Különbözőség? Sokféleség!
Download
1 / 21

- PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on

Különbözőség? Sokféleség! (avagy esélyegyenlőség és inklúzió a közigazgatásban) dr. Kaszás Klaudia Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. „Az egyenlöség az igazságossággal kezdödik.” /Victor Hugo/. Egyenlő bánásmód? Esélyegyenlőség? – Nem mindegy! I.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - kelli


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
K l nb z s g sokf les g avagy es lyegyenl s g s inkl zi a k zigazgat sban dr kasz s klaudia

Különbözőség? Sokféleség!

(avagy esélyegyenlőség és inklúzió a közigazgatásban)

dr. Kaszás Klaudia

Közigazgatási és Igazságügyi MinisztériumEgyenl b n sm d es lyegyenl s g nem mindegy i
Egyenlő bánásmód? Esélyegyenlőség? – Nem mindegy! I.

A két kifejezést gyakran szinonimaként

használják, pedig nem azok!

►Egyenlő bánásmód: az ember azon joga, hogy úgy bánjanak vele, ugyanazon szabályok szerint, mint más, vele összehasonlítható helyzetben lévő emberrel. Eszközök: kötelezés, tiltás, ellenőrzés.

►Alapja: nemzetközi jog, EU joga, magyar Alkotmány és alacsonyabb rendű jogszabályok.

►Megszegése: diszkrimináció (hátrányos megkülönböztetés) és egyéb, ehhez kapcsolódó magatartásformák (ld. Ebktv.)


Egyenl b n sm d es lyegyenl s g nem mindegy ii
Egyenlő bánásmód? Esélyegyenlőség? – Nem mindegy! II.

► Probléma: az egyenlő bánásmód csak formai

egyenlőséget teremt, valójában az egyenlőtlenségek

felszámolásához nem elegendő.

► Esélyegyenlőség: Ténylegesen azonos esély a jogok

gyakorlására, a lehetőségekhez való hozzáférésre. Azon

jogi és nem jogi eszközök összessége, amelyek célja, hogy

mindenki azonos eséllyel érvényesülhessen az élet

különféle területein, csökkentik, illetve megszüntetik a

hátrányokat. Konkrét kötelezések és tiltások előírva

nincsenek, csupán lehetőségek.

► Az esélyegyenlőség elérésének eszközei általában:

pozitív intézkedések → megerősítő intézkedések, ésszerű

alkalmazkodás


Egyenl b n sm d es lyegyenl s g nem mindegy iii
Egyenlő bánásmód? Esélyegyenlőség? – Nem mindegy! III.

►Egyenlő bánásmód: azonos elbánás

► Esélyegyenlőség: eltérő elbánás, a hátrányok, esélyegyenlőtlenségek leküzdése érdekében

Az egyenlő bánásmód valójában az esélyegyenlőség

elérésének egy jogilag garantált eszköze. Az

esélyegyenlőség előmozdítása elsősorban állami feladat.


A k zigazgat s jelenlegi eszk zei az es lyegyenl s g el r s re es lyegyenl s gi tervek i
A közigazgatás jelenlegi eszközei az esélyegyenlőség elérésére – Esélyegyenlőségi tervek I.

►Jogszabályi alapok: Munka Törvénykönyve, Ebktv.

►Egyeseknek kötelezettség, másoknak lehetőség

►Tartalma: helyzetelemzés, célok, eszközök

►Foglalkoztatási helyzet elemei elsősorban: bér, munkakörülmények, szakmai előmenetel, képzés, gyermekneveléssel, szülői szereppel kapcsolatos kedvezmények

►Fő célcsoportok: nők, 40 évnél idősebbek, romák, fogyatékkal élők, két vagy több, 10 éven aluli gyermeket nevelő munkavállalók, 10 éven aluli gyermeket nevelő egyedülálló munkavállalók


A k zigazgat s jelenlegi eszk zei az es lyegyenl s g el r s re es lyegyenl s gi tervek ii
A közigazgatás jelenlegi eszközei az esélyegyenlőség elérésére – Esélyegyenlőségi tervek II.

►Kötelező tartalmi elemei:

 • intézkedések az akadálymentes munkahelyi környezet megteremtése érdekében

 • eljárási rend hátrányos megkülönböztetés esetére

  ►Elkészítésének elmulasztása: alapot ad az Egyenlő Bánásmód Hatóság előtti eljárásra, szankcionálásra

  ►Probléma: minőségét, tartalmát illetően semmilyen vizsgálat nincs jogszabályban előírva, így gyakoriak az érdemi eredmény elérésére alkalmatlan, alacsony szakmai-tartalmi színvonalú esélyegyenlőségi tervek


A k zigazgat s jelenlegi eszk zei az es lyegyenl s g el r s re es lyegyenl s gi referensek
A közigazgatás jelenlegi eszközei az esélyegyenlőség elérésére – Esélyegyenlőségi referensek

►Az állam- és közigazgatási szerveknél tipikus (jó) gyakorlat esélyegyenlőségi referens kinevezése.

► Feladatai különösen:

 • az esélyegyenlőségi terv teljesülésének vizsgálata, beszámoló készítése

 • az esélyegyenlőségi terv elkészítése a következő időszakra, egyeztetése a munkáltatóval és a munkavállalói érdekképviseletekkel; az egyeztetett tervezet benyújtása

 • az éves esélyegyenlőségi ütemterv kidolgozása

 • felmérés készítése a munkakörülményekről és a munkafeltételekről, javaslat készítése azok javítására, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre

 • a vezetőkkel szemben támasztott követelmények kidolgozása az emberi méltóság tiszteletben tartása tekintetében


A k zigazgat s jelenlegi eszk zei az es lyegyenl s g el r s re es lyegyenl s gi programok
A közigazgatás jelenlegi eszközei az esélyegyenlőség elérésére – Esélyegyenlőségi programok

►Elkészítésének kötelezettségét az Ebktv. írja elő a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások számára – támogatások igénybevételének feltétele

►Időtartama: 5 év (megvalósulás áttekintése 2 évente → szükség esetén átdolgozás)

►Tartalmi elemei: helyzetelemzés, program/intézkedési terv

►Esélyegyenlőségi szakértő: részt vesz a program elkészítésében, áttekintésében, felülvizsgálatában, véleményt ad hozzá (tevékenységét nyilvántartásba vételhez és engedélyhez kötötten végzi)


Es lyegyenl tlens g a k zszf r ban n k
Esélyegyenlőtlenség a közszférában - Nők elérésére – Esélyegyenlőségi programok

►Az esélyegyenlőtlenség főként a foglalkoztatotti oldalon jelenik meg.

►Nők aránya a közszférában: 65%

►Átlagos bruttó jövedelem: 189.719 Ft, ez a férfiak jövedelmének (217.794 Ft) 95%-a

►Költségvetési intézmények vezetői közt a nők aránya 70%, kereseti hátrányuk 23% a férfiakhoz képest → oka: a vezetett szervezet mérete, jellege, feladatköre

► Minisztériumi vezetők (helyettes államtitkárok, főosztályvezetők, főosztályvezető-helyettesek) körében a nők aránya átlagosan kb. 37% → tendencia: minél magasabb a vezetői szint, annál alacsonyabb a női reprezentáció

►Horizontális szegregáció: még mindig tipikus a nők hagyományosan „nőies” területen (egészségügy, kultúra, oktatás) történő elhelyezkedése, vezetővé válási esélyeik is itt a legnagyobbak

►„Üvegplafon”, „ragadós padló” – a női foglalkoztatási esélyegyenlőtlenség tipikus jelenségei


Es lyegyenl tlens g a k zszf r ban fogyat kkal l k i
Esélyegyenlőtlenség a közszférában – Fogyatékkal élők I.

► Hátrányos megkülönböztetésük megjelenik mind a foglalkoztatotti, mind az ügyféli oldalon

► Érzékszervi, mozgásszervi, vagy értelmi képességeikben, kommunikációjukban korlátozottak, vagy ezek hiánya áll fenn

► A közigazgatási szervek csaknem felében foglalkoztatnak fogyatékossággal élő személyt → telefonközpontban, telefonos ügyfélszolgálaton, esetenként ügyintézőként

► Akadálymentesítéssel kapcsolatos problémák mind foglalkoztatotti, mind ügyféli oldalon → a közhasználatú építmények hozzáférhetősége nem megfelelő szintű

► Mind foglalkoztatotti, mind ügyféli oldalon figyelemmel kell lenni a fogyatékkal élők speciális jogaira

► Közigazgatási munkavállalók vélekedései a fogyatékossággal kapcsolatban:

 • A fogyatékkal élők főként szociális ügyben keresik fel a közigazgatási szerveket (28%).


Es lyegyenl tlens g a k zszf r ban fogyat kkal l k ii
Esélyegyenlőtlenség a közszférában – Fogyatékkal élők II.

 • Ritkán intéztetik mással a hivatali ügyeiket, többnyire maguk járnak el.

 • Akadálymentesítés alatt legtöbben (69%) fizikai akadálymentesítést értenek, teljes hozzáférhetőséget csak kevesen.

 • A teljes körű hozzáférhetőséget tartják legtöbben (46%) kívánatosnak, valamint a kizárólag közintézményeken végrehajtott akadálymentesítést (42%).

  ► A személyes segítségnyújtás a tipikus (30%).

  ► A közigazgatási szervek 78%-a egyáltalán nem készítette fel dolgozóit a fogyatékkal élők ügyfélkezelésére.


Es lyegyenl tlens g a k zszf r ban rom k i
Esélyegyenlőtlenség a közszférában – Romák I. élők II.

►A negatív előítéletekkel leginkább sújtott kisebbségi csoport.

► Kb. 600.000 fő él Magyarországon, legszélesebb csoportjukat a romungrók adják (87%).


Es lyegyenl tlens g a k zszf r ban rom k ii
Esélyegyenlőtlenség a közszférában – Romák II. élők II.

► A szegénység sokszorosa az átlagosnak körükben: a háztartások kb. 60%-a a lakosság alsó jövedelmi tizedéhez tartozik.

► Legfőbb problémáik: munkaerő-piaci hátrányok, területi hátrányok, alacsony iskolai végzettség, társadalmi kirekesztettség.

►A velük szemben megnyilvánuló leggyakoribb esélyegyenlőségi gyökerű problémák a közigazgatásban:

 • „maladministration”

 • jogérvényesítési anomáliák – az írástudatlanság szerepe


Es lyegyenl tlens g a k zszf r ban rom k iii
Esélyegyenlőtlenség a közszférában – Romák III. élők II.

 • a segélyezési rendszer „nevelő-büntető” eszközzé alakítása

 • indokolatlan gyermekvédelmi intézkedések

 • visszaélések a közmunkaszervezésnél

  ► Jellemzően a lakhatás, oktatás, szociális igazgatás területén találkoznak a közigazgatás diszkriminatív mechanizmusaival, az esélyegyenlőség hiányával.


Az es lyegyenl tlens g felsz mol sa fel sokf les g i
Az esélyegyenlőtlenség felszámolása felé – Sokféleség I.

►A diverzitás-szemlélet túlmutat a jogszabályi előírások teljesítésén - tudatos elv, program

► Lényege az emberek (dolgozók, ügyfelek) közötti különbségek felismerése, megbecsülése és figyelembe vétele


Az es lyegyenl tlens g felsz mol sa fel sokf les g ii
Az esélyegyenlőtlenség felszámolása felé – Sokféleség II.

► Az emberi erőforrás-menedzsment eszköze: a lakosság minden szegmenséből össze kell gyűjteni a legmegfelelőbb embereket → az eltérő sajátosságok eltérő erősségeket hordoznak

► Tiszteleten alapuló elbánás az ügyfelekkel

► Új szervezeti-működési kultúra kialakítása

► Diversity pályázati felhívás az ILO keretében (2007) → 32 pályázat érkezett (pl. Shell Hungary Zrt., Magyar Posta Zrt., Electrolux Lehel Zrt.)

► Az EFQM (European Foundation for Quality Management) kiválóság-modelljét felhasználó Diversity Driver → angol szervezetfejlesztési eszköz, melyet már több európai országban is sikerrel használnak (Mo.-on pilot-jelleggel, pl. Erzsébetvárosi Önkormányzat)Az es lyegyenl tlens g felsz mol sa fel sokf les g iv
Az esélyegyenlőtlenség felszámolása felé – Sokféleség IV.

► A Diversity Driver-folyamat elemei:

 • Helyzetmeghatározás

 • Állapotfelmérés

 • Prioritások kijelölése

 • Végrehajtás

  ► Közigazgatási Minőségügyi Program (pénzügyi forrás: ÁROP) → minőségi működés melletti elkötelezettség, ügyfelek, állampolgárok elégedettsége, szervezeti folyamatok fejlesztése, információáramlás és tudásmegosztás, fenntarthatóság (képzések, workshopok) → Közigazgatási Minőségi Díj, belső szervezeti elismerési rendszerek


Az es lyegyenl tlens g felsz mol sa fel inkl zi szeml let
Az esélyegyenlőtlenség felszámolása felé – Inklúzió-szemlélet

► Miben más az inklúzió és az integráció? – Az inklúzió a befogadó közegre koncentrál, nem a „beillesztendőkre”

► Az inklúzió főbb alapelvei:

 • Mindenkit el kell ismerni, sajátosságaival együtt

 • Szemléletváltás a befogadó közegben

 • A különbség nem probléma, hanem segítő, kapacitásnövelő tényező

 • Interakció, kooperáció, kommunikáció

 • Speciális sajátosságok figyelembe vétele

  ►Minőségfejlesztési program (inklúziós index) – hozzákapcsolható más minőségfejlesztési programokhoz is

  ► Az integráció-szemlélet egybecseng a diverzitás-szemlélettel


K l nb z s g sokf les g avagy es lyegyenl s g s inkl zi a k zigazgat sban dr kasz s klaudia

Köszönöm a figyelmet! Inklúzió-szemlélet

klaudia.kaszas@kim.gov.hu

1/795-6190