slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Poušť PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 3
Download Presentation

Poušť - PowerPoint PPT Presentation

kelton
161 Views
Download Presentation

Poušť

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Poušť • Neprší • Velké rozdíly teplot (noc/den)

  2. Poušť • Pouště: písečné, kamenité, štěrkovité • Oáza • prameny i studny zemědělství • Pouště dle rozlohy • 1/3 souše • Sahara Arabská Gobi • Pouštní vegetace – kaktusy • Zvířena – Pískomil, Velbloud, OlgojChorchoj