slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
КУРСОВА РАБОТА PowerPoint Presentation
Download Presentation
КУРСОВА РАБОТА

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

КУРСОВА РАБОТА - PowerPoint PPT Presentation


 • 227 Views
 • Uploaded on

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ БАКАЛАВЪРСКИ ФАКУЛТЕТ ДЕПАРТАМЕНТ “ИНФОРМАТИКА” ПРОГРАМА “ИНФОРМАТИКА”. КУРСОВА РАБОТА. по INF517 “Електронна търговия” на тема: “Пазар и свобода при софтуерните продукти”. Разработил: Преподавател: Тодор Димитров Балабанов проф. Евгений Николов д.н.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'КУРСОВА РАБОТА' - kellan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

БАКАЛАВЪРСКИ ФАКУЛТЕТ

ДЕПАРТАМЕНТ “ИНФОРМАТИКА”

ПРОГРАМА “ИНФОРМАТИКА”

КУРСОВА РАБОТА

по INF517 “Електронна търговия”

на тема: “Пазар и свобода при софтуерните продукти”

Разработил: Преподавател:

Тодор Димитров Балабанов проф. Евгений Николов д.н.

Ф№ F19952 / Група: 1

София, 2005/2006

slide2
Съдържание
 • 1. Въведение в пазара на софтуерни продукти
 • 2. Съвременен пазар на софтуерни продукти
 • 3. Бъдещ пазарен модел на комерсиалния софтуер
 • 4. Заключение
 • 5. Изводи
 • 6. Благодарности

Тодор Димитров Балабанов Ф№ F19952 INF517 НБУ-София 2005/2006

slide3
1. Въведение в пазара на софтуерни продукти
 • 1.1 Начало на софтуерната индустрия 70-те години на 20 век
 • 1.2 Продукт / Цена / Място / Промоция
 • 1.3 Отношението “Цена - Свобода”
 • 1.4 Интелектуална собственост
 • 1.5 Лицензни споразумения

Тодор Димитров Балабанов Ф№ F19952 INF517 НБУ-София 2005/2006

slide4
2. Съвременен пазар на софтуерни продукти
 • 2.1 Free Software Foundation
  • 2.1.1 Комерсиален софтуер
  • 2.1.2 Софтуер за еднолично ползване
  • 2.1.3 Демонстрационен софтуер (shareware)
  • 2.1.4 Софтуер за безплатно ползване (freeware)
  • 2.1.5 Софтуер частна собственост (property)
  • 2.1.6 Полу-свободен софтуер
  • 2.1.7 Свободен софтуер
  • 2.1.8 Софтуер в публичната област

Тодор Димитров Балабанов Ф№ F19952 INF517 НБУ-София 2005/2006

slide5
3. Бъдещ пазарен модел на комерсиалния софтуер
 • 3.1 Фактори за развитието на софтуерния пазар
  • 3.1.1 Софтуерно пиратство
   • 3.1.1.1 Софтуерно пиратство статистика
   • 3.1.1.2 Методи за борба със софтуерното пиратство
  • 3.1.2 Комуникационни съоръжения и глобализация
  • 3.1.3 Изчислителна мощ и мобилни устройства
  • 3.1.4 Разпределени изчисления
 • 3.2Софтуер на отдалечен сървър
  • 3.2.1 Предимства
  • 3.2.2 Недостатъци
  • 3.3.3 Вече налични on-line услуги
  • 3.3.4 Свободният софтуер на отдалечен сървър

Тодор Димитров Балабанов Ф№ F19952 INF517 НБУ-София 2005/2006

3 1 1 1
3.1.1.1 Софтуерно пиратство статистика
 • SolidWorks Corporation данни за 2003г.
  • 36% от софтуера инсталиран в световен мащаб е бил пиратски
  • Пропуснатите ползи, от софтуерното пиратство за тази година, се изчисляват на 29 милиарда щатски долара

Тодор Димитров Балабанов Ф№ F19952 INF517 НБУ-София 2005/2006

3 1 1 2
3.1.1.2 Методи за борба със софтуерното пиратство
 • Технологични
  • Регистрация
   • Off-line – относително лесна за преодоляване
   • On-line – усложнена, изисква наличието на Интернет свързаност, възможност за верификация
  • Хардуерна защита

Изискват допълнително устройство; Надеждна; Съществува риск от дублиране

 • Юридически
  • Лицензни споразумения
  • Закони за защита на авторските права
   • Тромави процедури
   • Скъпо струващи процеси
   • Ограничени възможности за санкциониране на крайните потребители

Тодор Димитров Балабанов Ф№ F19952 INF517 НБУ-София 2005/2006

3 1 2
3.1.2 Комуникационни съоръжения и глобализация
 • Наземна мобилна комуникация
  • GSM
  • GPS
  • GPRS
 • Сателитна мобилна комуникация
 • Wireless мрежи
 • Интернет

Тодор Димитров Балабанов Ф№ F19952 INF517 НБУ-София 2005/2006

3 1 3
3.1.3 Изчислителна мощ и мобилни устройства
 • Мобилни телефони
 • Ханд-хелд устройства
 • Лаптоп компютри

Тодор Димитров Балабанов Ф№ F19952 INF517 НБУ-София 2005/2006

3 1 4
3.1.4 Разпределени изчисления
 • Софтуер на отдалечен сървър
  • Софтуерът физически се изпълнява на сървъра
  • Високоскоростна комуникационна среда свързва клиента със сървъра
  • Клиентът ползва устройство с високотехнологичен вход/изход и възможности за комуникация
 • Аналог на изчислителните комплекси през 80-те години на 20 век

Тодор Димитров Балабанов Ф№ F19952 INF517 НБУ-София 2005/2006

3 2 1 1 2
3.2.1 Софтуер на отдалечен сървър – предимства (1/2)
 • Ограничаване на възможността за пиратско разпространение
 • Потребителят работи с най-новата версия на програмата
 • Потребителя заплаща продукта мигновено, на абонаментен принцип, ползвайки електронни пари
 • Повишаване сигурността на потребителските данни
 • Ниска цена на устройството, което използва потребителя
 • Висока степен на мобилност
 • Заплащане единствено на необходимата функционалност
 • Многократно снижаване на разходите за разпространение и поддръжка на продукта

Тодор Димитров Балабанов Ф№ F19952 INF517 НБУ-София 2005/2006

3 2 1 2 2
3.2.1 Софтуер на отдалечен сървър – предимства (2/2)
 • Подобрени възможности за опазване на фирмената тайна на производителя
 • Уеднаквяване на интерфейса с клиентите и по-добро стандартизиране на хардуера
 • Системното администриране се прехвърля към производителя
 • Улесняване на правителството при борбата с престъпността

Тодор Димитров Балабанов Ф№ F19952 INF517 НБУ-София 2005/2006

3 2 2
3.2.2 Софтуер на отдалечен сървър – недостатъци
 • Застрашаване правата и свободите
 • Пълна зависимост на потребителя от физическото състояние на сървъра и комуникационната среда
 • Ограничение на правото за свободно придвижване

Тодор Димитров Балабанов Ф№ F19952 INF517 НБУ-София 2005/2006

3 2 3 on line
3.2.3 Вече налични on-line услуги
 • On-line update на операционни системи или антивирусен софтуер
 • Интерактивни компютърни игри на общ сървър
 • On-line компилатори
 • Отдалечено администриране
 • Достъп до Интернет през мобилен телефон

Тодор Димитров Балабанов Ф№ F19952 INF517 НБУ-София 2005/2006

3 2 4
3.2.4 Свободният софтуер на отдалечен сървър
 • Вложения на труд, но не и на пари
 • Скъпо оборудване и платен достъп до комуникационната среда
 • Възможностите за приходи от реклама са незначителни

Тодор Димитров Балабанов Ф№ F19952 INF517 НБУ-София 2005/2006

slide16
4. Заключение
 • 4.1 Софтуерът като производство, продукт и продажби
 • 4.2 Представихме модел за постигането на монополистична печалба
 • 4.3 Решения на основни проблеми, като: пиратството, намаляване наразходите за производство, поддръжката и разпространението
 • 4.4 Промяна в бизнес модела може да доведе то технологична революция
  • 4.4.1 Множество сървъри, обединени в глобална мрежа
  • 4.4.2 Развита комуникационна среда
  • 4.4.3 Усъвършенствани устройства за отдалечен достъп

Тодор Димитров Балабанов Ф№ F19952 INF517 НБУ-София 2005/2006

slide17
5. Изводи
 • 5.1 Пазарът на софтуерни продукти е динамичен
 • 5.2 Софтуерът заема все по-голяма роля в ежедневието на човека
 • 5.3 Глобално общество
 • 5.4 Непрекъснат поток от информация
 • 5.5 Благоприятни условия за внедряването на нови идеи и решения

Тодор Димитров Балабанов Ф№ F19952 INF517 НБУ-София 2005/2006

slide18
6. Благодарности
 • 6.1 Марио Асенов, "EULA - наистина ли имаме избор?", в-к "Компютри", http://www.computers.bg/article.php?catid=6&article=89
 • 6.2 Charles Fishman, "They Write the Right Stuff", Fast Company, Issue 06 Dec 1996 / Jan 1997
 • 6.3 "Categories of Free and Non-Free Software", Free Software Foundation, Inc., http://www.gnu.org/philosophy/categories.html, $Date: 2005/06/20 15:05:23 $ $Author: rms $
 • 6.4 "Piracy Prevention",SolidWorksCorporation,http://www.solidworks.com/pages/company/piracyprevention.html
 • 6.5 Microsoft Office Clip Art and Media Home Page, http://office.microsoft.com/clipart/

Тодор Димитров Балабанов Ф№ F19952 INF517 НБУ-София 2005/2006