slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Biologiczne oczyszczalnie Ścieków

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Biologiczne oczyszczalnie Ścieków - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Biologiczne oczyszczalnie Ścieków. AquaSlat Ltd. Zadania oczyszczalni ścieków. Głównym zadaniem biologicznej oczyszczalni ścieków (WWTP) jest : Wytwarzanie i rozwijanie aktywnej biomasy Utrzymanie rozmieszczenia biomas y (narosłej na elem . ruchomych) Utrzymanie koncentracji biomasy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Biologiczne oczyszczalnie Ścieków' - kelvin


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zadania oczyszczalni ciek w
Zadania oczyszczalni ścieków
 • Głównym zadaniem biologicznej oczyszczalni ścieków (WWTP) jest:
  • Wytwarzanie i rozwijanie aktywnej biomasy
  • Utrzymanie rozmieszczenia biomasy (narosłej na elem. ruchomych)
  • Utrzymanie koncentracji biomasy
 • Zapewnienie żywotności i szybkości dekontaminacji (unieszkodliwiania) biomasy pozwala na :
  • Efektywne wykorzystanie całej objętości reaktora
  • Skrócenie czasu oczyszczania ścieków
  • Zmniejszenie zużycia energii
  • Wyeliminowanie potrzeby recyrkulacji biomasy
  • Wyeliminowanie z procesu oczyszczania ścieków transportu i składowania toksycznych nadmiernych osadów
jak problem oczyszczania ciek w jest rozwi zywany dzisiaj
Jak problem oczyszczania ścieków jest rozwiązywany dzisiaj?

Kilka głównych stosowanych zasad

slide6

MFFS schemat procesu

Efektywność oczyszczania jest określana:

 • przez ilość etapów i czas trwania
 • przez jakość ścieków oczyszczonych
 • przez ilość osadu

MFSS

X

nitryfikacja & denitryfikacja(zaawansowane oczyszczanie)

Końcowe oczysz- , czanie, dezynfekcja

Ścieki oczyszczone

X

AquaSlat

bioreaktor

X

Wstępne oczyszczanie

Osadnik wstepny

X

osady pooczyszczaniu

X

usuwanie

osadów

osady

X

recyrkulacja

aquaslat rozwi zanie procesu
AquaSlat– rozwiązanie procesu
 • AquaSlat Ltd.proponuje stabilny, łatwy w utrzymaniu system biologicznego oczyszczania ścieków (MFFS) dla sprawnego, dostosowującego się układu przyrostu i degradacji mikroorganizmów umiejscowionych na elem. złoża fluidalnego.
 • MFFSjest opatentowaną metodązbiomasązamocowaną na elem. złoża fluidalnego, przystosowaną do pełnego oczyszczaniai regeneracji ścieków komunalnych i przemysłowych.
 • AquaSlat - Bioreaktorjest skutecznym i ekonomicznym rozwiązaniemdla ścieków komunalnych i przemysłowych.
 • Całkowite biologiczne oczyszczanie ścieków, łącznie z nitryfikacją i denitryfikacją, zachodzi stosownie do struktury szczególnej kompozycji organizmów żyjących w wodziena elementach złoża fluidalnego.
 • Przyrost osadu czynnego jest 100-200 razy mniejszyw porównaniu do innych istniejących technologii,pozwala to na wyeliminowanie instalacji do obróbki osadów.
aquaslat rozwi zanie i technolog ia
AquaSlatrozwiązanie i technologia
 • Proces wbioreaktorze (MFFS) polega na ciągłym rozwójumikroorganizmówna elementach złoża fluidalnego, z wykorzystaniem do tego celu powietrza z systemu napowietrzania.
 • Nitryfikacja i denitryfikacja realizują się są w ramach procesu MFFS
slide9

AquaSlat-Process (MFFS) Zmiana koncentracji BZT & ChZT w poszczególnych etapach oczyszczania

rezultaty
Rezultaty
 • MFFSjest przeznaczony do otrzymania wysokiej jakości ścieków na odpływie z oczyszczalni.
 • HRT (Hydrauliczny czas retencji) całkowity proces trwa około 8-12 godzin.Poziom oczyszczania podlega wysokim standardom INBAR.
 • Uzupełnające oczyszczanie takie jak UV Dezynfekcja, jak również usunięcie fosforu może być realizowane dodatkowo na życzenie klienta.
mffs korzy ci
MFFS KORZYŚCI
 • Technologia jest właściwa dla różnych wielkości przepływów, małe przepływy(100 m³/day) dośrednich przepływów (1000 m³/day) dodużych (20,000 m³/day i powyżej)
 • Całkowite biologiczneoczyszczaniedo wysokiego poziomu. (BZT5 ≤ 5 mg/l, zawiesina ≤ 5 mg/l)
 • Nitryfikacja, Denitrifikacjajest częścią procesu.
 • Zastosowanie dla ścieków komunalnych, przemysłowych i rolniczych z różnymi stężeniami.
 • Znacznie krótszy czas oczyszczania ścieków
 • Dodatkowe systemy recyrkulacji osadu nie są potrzebne
 • Systemy oczyszczania i utylizacji osadu nie są wymagane.
 • Odporny na duże różnice ładunku wpływajacych ścieków
 • Wysoka stabilność technologii efektywnego działania procesu
 • Brak odoru, nie ma potrzeby osadników
  • Pełna automatyzacja
  • Nie ma nadwyżki osadu czynnego
  • Środki chemiczne nie są wymagane
  • Nie przewidziana większe prace konserwacyjne
  • Nie ma potrzeby czyszczenia membran
  • Brak urządzeń elektromechanicznych w bioreaktorze
slide14

Charakterystyka ścieków komunalnych:

Stężenia ścieków surowychBZT5 200-500 mg/l

ChZT 400-1000 mg/l

zawiesina 400-800 PPM

TN 40-100 PPM

MFFS

business model
Business Model
 • Instalacja i uruchomienie biologicznych oczyszczalni ścieków.
  • Projekt pod klucz.
  • Wstępne oczyszczanie, wg wymagń klienta lub potrzeby
  • Modyfikacje oczyszczalni ścieków WWTP
 • Usługi i wsparcie
  • Wsparcie techniczne i operacyjne po instalacji.
 • Realizacja jako podwykonawca lub wykonawca samodzielny
thank you
Thank You

Przedstawiciel w Polsce

mgr inż. St. Zawadzki tkom. +48 604 543 103