baroko l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Baroko PowerPoint Presentation
Download Presentation
Baroko

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Baroko - PowerPoint PPT Presentation


 • 258 Views
 • Uploaded on

Baroko. Život v barokní době. Baroko je umělecký sloh, který v 17. a první polovině 18. století nahradil renesanci. Rajhradský klášter . Dostalo se k nám z Itálie. Snažilo se působit na city lidí pomocí náboženských témat. Bylo silně spjato s katolickou vírou.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Baroko' - kenaz


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
baroko

Baroko

Život v barokní době

baroko je um leck sloh kter v 17 a prvn polovin 18 stolet nahradil renesanci
Baroko je umělecký sloh, který v 17. a první polovině 18. století nahradil renesanci.

Rajhradský klášter

slide3

Dostalo se k nám z Itálie.

 • Snažilo se působit na city lidí pomocí náboženských témat.
 • Bylo silně spjato s katolickou vírou.
 • Svou velkolepostí mělo ve věřícím člověku vzbuzovat pocit malosti a oddanost Bohu.

Chrám Jména Panny Marie Křtiny

barokn stavitelstv
Barokní stavitelství
 • Stavěly se hlavně církevní stavby - kaple, kostely, chrámy a kláštery, ale i zámky, na náměstích morové sloupy, kašny.
 • Stavby byly vyplněny množstvím ozdob.
 • Portál - zdobený vchod.
 • Ve vnitřní výzdobě se

užívalo mnoho mramoru,

nástěnných maleb a soch

(andělíčci).

 • Sochy často zpodobňovaly

svaté mučedníky.

Michelangelo- Pieta

slide5

Podél cest stály sochy svatých.

 • Nástěnné a stropní malby (fresky) znázorňovaly nejčastěji biblické výjevy.
 • Malíři a sochaři se snažili zachytit výrazy a nálady svých

postav - bolest, radost, náboženskou pokoru.

Michelangelo- Stvoření světa

barokn hudba
Barokní hudba
 • Další prostředek citového působení církve na lidi.
 • Především varhanní skladby, které byly součástí bohoslužeb.
 • Na zámcích vznikaly první kapely, začala se zde provozovat opera.
 • Mnoho českých muzikantů odcházelo do ciziny, odtud pochází přísloví: „Co Čech, to muzikant“.
 • I ve školách se daleko víc zpívalo (každodenní výuka zpěvu).
proces a pout
Procesí a poutě
 • Byly okázalé slavnosti katolické církve.
 • Katolická církev je začala pořádat proto, aby získala na svou stranu i méně aktivní věřící.
 • Vytvářela se nová poutní místa, kde se podle tradice měla zjevit Panna Marie, žil nějaký svatý nebo byla zázračná socha, studánka atd..

Hostýn Svatý Kopeček u Olomouce

z pis do se itu
Zápis do sešitu

Baroko (1600-1750)

Dostalo se k nám z Itálie, nahradilo renesanci.

Bylo silně spjato s katolickou vírou, mělo věřící ohromit svou velikostí a nádherou, věřící si měl připadat jako v jiném světě.

Barokní stavitelství

Stavěly se hlavně církevní stavby (kostely, chrámy atd.), ale i zámky,

na náměstích morové sloupy, kašny, fontány.

Vnitřní vybavení staveb bylo vyplněné množstvím ozdob, mramoru, sochami a freskami (nástěnné a stropní malby), které znázorňovaly biblické výjevy a svaté mučedníky.

Barokní hudba

Převážně varhanní skladby, které byly součástí bohoslužeb.

Na zámcích se začala provozovat opera.

Procesí a poutě

Církevní slavnosti katolické církve, sloužící k získání méně aktivních věřících.

Vytvářela se nová poutní místa, kde se podle tradice měla zjevit Panna Maria, nebo se tam nacházela nějaká zázračná soch, studánka atd..

Např.: Hostýn, Svatý Kopeček u Olomouce, Zelená Hora u Žďáru nad Sázavou

slide9

Otázky:

 • Z jaké země se k nám baroko dostalo?
 • Jaký umělecký sloh nahradilo?
 • Jak mělo působit na věřící?
 • Co víš o barokním stavitelství?
 • Co je to freska?
 • Co barokní malíři nejčastěji malovali?
 • Co víš o barokní hudbě?
 • Co to jsou procesí a poutě?
 • Kde vznikala poutní místa?
pou it prameny
Použité prameny
 • Vlastivěda pro 4. a 5. ročník ZŠ, Nová škola
 • Čítanka pro 4. a 5. ročník, Nová škola
 • Dětská ilustrovaná encyklopedie Má vlast, Slovart
 • www.rajhrad.cz , přístupné ke dni 18.12.2010
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Baroko, přístupné ke dni 18.12.2010
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Vatik%C3%A1n, přístupné ke dni 18.12.2010
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99tiny_(okres_Blansko), přístupné ke dni 18.12.2010
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Kope%C4%8Dek,_(Olomouc) přístupné ke dni 18.12.2010
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Host%C3%BDn, přístupné ke dni 18.12.2010