Marketing w bibliotece
Download
1 / 27

Marketing... w bibliotece - PowerPoint PPT Presentation


  • 117 Views
  • Uploaded on

Marketing... w bibliotece. Iwona Sójkowska. Spotkanie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Okręg Łódzki, 30.11.2011. I. Sójkowska, Marketing... w bibliotece.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Marketing... w bibliotece' - kelly-collins


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Marketing w bibliotece

Marketing... w bibliotece

Iwona Sójkowska

Spotkanie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Okręg Łódzki, 30.11.2011


I. Sójkowska, Marketing... w bibliotece

Kilka słów o marketingu...Ph. Kotlera zdefiniował marketing jako zespół działań ukierunkowanych na osiągnięcie celu. Działania te skupiają się wokół 4 czynników (tzw. 4P – product, price, place, promotion):1. produktu / usługi,2. ceny,3. miejsca / dystrybucji,4. promocji.

Spotkanie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Okręg Łódzki, 30.11.2011


I. Sójkowska, Marketing... w bibliotece

Kilka słów o marketingu...Celem marketingu jest dotarcie do odbiorcy/nabywcy, zaspokojenie jego potrzeb i rozbudzenie nowych pragnień oraz osiągnięcie zysku/sukcesu przez firmę/instytucję.

http://www.mojregion.eu/biuro-w-brukseli/aktualnosci/czytaj/items/

etykietki-na-zywnosci-koniec-z-drobnym-drukiem.html

Spotkanie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Okręg Łódzki, 30.11.2011


I. Sójkowska, Marketing... w bibliotece

Kilka słów o marketingu...Biblioteki, jako instytucje non-profit, stosują marketing, żeby:1. podkreślić swoje istnienie wśród innych instytucji nauki, edukacji czy kultury,2. utrzymać dotychczasowych czytelników oraz pozyskanie nowych,3. rozwijać usługi zgodnie z oczekiwanymi oraz przewidywanymi potrzebami czytelników,4. budować pozytywny wizerunek i prestiż w społeczeństwie oraz wzbudzić zaufanie publiczne.

Źródło: http://www.optiguard.pl/Produkty/Rozwiazania_dla_bibliotek

Spotkanie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Okręg Łódzki, 30.11.2011


Biblioteka udost pnianie literatury

I. Sójkowska, Marketing... w bibliotece

Produkt/usługaUsługa to działalność z reguły niematerialna, polegająca na zastosowaniu ludzkiej wiedzy i umiejętności oraz użyciu narzędzi do zaspokajania potrzeb odbiorców.

Biblioteka = udostępnianie literatury

Źródło: http://www.tyszkiewicz.edu.pl/studia.php?fr=article&lg=pl&art=388

Spotkanie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Okręg Łódzki, 30.11.2011


I. Sójkowska, Marketing... w bibliotece

Produkt / usługa

Produkt/usługa podstawowa tworzy rdzeń oferty, który powinien zaspokoić potrzeby czytelnika (warto pamiętać, że ludzie nie kupują znaczka pocztowego, ale usługę dostarczenia kartki czy listu).

Produkt/usługa rzeczywista obejmuje jakość, właściwości, opakowanie, markę.

Produkt/ usługa wzbogacona to dodatkowe właściwości, które wykraczają ponad oczekiwania klienta.

Spotkanie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Okręg Łódzki, 30.11.2011

http://www.pbp-wieruszow.pl/aktualnosci/

zakup-nowosci-wydawniczych-2010.html


I. Sójkowska, Marketing... w bibliotece

Produkt / usługa

Co oferujemy? Dostęp do zbiorów drukowanych, Dostęp do zbiorów elektronicznych, multimedialnych, Dostęp do sprzętu komputerowego (komputery, skanery, kserografy, czytniki przenośnych pamięci, oprogramowanie), Dostęp do sieci Internet, Kompetentne i życzliwe wsparcie dla czytelników.

http://www.tanie-przeprowadzki.pl/index.php/

przeprowadzki-bibliotek

Spotkanie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Okręg Łódzki, 30.11.2011


I. Sójkowska, Marketing... w bibliotece

Produkt / usługa

Co możemy zaoferować?

Usługi wykraczające poza standardową działalność:

Miejsce relaksu,

Miejsce spotkań,

Promocję lokalnej twórczości

Spotkanie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Okręg Łódzki, 30.11.2011


I. Sójkowska, Marketing... w bibliotece

Produkt / usługa

Co możemy zaoferować?

Usługi wykraczające poza standardową działalność biblioteki:

Opiekę nad czytelnikami,

Spotkania z literaturą poza biblioteką np. w szkołach, przedszkolach, domach kultury, domach opieki społecznej, kościołach,

Pakiet usług dodatkowych oferowanych przy współpracy innych, ale pokrewnych instytucji...

http://www.biblioteki.org/pl/wiadomosci/czytaj/508

http://kultura.lublin.eu/wiadomosci,1,6374,

Ferie_w_bibliotece.html?locale=pl_PL

Spotkanie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Okręg Łódzki, 30.11.2011


I. Sójkowska, Marketing... w bibliotece

Produkt / usługa

Przykłady dobrych praktyk:literatura najnowsza, poszukiwana, ładnie wydana, wartościowa, znanych autorów,drukowana, elektroniczna, multimedialna,możliwość wcześniejszej rezerwacji, powiadomienia o czekającej książce, przedłużenia terminu zwrotu, skanowania, kopiowania,przesyłanie listy nabytków zgodnej z zainteresowaniami odbiorcy,możliwość zamówienia i/lub zwrotu w najbliższej placówce

http://www.wwarce.pl/index.php/magazyn/biblioteka-xxi-wieku/

Spotkanie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Okręg Łódzki, 30.11.2011


I. Sójkowska, Marketing... w bibliotece

Cena

Nie wiąże się jedynie z należnością za produkty lub usługi może mieć charakter niepieniężnych zachęt, eliminowania barier, minimalizowania utrudnień.Bezpłatne udostępnianie literatury to za mało!Ważna jest także: miła i kompetentna obsługa, dostosowanie sposobów udostępniania do potrzeb odbiorców, oferowanie pożądanej literatury.Wszelkie usługi dodatkowe, tzw. wartości dodane, które sprawią, że koszt uzyskania produktu/usługi podstawowej będzie atrakcyjny dla odbiorcy.

http://info.wiadomosci.

gazeta.pl/szukaj/wiadomosci/

w%C3%B3zki

Cena jest głównym czynnikiem wpływającym na decyzję odbiorcy np. dostęp do nowości, ale również parking dla samochodów czy rowerów, możliwość wjazdu wózkiem dziecięcym, kącik kawowy, dogodne godziny pracy, możliwość skorzystania z kserografu, skanera w atrakcyjnych cenach.

http://annad9.blox.pl/html/1310721,262146,14,15.html?6,2007

Spotkanie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Okręg Łódzki, 30.11.2011

http://www.harena.pl/stolikkawowy.html


R d o adrian hon na flickr

I. Sójkowska, Marketing... w bibliotece

Miejsce

Kanały dystrybucji, czyli środki, jakie stosuje się, żeby dostarczyć produkt/usługę do odbiorcy (lokalizacja, Internet, poczta elektroniczna, jednostki objazdowe, punkty wypożyczeń, wizyty w instytucjach edukacji, kultury czy jednostkach społecznych).

Źródło: Adrian Hon na Flickr

Źródło: www.vobacom.pl

Spotkanie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Okręg Łódzki, 30.11.2011

http://www.przedszkole25.edu.pl/news/wycieczka-do-biblioteki


Wszelkie dzia ania kt re podejmuje si eby poinformowa o ofercie i przekona o jej korzy ciach

I. Sójkowska, Marketing... w bibliotece

Promocja

Wszelkie działania, które podejmuje się, żeby poinformować o ofercie i przekonać o jej korzyściach.

Sposób komunikowania się z odbiorcą wykorzystujący m.in. takie narzędzia jak:- reklamę,

- public relations,

- sprzedaż bezpośrednią,

- sprzedaż promocyjną.

http://www.pbw.lodz.pl/konferencja.htm

Spotkanie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Okręg Łódzki, 30.11.2011


Reklama forma bezosobowego polecenie produktu us ugi

I. Sójkowska, Marketing... w bibliotece

Promocja

Reklama – forma bezosobowego polecenie produktu/usługi.

http://www.biblioteki.org/pl/wiadomosci/czytaj/1547

http://www.biblioteka.wroc.pl/news/11/miejska_biblioteka_publiczna_we_wrocawiu_wcza_si_23_kwietnia_w_obchody_wiatowego_dnia_ksiki_i_praw_autorskich

http://www.gbpklonowa.republika.pl/Kronika_text_2006.htm

Spotkanie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Okręg Łódzki, 30.11.2011


Promocja

I. Sójkowska, Marketing... w bibliotece

Public relations – celowo dobrany i zorganizowany zestaw działań zapewniających

systematyczne komunikowanie się z odbiorcą.

Promocja

Spotkanie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Okręg Łódzki, 30.11.2011


Promocja1

I. Sójkowska, Marketing... w bibliotece

Sprzedaż bezpośrednia – osobiste prezentowanie oferty potencjalnemu odbiorcy.

Promocja

http://www.psp11.opole.pl/strona/aktualnosci/wydarzenia/7

http://www.przedszkole25.edu.pl/news/wycieczka-do-biblioteki

Spotkanie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Okręg Łódzki, 30.11.2011


Promocja2

I. Sójkowska, Marketing... w bibliotece

Sprzedaż promocyjna – bezpośrednie zachęty dla odbiorcy w celu nakłonienia go

do skorzystania z oferty.

Promocja

http://bibliosfera.net/preview/3109/ksiazke-do-kontroli-poprosze/

http://www.ksiazeizebrak.pl/node/186

Spotkanie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Okręg Łódzki, 30.11.2011


I. Sójkowska, Marketing... w bibliotece

Ciekawsze pomysły marketingowe:- organizacja imprez kulturalnych,- wszelkie formy pomocy niepełnosprawnym i chorym czytelnikom np. dostarczanie książek do domu, - realizacja autorskich projektów dla dzieci i młodzieży np. zajęcia plastyczne czy sportowe,- pomoc w nauce języków obcych,- pomoc w odrabianiu lekcji, korepetycje,- pomoc w pracach bibliotecznych

Spotkanie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Okręg Łódzki, 30.11.2011


I. Sójkowska, Marketing... w bibliotece

  • Ciekawsze pomysły marketingowe:

  • dokumentowanie działalności bibliotek i ich użytkowników

Szczególnie cenne są udokumentowane historie użytkowników, którzy dzięki bibliotecznym usługom, projektom czy działaniom odnieśli korzyści w sferach ściśle związanych ze stanem gospodarki państwa lub regionu: znaleźli pracę lub pracownika, rozpoczęli działalność gospodarczą itp. Podkreśla to ważną rolę bibliotek jako instytucji działających blisko społeczeństwa i stymulujących rozwój swojego otoczenia.

Spotkanie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Okręg Łódzki, 30.11.2011


I. Sójkowska, Marketing... w bibliotece

Ciekawsze pomysły marketingowe:-zniżki na bilety do kin, teatrów, muzeów,- książkowe wyprawki dla niemowląt,- koła zainteresowań np. miłośnicy czytania podczas spacerów,- kluby dyskusyjne, kulinarne itp.

Spotkanie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Okręg Łódzki, 30.11.2011


I. Sójkowska, Marketing... w bibliotece

Ciekawsze pomysły marketingowe:- pomoc bezrobotnym w poszukiwaniu ofert pracy, pisaniu aplikacji),- komputerowe kursy dla seniorów czy bezrobotnych

Spotkanie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Okręg Łódzki, 30.11.2011


I. Sójkowska, Marketing... w bibliotece

Ciekawsze pomysły marketingowe

Książkę do kontroli poproszę - MPK = Miejskie Podróże Książkowe

Poznańscy studenci zachęcają do czytania w środkach komunikacji miejskiej. Akcja zorganizowana została przez Bookarest i lubimyczytac.pl przy współudziale MPK i miasta Poznań

Spotkanie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Okręg Łódzki, 30.11.2011


I. Sójkowska, Marketing... w bibliotece

Ciekawsze pomysły marketingowe

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły wzbudza od jakiegoś czasu ogromne zainteresowanie mieszkańców Ustronia i turystów. O bibliotece stało się naprawdę głośno! Uwagę przyciąga… olbrzymi mural. Artyści ozdobili łącznie 500 metrów kwadratowych elewacji!

Spotkanie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Okręg Łódzki, 30.11.2011


I. Sójkowska, Marketing... w bibliotece

Ciekawsze pomysły marketingowePrzykładowe tematy bezpłatnych zajęć dla dorosłych w ofercie Biblioteki Publicznej w Seattle:- oszczędne gospodarowanie domowym budżetem, - tworzenie sieci kontaktów zawodowych, - rower jako oszczędny środek transportu (z zasadami ruchu drogowego) - szycie, cerowanie, naprawianie odzieży,- zbieranie i przyrządzanie grzybów jadalnych, - przetwory domowe, - uprawa roślin jadalnych we własnym ogrodzie

Spotkanie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Okręg Łódzki, 30.11.2011


I. Sójkowska, Marketing... w bibliotece

Kreując produkt / usługę, jego cenę oraz dostępność pracujemy nad marką biblioteki, która powinna kojarzyć się czytelnikom z instytucją ważną, godną zaufania, spełniającą oczekiwania społeczne.

http://streemo.pl/Portal/UserBlog.aspx?UserId=351107&Year=2011&Month=3

Spotkanie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Okręg Łódzki, 30.11.2011


I. Sójkowska, Marketing... w bibliotece

Literatura:1. Kotler Philip, Marketing: analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa: Felberg SJA, 1999.2. Kotler Philip, Lee Nancy, Marketing w sektorze publicznym: Mapa drogowa wyższej efektywności. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008.3. Michalski Eugeniusz, Marketing. Warszawa: PWN, 2003.

Spotkanie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Okręg Łódzki, 29.11.2011


Dzi kuj

I. Sójkowska, Marketing... w bibliotece

Dziękuję...

Spotkanie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Okręg Łódzki, 30.11.2011


ad