slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Passend Onderwijs en Unicoz Presentatie gmr 10 oktober 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Passend Onderwijs en Unicoz Presentatie gmr 10 oktober 2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Passend Onderwijs en Unicoz Presentatie gmr 10 oktober 2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Passend Onderwijs en Unicoz Presentatie gmr 10 oktober 2012. Inhoud presentatie: Landelijke ontwikkeling Samenwerkingsverband Zoetermeer Opbouw Startnotitie Startnotitie deel B IHI werkwijze. Landelijke ontwikkelingen : Wet goedgekeurd door de Tweede Kamer

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Passend Onderwijs en Unicoz Presentatie gmr 10 oktober 2012


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Passend Onderwijs en Unicoz

Presentatie gmr 10 oktober 2012

slide2

Inhoud presentatie:

 • Landelijke ontwikkeling
 • Samenwerkingsverband Zoetermeer
 • Opbouw Startnotitie
 • Startnotitie deel B
 • IHI werkwijze
slide3

Landelijke ontwikkelingen:

 • Wet goedgekeurd door de Tweede Kamer
 • Wet is op 2 oktober behandeld door de Eerste Kamer
 • 9 oktober stemming in Eerste Kamer : goedgekeurd!
 • Uiterlijk 1 november 2013 oprichting van de nieuwe rechtspersoon van het SWV.
 • Uiterlijk 1 februari 2014 ligt het ondersteuningsplan van het SWV bij de ondersteuningsplanraad.
 • Uiterlijk 1 mei 2014 indienen van het ondersteuningsplan van het SWV bij inspectie en OCW.
 • Uiterlijk 1 augustus 2014 effectuering van Passend Onderwijs.
slide4

Passend Onderwijs en Unicoz

 • Kern zorgplicht
 • Goed Onderwijs = Passend Onderwijs
 • Kinderen die ondanks het goede onderwijs meer ondersteuning nodig hebben moeten die kunnen krijgen op bao, sbo of so
slide5

Niet de wereld op zijn kop willen zetten

 • Aansluiten bij huidige ontwikkelingen
 • Netwerken intern begeleiders
 • Handelingsgericht werken
 • 1 zorgroute
 • IHI aanpak -
slide6

Wetswijzigingen m.b.t Passend Onderwijs:

 • Wat gaat er gebeuren in het nieuwe SWV?
 • Dekkend aanbod
 • Zorgplicht
 • Basisondersteuning
 • Schoolondersteuningsprofielen
 • Extra ondersteuning
 • Ontwikkelingsperspectief
slide7

Vervolg wetswijzigingen m.b.t Passend Onderwijs:

 • Rugzak verdwijnt, “middelen” niet
 • SWV meer geld, meer taken
 • Indiceren voor extra plaatsen (SBO en SO)
 • Verevening
 • Bestuur en toezicht scheiden
 • Medezeggenschap
 • Toezicht door inspectie op SWV
 • Samenwerking met gemeenten (Meerpunt)
ondersteuningplan swv

Samenhangendgeheel van voorzieningen (schoolprofielen).

 • Procedure en criteria over verdeling en toewijzing van de middelen.
 • Procedure en criteria voorplaatsinglichteondersteuning

(SBO / SBO-achtig).

 • Procedure en criteria voorplaatsingzwareondersteuning

(SO).

Ondersteuningplanswv
ondersteuningsplan swv

Procedure en beleid m.b.t. terugplaatsing in regulier onderwijs.

Beoogde en bereikte kwalitatieve en kwantitatieve resultaten bij leerlingen die extra ondersteuning behoeven en daarmee de samenhangende bekostiging.

Communicatie met ouders.

Ondersteuningsplanswv
slide10

Zoetermeerse/Unicoz ontwikkeling:

 • Basiszorg voor alle scholen
 • Schoolondersteuningsprofiel
 • Instrument voor inventarisatie schoolondersteuningsprofiel
 • Startnotitie Passend Onderwijs deel A, B en C
 • IHI werkwijze primair onderwijs
slide11

Periode augustus 2012 – augustus 2014:

 • Huidige samenwerkingsverbanden blijven bestaan
 • Aanmeldingen SBO via huidige procedure naar PCL
 • Aanmeldingen naar cluster en rugzakaanvraag via
 • huidige procedure REC / CVI
 • Financiën blijft lopen via de oude SWV-en
 • Overbruggingsgelden voor de inrichting van het nieuwe SWV
 • Focus Handelingsgericht werken begeleiding door OA
 • Coördinatie PC en RK SWV door Jan en Egbert
 • Ontvlechting Zoetermeer en regio
 • IHI werkwijze wordt gecontinueerd met projectleider Tilly
 • Lansbergen en trajectbegeleider Joke Wolvers
slide12

Organisatie nieuwe SWV:

 • Besturenoverleg vertegenwoordigers alle besturen PO en SO; Unicoz, Opoz, Stichting Montesorri scholen, Stichting Vrije school, SCOH, Kentalis, Responz en Stichting Prof. Dr. Leo Kanner
 • Dagelijks bestuur namens Unicoz neemt Pieter hieraan deel
 • Coördinatorenoverleg daaraan neemt Jan de Niet deel
 • Ter voorbereiding op die organisatie van het nieuwe SWV heeft de Unicoz de werkgroep Passend Onderwijs én het Unicoz IB-overleg
ondersteuningsplanraad

Instemming op het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.

Schoolondersteuningsprofiel : advies mr

Startnotitie Unicoz: advies gmr

Ondersteuningsplanraad
slide14

Startnotitie: groeidocument

 • (volgende keer agenderen?)
 • Doel: naast richtinggevende kaders consensus binnen de Unicoz scholen over Passend Onderwijs
 • Gevolg: input voor de inhoudelijke invulling van het nieuwe SWV Passend Onderwijs
 • Inbreng van werkgroepen: missie en visie, organisatie zorg, SBO en Passend Onderwijs
 • Instemming DO: op voordracht en met goedkeuring van de werkgroep Passend Onderwijs
slide15

Opbouw startnotitie: bestaat uit drie delen

 • Deel A betreft het ondersteuningsplan SWV Zoetermeer
 • Deel B betreft richtinggevende kaders Unicoz m.b.t. Passend Onderwijs
 • Deel C betreft de schoolondersteuningsprofielen
slide16

Startnotitie Passend onderwijs Unicoz deel B

Missie en visie op zorg

De rol van de leerkracht binnen passend onderwijs

Basisondersteuning

Het speciaal basisonderwijs

De organisatie van zorg binnen Unicoz

Gelijkwaardige rol van de ouders binnen passend onderwijs

Het centrum voor jeugd en gezin (Meerpunt)

Sbo / so indicatie

slide17

IHI werkwijze:

 • Vastgestelde notitie door alle schoolbesturen en partners van Meerpunt
 • Bekendheid en IHI bijeenkomsten voor IB-ers onder begeleiding van OA door Tilly Lansbergen
 • Werkwijze voor alle Zoetermeerse scholen voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs
 • Scholen mogen van Meerpunt partners verwachten dat er volgens deze werkwijze wordt gehandeld mocht dit niet gebeuren dan kan contact worden opgenomen met Tilly Lansbergen of met Lison de Beer.