Podnikate sk pl n
Download
1 / 14

Podnikateľský plán - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Podnikateľský plán. Úlohy podnikateľského plánu. núti podnikateľa premyslieť si dôležité otázky podnikania logicky posúdiť všetky súvislosti so založením podniku. poskytne investorovi, alebo spoločníkovi informácie pre financovanie alebo spoluúčasť na podnikaní

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Podnikateľský plán' - kelton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Lohy podnikate sk ho pl nu
Úlohy podnikateľského plánu

 • núti podnikateľa premyslieť si dôležité otázky podnikania

 • logicky posúdiť všetky súvislosti so založením podniku • Je užitočný financovanie alebo spoluúčasť na podnikanímonitorovací nástroj pre sledovanie chodu podniku


Neexistuje ide lny vzor ale
Neexistuje ideálny vzor, ale financovanie alebo spoluúčasť na podnikaní

spracovanie, obsah a štruktúra

závisia od charakteru podniku.


Mal by obsahova tieto asti
Mal by obsahovať tieto časti: financovanie alebo spoluúčasť na podnikaní

 • Manažérske zhrnutie – najdôležitejšia časť – objasní

 • o aké výrobky a trhy pôjde

 • aké kompetencie majú kľúčové osobnosti

 • koľko to bude stáť

 • z akého zdroja možno získať financie


2 opis firmy
2. Opis firmy financovanie alebo spoluúčasť na podnikaní

 • predstavenie firmy potenciálnym investorom

 • jej históriu a ciele – minulosť a súčasný stav

 • Aby sa z týchto informácií dal predpovedať budúci vývoj firmy.


3 opis v robku alebo slu ieb
3. Opis výrobku alebo služieb financovanie alebo spoluúčasť na podnikaní

 • prečo je výrobok najlepší

 • v čom je porovnateľný s konkurenciou

 • prednosti oproti konkurencii

 • výsledky porovnateľných nezávislých testov

 • inovatívnosť, jedinečnosť produktu

 • plánovaná produktová štruktúra a jej kapacita


Mana ment
Manažment financovanie alebo spoluúčasť na podnikaní

 • rozsah riadiaceho tímu

 • kľúčový pracovník – jeho potrebné vzdelanie a skúsenosti

  Vlastníci

 • ich skúsenosti


Trh a konkurencia
Trh a konkurencia financovanie alebo spoluúčasť na podnikaní

 • zmapovanie trhu v oblasti nášho podnikania

 • informácie o odvetví, veľkosti trhu, vývoji, trendoch, sezónnosti

 • informácie o konkurentoch v SR a zahraničí

 • definovanie zákazníkov, odberateľov, dopytu po našej ponuke


Marketing
Marketing financovanie alebo spoluúčasť na podnikaní

 • taktika, ktorou sa chceme dostať k zákazníkovi, aby si kúpil náš výrobok, alebo službu

 • ako sa dostať do povedomia zákazníkov

 • akým spôsobom sa bude predávať

 • ako bude monitorovaný pracovník predaja


V robn proces
Výrobný proces financovanie alebo spoluúčasť na podnikaní

 • opis výrobného cyklu produktu alebo služby, jeho inovatívnosť

  Organizačný plán

 • organizačná a riadiaca štruktúra firmy


Dopad na ivotn prostredie
Dopad na životné prostredie financovanie alebo spoluúčasť na podnikaní

 • vplyv výrobného procesu alebo služieb na ŽP – ekologické riziká

 • nakladanie s odpadmi

 • opatrenia na zníženie nepriaznivého dopadu


Finan n pl ny
Finančné plány financovanie alebo spoluúčasť na podnikaní

 • finančné výkazy

 • výkazy o toku financií

  Doklady, prílohy

 • registrácia podnikateľskej činnosti

 • životopisy zakladateľov spoločnosti


ad