c i m l m s ng v x t nghi m b nh vi m gi p hashimoto tr em n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ĐẶC Đ IỂM LÂM SÀNG VÀ XÉT NGHIỆM BỆNH VIÊM GIÁP HASHIMOTO Ở TRẺ EM PowerPoint Presentation
Download Presentation
ĐẶC Đ IỂM LÂM SÀNG VÀ XÉT NGHIỆM BỆNH VIÊM GIÁP HASHIMOTO Ở TRẺ EM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

ĐẶC Đ IỂM LÂM SÀNG VÀ XÉT NGHIỆM BỆNH VIÊM GIÁP HASHIMOTO Ở TRẺ EM - PowerPoint PPT Presentation


  • 232 Views
  • Uploaded on

ĐẶC Đ IỂM LÂM SÀNG VÀ XÉT NGHIỆM BỆNH VIÊM GIÁP HASHIMOTO Ở TRẺ EM. HOÀNG THỊ THỦY YÊN PHAN THỊ NHƯ QUỲNH NGUYỄN THỊ DIỄM CHI. Đặt vấn đề. Viêm giáp Hashimoto Nguyên nhân hàng đầu gây suy giáp ở trẻ em . Có các bệnh cảnh lâm sàng khác biệt .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ĐẶC Đ IỂM LÂM SÀNG VÀ XÉT NGHIỆM BỆNH VIÊM GIÁP HASHIMOTO Ở TRẺ EM' - kelly-meyer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
c i m l m s ng v x t nghi m b nh vi m gi p hashimoto tr em

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ XÉT NGHIỆM BỆNH VIÊM GIÁP HASHIMOTO Ở TRẺ EM

HOÀNG THỊ THỦY YÊN

PHAN THỊ NHƯ QUỲNH

NGUYỄN THỊ DIỄM CHI

t v n
Đặt vấn đề
  • ViêmgiápHashimoto
  • Nguyênnhân hàng đầu gây suygiáp ở trẻem.
  • Cócácbệnhcảnhlâmsàngkhácbiệt.
  • Chứcnănggiápvàothờiđiểmchẩnđoáncũngrấtkhácnhautheonhiềunghiêncứu.
  • Mụctiêu: Môtảcácđặcđiểmlâmsàngvàxétnghiệmviêmgiáp Hashimoto ở trẻem
i t ng v ph ng ph p
Đối tượngvàphươngpháp

Gồm 32 BN được chẩn đoán & điều trịVGHashimoto tại phòng Nội tiết-Thần kinh, khoa Nhi, bệnh viện TW Huế.

Tiêuchuẩnchọnbệnh :

Lâmsàng: Bệnhnhicóbướugiáplantỏa.

Xétnghiệm:

- TSH tăng ( > 10 µUI/ml ) ± FT4 giảm ( < 9 pmol/l )

- TPOAbdươngtính.

Phươngphápnghiêncứu:

Môtảcắtngang, 1/2010 – 5/2013.

k t qu v b n lu n 1 c i m chung
Kết quả và bànluận1. Đặc điểm chung

1.2. Tuổi

1.1. Giới

Phân bố theo tuổi

87,5%

Biểu đồ: Phân bố theo giới

- Tỷ lệ nữ/nam: 7/1

- Demirbilek: 6,4/1

BuminDundar: 6,1/1

SamimOzen: 5,7/1

- Tuổi trung bình: 11,84±3,26

- Demirbilek: 11,4±2,97

ElifOzsu: 11,5±2,8

SamimOzen: 12,3±2,9

slide5

Kết quả và bàn luận

1.3. Tiền sử giađìnhcóbệnhtuyếngiáp :

Dundar:39%, ElifOzsu:35,8%

slide6

Kết quả và bàn luận2. Đặc điểm lâmsàng

2.1. Đặc điểm bướu giáp

Độ III

31,25%

Độ I

12,5%

- BuminDundar, 80,8% bệnh nhi có bướu giáp

SamimOzen: 57,8%

Độ II

56,25%

Biểu đồ 2. Phân độ bướu giáp

slide7

Kết quả và bàn luận2. Đặc điểm lâmsàng

2.2. Tần suất các triệu chứng lâm sàng khác

Bảng 4. Tần suất các triệu chứng lâm sàng khác

slide8

Kết quả và bàn luận3. Đặcđiểmxétnghiệmcậnlâmsàng

3.1. Siêu âm tuyến giáp

Thể tích tuyến giáp theo phân loại độ lớn lâm sàng

slide9

Kết quả và bàn luận3. Đặcđiểmxétnghiệmcậnlâmsàng

3.1. Siêuâmtuyếngiáp

Đặcđiểmmậtđộtuyếngiáp qua siêuâm

slide10

Kết quả và bàn luận3. Đặcđiểmxétnghiệmcậnlâmsàng

3.1. Siêuâmtuyếngiáp

Đặcđiểmtướimáunhumôgiáptrênsiêuâm

slide11

Kết quả và bàn luận3. Đặcđiểmxétnghiệmcậnlâmsàng

3.2. Nồng độ hormone trục tuyến yên - tuyến giáp

Bảng 6. Nồng độ hormone trục tuyến yên – tuyến giáp

- BuminDundar, FT4: 0,5±3,21 pmol/l

slide12

Kết quả và bàn luận3. Đặcđiểmxétnghiệmcậnlâmsàng

3.3. Nồng độ kháng thể kháng tuyến giáp

Bảng 7. Nồng độ kháng thể kháng tuyến giáp

- Nồng độ tbTPOAb,BuminDundar:464,4±585 IU/ml

SamimOzen:392±428 IU/ml.

- Trung vị TgAb,ElifOzsu:760 IU/ml.

slide13

Kết quả và bàn luận3. Đặcđiểmxétnghiệmcậnlâmsàng

3.4. Tế bào học tuyến giáp

Bảng 8. Tế bào học tuyến giáp

slide14

Kết

luận

kiến

nghị

1. Bệnh nhi có BG lớn cần được làm

các XN định lượng TSH, FT4 để

chẩn đoán loại BG suy giáp, bình

giáp hay cường giáp.

2. Cần làm XN định lượng TPOAb,

TgAb ở những bệnh nhi bướugiáp

giápđể chẩn đoán xác định bệnhgiáp Hashimoto hoặc bệnhlýtuyếngiáptự miễn.