Odbyt Ing.František Balák Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 - PowerPoint PPT Presentation

kelly-meyer
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Odbyt Ing.František Balák Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Odbyt Ing.František Balák Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation
Odbyt Ing.František Balák Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456
80 Views
Download Presentation

Odbyt Ing.František Balák Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Odbyt Ing.František Balák Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY

  2. Anotace Předmět: ekonomika Ročník: II. ročník SPŠ Tématický celek: I. pololetí Klíčová slova: funkce odbytu, výzkum trhu, odbytová cesta, reklama, publicita Forma: výklad Datum vytvoření: 12.3.2013

  3. ODBYT FUNKCE ODBYTU Usměrňovat výrobu tak, aby uspokojovala potřebu trhu, v usměrňování spotřebitele při vytváření poptávky, v informování o nových výrobcích a službách a v překonávání konzervativních návyků při spotřebě.

  4. ODBYT Odbytové činnosti : marketingové činnosti operativní odbytové činnosti skladování hotových výrobků expedice a fakturace obchodně technické služby

  5. MARKETINGOVÉ ČINNOSTI 1. Výzkum trhu : - cílem předvídání budoucího vývoje trhu = studie Metody :a) průzkum od stolu - informace běžně dostupné b) průzkum v terénu - informace od zákazníků - chování konkurence - zboží

  6. URČENÍ ODBYTOVÝCH CEST Určení odbytových cest – cesta výrobku od výrobce ke spotřebiteli Výrobce Přímý odbyt Nepřímý odbyt Spotřebitel Maloobchod Velkoobchod Velkoobchod Spotřebitel Maloobchod Velkoobchod Spotřebitel Maloobchod Spotřebitel

  7. STIMULOVÁNÍ PRODEJE a) reklama poslání prostředky rysy reklamy náklady na reklamu

  8. STIMULOVÁNÍ PRODEJE b) osobní nabídka zboží – prodavačem c) podpora prodeje – slevy, vzorky d) publicita nepřímá forma seznamování veřejnosti s podnikem sponzoring, soutěže

  9. Zdroje ŠVARCOVÁ, J. a kol., Ekonomie-stručný přehled, 2009/2010. Zlín, CEED 2009. ISBN 978-80-903433-8-2. V.KUNZ, J.KOZLER, Maturujeme z ekonomie, MIRAGO 1998. ISBN 80-85922-47-9.