Download
1 / 16

Outplacement jako narzędzie wspierania przedsiębiorstw – projekt systemowy UMWD - PowerPoint PPT Presentation


  • 93 Views
  • Uploaded on

Outplacement jako narzędzie wspierania przedsiębiorstw – projekt systemowy UMWD. „Outplacement jako narzędzie wspierania przedsiębiorstw – projekt systemowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego”. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego • Wrocław, wrzesień 2010.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Outplacement jako narzędzie wspierania przedsiębiorstw – projekt systemowy UMWD' - kelsey-hurley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Outplacement jako narzędzie wspierania przedsiębiorstw – projekt systemowy UMWD

„Outplacement jako narzędzie wspierania przedsiębiorstw – projekt systemowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego”

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego • Wrocław, wrzesień 2010


Outplacement jako narzędzie wspierania przedsiębiorstw – projekt systemowy UMWD

„WSPARCIE PRACODAWCÓW PRZECHODZĄCYCH PROCESY ADAPTACYJNE I ICH PRACOWNIKÓW SZANSĄ STABILIZACJI REGIONALNEGO RYNKU PRACY”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarkiDziałanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regioniePoddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Okres realizacji projektu: 1 grudnia 2009 r. – 30 czerwca 2011 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego • Wrocław, wrzesień 2010


Outplacement jako narzędzie wspierania przedsiębiorstw – projekt systemowy UMWD

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

ograniczenie napływu osób bezrobotnych zwalnianych grupowo poprzez udzielenie wsparcia przedsiębiorcom i ich pracownikom (K/M) w wyniku przechodzenia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych, związanych z negatywnymi skutkami spowolnienia gospodarczego

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego • Wrocław, wrzesień 2010


Outplacement jako narzędzie wspierania przedsiębiorstw – projekt systemowy UMWD

Projekt realizowany jest przez Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w partnerstwie z pięcioma podmiotami:

Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego SA w Szczawnie Zdroju

Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej sp. z o.o. we Wrocławiu

Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego SA w Jeleniej Górze

Agencją Rozwoju Regionalnego ARLEG SA w Legnicy

Agencją Rozwoju Regionalnego AGROREG SA w Nowej Rudzie

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego • Wrocław, wrzesień 2010


Outplacement jako narzędzie wspierania przedsiębiorstw – projekt systemowy UMWD

PROJEKT SZYBKIEGO REAGOWANIA: przedsiębiorcy nie aplikują samodzielnie o wsparcie w ramach skomplikowanej procedury konkursowej, a zgłaszają się do realizatora projektu szybkiego reagowania, który pozostaje w gotowości do świadczenia wsparcia.

Wsparcie udzielane jest w zakresie reintegracji zawodowej osób dotkniętych negatywnymi skutkami spowolnienia gospodarczego.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego • Wrocław, wrzesień 2010Outplacement jako narzędzie wspierania przedsiębiorstw – projekt systemowy UMWD

KRYTERIA UDZIAŁU PRZEDSIĘBIORCÓW W PROJEKCIE:

prowadzenie działalności na terenie województwa dolnośląskiego

zgłoszenie do PUP zamiaru przeprowadzenia zwolnień grupowych

podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego • Wrocław, wrzesień 2010


Outplacement jako narzędzie wspierania przedsiębiorstw – projekt systemowy UMWD

KRYTERIA UCZESTNICTWA PRACOWNIKÓW W PROJEKCIE:

osoba zgłoszona do zwolnienia grupowego przez przedsiębiorcę, która otrzymała wypowiedzenie – do czasu ustania stosunku pracy oraz osoba, która rozwiązała stosunek pracy na mocy porozumienia stron (dotyczy również Programu Dobrowolnych Odejść)

osoba zatrudniona na terenie województwa dolnośląskiego u przedsiębiorcy, który przystąpił do projektu,

podpisanie deklaracji uczestnictwa przez osobę zwalnianą grupowo.

Wsparciem nie może zostać objęta osoba już zwolniona, która przestała świadczyć pracę na rzecz przedsiębiorcy!

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego • Wrocław, wrzesień 2010


Outplacement jako narzędzie wspierania przedsiębiorstw – projekt systemowy UMWD

WARTOŚĆ PROJEKTU - 9 996 191,32 ZŁ, W TYM:

Na realizację pakietu antykryzysowego przeznaczono 7 310 580,00 zł , co stanowi 73,13% wartości projektu.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego • Wrocław, wrzesień 2010


Outplacement jako narzędzie wspierania przedsiębiorstw – projekt systemowy UMWD

PROPONOWANE FORMY WSPARCIA :

szkolenia (269 os.) i poradnictwo zawodowe (550 os.),

poradnictwo psychologiczne (80 os.),

pomoc w zmianie miejsca pracy (jednorazowy dodatek relokacyjny/mobilnościowy (50 os.) dla osoby, która uzyskała zatrudnienie ponad 50 km od miejsca zamieszkania),

pomoc w znalezieniu nowej pracy (jednorazowy dodatek motywacyjny (50 os.) dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w nowym miejscu pracy za wynagrodzeniem niższym niż u dotychczasowego pracodawcy),

wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (doradztwo indywidualne i grupowe (120 os.) , środki finansowe na zakładanie działalności gospodarczej (72 os.), wsparcie pomostowe (72 os.)).

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego • Wrocław, wrzesień 2010


Outplacement jako narzędzie wspierania przedsiębiorstw – projekt systemowy UMWD

PROJEKT PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ:

- delegowania pracownika przez Przedsiębiorcę, który zwalnia grupowo na:

szkolenia przekwalifikowujące

doradztwo

- wsparcie dla Przedsiębiorców, którzy chcą zmienić swój profil działalności:

szkolenia

doradztwo

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego • Wrocław, wrzesień 2010


Outplacement jako narzędzie wspierania przedsiębiorstw – projekt systemowy UMWD

DO PROJEKTU PRZYSTĄPILI:

Fortis Bank Polska S. A. (oddział Lubin)

Fabryka Porcelany „Krzysztof” S. A.

DSE Draexlmaier Sp. z o.o.

Zakłady Lniarskie „Orzeł” S. A.

Jeromino Martins Dystrybucja S. A.

Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o.

Mostostal S. A.

Pol Miedź Trans Sp. z o.o.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego • Wrocław, wrzesień 2010


Outplacement jako narzędzie wspierania przedsiębiorstw – projekt systemowy UMWD

UDZIELONE WSPARCIE*:

poradnictwo zawodowe: 253/550osób (podstawowa forma wsparcia)

szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności: 50/120 os.

doradztwo indywidualne związane z zakładaniem dz. gosp.: 45/120os.

szkolenia zawodowe: 65 /269 os.

jednorazowy dodatek relokacyjny/mobilnościowy: 3/50 os.

jednorazowy dodatek motywacyjny: 5/50 os.

* Stan na 6 września 2010 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego • Wrocław, wrzesień 2010


Dzi kuj za uwag agata zemska z ca dyrektora wydzia u rozwoju gospodarczego

Outplacement jako narzędzie wspierania przedsiębiorstw – projekt systemowy UMWD

Dziękuję za uwagę,

Agata Zemska

Z-ca Dyrektora

Wydziału Rozwoju Gospodarczego

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego • Wrocław, wrzesień 2010


ad