc cho Tạo Vật
 • Đoàn Kết
 • Vai Trò của Chính Quyền
 • Vận Động cho Hòa Bình
1 nh n ph m
1.Nhân Phẩm

Con người có nhân phẩm vì được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa. Sự sống con người thiêng liêng, bất khả xâm phạm.

Nhân phẩm là nền tảng cho nhãn quan luân lý của xã hội.

2 c ng ng c ng ch di n x h i c a con ng i
2.Cộng Đồng / Công ÍchDiện xã hội của con người

Sự kiện con người theo bản tính là sống theo xã hội chứng tỏ rằng sự thăng tiến của con người và xã hôi lệ thuộc vào nhau…. Con người, theo bản chất, hoàn toàn lệ thuộc vào đời sống xã hội.

Vatican II, Hội Thánh trong Thế Giới Hôm Nay

“Nhất sĩ nhì nông,

Hết gạo chạy rông,

Nhất nông nhì sĩ”.

3 quy n l i v nhi m v
3. Quyền Lợi và Nhiệm Vụ
 • Dân sự/chính trị
 • Kinh tế/xã hội

Mỗi người có quyền có những nhu cầu căn bản cần thiết để có một đời sống xứng đáng.

4 quan t m n ng i ngh o
4. Quan tâm đến người nghèo
 • Hãy nhớ đến các “cô nhi, quả phụ, và ngoại kiều.”
 • Một yếu tố cần thiết của công ích
5 tham gia
5. Tham Gia

Mọi người đều có quyền tham gia ở mức tối thiểu vào đời sống kinh tế, chính trị và văn hóa của xã hội.

6 c ng b ng kinh t
6. Công Bằng Kinh Tế
 • Kinh tế phải phục vụ con người, chứ không phải con người phục vụ kinh tế. Con người quan trọng hơn sự vật; và lao động quan trọng hơn vốn đầu tư.
 • Mọi nhân công đều có quyền làm việc, sản xuất, lãnh lương xứng đáng, có các điều kiện làm việc an toàn; và có quyền tổ chức cùng tham gia công đoàn.
 • Mọi người đều có quyền sáng kiến kinh tế và tư hữu, nhưng các quyền lợi này phải được giới hạn. Không ai có quyền vơ vét quá nhiều tài sản trong khi những người khác thiếu cả những nhu cầu căn bản cho đời sống.
7 ch m s c c c t o v t
7. Chăm sóc các tạo vật

Của cải trên thế gian là quà tặng, được Thiên Chúa tín nhiệm trao cho chúng ta như những người quản lý.

“Thiên Chúa dành riêng thế giới và tất cả những gì trên đó cho mọi người và mọi dân tộc để tất cả các tạo vật được chia sẻ cách công bằng cho toàn thể nhân loại dưới sự hướng dẫn của công lý, được dung hoà bằng đức ái.”

Về việc Phát Triển Các Dân Tộc

8 c t nh o n k t
8. Đức tính Đoàn Kết

“Là một quyết tâm chắc chắn và kiên trì để dấn thân phục vụ công ích; nghĩa là, ích lợi cho mọi người… bởi vì tất cả chúng ta đều thật sự có trách nhiệm đối với mọi người. ĐGH GP II, Về những quan tâm Xã Hội, 1987

vai tr c a ch nh quy n
Vai trò của Chính Quyền
 • Quốc gia có một chức năng luân lý tích cực. Nó là một công cụ để thăng tiến nhân phẩm, bảo vệ nhân quyền, và xây dựng công ích.
 • Nguyên tắc Hỗ Trợ
   • Quyết định càng ở hạ tầng càng tốt
   • Khi cần thiết, thượng tầng cần phải can thiệp
10 v n ng cho h a b nh
10. Vận Động cho Hòa Bình
 • Hòa bình không phải chỉ là không có chiến tranh
 • “Nếu bạn muốn hoà bình, hãy làm việc cho công lý.”

ĐGH Phaolô VI, 1972, TĐ ngày Hòa Bình Thế Giới

c c t i ch nh c a h c thuy t x h i c ng gi o1
Các Đề Tài Chính của Học Thuyết Xã Hội Công Giáo
 • Nhân Phẩm
 • Cộng Đồng
 • Quyền Lợi và Bổn Phận
 • Ưu tiên cho Người Nghèo
 • Tham Gia
 • Công Bằng Kinh Tế
 • Chăm sóc cho Tạo Vật
 • Đoàn Kết
 • Vai Trò của Chính Quyền
 • Vận Động cho Hòa Bình
g i cho c c nh gi o c ng gi o
Gợi Ý cho các Nhà Giáo Công Giáo

Các trường Công Giáo, các chương trình giáo dục tôn giáo và đào luyện đức tin giữ địa vị thật quan trọng trong việc chia sẻ chất lượng và giá trị của gia tài công bình xã hội Công Giáo.

Như giáo huấn về xã hội của Hội Thánh là thành phần của đức tin Công Giáo thế nào, thì mặt công bình xã hội của giáo huấn này phải là phần tử của việc giáo dục và dạy Giáo Lý Công Giáo cũng như thế. Chúng là thành phần thiết yếu của căn tính và giáo dục Công Giáo.

Chia sẻ Giáo Huấn Xã Hội Công Giáo: Thách Đố và Hướng Đi HĐGMHK, 1998

b y m nh l nh cho vi c s t nh p gi o hu n x h i c ng gi o v o c tin
“Bảy Mệnh Lệnh” cho việc sát nhập Giáo Huấn Xã Hội Công Giáo vào Đức Tin
 • Bắt nguồn từ Cầu Nguyện và Phụng Tự.
 • Sát nhập vào chứ không tách ra.
 • Đặt nặng nội dung – hãy nghiên cứu các tài liệu.
 • Cần phải có khả năng.
 • Việc từ thiện không chưa đủ.
 • Phải quan sát, phán đoán và hành động.
 • Phải làm cách vui vẻ!
ph i ch c ch n r ng gi o hu n b t ngu n t c u nguy n v ph ng t
Phải chắc chắn rằng giáo huấn bắt nguồn từ Cầu Nguyện và Phụng Tự.

Gầy dựng một tinh thần sống đạo không những chỉ có tính cáchcá nhân, mà còn có tính cáchcông cộng và xã hội.

Đạo Công Giáo không kêu gọi chúng ta từ bỏ thế gian, nhưng góp phần vào việc thành hình nó. Có nghĩa là không từ bỏ các công tác và trách nhiệm trần thế, nhưng biến đổi chúng.

Sống đạo mỗi ngày: Đói Khát Công LýHĐGMHK, Tháng 11, 1998

s t nh p ch ng t ch r i
Sát Nhập chứ đừng Tách Rời

Quyết tâm phục vụ sự sống, nhân phẩm, nhân quyền và sự đoàn kết là một ơn gọi mà mọi người Công Giáo phải chia sẻ. Nó không phải chỉ là ơn gọi cho một số người, mà là một thách đố cho tất cả các nhà giáo dục Công Giáo.

Giá trị của Giáo Huấn về Xã Hội của Hội Thánh không được coi là giá trị phụ thuộc hay tùy ý, mà phải được coi là một phần chính yếu của giáo huấn và đào luyện.

Chia sẻ Giáo Huấn Xã Hội Công Giáo: Thách Đố và Hướng ĐiHĐGMHK, 1998

t n ng n i dung h y nghi n c u c c t i li u
Đặt nặng Nội Dunghãy nghiên cứu các tài liệu.

Cần phải giải thích rõ ràng trong khi giảng dạy các nguyên tắc suy nghĩ về xã hội của Công Giáo, cùng giúp người ta áp dụng và hành động dựa theo những nguyên tắc ấy.

Chia sẻ Giáo Huấn Xã Hội Công Giáo: Thách Đố và Hướng ĐiHĐGMHK, 1998

c n ph i c kh n ng
Cần phải có Khả Năng

Chúng tôi tha thiết thúc đẩy người Công Giáo tạo thêm các tài liệu và chương trình để đáp ứng lại việc thiếu hiểu biết về Giáo Huấn Xã Hội Công Giáo của nhiều người…Chia sẻ Giáo Huấn Xã Hội Công Giáo: Thách Đố và Hướng ĐiHĐGMHK, 1998

vi c t thi n m th i ch a
Việc Từ Thiện mà thôi chưa đủ

Cần phải có những chương trình giáo dục và dạy Giáo Lý không những chỉ tiếp tục nhằm nêu lên những kinh nghiệm phục vụ, mà còn tạo dịp làm việc để thay đổi các chính sách và cơ chế là căn nguyên của những bất công.

Chia sẻ Giáo Huấn Xã Hội Công Giáo: Thách Đố và Hướng ĐiHĐGMHK, 1998

ph i quan s t ph n o n v h nh ng
Phải quan sát, phán đoán và hành động
 • Quan sát các dữ kiện; và biết rõ thực tế
 • Dùng phương pháp phân tích xã hội và các giá trị luân lý mà phán đoán các dữ kiện
 • Soạn thảo một kế hoạch hành động thực tế và hiệu quả
h y vui v m l m
Hãy vui vẻ mà làm

Không ai thích kẻ nhăn nhó khi làm việc thiện!

k t lu n
Kết Luận

Muối và Ánh Sáng thế gian

“Bạn phải trở nên men trong bánh, chứ không phải là một phần tử của đống bột.”

t i li u tr n internet v gi o hu n x h i c ng gi o
Tài liệu trên Internet về Giáo Huấn Xã Hội Công Giáo
 • http://www.osjspm.org/cst
 • http://www.osjspm.org/justed.htm
 • http://www.mcgill.pvt.k12.al.us/jerryd/cm/cst.htm
 • Bản Tiếng Anh có thể được download từ:
   • http://www.osjspm.org/cst.htm
i c ng v h c thuy t x h i c ng gi o1
Đại Cương về Học Thuyết Xã Hội Công Giáo

Đặc Tính Căn Bản của Công Giáo

GLV Phao lôPhạm Xuân Khôi

Soạn theo tài liệu của Office for Social JusticeArchdiocese of Saint Paul and Minneapolis328 West Kellogg Blvd., St. Paul, MN 55102651-291-4477 http://www.osjspm.org

ad