1 Decembrie. Ziua României - PowerPoint PPT Presentation

kelsey-preston
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
1 Decembrie. Ziua României PowerPoint Presentation
Download Presentation
1 Decembrie. Ziua României

play fullscreen
1 / 20
Download Presentation
1 Decembrie. Ziua României
278 Views
Download Presentation

1 Decembrie. Ziua României

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 1 Decembrie. Ziua României

 2. 24 IANUARIE 1859 UNIREA PRINCIPATELOR

 3. UNIREA PRINCIPATELOR Unirea Ţării Româneşti cu Moldova, înfăptuităla 24 ianuarie 1859, reprezintă actul politic care stă la baza României moderne şi a formării naţiunii române. Împrejurările istorice nu au permis unirea simultană a celor trei ţări române-Moldova, Transilvania, Ţara Românească. Statul naţional român s-a format treptat,începând cu Unirea din 1859 şi încheindu-se în 1918, când lupta de eliberare naţională a poporului român va fi încununată de victorie.

 4. Provinciile româneşti

 5. ARTIZANII UNIRII Generaţia care a înfăptuit marele ideal al Unirii din 1859 şi care înfăptuise revoluţia de la 1848 avea în frunte înflăcăraţi patrioţi,ca:Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri,Costache Negri,Alexandru Ioan-Cuza ales ca domn al ţărilor unite.

 6. Domnul UniriiALEXANDRU IOAN-CUZA Alexandru Cuza se trăgea dintr-o veche familie moldoveană din părţile Fălciului, ţinut de dealuri acoperite de păduri, vii şi fâneţe, care se întindea, în secolele XVI – XVIII de o parte şi de alta a Prutului, spre sud-est de ţinutul Iaşilor.

 7. ROLUL ISTORIC AL LUI ALEXANDRU IOAN CUZA Domnia lui Cuza a reprezentat, în esenţă, un şir de reforme introduse în ritm accelerat, într-un răstimp scurt al istoriei (1859-1866), în scopul de a racorda ţara şi oamenii ei la normele şi cerinţele Europei de atunci. La moartea lui Cuza (1873) Mihail Kogălniceanu şi-a încheiat discursul cu aceste cuvinte: “Şi cât va avea ţara aceasta o istorie, cea mai frumoasă pagină va fi cea a lui Cuza ...”

 8. TEST FULGER În 24 ianuarie (5 februarie pe stil vechi) poporul român sărbătoreşte în fiecare an Unirea Principatelor. La 24 ianuarie 1859, Alexandru Ioan-Cuza este votat, unanim, Domn al Moldovei şi Domn al Ţării Româneşti, de cele două camere de deputaţi, mai întâi de cea de la Iaşi, apoi şi de cea de la Bucureşti. * Care este provincia românească cu capitala la Iasi? “Spunea Alecsandri în versul lui Despre-o Unire a românului;” * Cu cine s-au unit românii din Moldova?

 9. Visul românilor De–a lungul istoriei ţara noastră a trecut prin sute de războaie şi din această cauză românii au ajuns să fie împarţiţi în trei provincii: Ţara Românească, Moldova şi Transilvania. Chiar dacă traiau în trei state diferite, vorbeau aceeaşi limbă – LIMBA ROMÂNĂ - aveau aceleaşi obiceiuri şi aceeaşi credinţă ortodoxă. Şi tocmai de aceea visul lor a fost să se unească şi să fie conduşi de un singur domnitor. În anul 1914 a început un război mare, numit Primul Război Mondial, la care au participat mai multe ţări, printre care Franţa, Anglia şi Rusia. Românii din Ţara Românească şi Moldova intră în război tocmai din dorinţa de a-şi urma visul şi de a se unii cu cei din Transilvania.

 10. Mii de ostaşi au luptat pentru fiecare palmă de pământ românesc. După război mai multe ţări devin libere, printre care şi Transilvania, care acum se putea unii cu Ţara Românească şi Moldova. Astfel, românii şi-au câştigat pe câmpul de luptă, cu vitejie şi sacrificiu dreptul de a se unii într-un singur stat. În decursul anului 1918 Moldovei şi Ţării Româneşti i se adaugă Transilvania şi alte teritorii mai mici, desprinse din trupul ţării în decursul istoriei: Basarabia şi Bucovina. La 1 Decembrie 1918, sute de mii de români care cereau unirea, s-au adunat la Alba-Iulia pe Câmpul lui Horea. Mulţimea striga într-un glas: “VREM UNIREA!” şi cânta cele mai înflăcărate cântece patriotice: “Pe-al nostru steag“ şi “Deşteaptă-te, române! “.

 11. Unirea cea mare T R A N S I L V A N I A

 12. HARTA ROMÂNIEI MARI

 13. ROMÂNIA 1 DECEMBRIE 1918 Marea Unire din 1918 a fost şi rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei româneşti. Mareţia ei stă în faptul că desăvârşirea unităţii naţionale nu este opera nici unui om politic, a nici unui guvern, a nici unui partid; este fapta istorică a întregii naţiuni române, realizată într-un elan tâşnit cu putere din străfundurile conştiinţei unităţii neamului, un elan controlat de fruntaşii politici, pentru a-l călăuzi cu inteligenţă politică remarcabilă spre ţelul dorit. La 1 Decembrie 1918, la Alba Iulia, este adoptată Rezoluţia Marii Adunări Naţionale a tuturor românilor din Transilvania prin care se hotărăşte unirea “teritoriilor locuite de dânşii cu România” .

 14. Rezoluţia Marii Adunări Naţionale a tuturor românilor din Transilvania prin care se hotărăşte unirea "teritoriilor locuite de dânşii cu România".(ACTUL ORIGINAL)

 15. Delegatii participante 1 DECEMBRIE 1918 MAREA ADUNARE POPULARĂ BUCUREŞTI ARAD ALBA-IULIA SIBIU BRAŞOV BISTRIŢA POIANA SIBIULUI

 16. Test fulger “Bat clopote sunând reîntregirea Şisufletuliafocîn clopotar 1 Decembrie ne e Unirea Şiîntregirea României Mari” Vestea a străbătut ca fulgerulsateleşioraşele. Se anunţaseAdunarea Naţională de la Alba Iulia, unde s-a hotărât unirea ………………………………… cu Romania.

 17. 1 DECEMBRIE – SĂRBĂTOAREA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI CONSTITUŢIA ROMÂNIEI ARTICOLUL 12 Simboluri naţionale (1) Drapelul României este tricolor iar culorile sunt aşezate vertical, în ordinea următoare începând de la lance: albastru, galben, roşu.    (2) Ziua naţionala a României este 1 Decembrie.    (3) Imnul naţional al României este "Deşteaptă-te române".  (4) Stema ţării şi sigiliul statului sunt stabilite prin legi organice.

 18. Ziua Naţională a României 1 decembrie a fost adoptată ca zi naţională a României în 1990, reprezentând sărbătorirea marii adunări de la Alba Iulia din anul 1918, unde s-a votat unirea Transilvaniei cu România şi care simbolizează unirea tuturor românilor într-un singur stat naţional.

 19. ÎNDEMN PATRIOTIC “Iubeste-ţi ţara, române, şi fii mândru de locul cinstit ce-l ai între popoare!... Ne-am ridicat la un loc de multă vază între neamuri prin truda şi prin vrerea de a ne lumina şi de a ţine pas cu neamurile mai înaintate… “Fii mandru de asta, române, dar nu uita nicio clipă că această sfântă ţară, de care te mândreşti, îţi cere să fi vrednic de ea! Să cauţi să te luminezi prin învăţătura şcolii, să te străduieşti şi tu, după măsura puterilor tale, să munceşti pentru păstrarea celor ce le are şi pentru propăşirea lor…” George Cosbuc “ Patria şi neamul”

 20. Material întocmit de eleviiclaselor a II –a şi a IV-a de la Şcoala Băltiţa-Măneşti, jud. Prahova, în cadrul proiectului “1 DECEMBRIE - ZIUA TUTUROR ROMÂNILOR” Coordonator, inst. DUMITRU CRENGUTA Informaţiile şi ilustraţiile sunt extrase din “ATLAS ISTORIA ROMÂNIEI”, ed.”Steaua Nordului” şi de pe Internet.