sv tov n bo enstv buddhismus n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Světová náboženství – buddhismus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Světová náboženství – buddhismus

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Světová náboženství – buddhismus - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Světová náboženství – buddhismus. Střední odborná škola Otrokovice. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je PaedDr. Blanka Slováčková.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Světová náboženství – buddhismus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sv tov n bo enstv buddhismus

Světová náboženství – buddhismus

Střední odborná škola Otrokovice

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je PaedDr. Blanka Slováčková.

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

www.zlinskedumy.cz

sv tov n bo enstv buddhismus1

Náplň výuky

Charakteristika buddhismu

Rozšíření buddhismu

Vznik buddhismu

Literatura buddhismu

Buddhova filozofie

Pravidla buddhismu

Symboly buddhismu

Světová náboženství – buddhismus

s dlo dalajl my potala
Sídlo dalajlámy Potala

Obr. 1: Sídlo dalajlámy

charakteristika buddhismu
Charakteristika buddhismu
 • 376 miliónů věřících
 • Monoteismus
 • Úsilí o vysvobození bytostí z nekonečného koloběhu zrození a smrti. Ve středu jeho rozhovorů je proto praxe, která osvobozuje od narození a smrti nebo umožňuje lepší zrození či uvědomělý, blažený život
roz en buddhismu

Indie

 • Střední, východní, jižní Asie
 • Japonsko
 • Indočína
 • Některé ruské regiony
 • USA

Rozšíření buddhismu

roz en buddhismu1

Rozšíření buddhismu

Obr. 2: Mapa rozšíření buddhismu

vznik buddhismu
Vznik buddhismu
 • Podle tradice pocházel Buddha Gautama z královského rodu Šákjú, který vládl jednomu z menších států severní Indie. Narodil se okolo roku 563 př.n.l. a pravděpodobně žil 80 let. Narození Buddhy předcházela řada zázraků, stejně jako jeho početí, které naznačovaly, že se v budoucnosti vzdá světského života a stane se velkým duchovním učitelem. Avšak jeho otec, král Šuddhódana z něj chtěl mít svého nástupce, proto se jej rozhodl držet v paláci, kde ho zahrnul bohatstvím a blahobytem. Tak princ prožil bezstarostné mládí, dokud třikrát nevyjel z paláce a nesetkal se s reáliemi světa: s nemocí, stárnutím a smrtí. Začal si uvědomovat pomíjivost světa a v den, kdy mu jeho žena Jašódhara porodila syna Ráhulu, princ opustil palác a stal se potulným asketou.
 • Nejdříve se zabýval meditačními technikami a poté asketismem. Po šesti letech usilování a praktikování sebezničujíhoasketismu si uvědomil, že cesta k probuzení vede střední cestou, která se vyhýbá dvou extrémům – jak tvrdému asketismu tak i životu v přílišném pohodlí. Sedl si pod strom dnes nazývaný jako strom Bódhi a zařekl se, že dokud nedosáhne probuzení, neodejde. Po několika dnech probuzení skutečně dosáhl a stal se budhoutohoto věku. Začal vyučovat dharmě, postupně získávat žáky a po smrti odešel do parinírvány.
slide9

Obr. 3: Stúpa Obr. 4: Mongolská stúpa Obr. 5: Buddha

literatura buddhismu
Literatura buddhismu

Kanonické texty jsou trojího typu:

 • Buddhovy promluvy (v sanskrtu sútra; v pálisutta)
 • Mnišská pravidla (vinaja)
 • Výkladové komentáře k nauce (v sanskrtu abhidharma, v páliabhidhamma)

Nekanonické texty jsou již od raných dob buddhismu významnou součástí buddhistických textů. – Milindapaňhači Otázky Milindovy

buddhova filosofie
Buddhova filosofie
 • Všechny jevy jsou pomíjivé
 • Všechny jevy přináší utrpení
 • Veškeré bytí je iluzorní jako sen
 • Buddha radil těm, kdo hledají, aby nepřijímali nic jen na základě slepé víry či autority druhého, nýbrž aby sami hledali a usuzovali, zda daná věc odpovídá nebo neodpovídá jejich nejniternější zkušenosti
pravidla buddhismu
Pravidla buddhismu
 • zdržet se zabíjení a zraňování živých bytostí (ahimsa = neubližovat)
 • zdržet se braní věcí co nejsou dávány (nekrást)
 • zdržet se nesprávného sexuálního chování
 • zdržet se zraňující a nepravdivé mluvy (nelhat, nepomlouvat...)
 • zdržet se zneužívání omamných prostředků
symboly buddhismu
Symboly buddhismu
 • Osm šťastných symbolů (v sanskrtu aštamangala; tibetskytaši taggjä) je název pro osm symbolů, které jsou oblíbenými vyobrazeními zejména v tibetském buddhismu. Jedná se původně o tradiční indické symboly, které buddhismus přejal a mírně si je upravil pro své potřeby. Osm šťastných symbolů se vyskytuje i např. v džinismu, ale zde nejsou tak oblíbené jako v buddhismu. Osm šťastných symbolů tvoří následující vyobrazení:[1]
 • Slunečník (skt. čhatra; tib. dug)
 • Zlaté ryby (skt. suvarnamatsja; tib. ser ňa)
 • Váza (skt. nidhána-kumbha; tib. tergjibumpa)
 • Lotos (skt. padma; tib. padmačhukje)
 • Pravotočivá mušle (skt. dakšinávarta-šankha; tib. dunggjäkhjil)
 • Nekonečný uzel (skt. šrívasta; tib. pal beu)
 • Praporec vítězství (skt. dhvadža; tib. gjalcchän)
 • Kolo (skt. čakra; tib. khorlo)
 • Jejich kombinace může být různá, mohou být vyobrazovány společně vedle sebe, odděleně nebo dokonce všechna v jednom vyobrazení najednou.
symboly buddhismu1
Symboly buddhismu

Obr. 8, 9: Mezinárodní vlajky buddhismu

Obr. 6: Osm šťastných symbolů

Obr. 7: Dharmačakra

kontroln ot zky
Kontrolní otázky:
 • Charakterizuj buddhismus
 • Na kterých kontinentech je rozšířen buddhismus?
 • Kdy vznikl buddhismus?
 • Vyjmenuj literární zdroje buddhismu.
 • Co je podstatou Buddhovy filozofie?
 • Jmenuj pravidla buddhismu.
 • Jaké jsou symboly buddhismu?
seznam obr zk
Seznam obrázků:
 • Obr. 1: Michael, [vid. 2. 9. 2012], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Potala_Palace_05-2007.jpg
 • Obr. 2: anonym, [vid. 2. 9. 2012], dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/BlankMap-World2.png
 • Obr. 3: GéraldAnfossi, [vid. 2. 9. 2012], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sanchi2.jpg
 • Obr. 4: Shizhao, [vid. 2. 9. 2012], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Fragrant_Hills-pagoda.JPG
 • Obr. 5: Andrew Lih, [vid. 2. 9. 2012], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Buddha_lantau.jpg
 • Obr. 6: Redtigerxyz, [vid. 2. 9. 2012], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ashtamangala.jpg
 • Obr. 7: Shazz, [vid. 2. 9. 2012], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Dharma_Wheel.svg
 • Obr. 8: Jon Harald Soby, [vid. 2. 9. 2012], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Buddhism.svg
 • Obr. 9: Vajra, [vid. 2. 9. 2012], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vajra2.JPG
seznam pou it literatury
Seznam použité literatury:

[1] DUDÁK, Vladislav a kol. „Seminář ze společenskovědních předmětů. Pro 2. stupeň základní školy“ 1. vyd., Praha, SPN 1998. s. 160. ISBN 80-85937-94-8.

[2] Wikipedie: otevřená encyklopedie, [online], [vid. 2. 9. 2012], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Buddhistick%C3%A9_texty

[3] Wikipedie: otevřená encyklopedie, [online], [vid. 2. 9. 2012], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1bo%C5%BEenstv%C3%AD

[4] Wikipedie: otevřená encyklopedie, [online], [vid. 2. 9. 2012], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Buddhismus

[3] Wikipedie: otevřená encyklopedie, [online], [vid. 2. 9. 2012], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Symboly_buddhismu