diabeteszorg en thuisverpleging n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Diabeteszorg en thuisverpleging PowerPoint Presentation
Download Presentation
Diabeteszorg en thuisverpleging

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

Diabeteszorg en thuisverpleging - PowerPoint PPT Presentation


 • 374 Views
 • Uploaded on

Diabeteszorg en thuisverpleging. Roseline Debaillie Verpleegkundig coördinator Wit- Gele Kruis van Vlaanderen. NVKVV – 8 maart 2007. Prevalentie van diabetes. 19 % van de thuisverpleegde patiënten heeft diabetes, d.i. 1 op 5!

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Diabeteszorg en thuisverpleging' - kemal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
diabeteszorg en thuisverpleging

Diabeteszorg en thuisverpleging

Roseline Debaillie

Verpleegkundig coördinator

Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

NVKVV –8 maart 2007

prevalentie van diabetes
Prevalentie van diabetes
 • 19 % van de thuisverpleegde patiënten heeft diabetes, d.i. 1 op 5!
 • 12,5 % van de thuisverpleegde patiënten krijgt insuline-inspuitingen, d.i. 1 op 8 !
 • Het gaat overwegend over oudere type 2 patiënten met co-morbiditeit en problemen inzake therapietrouw

Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

overzicht
Overzicht
 • Zorgvernieuwingsproject diabetes: 1 maart 2003
 • Diabetesnomenclatuur thuisverpleging: 1 juli 2003
 • Aanpassing revalidatieovereenkomst DM en nomenclatuur thuisverpleging voor groep 3a: 1 mei 2006

Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

zorgvernieuwingsproject diabetes
Zorgvernieuwingsproject diabetes

1 maart 2003

Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

zorgvernieuwingsproject diabetes1
Zorgvernieuwingsproject diabetes
 • Comité Chronisch Zieken van de Wetenschappelijke Raad RIZIV
 • Opdracht: zorgvernieuwingsprojecten uitwerken voor chronisch zieken (diabetes, chronische pijn, incontinentie, chronische psychiatrie …)
 • Betrekken van patiëntenverenigingen bij de uitwerking van deze projecten

Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

zorgvernieuwingsproject diabetes2
Zorgvernieuwingsproject diabetes
 • Negen aanbevelingen
  • Invoering van een diabetespas
  • Verbeteren van de toegankelijkheid van voedingsadvies
  • Verbeteren van de beschikbaarheid van preventieve voetzorg
  • Verbeteren van de beschikbaarheid van curatieve voetzorg

Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

zorgvernieuwingsproject diabetes3
Zorgvernieuwingsproject diabetes
 • Negen aanbevelingen
  • Verbeteren beschikbaarheid lipiden verlagende farmaca
  • Verbeteren beschikbaarheid thera-peutische educatie
  • Organisatie sensibilisatie en screening
  • Richtlijnen voor zorgverleners eerste lijn
  • Ondersteuning patiëntenverenigingen

Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

diabetespas
Diabetespas
 • Pas aanvragen bij mutualiteit met een attest van de behandelende geneesheer
 • Doelstellingen pas:
  • duidelijke behandeldoelen
  • educatie en info i.v.m. de nodige onderzoeken
  • communicatie-instrument tussen zorgverleners
 • Zowel conventie als niet-conventiepatiëntenkunnen een pas aanvragen
 • Aantal passen nu afgeleverd: 132.127 (1/2 gekende diabetici)

Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

diabetespas1
Diabetespas
 • Toegang tot dieetadvies
  • Voor niet conventiepatiënten
  • Dieetadvies: 2 keer/ jaar ½ uur
  • Diëtiste:
   • RIZIV-nummer hebben
   • diabetespas invullen
   • een voedingsdossier bijhouden
   • rapportage aan voorschrijvende arts

Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

diabetespas2
Diabetespas
 • Honoraria
  • Honorarium: 16,75
  • Terugbetaling: 15,08 (WIGW) of 12,57 (PUG)
 • Uitbreiding van de regeling is momen-teel in onderhandeling
  • 4 keer voedingsadvies per jaar bij nieuwe patiënten, patiënten die op insuline overgaan en bij nierinsufficiëntie

Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

diabetespas3
Diabetespas
 • Toegang tot podologisch advies
  • Ook voor conventiepatiënten
  • Podologisch advies vanaf risicoklasse 2b: 2 keer/ jaar 3/4 uur
  • Podoloog:
   • RIZIV-nummer hebben
   • diabetespas invullen
   • een dossier bijhouden
   • rapportage aan voorschrijvende arts

Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

diabetespas4
Diabetespas
 • Honoraria
  • Honorarium: 25,13
  • Terugbetaling: 22,62 (WIGW) of 18,85 (PUG)
 • Uitbreiding momenteel in onder-handeling
  • Uitbreiding met de risicoklasse 2a

Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

andere aanbevelingen
Andere aanbevelingen
 • Curatieve voetzorg: deels gerealiseerd
 • Lipiden verlagende farmaca: OK
 • Therapeutische educatie: zie verder
 • Sensibilisatie en screening: nee
 • Richtlijnen: deels gerealiseerd (huisartsen nieuwe richtlijn)
 • Werking diabetesverenigingen ondersteunen: OK

Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

diabetesnomenclatuur thuisverpleging
Diabetesnomenclatuur thuisverpleging

1 juli 2003

Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

diabetesnomenclatuur
Diabetesnomenclatuur
 • Kader = RIZIV = ziekte- en invaliditeits-verzekering = nomenclatuur thuisverpleging
 • Inhoud van de nieuwe RIZIV-nomenclatuur m.b.t. diabetes
  • Wat wordt er terugbetaald?
  • Onder welke voorwaarden?
  • Wie mag zich referentieverpleegkundige diabetes noemen?

Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

minister vandenbroucke
Minister Vandenbroucke
 • Nieuwe opdrachten thuisVPK moeten worden ondersteund door een aangepaste nomenclatuur
   • Complexe zorg aan chronisch zieken, vb. diabetes
   • Werken met verpleegdiagnostiek, protocollen, referentieVPK
   • Stimuleren van zelfredzaamheid, vb. zelftoediening van insuline

Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

traject diabetes
Traject diabetes
 • Nieuw hoofdstuk (IV) ingevoegd in de nomenclatuur van de thuisverpleging
  • 6 nieuwe FF’s ingevoerd voor diabetespatiënten
 • Diabetespatiënten = patiënten waarbij een behandeling met insuline wordt opgestart (alle nieuwe patiënten dus)
 • Uitgesloten: diabetespatiënten in de ziekenhuisconventie (revalidatie-overeenkomst DM)

Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

overzicht1
Overzicht
 • FF 1: opmaak verpleegdossier en overleg met de behandelende arts
 • FF 2: individuele educatie tot zelfzorg
 • FF 3: aanwezigheid vaste VPK bij educatie tot zelfzorg
 • FF 4: individuele educatie tot inzicht
 • FF 5: opvolging na educatie tot zelfzorg
 • FF 6: begeleiding van een diabetespatiënt die niet overschakelt op zelfzorg

Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

opmaak verpleegdossier en overleg met arts
Opmaak verpleegdossier en overleg met arts
 • Verplicht overleg met de arts waarin de doelstellingen van de VPK zorg besproken worden en educatie voorgeschreven wordt
 • Verpleegdossier omvat (cf. RIZIV-richtlijn)
  • Verpleegkundige anamnese
  • Verpleegkundige diagnoses
  • Concrete verpleegplanning, incl. educatie-programma en verdere opvolging

Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

educatie tot zelfzorg
Educatie tot zelfzorg
 • Programma van min. 5 uur, gespreid in zittingen van min. 30 minuten
 • Verslag in verpleegdossier en resultaten meedelen aan arts
 • Inhoud van het educatieprogramma moet beantwoorden aan een RIZIV-richtlijn
 • Enkel attesteerbaar door de referentie-verpleegkundige diabetes

Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

aanwezigheid vaste vpk bij educatie tot zelfzorg
Aanwezigheid vaste VPK bij educatie tot zelfzorg
 • Enkel attesteerbaar indien min. 2 zittingen werden bijgewoond, waaronder de laatste
 • Bedoeling: ook de vast verpleegkundigen een stuk mee educeren en de link leggen met de opvolging na de educatie

Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

educatie tot inzicht
Educatie tot inzicht
 • Programma van min. 2 uur, in zittingen van min. 30 minuten
 • Verslag in verpleegdossier
 • Inhoud van het educatieprogramma moet beantwoorden aan de RIZIV-richtlijn
 • Attesteerbaar door vaste verpleegkundige of referentieverpleegkundige diabetes

Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

opvolging
Opvolging
 • Na educatie tot zelfzorg
  • Twee keer per kalenderjaar
  • Voorgeschreven door de arts
  • Opgenomen in het verpleegdossier
 • Voor patiënten niet op zelfzorg
  • Dagelijks
  • Voorgeschreven door de arts
  • Volgens een geactualiseerd verpleegplan (cf. RIZIV-richtlijn)

Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

het verpleegdossier
Het verpleegdossier
 • Verpleegkundige anamnese: Identificatiegegevens allerhande, link met diabetespas (houder pas? coördinaten diëtiste & podoloog/pedicure), diabetesconventie (J/N?),project diabetische voet …
 • Verpleegkundige diagnoses: aftoetsen van kennistekort, therapieontrouw, infectiegevaar, huiddefect, pijn, vrees …
 • Verpleegplanning: Het gekozen educatietraject, de afspraken i.v.m. injecteren insuline (materiaal, naaldlengte, zonerotatie), aanpassingen insuline, voetcontrole, gewichtscontrole , glycemiecontrole …

Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

educatie tot zelfzorg1
Educatie tot zelfzorg
 • Enkel attesteerbaar door de referentie-verpleegkundige diabetes
 • Min. 5 uur: verplichte onderwerpen (1)
  • Algemene uitleg: wat is diabetes?
  • Relatie insuline, voeding, medicatie en beweging
  • Praktische instructie optrekken insuline, pen, inspuittechniek, zonerotatie …
  • Bewaring van insuline

Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

educatie tot zelfzorg2
Educatie tot zelfzorg
 • Min. 5 uur: verplichte onderwerpen (2)
  • Aanleren van zelfmonitoring: techniek, lezen en interpreteren van resultaten, bijhouden van resultaten, wanneer zeker de dokter raadplegen
  • Advies aanschaf meter
  • Informatie over bestaande tegemoet-komingen: diabetespas (dieetadvies, podologisch advies), VDV, mutualiteiten, …

Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

educatie tot zelfzorg3
Educatie tot zelfzorg
 • Min. 5 uur: verplichte onderwerpen (3)
  • Hypo- en hyperglycemiebeleid: hoe herkennen en wat eraan doen
  • Aandachtspunten i.v.m. de preventie van complicaties: voeten, ogen, nieren, cardio-vasculair
  • Aandachtspunten i.v.m. gezonde voeding

Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

educatie tot inzicht1
Educatie tot inzicht
 • Attesteerbaar door de referentieverpleeg-kundige diabetes of de vaste verpleeg-kundige
 • Min. 2 uur: verplichte onderwerpen (1)
  • Uitleg verpleegplan diabetes: wat doen we en waarom doen we dit (vb. zonerotatie, voet- en gewichtscontrole …)
  • Beknopte uitleg: wat is diabetes
  • Uitleg hypo-hyper: symptomen en wat te doen

Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

educatie tot inzicht2
Educatie tot inzicht
 • Min. 2 uur: verplichte onderwerpen (2)
  • Bewaring van insuline
  • Tips gezonde voeding
  • Praktische tips voor preventie voet-problemen
  • Informatie rond bestaande tegemoet-komingen: diabetespas (dieetadvies, podologische advies), VDV, mutualiteiten …

Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

referentievpk diabetes
ReferentieVPK diabetes
 • A1 of A2 verpleegkundigen
 • Studiebewijs bijkomende opleiding van min. 40 uur in een opleidingsinstituut erkend door het Departement Onderwijs
  • Onderwerpen die aan bod moeten komen:
   • fysiologie, pathologie en erfelijkheid
   • voedingsadviezen voor diabetici
   • orale antidiabetica en interacties
   • insulinetherapie
   • zelfcontrole

Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

slide31

ReferentieVPK diabetes

   • Acute en chronische complicaties
   • Follow-up en onderzoeken
   • Begeleiding van chronisch zieken
   • Therapeutische patiënteneducatie
   • Werken in een diabetesteam
   • Diabetes en maatschappij
   • Wetgeving en beroepsethiek inzake diabeteszorg
 • RIZIV-nummer aanvragen (zoals elke thuisVPK) om te kunnen factureren aan de mutualiteit: nu een 500-tal voor België
 • Verplicht hun bekwaamheid op peilte houden

Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

facturaties wgk 2005 2006
Facturaties WGK 2005 - 2006
 • Verpleegdossiers nieuwe patiënten:
  • 2005: 1042
  • 2006: 1191
 • Educaties tot inzicht:
  • 2005: 218
  • 2006: 363
 • Educaties tot zelfzorg:
  • 2005: 111
  • 2006: 193
 • Conclusie: 39,6 % van de nieuwe patiënten werd geëduceerd, waarvan 14 % tot zelfzorg

Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

aanpassing van de revalidatieovereenkomst dm en de nomenclatuur thuisverpleging voor groep 3a
Aanpassing van de revalidatieovereenkomst DM en de nomenclatuur thuisverpleging voor groep 3a

1 mei 2006

Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

revalidatieovereenkomst dm
Revalidatieovereenkomst DM
 • Conventiecentrum (ziekenhuis) sluit een overeenkomst af met het RIZIV
  • Zelfregulatie: ‘alle aspecten van de behandeling van diabetes met inbegrip van de bepaling van de glycemie, de aanpassing van de insulinedosis, de inspuittechniek, de identificatie van hypoglycemie-symptomen en de correctie daarvan, de integratie van lichaamsbeweging in het schema van inspuitingen en maaltijden en het opstellen van een evenwichtige voeding’
  • Zelfcontrole: minder intensieve vorm

Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

revalidatieovereenkomst dm1
Revalidatieovereenkomst DM
 • Doelstellingen (cf. wetenschappelijke studies):
  • euglycemie
  • voorkomen van complicaties
  • vertragen van complicaties
 • Verschillende programma’s:
  • groep 1: zeer intensieve patiënten
  • groep 2: intensieve patiënten
  • groep 3: minder intensieve patiënten

Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

groep 1
Groep 1
 • 3 of meer injecties per dag
 • 4 glycemiemetingen per dag
 • Minimum 120 metingen per maand
  • Type 1 patiënten
  • Ongeveer 38 % van de conventiepatiënten
  • Ongeveer 6 % van de diabetespatiënten die thuisverpleging krijgen

Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

groep 2
Groep 2
 • 3 of meer injecties per dag
 • 4 dagcurves per week
 • Minimum 60 metingen per maand
  • Tussengroep: type 1 en type 2 diabetes
  • Ongeveer 9 % van de conventiepatiënten
  • Ongeveer 2 % van de diabetespatiënten die thuisverpleging krijgen

Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

groep 3
Groep 3
 • 2 of meer injecties per dag
 • 2 dagcurves per week
 • Minimum 30 metingen per maand
  • Type 2 diabetes
  • Ongeveer 53 % van de conventiepatiënten
  • Ongeveer 66 % van de diabetespatiënten die thuisverpleging krijgen (!)

Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

probleemstelling
Probleemstelling
 • Registratie WGK mei 2004
 • 55,7 % van diabetespatiënten thuis verpleegd zijn patiënten die ook in de revalidatieovereenkomst zitten (materiaal)
 • Gevolg voor thuisverpleging: geen educatie meer mogelijk (cumulverbod)

Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

oplossing
Oplossing
 • Groep 3 opgesplitst in:
  • 3a: type 2 diabetes
  • 3b: type 1 diabetes, diabetici na transplantatie, zwangerschapsdiabetica, nierdialysepatiënten
 • Groep 3a: bijkomende voorwaarden
  • GMD + diabetespas + 2 consultaties per jaar voor opvolging diabetes bij de huisarts
  • Samenwerkingsprotocol diabetesteam en huisarts

Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

oplossing1
Oplossing
 • Aanpassing van de nomenclatuur van de thuisverpleegkundigen
  • Schrappen van het cumulverbod voor de groep 3a patiënten met ingang van 1 mei 2006
  • Sedert 1 mei 2006 voor groep 3a:
   • Starteducatie en materiaal via het conventie-centrum
   • Verdergezette educatie tot zelfzorg of tot inzicht kan thuis gebeuren

Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

samenvatting
Samenvatting

Nieuwe regeling voor de thuisverpleging

 • Sedert 1 juli 2003 kan er educatie gegeven worden aan patiënten die tot nu toe uit de boot vielen
 • Sedert 1 mei 2006 komt ook de groep 3a uit de ziekenhuisconventie in aanmerking voor verdere educatie thuis (na opstart in het ziekenhuis)
 • De educatie kan 2 vormen aannemen: ‘educatie tot zelfzorg’ of ‘educatie tot inzicht’ volgens de mogelijkheden die de patiënt nog heeft

Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

samenvatting1
Samenvatting

Nieuwe regeling voor de thuisverpleging

 • In het verpleegdossier wordt de link gelegd met de diabetespas en de conventiecentra
 • Er is verplicht overleg met de arts (keuze van het educatietraject en de VPK opvolging zijn op voorschrift)
 • De educatie tot zelfzorg wordt gegeven door opgeleide referentieVPK diabetes

Wit-Gele Kruis van Vlaanderen