Acronim proiect: THIXINJECT Contract nr: 72/25.09.2007 . - PowerPoint PPT Presentation

acronim proiect thixinject contract nr 72 25 09 2007 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Acronim proiect: THIXINJECT Contract nr: 72/25.09.2007 . PowerPoint Presentation
Download Presentation
Acronim proiect: THIXINJECT Contract nr: 72/25.09.2007 .

play fullscreen
1 / 16
Acronim proiect: THIXINJECT Contract nr: 72/25.09.2007 .
77 Views
Download Presentation
kelli
Download Presentation

Acronim proiect: THIXINJECT Contract nr: 72/25.09.2007 .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Acronim proiect: THIXINJECT Contract nr: 72/25.09.2007. REALIZAREA PRIN THIXOTROPIZARE SI INJECTARE DIRECTA IN MATRITA A PIESELOR COMPLEXE DESTINATE ECHIPAMENTELOR ELECTRONICE SI DE COMUNICATII

 2. Rezumat Implementarea în industria româneasca a unei tehnologii de realizare a pieselor complexe din aliaj de magneziu, care intra în componenta echipamentelor din industria electronica si de telecomunicaţii, prin aducerea in stare semisolida, thixotropizarea şi injectarea aliajului direct in matriţă. Noua tehnologie de fabricaţie a pieselor complexe din aliaje magneziu, presupune încălzirea aşchiilor metalice, pană la o temperatură situată între linia solidus si linia lichidus a aliajului, thixotropizarea prin agitare intensă şi injectarea directa în matriţă în acelaşi utilaj. Pentru atingerea obiectivelor cercetării sa realizat un model experimental ţinând cont de condiţiile cerute de procesarea aliajelor de magneziu, a temperaturii de lucru, a vitezei de injectare şi a construcţiei matriţei. Rezultatul obţinerii pieselor prin aceasta tehnologie este reducerea efortului de deformare si, prin aceasta, asigurarea posibilităţii de mărire a densităţii şi îmbunătăţire a performanţelor tehnico-economice ale pieselor realizate.

 3. Scop, obiective , noutate , beneficiari • Scop : Realizarea unor piese complexe din aliaje de magneziu, cu caracteristici mecanice superioare la performante ridicate. Scopul obtinerii pieselor printr-o noua tehnologie cu reducerea efortului de deformare si, prin aceasta, asigurarea posibilitatii de marire a densitatii si imbunatatire a performantelor tehnico-economice ale pieselor realizate. • Obiectiv : Proiectul isi propune cercetarea unei tehnologii noi de realizare a pieselor complexe din aliaj de magneziu care intra in componenta echipamentelor electronice si de comunicatii, prin aducerea aliajului in stare semisolida, thixotropizarea si injectare lui in matrita. • Noutate : Implementarea în industria româneasca a unei tehnologii de realizare a pieselor complexe din aliaj de magneziu, care intra în componenta echipamentelor din industria electronica si de telecomunicaţii, prin aducerea in stare semisolida, thixotropizarea şi injectarea aliajului direct in matriţă. Noua tehnologie de fabricaţie a pieselor complexe din aliaje de magneziu, presupune încălzirea aşchiilor metalice, pană la o temperatură situată între linia solidus si linia lichidus a aliajului, thixotropizarea prin agitare intensă şi injectarea directa în matriţă în acelaşi utilaj. • Beneficiari : Potenţialii beneficiari din industria electronica si de telecomunicaţii ai noii tehnologii pot creea premizele de reconversie a producţiei de piese din mase plastice într-o producţie de piese din magneziu şi aluminiu cu structură thixotropică

 4. Parteneri • Agentul economic contractor: • SC SUDOTIM AS SRL TIMISOARA, • certificat MOODY INTERNAŢIONAL ISO 9001:2000 nr. 19110712001 şi ISO 14001:2004 nr. 19120712001 • Director de proiect: Dr.ing.Binchiciu Horia; e-mail: sudotim_suport@yahoo.com • Partenerii proiectului: • Partener 1 - SC TEHNOMAG SA Cluj-Napoca; e-mail: tehnomag@cluj.astral.ro • Responsabil de proiect:Ing.Canta Traian • Partener 2 - UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CENTRUL DE CERCETARE SI EXPERTIZARE MATERIALE SPECIALE CEMS-U.P.Bucureşti; • Responsabil de proiect: Prof.Dr.Ing.Geanta; e-mail: victorgeanta@yahoo.com • Partener 3 – INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICA INCDIE ICPE-CA Bucuresti ; • Responsabil de proiect: Dr.Ing.Lungu Magdalena;e-mail:magda_lungu@icpe-ca.ro • Partener 4 –ASOCIATIA GENERALA A INGINERILOR DIN ROMANIA AGIR - Cluj-Napoca; • Responsabil de proiect: Prof.Dr.ing Bejan Mircea; e-mail: Mircea.Bejan@rezi.utcluj.ro • Partener 5 -SC INSTITUT DE CERCETARE SI PROIECTARE TEHNOLOGICA TEHNOMAG CUG SA Cluj-Napoca; • Responsabil de proiect: IngToader Lucia ; e-mail: tehnomag@cluj.astral.ro

 5. Autoritatea Contractantă , durata, buget • AGENŢIA MANAGERIALĂ DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, INOVARE ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC – Politehnica Bucuresti, Director General Prof. dr. ing. Nicolae VASILIU inovare@amcsit.ro • Durata contractului : 25.09.2007 – 15.09.2010

 6. Plan de realizare

 7. Plan de realizare

 8. Plan de realizare

 9. Plan de realizare

 10. Plan de realizare

 11. Plan de realizare

 12. Rezultate, diseminare, contact • Tehnologia de fabricaţie a pieselor cu structură thixotropă, obţinute prin injecţia în matriţă a materialului în stare semifluidă, este mult aplicată in ultimul timp la nivel mondial, datorită performanţelor tehnico-economice ridicate. Metoda se pretează pentru aliaje cu temperaturi de topire relativ reduse şi domeniu extins al intervalului de coexistenta solid-lichid. • Matriţă şi piesă cu structură thixotropă, obţinută prin injecţie de aliaj de magneziu-aluminiu sau pulbere de aluminiu-magneziu în stare semifluidă. Schema de principiu a matritei Piesa cu structura thixotropa Microstructura materialului de injectie in stare semifluida obtinuta prin injectie, thixotropizat. Marire 50 x grosime 0,5mm • Cerere de brevet cu titlul: Procedeu şi matriţă pentru obţinerea de piese cu pereţi subţiri, cu structură thixotropică, din aliaje de magneziu.

 13. Rezultate, diseminare, contact • Piesele obţinute din aliaje de magneziu prin thixotropizare şi injectare directă în matriţă, prezintă următoarele performanţe tehnico-economice: a) rezistenţă mecanică ridicată (limită de curgere cu 30 % peste valorile convenţionale ale aliajului prelucrat; duritatea cu 20 % peste valorile uzuale; alungirea relativă 20 %; rezistenţă la rupere cu 30 % peste valorile uzuale); b) greutate redusă ≤20% fata de varianta clasica); c) pereţi subţiri, ≤ 0,35 mm; f) forma şi dimensiuni apropiate de cele finale, realizate din faza de formare; • cost de fabricaţie redus cu cel puţin 20 %, ca urmare a reducerii consumurilor energetice cu cel puţin 10% si economiilor prin îmbunătăţirea coeficientului de utilizare a materialului pana la 98%.

 14. Rezultate, diseminare, contact • Activitatea de prezentare şi demostrare a procedeului de realizare de piese din aliaje de magneziu-aluminiu, cu structură thixotriopică, s-a desfăşurat în două etape distincte, anume : de evidenţiere, în faţa celor prezenţi la demonstrare, a fişei de prezentare a proiectului, în scopul creerii unei imagini generale a problematicii rezolvate de proiect şi a demonstrării practice a funcţionalităţii instalaţiei pilot, , realizată de contractor în acest scop. • La prezentare şi demonstrare au fost invitaţi reprezentanţii societăţilor interesate de rezultatele proiectului: • Takaci Iosif – director general la SC TAKI-BABI SRL Timişoara, producător de matriţe şi utilaje unicat pentru integratorii din zona de vest • Pleavă Florin – director la SC SUPER-STIK SRL Timişoara, producător de echipamente şi structuri uşoare • Rusu Marius – administrator al SC RECONTEL SRL Cluj-Napoca, comerciant şi producător de piese şi utilaje pentru telecomunicaţii • Blaj Marin – reprezentant SC K MARK SRL Timişoara, producător de instalaţii electronice şi electrotehnice • Negriu Radu – director general la SC ECONET PROD SRL Bucureşti, comerciant şi producător de piese şi utilaje pentru telecomunicaţii şi instalaţii speciale, în regiunea Bucureşti • Reprezentanţi ai contractorului şi respectiv ai partenerilor în contract • Implementarea în industria româneasca a unei tehnologii de realizare a pieselor complexe din aliaj de magneziu, care intra în componenta echipamentelor din industria electronica si de telecomunicaţii, prin aducerea in stare semisolida, thixotropizarea şi injectarea aliajului direct in matriţă.

 15. Rezultate, diseminare, contact • Noua tehnologie de fabricaţie a pieselor complexe din aliaje de magneziu, presupune încălzirea aşchiilor metalice, pană la o temperatură situată între linia solidus si linia lichidus a aliajului, thixotropizarea prin agitare intensă şi injectarea directa în matriţă în acelaşi utilaj. Pentru atingerea obiectivelor cercetării sa realizat un model experimental ţinând cont de condiţiile cerute de procesarea aliajelor de magneziu, a temperaturii de lucru, a vitezei de injectare şi a construcţiei matriţei. Rezultatul obţinerii pieselor prin aceasta tehnologie este reducerea efortului de deformare si, prin aceasta, asigurarea posibilităţii de mărire a densităţii şi îmbunătăţire a performanţelor tehnico-economice ale pieselor realizate. • În raport cu tehnologiile clasice de turnare în cochilie, de prelucrare prin deformare la cald şi de sinterizare, noua tehnologie oferă posibilitatea realizării de piese cu structură thixotropică, reciclabile, cu greutate mica şi rezistentă mecanică ridicata, cu configuraţii complexe, cu pereţi subţiri şi cu caracteristici de transmitere a căldurii, a electricităţii şi de ecranare superioare, datorate prelucrării materialelor în stare semifluidă, rezultând prin aceasta reducerea preţului de cost a produselor din industria electronică şi de telecomunicaţii. • Noua tehnologie corespunde cerinţelor stipulate prin standardelor europene si Directivele 2000/69/EC, 99/13/EC, 88/6609/EEC, 84/360/EEC (controlul poluării industriale şi managementul riscului), fapt ce face ca produsele realizate să fie competitive pe piaţă.

 16. Rezultate, diseminare, contact • Implementarea noii tehnologii la beneficiari, creează premizele de reconversie a producţiei de piese din mase plastice (prohibitivă) într-o producţie de piese din magneziu şi aluminiu cu structură thixotropică, reciclabile integral la producători şi la Sudotim. Prin înlocuirea pieselor din mase plastice cu piese cu structură thixotropică se estimează o creştere a duratei de viaţă a pieselor proporţională cu rapoartele între caracteristicile mecanice. Noua tehnologie este caracterizată de o reducere drastică a consumului energetic datorată prelucrării materiilor prime în stare semivâscoasă. • CONTACT: • Dr. ing. BINCHICIU HORIA +40744217377; sudotim_suport@yahoo.com • Prof. dr. ing. VOICULESCU IONELIA ioneliav@yahoo.co.uk • Prof. dr. ing. GEANTA VICTOR victorgeanta@yahoo.com